De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lobbyen en Netwerken Zelfwerkwinkel B

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lobbyen en Netwerken Zelfwerkwinkel B"— Transcript van de presentatie:

1 Lobbyen en Netwerken Zelfwerkwinkel B
NOV Conferentie 7 oktober 2008

2 Wat is je doel als vrijwilligerscentrale
Wat is je doel als vrijwilligerscentrale? Versterken van vrijwillige inzet. Dat is de basis. Kansen in de buitenwereld: Wmo, makelaarschap, deskundigheidsbevordering, nog grotere ondersteuning nodig Het benutten van de kansen in de buitenwereld kan je helpen om je doel te bereiken. Wat is er voor nodig om naar buiten te treden? O.a. Netwerken en netwerkvaardigheden De blik naar buiten…

3 De eerste stap… Voorstellen
Wat zeg ik? (over mezelf, mijn organisatie) Welke houding neem ik aan? Welke signalen zend ik uit? Gebruik van visitekaartjes? Of een folder/brochure met achtergrondinfo? Goed ter ondersteuning te gebruiken

4 Stel uzelf voor aan 3 anderen
1e Oefening: Mensen 5 minuten zichzelf laten voorstellen aan minimaal 3 anderen. Daarna op flap de positieve en negatieve aspecten van voorstellen zetten. (input vanuit de deelnemers) Wat moet je vooral wel doen? Wat niet?

5 Het wederzijds belang staat centraal
Wat is netwerken? Het leggen en onderhouden van contacten Het opbouwen van een relatie Geven en ontvangen Het wederzijds belang staat centraal

6 Lobbyen vs. Netwerken Lobbyen heeft negatieve bijklank
Eerst netwerken, dan lobbyen Lobbyen kent een duidelijk doel Lobbyen = behartigen van belangen Lobbyen is meer strategisch (bewerken van de periferie rondom beslisser) Dit zijn de belangrijkste. Er zijn nog meer verschillen. Het strategische zit ‘m in het bewerken van de pereferie rondom de beslissers Tips Er zijn geen vaste regels die de garantie geven voor een succesvolle lobby. Wel zijn er diverse tips die je in ieder geval in acht kunt houden om een goede indruk bij iemand te maken. We hebben ze hieronder op een rijtje gezet. Wees er snel bij zodra er iets bekend wordt anders zijn je concurrenten je voor. Wees duidelijk over wat je wilt. Relaties zijn eerder bereid je te helpen als je een concrete lobbyboodschap hebt. Gebruik je relatie eerst om informatie te vergaren. Verwacht niet dat de relatie meteen iets voor jou regelt. Vertel zo kort mogelijk wat je wilt, verveel je gesprekspartner niet. Passeer nooit de woordvoerder of degene die verantwoordelijk is voor het dossier. Wees altijd eerlijk. Concentreer je op de partijen die nog geen standpunt hebben ingenomen. Zorg ervoor dat je je contactpersoon altijd kunt bereiken. Gebruik je relatie niet louter functioneel. De 'mens' achter de relatie staat voorop. Kom meteen je afspraken na. Maak een namenlijst van je relaties met een paar persoonlijke details, vooral als je slecht bent in namen onthouden. Bewerk het netwerk rond de beslisserBeslissers laten zich beïnvloeden door diverse mensen. Beschouw de lobby als een missie die uiterst zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Lobbyen Lobbyen is het behartigen van belangen. Als er in de wetgeving iets moet worden geregeld, of als er nieuw beleid wordt gemaakt, kan met lobbyen daarop invloed worden uitgeoefend. Er zijn organisaties en regionale en lokale overheden die een lobbyist fulltime in dienst hebben. Die persoon is dan permanent in de Tweede Kamer aanwezig. Soms huurt een organisatie een lobbyist in via een bureau. Wandelgangen Belangrijk is dat deze persoon een netwerk heeft en de wegen kent binnen de Tweede Kamer. De aanpak van het lobbyen verschilt per situatie. Een lobbyist kan aanwezig zijn als er vergaderingen zijn en dan letterlijk in de wandelgangen zaken bepleiten en argumenten aandragen. Of de informatie aangeven in de vorm van een brief. Daarnaast maakt een lobbyist afspraken met Kamerleden of met hun persoonlijke medewerkers. Infrastructurele projecten Bij de aanleg van grote infrastructurele projecten zoals wegen, spoorwegen of tunnels spelen belangen van bijvoorbeeld de gemeente of het bedrijfsleven. Een lobbyist behartigt het belang van een van beide. De lobbyist probeert vervolgens bij Kamerleden argumenten aan te dragen die de zaak van zijn opdrachtgever bepleit. Het is aan het Kamerlid om te bepalen of hij of zij iets doet met deze argumenten. Effect van lobbyen Als het lobbyen goed is opgezet, kan het veel effect hebben. Belangrijk zijn een aantal randvoorwaarden. Een lobbyist moet van te voren bepalen welke personen benaderd moeten worden en hoe. Ook de plaats is belangrijk. Is er een ontmoeting in de Tweede Kamer of bij een werkbezoek op locatie? Welke methode wordt gebruikt: een brief, een persoonlijk gesprek, een telefoontje. Is de boodschap helder en zijn de argumenten duidelijk? Tenslotte is de integriteit en betrouwbaarheid van de lobbyist en de opdrachtgever essentieel.

7 Netwerken is communiceren…
Communicatie-vaardigheden: Luisteren Vragen stellen Daadwerkelijke interesse hebben Bereid zijn te geven Let op non-verbale communicatie Houding, gedrag, bewegingen Actief, spiegelen Ad Bereid zijn te geven: Anderen helpen zonder direct zicht op eigen voordeel Ad Daadwerkelijke interesse: empathisch vermogen: anderen het gevoel geven dat u hen begrijpt

8 Waarom netwerken? Relaties opdoen en versterken
Samenwerking verkrijgen Anderen helpen Toegang krijgen tot informatie, ideeën en contacten Hulpbronnen opdoen en aanboren Kansen vergroten Positioneren Waarom netwerkt Sylvia? Heb jij een voorbeeld over hoe je het netwerken hebt aangepakt en wat dat heeft opgeleverd? Waarom netwerken anderen in de zaal? Positioneren is de brug naar de volgende slide: waar ga je netwerken, hoe, wat is je boodschap en wie laat je netwerken?

9 Waar netwerken? Wat zijn relevante netwerken voor u?
In relatie tot MaS, MBO, deskundigheidsbevordering? Keuze op basis van je taken als VWC Discussie met de zaal. Vooral ook input vanuit Sylvia

10 Hoe netwerken? Hoe netwerken in het bedrijfsleven?
Hoe netwerken met jongeren? Hoe netwerken binnen 55+? Hoe netwerken met de gemeente? Discussie met de zaal. Vooral ook input vanuit Sylvia. Hier kan ook een link gelegd worden met NOV: wat verwachten deelnemers van NOV mbt ondersteuning op netwerken? Is s’ochtends ook al aan de orde geweest, dus misschien alleen noemen, niet discussiëren.

11 Belangrijkste regels Breng je eigen positie, wensen en problemen in kaart Wat heb je de ander te bieden? (wat zoekt de ander?) Zoek de mensen op (ook die je al kent) Communiceer wat je wilt bereiken en wat je deskundigheid is Een actieve opstelling is een vereiste Zoek naar grenzen tussen zakelijkheid en gezelligheid Wees duidelijk in wat je vraagt Geef effecten en succes de tijd! Wat vind jij belangrijk Sylvia? Bij wat heb je de ander te bieden: benadrukken dat het om een ruil gaat.

12 De introverte netwerker
Sterke punten: Denkt goed na; komt voorbereid over Kan zich concentreren Is intuïtief en invoelend Kan goed luisteren en observeren Is bescheiden Vragen of mensen zich hierin herkennen, en waarom? Soms ben je meer introvert, soms meer extravert. Ligt aan de setting en de context. Tip Sylvia: schep randvoorwaarden waarin je je prettig voelt. Nodig bijv. mensen uit op een netwerkbijeenkomst die je zelf organiseert

13 De extraverte netwerker
Sterke punten: Praat makkelijk en altijd Komt graag onder de mensen Denkt graag hardop: open Is assertief en reageert snel Krijgt energie van netwerken Vragen of mensen zich hierin herkennen, en waarom?

14 De introverte netwerker
Aandachtspunten: Te veel in zichzelf gekeerd Afstandelijk Te late reactie Geen behoefte aan nieuwe contacten Te weinig delen/laten zien

15 De extraverte netwerker
Aandachtspunten: Bot en onattent overkomen Gesprek domineren Eenzijdig besluiten nemen Bedreigend en agressief overkomen

16 De introverte netwerker
Vergroten effectiviteit: Bereid je voor op interacties Begin met één-op-éen contact Stel vragen Ontwikkel een openingstechniek Oefen in veilige situaties Stel haalbare doelen

17 De extraverte netwerker
Effectiviteit vergroten: Geef anderen aandacht Achterhaal waar anderen over willen praten Stel vragen Wees alert op behoeften en wensen van anderen Doe achteraf iets met gesprekken

18 Oefening: Liftpitch U staat in de lift met iemand die wat voor u kan betekenen (Balkenende, een mogelijke sponsor, een mogelijke strategische partner, etc.) Hoe maakt u hem/haar binnen 1 minuut duidelijk waar u als organisatie voor staat, en wat u te bieden heeft?

19 De liftpitch Wat maakt uw organisatie uniek? Wat heeft u te bieden?
Wat vraagt u van de ander? In totaal ongeveer 3 keer deze oefening voor de groep doen. De deelnemer mag zelf beslissen wie die tegenover zich heeft. Wil jij deze spelen Sylvia? Je hoeft verder niets te zeggen. Na iedere keer de overige deelnemers vragen wat goed, minder goed ging. Eerst deelnemer zelf vragen om te ‘ontladen’.

20 Uw eigen netwerk in beeld
Wie ken ik? Wat is onze relatie? Contactgegevens Historie en persoonlijke kenmerken Vanaf deze dia alleen als er tijd over is.

21 Gebruik een systeem Een netwerkkaart Wijzigingen verwerken
Nieuwe gegevens toevoegen Visitekaartjes, kaartenbak, database, outlook, in je hoofd… Het maakt niet uit hoe je het doet, als je het maar doet!

22 Zorg direct voor vervolg Houd je aan je woord Plan netwerkonderhoud
Doen: Zorg direct voor vervolg Houd je aan je woord Plan netwerkonderhoud Denk actief mee Niet doen: Willen verkopen Onoprecht en ongemeend zijn Het alleen over jezelf hebben Constant aan het woord zijn Te snel te persoonlijk worden Het als een verplichting zien Denk actief mee: wat kan je voor een ander betekenen

23 Van netwerken naar samenwerken
Zijn wij er klaar voor? Draagvlak? Tijd? Professionaliteit? Financieel stabiel? Bereikbaarheid? Ervaring met PR? Resultaatgericht? Open cultuur?

24 Tips voor samenwerking
Formuleer een duidelijke vraag of wens Formuleer de meerwaarde voor de ander Verdiep je in de ander Wees resultaatgericht Presenteer jezelf professioneel Persoonlijk contact Zorg zelf voor aanvullende middelen Draai het om: zorg dat zij jou zoeken

25 KOOK? Dichtbij contact Ver weg contact Belangrijk contact Koken
Opwarmen Onbelangrijk contact Op temperatuur houden Koelen

26 Geboden van het luchtige gesprek
Stel vragen met een open einde Probeer iedereen bij het gesprek te betrekken Geef commentaar op doorsnee onderwerpen (makkelijk voor anderen om mee te praten) Blijf bij onderwerpen die bij de situatie passen Houd een paar bekende onderwerpen in je hoofd (hou nieuws bij) Praat op respectvolle en professionele manier Reageer op opmerkingen en vragen van anderen Geef commentaar op of vraag naar interesses van die persoon

27 Verboden van het luchtige gesprek
Geef geen commentaar op en vraag niet naar persoonlijke zaken of die iemand in verlegenheid kunnen brengen Wacht niet tot anderen een gesprek beginnen Monopoliseer het gesprek niet Gebruik geen jargon, vloek niet Roddel niet. Praat niet over mensen Ga niet boven anderen staan: niet belerend, prekerig, Ga niet door met het gesprek als je merkt dat de ander er genoeg van heeft of niet meer reageert


Download ppt "Lobbyen en Netwerken Zelfwerkwinkel B"

Verwante presentaties


Ads door Google