De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INTRODUCTIE-INFORMATIE voor kandidaat-praktijkopleiders

Verwante presentaties


Presentatie over: "INTRODUCTIE-INFORMATIE voor kandidaat-praktijkopleiders"— Transcript van de presentatie:

1 INTRODUCTIE-INFORMATIE voor kandidaat-praktijkopleiders
Guy Gielis 07/09/2013 Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw

2 Welkom als praktijkopleider

3 VERWACHT AANTAL HAIO’s

4 PRAKTIJKOPLEIDERS IN VLAANDEREN NOVEMBER 2011

5 VRAAG EN AANBOD IN EVENWICHT HOUDEN
verwacht aantal haio’s in : 430 à 455 haio’s noodzakelijk aantal praktijkopleiders: ± 470 HA-opleidingsplaatsen ± 22 ZH-opleidingsplaatsen huidig aantal beschikbare praktijkopleiders: ± 608 aangestelde HA-opleidingsplaatsen en ± 495 beschikbare HA-opleidingsplaatsen ± 38 aangestelde ZH-opleidingsplaatsen en ± 30 beschikbare ZH-opleidingsplaatsen

6 BESLISSINGEN I.V.M. AANSTELLINGEN
vraag en aanbod in evenwicht houden; ongeveer 10% overschot aan praktijkopleiders toch kansen geven aan nieuwe kandidaat-praktijkopleiders en een beperkt aantal nieuwe vacatures openstellen strenger zijn bij de heraanstelling van bestaande praktijkopleiders bestaande praktijkopleiders die stoppen of niet meer heraangesteld worden = aantal vacatures voor nieuwe praktijkopleiders n opleidingsplaatsen per praktijk bevriezen niet-aangestelde kandidaat-praktijkopleiders voorbereider via stagebegeleiding

7 DIT JAAR HEEL WEINIG VACATURES
omwille van zeer beperkt aantal vacatures: dit jaar zeer strenge selectie: RANGORDENING: nieuwe kandidaten in dezelfde praktijk waar een bestaande praktijkopleider stopt uitsluitingscriteria: eigen ruimte voor haio; max. ± 7000 prestaties per jaar, geen alternatieve geneeskunde, … voldoende kabinetten om parallel te kunnen werken ervaring en evaluatie als stagebegeleider voorrang voor huisarts-arme gebieden engagement om langdurig haio’s op te leiden kwaliteit gebruik EMD en persoonlijk ontwikkelingsplan

8 WAT MET DE KANDIDATEN DIE DIT JAAR NIET ZULLEN AANGESTELD WORDEN ?
kansen om ervaring op te doen als stagebegeleider ervaring als stagebegeleider zal een pluspunt zijn bij een kandidatuur als praktijkopleider voor de volgende jaren wellicht zullen er in december 2014 (en later) wel heel wat vacatures zijn voor nieuwe praktijkopleiders

9 kandidatuurstelling 2013-2014
intro aanst. solli. basisopleiding sept. okt. nov. dec. jan. feb. maart april mei juni juli aug. start haio

10 kandidatuurstelling voor later:
intro sept. okt. nov. dec. jan. feb. maart april mei juni juli aug. aanst. solli. basisopleiding start haio

11 PROGRAMMA: voorstelling ICHO en context relevante wetgeving
het programma voor de haio’s het programma voor de praktijkopleiders hoe leid ik in concreto een haio op ? administratieve stappen en formulieren ervaring opdoen als stagebegeleider ?

12 PRAKTIJKOPLEIDERS LEVEREN BETERE KWALITEIT

13 PRAKTIJKOPLEIDERS LEVEREN BETERE KWALITEIT
van den Homberg P., Schalk-Soekar S., Bottema B., Campbell S. and Braspenning J. Are family practice trainers and their host practices any better ? Comparing practice trainers and non-trainers and their practice. BMC Family Practice, 2013, 14:23, onderzoek in Nederland bij 203 praktijken: beter op alle items van de European Practice Assessment diagnostische instrumenten, technische vaardigheden, aantal consultaties/huisbezoeken/telefonische advies jobsatisfactie en engagement medische uitrusting en hygiëne, taakdelegatie, aanpak chronische ziekten, gebruik EMD, praktijkorganisatie, kwaliteitszorg

14 OVERVLOED AAN INFORMATIE ZELF KIEZEN

15 basisinformatie voor kandidaat-praktijkopleiders

16 informatie voor kandidaat-praktijkopleiders

17 een netwerk-organisatie
ICHO Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw (K.U.Leuven – Universiteit Gent – Universiteit Antwerpen – Vrije Universiteit Brussel) een netwerk-organisatie

18 ICHO: een netwerkorganisatie
ICHOvzw / I.S.H.O. praktijk- opleiding seminaries opleidings- aanbod master- proef toetsing & evaluatie secretariaat boekh. externe lesgevers, experten ± 700 aangestelde praktijkopleiders overstag 37 coördinatoren ± 430 huisartsen-in-opleiding ‘t HOP SUivzw

19 ICHO: een netwerkorganisatie
Stuurgroep I.S.H.O. = Algemene Vergadering ICHOvzw DIRCO = RvB ICHOvzw POC overleg- groepen Erkennings - commissie SUivzw Hoge Raad Domus Medica

20 OVERLEG EN PARTICIPATIE
POC ‘t HOPvzw vertegen- woordiger OVERSTAG seminarie- groepen regionaal overleg opleidings- vergadering haio’s coördinatoren praktijkopleiders rechtstreekse kanalen: open deur, contacten, , telefoon, werkgroepen, stafvergaderingen, ombudspersoon, ...

21 uw contactpersonen in het ICHO:
Ondersteuning voor de praktijkopleiders: Coördinatie: Carl Stubbe 03/ Antwerpen: Carl Stubbe en Gabie Tijs Vlaams-Brabant: Paul De Cort 016/ Oost-Vlaanderen: Jaak Lannoy + Peter Muylaert 09/ Johan Buffels 02/ Sabine De Weirdt 0484/ West-Vlaanderen: Niek Vervaeck / Limburg: Gaby Thijs / psychologen: Lieve Van den Block 0474/ Charlotte Haarsma 0476/ Alle praktische informatie: secretariaat: Lieve Buvé 016/ Carine Coeckelberghs 016/ Vragen/suggesties voor OVERSTAG: Rudi Bruyninckx 02/ Algemeen, conflicten, …: Guy Gielis 016/ *** cfr. ook de “wie is wie” op de infostek

22 uw contactpersonen in het ICHO:

23 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

24 ACCENTEN IN DE OPLEIDING:
« reflectieve praktijkstages »: leren + werken inter-actief: samen al doende zelfverantwoordelijkheid: zelf aansturen, maar procesmatig bewaakt congruent in het volledige netwerk attitude van levenslang leren wetenschappelijk onderbouwd

25 ZELFSTURING en LEVENSLANG LEREN:
persoonlijke leeragenda zelf kiezen: praktijkopleider, aanvullende stages, opleidingsmodules, internetondersteunde modules en fora, thema project masterproef, welke casussen, ..... zelfstudie: casussen voorbereiden en nabespreken het bijhouden van een eigen portfolio zelfanalyses: leeragenda, PUN/PAM/DEN, kritische gebeurtenis, visgraat-analyses, zelfreflecties, ... intervisie in groep aandacht voor zelfzorg …..

26 REFLECTIEF LEREN IN EEN NETWERK
ROP coördinator coördinator coördinator regionaal staflid regionaal staflid regionaal staflid seminariegroep seminariegroep seminariegroep opleidings- vergadering opleidings- vergadering opleidings- vergadering PO haio PO haio PO haio PO haio PO haio haio PO ...... haio PO haio PO haio PO haio PO haio PO haio PO

27 HET OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE HAIO:
24 maanden praktijkstages 51u seminaries per jaar (min. 40u per jaar aanwezigheid vereist !) thematische opleidingen (life of via internet) een masterproef: een project bijhouden van een elektronisch portfolio eventueel aanvullende stages zelfstudie toetsen/examens

28 PRAKSTIJKSTAGES VOOR DE HAIO:
bij een huisarts-praktijkopleider: contracten voor 12 maanden bij een ziekenhuis-praktijkopleider: max. 12 maanden in totaal (3 of 6 maanden per dienst) in het buitenland: enkel bij een huisarts-opleider: min. 6 maanden en maximum 12 maanden ontwikkelingssamenwerking: geldt voor ¼ wetenschappelijk onderzoek: geldt voor ¼

29 AANVULLENDE STAGES bij een geneesheer-specialist
in functie van de leeragenda van de haio: en met het akkoord van u als praktijkopleider: bij een geneesheer-specialist kinesitherapeute, diëtiste, ... centrum voor geestelijke gezondheidszorg, ... Kind & Gezin apotheek ..... * met behoud van de gewone maandelijkse opleidingsvergoeding

30 “SEMINARIES” = INTERVISIE
tweewekelijks, op dinsdagnamiddag een groep van 12-tal haio’s begeleid door getraind en ervaren coördinator leeragenda, casussen, literatuur, reflecties, belevingen, projecten masterproef, zelfzorg, .....

31 CENTRAAL OPLEIDINGSAANBOD
TOB = 3u op dinsdagnamiddag TOL = x aantal keren 3u iTOL = internetondersteunde opleidingsmodules werkwinkel vaardighedentraining online informatiepakketten en toetsen

32 online inschrijven opleidingen

33 PRAKTISCHE AFSPRAKEN:
opleidingen voor haio’s: op dinsdagnamiddag opleidingen voor praktijkopleiders: op donderdagnamiddag

34 een project DE MASTERPROEF + scriptie (60%) + presentatie (20%)
+ mondelinge verdediging(20%)

35 praktijkgerichtheid blijft primordiaal
DE MASTERPROEF: met promotor (ZAP) voldoende uitgewerkt en wetenschappelijk onderbouwd; praktijkopleider co-promotor (?) ondersteuning vanuit het ICHO academische beoordeling praktijkgerichtheid blijft primordiaal

36 OPLEIDINGSPORTFOLIO:
archivering van bestaande leeractiviteiten kritische reflectie op leren en functioneren gebruiksvriendelijke uitwisseling tussen haio – praktijkopleider – coördinator netwerk-leren voldoen aan stageboekje voor de Erkenningscommissie van de FOD Volksgezondheid vergemakkelijken beoordeling en begeleiding

37 stationsproef: (8 gesimuleerde situaties van elk 12 minuten)
TOETSEN (jaar 8) 2 casussen uitwerken: (kunnen gebruikt worden voor de 5 casussen mondeling examen jaar 9) reflectie op feedback kennistoets: beoordeling door coördinator + vrijstelling voor jaar 9 stationsproef: (8 gesimuleerde situaties van elk 12 minuten) masterproef: aanvraag ethisch comité evaluatie van de praktijkstages en de seminariegroepen (75%) en portfolio (25%) (een onvoldoende: jaar 9 niet mogen starten !)

38 EXAMENS JAAR 9 (full credit system; geen graden !)
mondeling examen: 2 x 30’ voor 2 verschillende jury’s met 2 examinatoren schriftelijke kennistoets (indien niet geslaagd in jaar 8): 160 multiple choice vragen beoordelingen 3 videoconsulties door PO masterproef: (60% scriptie, 20% presentatie, 20% verdediging) evaluatie van de praktijkstages en de seminaries (75%) en portfolio (25%)

39 informatie over de eindproef

40 TIJD OM TE LEREN ? elke dinsdagnamiddag + dinsdagavond + een blok van 4u op een ander moment: tijd beschikbaar voor (zelf)studie (cfr. aanstellingscriteria en opleidingsovereenkomst) min. gemiddeld 10 prestaties per dag en max. gemiddeld 15 prestaties per dag cfr. aanstellingscriteria voor de praktijkopleiders bewaking via evaluaties van de haio’s cfr. Ministeriëel Besluit en huishoudelijk reglement Ministeriëel Besluit 17/07/2009 en wet Milquet 12/12/2010: min. 38u en max. 48u werken per week voorwaarden WOP: zie huishoudelijk reglement

41 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

42 BELEID t.o.v. PRAKTIJKOPLEIDERS:
rekrutering van nieuwe praktijkopleiders (jonger, meer vrouwen, graag langdurig opleiden) kwaliteit van de opleiding blijvend verbeteren: (her-)aanstellingscriteria; op weg naar vaste opleidingspraktijken een adequate ondersteuning van de PO’s permanente bijscholing/training een flexibel portfolio-opleidings-systeem integratie met seminaries verder zetten het statuut van de praktijkopleiders opwaarderen

43 kwaliteitsbewaking bij PO’s:
goede informatie en zelf-selectie selectie: (her-)aanstellingscriteria basisopleiding bij het ICHO permanente opleiding permanente ondersteuning (stafleden, peer-review, agogisch, teksten op webstek, …) evaluaties door haio’s, door stafleden, ….

44 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

45 enkele wetteksten: Europese regelgeving
federaal: FOD van Volksgezondheid erkenning stages, erkenning praktijkopleiders erkenning als huisarts federaal: FOD van Sociale Zaken: RIZIV Vlaamse Gemeenschap: Ministerie van Onderwijs inhoud en organisatie van de opleiding Orde der geneeskunde

46 diploma en erkenning als huisarts
Europese richtlijn: basis-opleiding arts: minimum 6 jaar na 7e jaar: algemeen geneeskundige (vanaf : basisopleiding = 6 jaar) academische opleiding tot huisarts: duurt drie jaar (7e jaar telt dubbel) na 9e jaar: master in de huisartsgeneeskunde erkenningscommissie: titel van erkende huisarts

47 Wie kan een haio opleiden ?
1. erkend zijn als stagemeester door de FOD Volksgezondheid aangesteld zijn als praktijkopleider door het ICHO zich als beschikbare PO opgeven

48 erkenning als stagemeester:
minimum 7 jaar praktijkervaring (na 7e jaar) hoofdactiviteit als erkende huisarts alle relevante aspecten van huisartsgeneeskunde altijd bereikbaar zijn noodzakelijke contacten met stagemeester-coördinator *** eerst de introductie-training volgen, dan pas erkenning kunnen aanvragen !

49 erkenning als stagemeester:
MB 26/11/1997: wettelijke voorschriften continue eigen bijscholing minimum 2 halve dagen opleiding volgen per jaar aan het ICHO tijd en aandacht voor de haio een evaluatierapport maken over de haio gevariëerde morbiditeit haio kan zelfstandig patiënten behandelen continuïteit verzekerd (wachtdiensten) …….

50 erkenning als stagemeester door de FOD Volksgezondheid:
eerste erkenning: voor 2 jaar nadien: verlenging voor telkens 5 jaar minimum 2 halve dagen opleiding per jaar te volgen om erkenning te kunnen behouden slechts verlenging erkenning indien minstens 1 haio opgeleid in vorige periode wanneer erkenning aanvragen ????

51 kandidatuurstelling 2013-2014
intro aanst. solli. basisopleiding sept. okt. nov. dec. jan. feb. maart april mei juni juli aug. start haio

52 schema erkenning én aanstelling:
*** aangeven in welk jaar men wil opleiden !!!! introductie door ICHO (september) aanstelling door het ICHO (in december) erkenning door FOD Volksgezondheid (januari-mei) online praktijkvoorstelling invullen (januari) Jobbeurs/sollicitaties met haio’s (vanaf 1 maart) basistraining door ICHO (maart - september) starten als praktijkopleider (vanaf augustus/september )

53 (her-)aanstellingscriteria ICHO:
minimum kwaliteitgaranties voor de haio’s optimale kwaliteit van praktijkopleiding continuïteit op langere termijn selectie zo objectief mogelijk

54 (her-)aanstellingscriteria:
cfr. : startpagina – brochures – praktijkopleiders - (her-)aanstellingscriteria relatieve rangordening van de kandidaturen

55 (her-)aanstellingscriteria ICHO:
1) organisatie van de praktijk 2) vakinhoudelijke bekwaamheden 3) agogische bekwaamheden 4) persoonlijke ontwikkeling

56 (her-)aanstellingscriteria
U = uitsluitingscriteria A = aangewezen bij eerste aanstelling B, C, D, ... = ideale groeicriteria op weg naar …..

57 (her-)aanstellingscriteria ICHO:
contractuele afspraken nakomen min en max patiëntencontacten per HA haio gemiddeld 10 à 15 prestaties per dag max. 50% huisbezoeken voor haio liefst tweede kabinet voor de haio; zeker een lokaal ! noodzakelijk instrumentarium medisch dossier permanent beschikbaar PO is permanent bereikbaar voor haio haio heeft dinsdagnamiddag en -avond + andere halve dag per week beschikbaar voor (zelf)studie geen alternatieve geneeskunde

58 (her-)aanstellingscriteria ICHO (2):
minimale opleidingsmomenten: dagelijkse rapportering, wekelijkse casusbespreking, maandelijkse opvolgingsgesprekken aanwezigheid op opleidingsvergaderingen een Werk- en OpleidingsPlan maken en volgen het (praktijk)project van de haio ondersteunen contacten met stagemeester-coördinator geen extreem negatieve beoordelingen door verschillende haio’s ……….. enz.

59 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

60 het statuut van de haio en de PO
het sui generis statuut voor de haio het statuut voor de praktijkopleider verschillen met vroeger: een haio-statuut als zelfstandige een voorbeeld van een ruwe financiële simulatie

61 standaard opleidingsovereenkomst:
** cfr. (startpagina – brochures sui generis statuut) duidelijke afspraken niet eenzijdig kunnen stopzetten ! geen patiënten mogen ontnemen

62 SUI GENERIS STATUUT naar analogie van de ASO’s: een sui generis statuut: beperkt aantal rechten van werknemers officiële werkgever is een vzw (SUivzw) (gefinancierd door RIZIV en praktijkopleiders) bruto maandvergoeding: ,12 en 2 924,43 euro verplaatsingsvergoeding: 108,31 euro per maand wachtvergoeding (>120u): ? x euro per uur RSZ werknemer 4,7% netto maandinkomen: ongeveer 1870 euro betaalde medische nevenactiviteiten zijn NIET toegelaten !

63 wachtvergoedingen voor de haio:
bij een huisarts-praktijkopleider: eerste 120u wacht (60u tarief 1 en 60u tarief 2) zitten vervat in het basispakket (geen extra vergoeding !) tarief 1: 10,83 euro (ma 8u tot zaterdag 8u) tarief 2: 21,66 euro (za 8u – ma 8u, + feestdagen) een maximum van 180u aan tarief 1 én een maximum van 180u aan tarief 2 extra betaalde wachturen bij een ziekenhuis-praktijkopleider: geen 120 u in basispakket !; elke wacht wordt betaald 13,00 euro/u: inslapende wacht weekend/feestdagen 7,59 euro/u: inslapende wacht werkdagen 5,42 euro/u: toerwacht weekend/feestdag

64 sui generis statuut sociale rechten: ziekte: mutualiteitsuitkering
arbeidsongevallen, invaliditeit 15 weken bevallingsverlof kinderbijslag kraamgeld moederschapsvergoeding moederschapshulp cheques vaderschapsverlof (10 dagen) omstandigheidsverlof NIET voorzien: werkloosheidsuitkering, wettelijk pensioen, eindejaarspremie, vakantiegeld, onkostenvergoedingen, palliatief verlof, …

65 sui generis statuut 36u voor klinisch werk zo efficiënt mogelijk
max. 6u avondconsultaties (na 18u) per week geen zaterdagvoormiddagen, tenzij compensatie in de werkweek praktijkwachten facultatief, in onderling overleg 12 u recuperatie voor >12u wacht/werk indien volgende dag een werkdag is (wet arbeidsduur 12/12/2010) extra compensatieverlof indien de haio de PO vervangt gedurende meer dan 20 dagen tijdens diens vakantie omstandigheidsverlof extra-legale groepsverzekering: aanvulling bij overlijden en invaliditeit afwezigheden en wachten online ingeven via e-salsa

66

67 zwangerschapsverlof geen nachtarbeid vanaf week 26
15 weken bevallingsverlof: max. 6 weken en min. 1 week vóór; min. 9 weken na plus facultatief: 3 weken borstvoedingsverlof verlenging van de stageduur: Erkenningscommissie beslist: 15 weken = geen verlenging

68 statuut als praktijkopleider:
zelfstandige huisarts financiële bijdrage betalen aan Suivzw voor de totale loonkost van de haio haio is verzekerd door SUivzw Suivzw zorgt voor soc.-rechtelijke adm. PO fiatteert afwezigheden en wachten haio werkt op boekjes van praktijkopleider aanpassing polissen PO: BA opleidingsactiviteiten ?, bijkomend materiaal ?

69 Hoe prestaties aanrekenen ?
Als de PO bereikbaar is: + op de boekjes van de PO, tarief 003/004 + aparte boekjes voor haio, vooraf getekend door PO + haio tekent “in opdracht van” + haio én PO ondertekenen en stempelen als de PO niet bereikbaar is (buitenland, …) werkt haio op eigen boekjes, tarief 005/006

70 financiële bijdrage van de PO
automatisch via bankdomiciliëring bij SUivzw forfaitair maandelijks bedrag: 1 457,89 euro per maand voor 8ste jaars 1 596,53 euro per maand voor 9e jaars extra wachten (>120 u per jaar): automatische afrekening einde van de maand of daaropvolgende maand factuur wordt opgestuurd ter verificatie terugbetalingen (ziekte > 5 dagen < 30 dagen; correcties, …) ook automatisch op uw bankrekenig door SUivzw

71 Vergoeding wachten georganiseerde HA-streekwachten:
tarief 1: 13,11 € per uur (ma 8u – za 8u) (> 60u tarief 1; max. 180u betaalde wachturen) tarief 2: 26,24 € per uur (za 8u – ma 8u) (> 60u tarief 2; max. 180u betaalde wachturen) wachten in ziekenhuisdiensten (vanaf eerste uur): toerwacht WE/feestdagen: 6,56 € per uur inslapende wacht werkdagen: 9,19 € per uur inslapende WE/feestdagen: 15,74 € per uur

72 sui generis statuut het budget van het RIZIV wordt verhoogd van 6,8 miljoen euro naar 13,1 miljoen euro (sinds 2009) RSZ haio = 4,7% RSZ SUivzw werkgever = 21,11% de basisvergoeding voor een 9e jaars zal iets hoger zijn dan de vergoeding voor een 8e jaars georganiseerde weekend- en/of weekwachten boven 120u per jaar zullen extra vergoed worden

73 voordelen voor de PO’s netto minder grote financiële kost dan in het verleden RIZIV betaalt euro i.p.v euro honoraria en disponibiliteit wachten haio voor de opleidingspraktijk eerste 120u wacht in basispakket vervat geen variabele vergoedingen meer i.f.v. hoog aantal prestaties honoraria medische nevenactiviteiten voor de opleidingspraktijk SUivzw betaalt praktijkopleider terug indien haio >5 opeenvolgende dagen ziek is

74 voordelen voor de PO’s (2)
geen concurrentie tussen PO’s op basis van vergoedingen administratie gebeurt door SUivzw; minder door PO’s risico op veroordeling als werkgever van schijnzelfstandige valt weg geen prefinanciering meer met een jaar in toekomst: lobbying voor investeringspremie als PO

75 een financiële simulatie:
vergoeding voor haio euro vergoeding extra wachten - xyz ? tijdsbesteding euro extra uitrusting euro “inkomsten” via haio euro

76 voordelen voor de ZH-PO’s
geen discriminatie meer tussen HA-PO’s en ZH-PO’s financieel minder bijdragen dan vroeger vergoeding van wachten: analoog aan die van de aso’s

77 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

78 en dan is er koffie !

79 Word ik praktijkopleider ?
Motivatie ? Geschiktheid ? (cfr. criteria) Valkuilen ?

80 GETUIGENISSEN VAN ENKELE PRAKTIJKOPLEIDERS

81 EN MIJN MOTIVATIE ? Is dit voor mij een uitdaging ?
Heb ik voldoende tijd ? Heb ik voldoende zin om op te leiden ? Pas ik in het concept van het ICHO ? Werk ik graag samen ? Sta ik open voor feedback ? Kies ik niet beter voor een associé ? … ?

82 ONDERZOEK NIVEL Wensen en behoeften van huisartsopleiders.
: publicaties – zoeken P. Heiligers, T. Nuijen, L. Hingstman; februari 2008. Wensen en behoeften van huisartsopleiders. i.o.v. de Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging en de Stichting Verenigde Universitatire Huisartsopleidingen: antwoorden van 500 van de 1602 praktijkopleiders in het najaar van 2007 (responsratio van 52%)

83 ONDERZOEK NIVEL huisartsopleiders zijn enthousiast en over het algemeen tevreden over de training die ze krijgen NIET tevreden over: informatie van vorige stageplaatsen opleiding/training i.v.m. preventie stedelijke problematieken praktijkorganisatie en management

84 ONDERZOEK NIVEL Redenen om praktijkopleider te blijven:
97% leuk om doen 93% deskundigheid overdragen geeft voldoening 93% uitdagend en verfrissend 68% dynamiek via opleiderschap 65% eigen kennis en vaardigheden op peil houden 49% plicht nieuwe generaties op te leiden 75% financiële is geen primaire drijfveer

85 aantrekkelijkheid van een praktijk voor de haio’s:
ONDERZOEK NIVEL aantrekkelijkheid van een praktijk voor de haio’s: 75% modern uitgeruste praktijk 54% stadspraktijk met veel variatie 31% afstand tot de universiteit 28% mijn specialisatie als PO 26% interdisciplinaire aanpak 21% andere redenen 6% een plattelandspraktijk

86 belang in relatie tussen haio en PO:
ONDERZOEK NIVEL belang in relatie tussen haio en PO: 94% vakgerichte nieuwsgierigheid van de haio 93% open gesprek bij meningsverschillen 91% over en weer kritiek geven 87% haio vraagt tijdig advies 81% beider verwachtingen stemmen overeen 75% haio heeft voldoende mensenkennis 67% begeleidingsgesprekken verlopen structureel 66% beider persoonlijkheden passen bij elkaar 64% de haio kan zelfstandig werken 42% haio wil zonodig langer doorwerken

87 MOGELIJKE VALKUILEN: snel beslissen zonder informatie
andere praktijkmedewerkers niet betrekken slechte selectie van de haio onduidelijke afspraken haio als klusjesman opleiding  associatie goede wil t.a.v. familie/buur/...

88 Hoe een haio vinden ? duidelijke voorstelling van de eigen praktijk
gewenst profiel van haio ? jobbeurzen via lijsten van beschikbare PO’s kennismakingsgesprekken duidelijke afspraken contract tekenen ** cfr. trainingssessie « selecteren van een haio » **

89 Welk soort PO gezocht ??? Enquête aug. 2012: respondenten = 123 haio’s

90 Welke haio gewenst ? Enquête aug. 2012: respondenten = 102 PO’s

91 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

92 educatieve taken van de praktijkopleider:
hoe leid ik een haio op ?

93 opleiding/begeleiding van een haio:
permanente coaching en begeleiding volwassenenonderwijs inter-actief; goede functionele relatie JE BENT HOE DAN OOK EEN MODEL!

94 LEREN EN WERKEN: zelfstandig kunnen werken
inschakelen in alle aspecten van de huisartsgeneeskunde eigen spreekuren max. 50% huisbezoeken praktijkwacht en streekwacht administratief werk dinsdagnamiddag en – avond + andere halve dag per week beschikbaar voor (zelf)studie meedenken in wetenschappelijke onderbouw

95 METHODISCHE PROCESBEGELEIDING:
dagelijkse patiëntenrapportering wekelijkse casus/themabespreking maandelijks opvolgingsgesprek (leeragenda, portfolio, evaluaties) (kwaliteitsverbeterend) project evaluaties over de haio schrijven

96 enkele hulpinstrumenten:
werk- en opleidingsplan de leeragenda voor de haio de toetslijst + hoe eindtermen bereiken ? formulieren en brochures op de webstek samen consultaties doen vaardigheden demonstreren audio- of video-feedback (volgens uw eigen creativiteit en competenties)

97 werk- en opleidingsplan (WOP)

98 ondersteuning en opleiding voor de praktijkopleiders:
+ vóór de start:  eventueel een praktijkbezoek  basistraining didactiek + eerste twee jaar van de eerste aanstelling:  2 halve dagen training didactiek per jaar  3 regionale vergaderingen + nadien: permanente bijscholing:  werkwinkels, persoonlijke leerplannen  continue coaching/ondersteuning

99 facultatieve mogelijkheden:
werkwinkels/studiedagen TOB/TOL/iTOL/training vaardigheden observeren van de stationstoets van haio’s ad hoc trainingen/bijeenkomsten informatie:

100 ONDERSTEUNING: coaching door regionale stafleden
contact met coördinatoren ad hoc opleidingen op vraag elektronische ondersteuning via software persoonlijke leerplannen en portfolio afspraken bij intensievere begeleiding en bij problemen/conflicten

101 ORGANISATIE VAN MIJN PRAKTIJK ?

102 Wat zeg ik tegen mijn patiënten ?
standaard affiche voor de wachtzaal selectief voorstellen van de haio aan de patiënten geleidelijke inwerking van de haio chronische patiënten afwisselend zien patiënten worden het gewoon in een opleidingspraktijk …..

103 AFFICHE VOOR UW WACHTZAAL

104 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

105 Administratieve fasen:
kandidatuurstelling: vòòr 01/11/13 december: beslissing over aanstelling erkenning als stagemeester aanvragen bij het FOD Volksgezondheid: januari – mei voorjaar 2014 contacten met haio’s: vanaf 1 maart afspraken en contract + visum Orde haio opleiden vanaf augustus/sept. 2014

106 informatiebronnen: standaard opleidingsovereenkomst
*** : startpagina – kandidaat praktijkopleider *** het ICHO-secretariaat: 016/ ; *** via uw regionaal staflid *** startpagina - brochures: standaard opleidingsovereenkomst hoe word ik huisarts ? de praktijkopleider en de opleiding tot huisarts beleidsnota opleiding en begeleiding van PO’s (her-)aanstellingscriteria werkteksten agogische vaardigheden coachen van een (praktijk)project ……

107 basisinformatie voor kandidaat-praktijkopleiders

108 informatie voor kandidaat-praktijkopleiders

109 « MIJN ICHO »:

110 PERSOONLIJKE STUDIESTEK:

111 RECHTSTREEKSE LINKS: MINERVA: www.MINERVA-EBM.be
zoeken in de medische literatuur: selecteren van kandidaat-haio’s: ww.ICHO.be/portfolio/wegwijzers/selectiehibo/index.html MINERVA: CEBAM:

112 CEBAM: kortingen als praktijkopleider: gratis aanmelden – registreren: discipline huisarts promotiecode: ICHO2012PO wachtwoord wordt gratis opgestuurd

113 veel gebruikte afkortingen:
PO praktijkopleider haio huisarts-in-opleiding STACO stagemeester-coördinator ROCS regionaal overleg coördinatoren - staflid OV opleidingsvergadering (in regionale groepen) WOP werk- en opleidingsplan TOB thematische opleidingsbijeenkomst TOL thematische opleidingslijn iTOL internet ondersteunde opleidingslijn ACT agogische competentietoets ……

114 NIET VERGETEN ! de aanwezigheidslijst van vandaag ondertekenen aanvraagformulier voor de erkenning als stagemeester door de FOD Volksgezondheid kandidaatstellingsformulier als praktijkopleider: tweede introductiesessie of ten laatste opsturen tegen 01/11/2013

115 IK START ALS NIEUWE PRAKTIJKOPLEIDER ?

116 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

117 MEEWERKEN ALS STAGEBEGELEIDER ?

118 STAGEBEGELEIDERS VOOR ELKE UNIVERSITEIT:


Download ppt "INTRODUCTIE-INFORMATIE voor kandidaat-praktijkopleiders"

Verwante presentaties


Ads door Google