De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

praktijk, kennis en verwachtingen vóór opname in de Wet

Verwante presentaties


Presentatie over: "praktijk, kennis en verwachtingen vóór opname in de Wet"— Transcript van de presentatie:

1 praktijk, kennis en verwachtingen vóór opname in de Wet
Apotheker in de WGBO praktijk, kennis en verwachtingen vóór opname in de Wet 14 november 2007 KNMP/WINAp SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy

2 Inhoud WGBO Doel en vraagstelling Aanpak onderzoek Resultaten
Conclusie De volgende stappen

3 WGBO Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
Openbare apotheker in de WGBO, 1 juli 2007 Rechten (en plichten) van de patiënt en zorgverlener Patiënt staat centraal

4 WGBO Kernaspecten: Modelregeling openbare apotheker – patiënt
Informatie en toestemming Dossier en bewaartermijn Toegang tot patiëntgegevens Modelregeling openbare apotheker – patiënt

5 Doel en vraagstelling Op welke manier verhoudt de huidige praktijk zich tot de te verwachten bepalingen in de WGBO? Wat is de kennis van apothekers en apothekersassistenten van de bepalingen van de WGBO? Wat zijn de verwachtingen en opvattingen van openbare apothekers en apothekersassistenten met betrekking tot de opname van de apotheker in de WGBO?

6 Aanpak Inventarisatie WGBO Online vragenlijst
Apothekers & apothekersassistenten Vóór 1 juli 2007

7 Apothekers 206 apothekers (respons = 41% ) Gemiddeld leeftijd 40 jaar
51% vrouw Gecertificeerd 60% Formule 46% Keten 22%

8 Apothekersassistenten
Gemiddeld leeftijd 37 jaar 98% vrouw Gecertificeerd 53% Formule 58% Keten 27%

9 Resultaten Verwachtingen Kennis Huidige apotheekpraktijk

10 Apothekersassistenten
Verwachtingen (helemaal) mee eens Apothekers % Apothekersassistenten Verbetering apothekersvak 83 * Apotheker meer als zorgverlener 80 75 Waarborging rechten van patiënten 70 Intensievere relatie met huisartsen 62 61 Geen verandering in de praktijk 19 24 * = dit onderdeel is niet gevraagd aan apothekersassistenten

11 Apothekersassistenten %
Verwachtingen (helemaal) mee eens Apothekersassistenten % Zorgt dat nascholing moet worden gevolgd 56 Versterkt rol van assistenten als zorgverlener 67 Vaker informatie geven 58

12 Kennis over WGBO Apothekers: Apotheker is medebehandelaar
Juist geantwoord: 10% Kennis over WGBO Apothekers: Apotheker is medebehandelaar Zorg weigeren bij het niet betalen van de rekening Apotheker sluit zelfstandige overeenkomst Baliegesprekken buiten gehoor afstand Juist geantwoord: 50% Juist geantwoord: 78% Juist geantwoord: 63%

13 Na opname in WGBO Vormgeven in praktijk (apothekers, onduidelijk)
Informatie aan minderjarige (<16 jaar) (78%) Welke wijze toestemming vragen (77%) Inhoud patiëntendossier (74%) Inzage dossier andere hulpverleners (70%)

14 Kennis over WGBO 54% heeft eerder gehoord van de WGBO
Apothekersassistenten 54% heeft eerder gehoord van de WGBO Via apotheker Via een bericht in SBA magazine Via een bericht in Optima Farma Via een opleiding

15 Kennis over WGBO Apothekersassistenten
Juist geantwoord: 24% Apothekersassistenten Zorgprojecten die minimaal moeten worden uitgevoerd Betalingsverplichting van patiënten Informatie die minimaal aan patiënten moeten worden gegeven Waarborging van de privacy in de apotheek Juist geantwoord: 35% Juist geantwoord: 79% Juist geantwoord: 82%

16 Resultaten Huidige apotheekpraktijk vóór opname in de WGBO

17 Moment van informatie geven

18 Inhoud van informatie

19 Reden geen informatie

20 Reden geen informatie

21 Toestemming 93% vraagt geen toestemming om een geneesmiddel af te leveren Toestemming: Mondeling Schriftelijk vastleggen Patiënt neemt geneesmiddel in ontvangst

22 Ophaler Activiteiten: Vragen naar identiteit van ophaler Apothekers:
39% altijd 32% meestal Apothekersassistenten: 10% altijd 7% meestal

23 Ophaler Activiteiten: bij eerste uitgifte
Mondelinge informatie geven (meestal/altijd) Apothekers: 57% Apothekersassistenten: 60% Schrifelijke informatie geven (meestal/altijd) Apothekers: 95% Apothekersassistenten: 91%

24 Ophaler Activiteiten die weinig worden gedaan:
Huisbezoek om patiënt in thuissituatie te informeren Patiënt vragen om in de apotheek te komen om informatie te geven Patiënt bellen om informatie te geven (telefonisch)

25 Dossier

26 Dossier & gegevensoverdracht
Toestemming & patiënt Bij opvragen van dossier % Bij verstrekken van dossier apothekers apothekersassistenten Andere apotheker 64 60 61 57 Huisarts 21 23 17 15 Specialist 28 25 Ziekenhuis 34 43

27 Apothekersassistenten
Ruimtelijke privacy Spreekkamers Beschikbaarheid Apothekers: 96% Apothekersassistenten: 83% Gebruik in de afgelopen 7 dagen Apothekers Apothekersassistenten Mediaan aantal gesprekken 7 (1 – 75) 2 (1 – 10) Spreekkamer niet gebruikt 8% 31%

28 Conclusie Wat zijn de verwachtingen en opvattingen van openbare apothekers en apothekersassistenten met betrekking tot de opname van de apotheker in de WGBO? Positieve stemming Hoge verwachtingen Goede ontwikkeling van beroepsgroep

29 Conclusie Wat is de kennis van apothekers en apothekersassistenten van de bepalingen van de WGBO? Hiaten in de kennis Niet duidelijk hoe aspecten in de praktijk moeten worden vormgegeven Verbetering van de kennis Gerichte informatie Aandacht voor de WGBO en de implicatie voor de praktijk

30 Conclusie Op welke manier verhoudt de huidige praktijk zich tot de verwachten bepalingen in de WGBO? 

31 Conclusie Apotheekpraktijk komt voor een deel al overeen met de WGBO
Aantal aspecten aandacht voor benodigde veranderingen: Informatie verstrekken Toestemming (informed consent) Ophalers Dossier Overdracht van dossier en toestemming

32 De volgende stappen Verdere ondersteuning aan apothekers
Vertaalslag van de WGBO naar de praktijk Zorgrelatie: patiënt en apotheker Juridische interpretaties Afstemming tussen apothekers en (huis-)artsen Monitoring van de apotheekpraktijk


Download ppt "praktijk, kennis en verwachtingen vóór opname in de Wet"

Verwante presentaties


Ads door Google