De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Chronisch benzodiazepinegebruik Preventie in eerste en tweede lijn mbv richtlijn Terugdringen in eerste en tweede lijn mbv webbased minimale interventie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Chronisch benzodiazepinegebruik Preventie in eerste en tweede lijn mbv richtlijn Terugdringen in eerste en tweede lijn mbv webbased minimale interventie."— Transcript van de presentatie:

1 Chronisch benzodiazepinegebruik Preventie in eerste en tweede lijn mbv richtlijn Terugdringen in eerste en tweede lijn mbv webbased minimale interventie FTO: Datum: Martine Kruijtbosch (SIR), projectleider FKOPL Joost de Kanter, huisarts (REOS Zorg, voorzitter FKOPL

2

3 Inleiding - landelijke cijfers 2004 1,86 miljoen gebruikers van slaap- of kalmeringsmiddelen. Dit is 12% van de bevolking. (pw, de Valk 2004, ev) 12 miljoen recepten uitgeschreven Aantal verstrekkingen stijgt 0,4% per jaar, 25% gebruikt chronisch (>90 stuks per jaar) (Bron: SFK, 2007) Benzodiazepinen Oxazepam 3e plaats en Temazepam 5e plaats in top 10 voorgeschreven geneesmiddelen (Bron: LINH, 2005) 2/3 is vrouw 40% zijn ouderen vanaf 65 jaar

4 Inleiding - kenmerken Voordelen Snel effect + wordt goed verdragen Nadelen Sedatie Verminderd cognitief functioneren Snelle afhankelijkheid Vallen door spierzwakte Retrograde amnesie Versterking alcoholeffect

5 Doel project ‘Terugdringen chronisch benzodiazepinegebruik via FT(T)O’ Via transmurale samenwerking: Rationeel (eerste) voorschrijven te bevorderen; Terugdringen aantal chronisch benzodiazepinegebruikers

6 Interventie instrumenten Preventie -Regionale Richtlijn (opgesteld met expertgroep); -NHG Patiëntbrieven; -Protocollen APO EU/TU (afspraak FTO); -Psychiater als consulent in huisartsen FTO

7 Interventie instrumenten Terugdringen -Minimale interventie: webbased voorlichtingsinstrument via website www.stoppenmetpillen.nl; -Verwijsbrief naar webbased instrument; -NHG Patiëntbrieven; -(Afbouwschema’s: facultatief); -Psychiater als consulent in huisartsen FTO

8 Interventie instrumenten Onderzoek Universiteit Leiden 2005: Effectiviteit voorlichtingsinstrument ‘geindividualiseerd advies op maat’ getoetst ten opzichte van ‘huisartsenstopbrief’ Advies op maat N=171 Stopbrie f N=183 Gebruik gestopt 25%16% Subgroepen gestopt: Leeftijd < 62 jaar Hoge intentie om te stoppen Hoge controle over behoefte van gebruik benzo 34% 52% 40% 11% 18% 20,5% Gebruik geminderd 35%24% Subgroep geminderd: Hoge intentie om te stoppen 70%26% Resultaten: Geïndividualiseerde voorlichting op maat is 2 tot 4 maal (odds ratios) zo effectief als de huisartsenstopbrief wanneer het gaat om het stoppen of verminderen van chronisch benzodiazepinegebruik; 69% was vrouw; Gemiddelde leeftijd was 62 jaar; 53% bleek vooraf geen positieve controle te ervaren over de behoefte om benzodiazepinen te gebruiken; Bijna 90% van de respondenten was vooraf niet gemotiveerd om te stoppen.

9 Interventie instrumenten

10

11 FTO benzodiazepinen - Regionale Richtlijn - Prescriptiecijfers eerste + tweede lijn -Afspraken - Resultaatdoelstelling

12

13 Regionale Richtlijn Eerste Voorschrift Benzodiazepinen Rijnland&Midden-Holland Slaapproblemen Angststoornissen

14 Doelgroepen richtlijn Voorschrijvers: voorschrijvers in de eerste lijn: –huisartsen voorschrijvers in de tweede lijn: –psychiaters en somatisch specialisten Patiëntgroepen níet gericht op ernstige psychiatrische beelden –(zeer angstig, ernstige depressie, suïcidegevaar, schizofrenie, etc.) níet gericht op oncologische patiënten

15 Algemene voorzorgen bij benzodiazepinen (1/2) Combinatie van verschillende benzodiazepinen is ongewenst Combinatie hypnotica met andere middelen met effect op het centrale zenuwstelsel is ongewenst Beperk de hoeveelheid zoals bij het eerste voorschrift Ga niet in op (eerste) verzoek om benzodiazepine als deurknopfenomeen: bestel de patiënt terug Eerste voorschrift: overweeg per week afleveren

16 Algemene voorzorgen bij benzodiazepinen (2/2) Eventuele herhalingen uitsluitend via het spreekuur en niet via assistente (eerste lijn) Voorschrijven benzodiazepinen niet delegeren aan nurse practitioners of vglb. functionarissen (tweede lijn)

17 Benzodiazepinen bij slaapstoornissen (1/4) Wist u dat slaapproblemen de meest voorkomende ‘P’ klachten vormen in de huisartspraktijk ?

18 Benzodiazepinen bij slaapstoornissen (2/4) Slaapstoornis: indien functioneren overdag gestoord

19 Benzodiazepinen bij slaapstoornissen (3/4) Indien korter dan drie weken: Eventueel slaapmiddel –Temazepam 10 – 20 mg. ; ouderen 10 mg –Zolpidem 10 mg.; ouderen 5 mg Niet meer dan 5 tot 10 tabletten Alléén langwerkende middelen indien sedatie overdag gewenst –Diazepam 2 – 10 mg; ouderen 2 mg.

20 Slaapstoornis langer dan drie weken: Er is géén indicatie voor het geven van een slaapmiddel Benzodiazepinen bij slaapstoornissen (4/4)

21

22 Benzodiazepinen bij angststoornissen Acute angst- en spanningstoestanden –Kortdurend –Vaste dosering of intermitterend; –“Zo Nodig” alleen bij incidenteel gebruik Geen blijvende behandeling met uitsluitend benzodiazepinen Benzodiazepine langer dan vier tot zes weken alleen indien zicht op verdere behandeling met SSRI’s en/of psychotherapie –Serotonerge tricyclische antidepressiva en SSRI’s (zie Regionale Richtlijn)

23 Transmurale communicatie rond benzodiazepine voorschriften (regionale richtlijn)

24 Communicatie vanuit Apotheek Apotheek(team) signaleert toenemend gebruik; communiceert dit met de behandelaar. geeft EU (Eerste Uitgifte) en TU (Tweede Uitgifte) informatie volgens regionale richtlijn selecteert periodiek potentiële patiënten uit SFK search voor advies-op-maat (web) overlegt met behandelaar of deze patiënten benaderd moeten worden. monitort afbouwschema.

25 Communicatie behandelaar-apotheker Behandelaar meldt apotheek indien voorschrift anders dan Regionale Richtlijn communiceert met apotheek welke patiënt in aanmerking komt voor advies-op-maat (web) spreekt af met de apotheek wie zonodig hulp biedt bij het invullen van web vragenlijst (HA/PSY) geeft bereikbaarheid aan aan apotheek

26 Communicatie tussen behandelaars Psychiater schrijft psychomedicatie voor tenzij deze dat anders afspreekt met de huisarts HA/PSY geven bereikbaarheid aan voor elkaar Maken afspraken over (medicamenteuze) behandeling in wachttijd

27 FTO benzodiazepinen - Regionale Richtlijn - Prescriptiecijfers eerste + tweede lijn - Afspraken - Resultaatdoelstelling

28 Prescriptiecijfers eerste + tweede lijn (Bron: SFK benzodiazepinen) Voorschriften algemeen Eerste + herhaalvoorschriften Aantallen nieuwe chronische gebruikers (> 90 stuks gebruik per jaar) Aantallen langdurige chronische gebruikers (> 90 stuks gebruik per jaar)

29 Voorschriften algemeen Periode: 1-[mnd]-2006 tot 1- [mnd]- 2007 Bron cijfers: SFK Benzodiazepinen, Rapportage 1 van de Basismodule, tabel 1a + 1b + 1c (combineer cijfers apotheken uit FTO)

30 Eerste + % herhaalvoorschriften Periode: 1-[mnd]-2006 tot 1- [mnd]- 2007 Bron cijfers: SFK Benzodiazepinen, SFK Rapportage 2 van Module eerste voorschriften, tabel eerste en herhaalvoorschriften (combineer cijfers apotheken uit FTO)

31 Aantallen nieuwe chronische gebruikers Periode: 1-[mnd]-2006 tot 1- [mnd]- 2007 Definitie: personen die 12 maanden voorafgaand aan de meetperiode geen benzo hebben ontvangen, en die in de meetperiode [mnd] 2006 t/m [mnd] 2007, 91-270 stuks en >270 stuks krijgen. Bron cijfers: SFK Patientenlijsten, Rapportage 1, nieuwe benzodiazepinegebruikers HA1HA2HA3HA4Totaal >270 91-270 stuks Totaal aantal nieuwe benzo gebruikers

32 Eerste voorschriften Bron cijfers: (SFK benzodiazepinen) tabel naar keuze van FTO, cijfers eventueel uitsplitsen per voorschrijver

33 Chronische gebruikers Periode: 1-[mnd]-2006 tot 1- [mnd]- 2007 Definitie chronische gebruiker: patiënt gebruikt meer dan 90 tabletten per jaar (SFK): - Episodische gebruiker: 91-270 stuks per jaar - Continue gebruiker: >270 stuks per jaar

34 Langdurige chronische gebruikers Kies de aantallen continue en episodische gebruikers per huisarts (Bron cijfers: SFK Rapportage 3 van Module langdurig gebruik) en plaats deze getallen naast de totalen van alle gebruikers per huisarts uit het FTO (Bron cijfers: SFK Basismodule Artsenkeuzelijst) (combineer cijfers apotheken uit FTO) HA1HA2HA3HA4Totaal >270 91-270 stuks Totaal aant benzo gebruikers

35 Chronische gebruikers Bron cijfers: (SFK benzodiazepinen) tabel naar keuze van FTO, cijfers eventueel uitsplitsen per voorschrijver

36 FTO benzodiazepinen - Regionale Richtlijn - Prescriptiecijfers eerste + tweede lijn -Afspraken - Resultaatdoelstelling

37 Afspraken ‘eerste voorschrift’ Overweeg alternatief ‘Eerste keus’ benzo per indicatie Eerste recept max ____ tabletten Herhaalrecept alleen via contact behandelaar Afspraken communicatie transmuraal (zie Regionale Richtlijn) Afspraken communicatie patiënt: bijvoorbeeld NHG patiëntenbrieven / ander materiaal

38 Afspraken ‘chronisch gebruik’ Minimale interventie via website www.stoppenmetpillen.nl:www.stoppenmetpillen.nl Apotheker deelt per huisarts lijst uit met daarop patiënten met > 90 tabletten gebruik per jaar Huisartsen screenen aangeleverde lijst en selecteren patiënten voor website Gescreende patiënten krijgen verwijsbrief voor geïndividualiseerd advies / of papieren versie vragenlijst (spreek af wie verwijsbrieven verstuurt) Spreek af wie patiënt helpt met invullen papieren versie vragenlijst Spreek af wie ingevulde papieren vragenlijsten invoert op de website Communicatie: Afspraken communicatie transmuraal (zie Regionale Richtlijn) Afspraken communicatie patiënt: bijv. NHG patiëntenbrieven / afbouwschema’s

39 FTO benzodiazepinen - Regionale Richtlijn - Prescriptiecijfers eerste + tweede lijn -Afspraken - Resultaatdoelstelling

40 Resultaatdoelstelling ‘eerste voorschrift’ Binnen 12 maanden na interventie: 1.__% minder eerste voorschriften 2.__% minder 2 de recepten 3.__% eerste voorschriften ‘eerste keus’ benzodiazepine uit FTO afspraak 4. __% minder aantal nieuwe chron. gebruikers (Na 3 maanden tussenmeting)

41 Resultaatdoelstelling ‘chronisch gebruik’ Binnen 12 maanden na interventie: 1.__% minder langdurige episodische gebruikers 2. __% minder langdurige continue gebruikers 3. __% benzodiazpinegebruikers per huisarts naar web instrument verwezen (Na 3 maanden tussenmeting)

42 Chronisch benzodiazepinegebruik begint met het eerste voorschrift ! Take home message:

43


Download ppt "Chronisch benzodiazepinegebruik Preventie in eerste en tweede lijn mbv richtlijn Terugdringen in eerste en tweede lijn mbv webbased minimale interventie."

Verwante presentaties


Ads door Google