De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond Leergang Oriëntatie Bodem en Ondergrond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond Leergang Oriëntatie Bodem en Ondergrond."— Transcript van de presentatie:

1 Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond Leergang Oriëntatie Bodem en Ondergrond

2 4.2 Landschap en bewoning Overzicht modulen: 1. Integrale (duurzame) gebiedsontwikkeling excursie 2.1 bodem en ondergrond 2.2 watermanagement 3.1 draagfunctie 3.2 ondergronds bouwen 4.1 archeologie 4.2 landschap en bewoning (geologie, geomorfologie) 5.1 leefomgevingvraagstukken 5.2 integrale gebiedsontwikkeling

3 Module 4.2 Landschap en bewoning

4 4 Onderwerpen Verschijningsvormen archeologie Relatie landschap en bewoningsgeschiedenis

5 5 Verschijningsvormen archeologie Perioden Complextypen Conservering

6 6 Perioden Nieuwe Tijd 1500 ADheden Middeleeuwen450 AD 1500 AD Romeinse Tijd12 BC450 AD IJzertijd800 BC12 BC Bronstijd2000 BC800 BC Neolithicum5300/4900 BC2000 BC Mesolithicum8800 BC5300/4900 BC Paleolithicum Laat35000 BP8800 BC Midden300000 BP35000 BP Vroeg-300000 BP

7 7 Complextypen Permanente nederzettingen Seizoensgebonden nederzettingen Special activity areas Deposities Grafvelden Dijken/wegen Vestingwerken Industrieel erfgoed

8 8 Complextypen Permanente nederzettingen

9 9 Complextypen Seizoensgebonden nederzettingen

10 10 Complextypen Special activity areas

11 11 Complextypen Deposities

12 12 Complextypen Grafvelden

13 13 Complextypen Dijken/wegen

14 14 Complextypen Vestingwerken

15 15 Complextypen Industrieel erfgoed

16 16 Conservering Post-depositionele processen Erosie (transport: water en wind) Koolzure kalkgehalte (CaCO 3 ) Grondwater Fysieke verstoring direct & indirect

17 17 Conservering Oxidatie oxidatie/reductie zone reductiezone GLG

18 18 Transport Handel Subsistence Relatie landschap en bewonings- geschiedenis

19 19 Landschap Kust (strandwallen, duinen, wadden, kwelders en kreken) Rivieren (donken stroomruggen, oevers en crevasses) Moeras (laagveen, hoogveen) Glaciale landschappen (esker, sandr, stuwwal) Periglaciale landschappen (dekzand, loss, pingo) Rivier- en beekdalen.

20 20 Landschap Kust

21 21 Landschap Kust (strandwallen, duinen, wadden, kwelders en kreken).

22 22 Landschap Kust (strandwallen, duinen, wadden, kwelders en kreken).

23 23 Landschap Kust (strandwallen, duinen, wadden, kwelders en kreken) wadkwelder duinstrandwal

24 24 Landschap Rivieren (donken stroomruggen, oevers en crevasses)

25 25 Landschap Rivieren (donken stroomruggen, oevers en crevasses)

26 26 Landschap Rivieren (donken stroomruggen, oevers en crevasses)

27 27 Landschap Rivieren (donken stroomruggen, oevers en crevasses)

28 28 Landschap Moeras (laagveen, hoogveen)

29 29 Landschap Glaciale landschappen (esker, sandr, stuwwal)

30 30 Landschap Periglaciale landschappen (dekzand, loss, pingo) Bodem uit Weichselien Bodem uit Holoceen Cryoturbate structuren

31 31 Landschap Periglaciale landschappen (dekzand, loss, pingo)

32 32 Landschap Rivier- en beekdalen

33 33 Methoden & technieken Boringen Grondradar Multibeam GIS Specialistische technieken aDNA, pollen, macro, micromorfologie Proefsleuven en opgraven

34 34 Methoden & technieken Boringen

35 35 Methoden & technieken Grondradar

36 36 Methoden & technieken Multibeam

37 37 Methoden & technieken GIS huis erf kleinvee weidegebied akkersporen looppaadje drinkplaats schuurtjes graf

38 38 Methoden & technieken Specialistische technieken aDNA, pollen, macro, micromorfologie

39 39


Download ppt "Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond Leergang Oriëntatie Bodem en Ondergrond."

Verwante presentaties


Ads door Google