De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BBV- Begrotingscyclus

Verwante presentaties


Presentatie over: "BBV- Begrotingscyclus"— Transcript van de presentatie:

1 BBV- Begrotingscyclus
Kaderstellen Controleren Communiceren Optimaliseren

2 Programma Wat schieten we er mee op? Formats voor alle statiën
De voordelen voor alle betrokkenen Formats voor alle statiën Hoe de begrotingscyclus integraal te ronden Blik onder de motorkap Hoe het format werkt Voor gebruikers en voor producenten Snelstartgids Hoe u het nieuwe format kunt benutten

3 Voordelen voor alle betrokkenen: inzicht en proces-optimalisatie DUaal
Kiezers: beter inzicht in de resultaten van het bestuur & handvatten voor interactie De Raad: betere handvatten voor kaderstellen en controle & meer inzicht in de samenhang binnen de begrotingscyclus

4 Voordelen voor alle betrokkenen: inzicht en proces-optimalisatie duAAL
B&W: meer inzicht in de vertaling van beleid in uitvoering & optimaliseren van de P&C-cyclus De ambtelijke organisatie: beter inzicht in de gewenste output & makkelijker stukken voor de P&C-cyclus produceren, ook in systemen als SAP en LIAS

5 Formats voor alle statiën in de Planning&control-cyclus

6 Blik onder de motorkap Drie belangrijke onderdelen: (Voor alle documenten in de cyclus!) Doelenboom / causale cascade Instrumenten – Output tabel Meerjarenoverzicht baten & lasten Een strenge syntaxis

7 Doelenboom / causale cascade

8 Voorbeeld 2010

9 Voorbeeld 2010 _Op/maat

10 Instrumenten – Output tabel

11 Voorbeeld OD: Beleidsplan verhardingen uitvoeren

12 Voorbeeld 2010 _Op/maat oud en nieuw

13 Meerjarenoverzicht baten & lasten

14 Voorbeeld 2010

15 Een strenge syntaxis voor doelen, instrumenten en output
ding _ doen of doen _ ding Doel: (ding_doen) Primaire waterkeringen IJssel- en Markermeer_onderhouden en verbeteren Instrument: (doen_ding) Toetsen van_de veiligheid van primaire waterkeringen Output: ding (+kwantificering) _ gedaan Drie regionale waterkeringen _ aangewezen en genormeerd

16 Voorbeeld 2010

17 Voorbeeld 2010: Het document

18 Hoe u het format ten volle kunt benutten: lezen 2.0? in pdf!
Synchroon U zoekt binnen deze begroting Diachroon U zoekt binnen deze cyclus of een andere Hyperchroon U zoekt in de beleidsachtergrond Chronos is hier de cyclus in vier tikken

19 Voorbeeld 2010 Synchroon & Diachroon & Hyperchroon
Synchroon met de volledige inhoudsopgave Voorbeeldbestand Diachroon met de “Google-functie” van Acrobat reader Jaarrekening 2009 / begroting 2010 Hyperchroon met hyperlinks

20 Hulpmiddelen voor de producenten
Een Word-sjabloon Met handige tekstblokken Met een uitgebreide handleiding Voor alle onderdelen van het format Met algemene aanwijzingen voor helder formuleren

21 Een Word-sjabloon

22 Met handige tekstblokken

23 Met een uitgebreide handleiding
Voor alle onderdelen van het format Met algemene aanwijzingen voor helder formuleren

24 Recapitulerend: voordelen voor alle betrokkenen
Kiezers: inzicht in resultaten & handvatten interactie Raad: handvatten kaderstellen / controle & samenhang begrotingscyclus B&W: vertaling beleid in uitvoering & optimaliseren P&C-cyclus Ambtelijke organisatie: inzicht in output & sneller stukken produceren, ook in systemen

25 Hoe nu verder? A: droom

26 Hoe nu verder? B: realistisch?
Een mini-pilot: 1 hoofdstuk van de programmabegroting 2011 in het format maken en demonstreren Gebruik evalueren in een triarche begeleidingscommissie Evalueren op meerwaarde voor: inzicht & kaderstellen/controleren & productieproces

27 Bedankt voor uw aandacht en uw inbreng
Op uw webpagina kunt u dit seminar herbeleven:


Download ppt "BBV- Begrotingscyclus"

Verwante presentaties


Ads door Google