De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Heleen Hauer, nurse practitioner mammachirurgie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Heleen Hauer, nurse practitioner mammachirurgie"— Transcript van de presentatie:

1 Heleen Hauer, nurse practitioner mammachirurgie
Een verpleegkundig adviesgesprek over herstel na de behandeling van borstkanker Heleen Hauer, nurse practitioner mammachirurgie Voorstellen Sinds 1 jaar krijgen (bijna) alle patienten die een in opzet curatieve behandeling voor borstkanker hebben ondergaan een adviesgesprek aangeboden bij de MCV die zich richt op de herstelfase, 6-12 wkn na de behandeling Voorheen geen structurele nazorg door MCV, deze hield op bij de opvang na de PA-uitslag. Patienten konden hierna wel nog met wondproblemen of op eigen initiatief terecht bij de MCV. Adviesgesprek is nu het 4e vaste gespreksmoment. Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

2 Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis
Deze tekening geeft een impressie van hoe zo’n adviesgesprek eruit kan zien. Dit is ook gelijk het enige leuke plaatje uit deze presentatie. Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

3 Aanleiding Verbeterde overlevingsperspectieven
Literatuur 20-50% van patiënten ervaart klachten in follow-up fase Behoefte van patiënten aan ondersteuning Onbekendheid van patiënten met bestaande ondersteuning Verkorting opnameduur Weinig tijd tijdens follow-up controles Met de verbeterde overlevingsperspectieven voor kankerpatiënten bestaat de laatste jaren een toenemende aandacht voor de kwaliteit van leven en reïntegratie in de maatschappij. Daarbij wordt steeds vaker erkend dat kankerpatiënten na de behandeling klachten overhouden, die hen belemmeren bij het opnieuw vormgeven van hun leven. Tijdens onze literatuurstudie vonden wij dat % van de patiënten klachten ervaren in de follow-up fase die zich zowel op lichamelijke, psychische als sociale vlak bevinden Behoefte van patienten aan ondersteuning: Chirurgen signaleerden tijdens follow-up veel psycho-sociale problematiek Patientenpanel BVN Kwaliteitscriteria vanuit patientenperspectief: aandacht voor lichamelijke en psychosociale klachten Artsen en verpleegkundigen dienen op de hoogte te zijn van verwijsmogelijkheden naar gespecialiseerde psycho-oncologische zorg en sociale steungroepen/lotgenotencontact. Tevens is een bezoek aan de mammacare verpleegkundige aan te bevelen. Verkorting opnameduur; van 14 dgn naar dag/24 uursopname Follow-up controles: Verminderen van frequentie Weinig tijd Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

4 Een haalbaarheidstudie naar een verpleegkundig adviesgesprek op basis van een signaleringslijst voor klachten en problemen bij patiënten met een mammacarcinoom na de behandeling in de follow-up fase Inge Eekhout/Heleen Hauer Deze studie hebben we verricht als afstudeeropdracht voor onze opleiding tot nurse practitioner Bij deze gesprekken hebben we gebruik gemaakt van een signaleringslijst waar ik straks meer over zal vertellen Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

5 Methode Verzamelen patiënt gegevens Signaleringslijst
Advies gesprek op basis van gesignaleerde klachten (n=25), 3-12 mnd. na afloop van de behandeling Telefonisch interview na 4 weken Inclusie criteria: 3-12 maanden na primaire in opzet curatieve chirurgische behandeling met aanvullende radiotherapie en/of chemotherapie voor een mammacarcinoom. Exclusie criteria: Afwijking gevonden tijdens follow-up of op controle mammografie Het includeren van patiënten gebeurde als volgt: We hebben patiënten gevraagd tijdens ons normale follow-up spreekuur. Hier hebben we bewust voor gekozen om te kijken of deze gesprekken bij gebleken behoefte ook te integreren zouden zijn in de normale follow-up controles voor patiënten. Na 4 weken neemt één van de nurse practitioner een telefonisch interview af. De nurse practitioner die het telefonisch interview afneemt is een ander dan degene die het adviesgesprek gedaan heeft. Van elk gesprek werd een kort verslag gemaakt. Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

6 Signaleringslijst Om de klachten systematisch te inventariseren hebben we gebruik gemaakt van een signaleringslijst. De totstandkoming van de signaleringslijst lijst is als volgt gebeurt: We hebben nationale en internationale signaleringslijsten, kwaliteit van leven lijsten en symptoom score lijsten verzameld We hebben afzonderlijk van elkaar items hieruit geselecteerd We hebben de diverse items bediscussieerd Aan de overgebleven items hebben we mammacarcinoom gerelateerde items toegevoegd, zoals arm/ schouder beperking, veranderd uiterlijk, overgangsklachten Wij wilden graag dat de signaleringslijst op één A4 zou passen, dat hij makkelijk zelfstandig door de patiënt ingevuld kon worden in korte tijd en dat er naar relevante items (feitelijke klachten) gevraagd werd. Met de signaleringslijst zoals wij die nu ontwikkeld hebben denken wij aan al deze criteria te hebben voldaan en denken wij een werkzaam en bruikbaar instrument in handen te hebben. Signaleringslijst bedoeld als hulpmiddel bij het gesprek De lijst is onderverdeeld in fysiek (lichamelijk), psychische en sociale klachten Patiënten konden aangeven door middel van ja/ nee of soms klachten ervaren Naast de klachten konden patienten aangeven of zij advies wilde over een klacht ja of nee Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

7 Klachten 52% Problemen met geheugen en concentratie (13) 48%
Verminderd uithoudingsvermogen (12) 44% Vermoeidheid (11) 36% Overgangsklachten (9) 28% Veranderd uiterlijk, gewichtsverandering en verminderde armfunctie (7) 24% Angst (6) 20% Neerslachtigheid (5) Resultaten Op deze sheet ziet u de meest voorkomende klachten benoemd Tot onze verrassing was de meest voorkomende klacht problemen met geheugen en concentratie 52% ja en zelf 76% als je ja en soms bij elkaar optelt, Verminderd uithoudingsvermogen en vermoeidheid volgen. Deze cijfers komen wel overeen met de literatuurstudie gedaan hebben voor dit onderzoek. In ons onderzoek zijn Klachten zijn niet gerelateerd aan behandeling hadden ook de patiënten die geen nabehandeling hadden gehad toch relatief veel klachten, terwijl patiënten die alle nabehandelingen hadden gehad, soms relatief weinig klachten hadden. In onze groep hebben oudere patienten minder klachten dan jongere patienten Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

8 Adviezen 48% van de patiënten wilden advies
88% van de patiënten hebben advies gekregen Veel patiënten met klachten waren zelf op zoek gegaan naar een oplossing voor hun klachten Op de signaleringslijst konden patiënten aangeven of zij wel/ geen adviezen wilde over hun klachten. 48% van de patiënten wilde adviezen. Patiënten wilde over het algemeen graag advies over omgaan met vermoeidheid, geheugenproblemen, verminderde armfunctie en overgangsklachten. Het viel op dat patiënten nauwelijks advies wilde over de veranderde relatie met partner , seksualiteit en sociale omgeving. 88% van de patiënten hebben adviezen gekregen tijdens het gesprek De patiënten die geen adviezen kregen hadden veelal adviezen elders gekregen of vonden dat zij het zelf op moesten lossen. Het viel op dat veel patiënten met klachten al actie hadden ondernomen via huisarts, internet, voorlichtingsbureau, andere disciplines of omgeving. Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

9 Interventies Psycho-educatie Sporten/ activiteiten
Benoemen Herstel & Balans/ revalidatie Fysiotherapie/ Lymfoedeempoli Doorverwijzing maatschappelijk werk 24% van de patiënten is daadwerkelijk doorverwezen Onder psycho-educatie wordt verstaan: Uitleg over psychosociale aspecten van kanker Inzicht in eigen reactie, gevoelens en gedrag hierop normaliseren van de klachten het geven van een verklaring van deze klachten het geven van adviezen om deze klachten om te gaan; Deze adviezen liepen uiteen van balans zoeken in rust en activiteit, oefeningen voor arm/ schouder tot oppakken van werk en/of sport en het benoemen van mogelijkheden. Bij sport en activiteit vertelden wij iets over de zin van activiteiten en de onzin van het niets doen. Sommige patiënten waren ook bang om te bewegen omdat ze dachten hierdoor dingen te beschadigen of te forceren. Benoemen herstel en balans, dit is een revalidatie programma waarbij een combinatie van lichaamstraining en psychosociale begeleiding wordt gegeven. Dit zijn groepsbijeenkomsten welke begeleidt worden door een FT en een psycholoog. Wij hebben er zeer positieve ervaringen van terug gehoord. Bij fysieke klachten doorverwijzen naar bijv, Fysiotherapie of lymfoedeem poli. Bij psychosociale klachten die onze expertise te boven gaat of opverzoek van de patiënt doorverwijzen naar Dienst begeleiding en ondersteuning. Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

10 Telefonisch interview
96% van de patiënten herinnerde zich het gesprek 94% vond het gesprek zinvol 40% heeft iets gedaan met de adviezen Na 4 weken werden de patiënten gebeld waarin gevraagd werd of zij het gesprek zinvol vonden en of zjj iets met de gegeven adviezen hadden gedaan 96% herinnerde zich het gesprek, gelukkig 88% vond he gesprek zinvol. De meeste patiënten hebben het idee, dat de behandeling alweer zo lang geleden is dat het leven weer zijn “normale” gang moet gaan. Bijna alle patiënten gaven aan het erg prettig gevonden te hebben om op deze manier hun situatie weer eens op een rijtje te kunnen zetten en hun ongerustheid/ klachten te kunnen uiten. 40% heeft iets gedaan met het advies Patiënten die niets met de adviezen hebben gedaan, gaven aan dat de adviezen een bevestiging waren van de manier waarop zij nu met dingen bezig waren of dat het nu nog niet het juiste tijdstip was om er iets mee te doen. Tijdstip gesprek na behandeling Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

11 Conclusie 76% van patiënten ervaren klachten
88% heeft adviezen gekregen 24% is daadwerkelijk doorverwezen 94% vond het adviesgesprek zinvol Een adviesgesprek na de behandeling tussen 6-12 weken lijkt aan een behoefte te voldoen Een adviesgesprek tijdens het reguliere spreekuur is niet haalbaar Hiervan geef 76% (48% soms en 28% ja) van de patiënten klachten aan, gemiddeld 4,2 klachten per persoon. 48% wilde adviezen en 88 % heeft adviezen gekregen. 24% is doorverwezen direct tijdens het gesprek of later tijdens het telefoongesprek. Patiënten zijn actief in het zoeken naar oplossingen voor hun klachten. 94% van alle patiënten hebben het gesprek als zinvol ervaren. Het voeren van adviesgesprek tijdens normale follow-up controles is niet haalbaar gezien de korte tijdvoor dit consult (10 minuten) Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

12 Aanbevelingen Elke patiënt 6-12 weken na de laatste behandeling een adviesgesprek aanbieden bij MCV Met behulp van signaleringslijst adviesgesprek voeren Training MCV Richtlijn ontwikkelen voor adviezen en verwijzingen We willen elke patiënt een adviesgesprek aanbieden bij de mammacare verpleegkundige. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de signaleringslijst zoals wij die voor ons onderzoek hebben ontwikkeld We zullen de mammacare verpleegkundige hiervoor scholen en richtlijnen ontwikkelen die als leidraad dienen bij het uitvragen van de klacht en het geven van adviezen en/of aanbieden van interventies. Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

13 Projectgroep Implementatie van verpleegkundig adviesgesprek door MCV/ 4e gespreksmoment Exclusie patiënten die adjuvant behandeld zijn met chemotherapie en/of Herceptin Discussie: valt adviesgesprek onder 1e of 2e lijns zorg Start projectgroep januari 2005 Discussie: inhoeverre moeten we als ziekenhuis tegemoet komen in het geven van nazorg klachten zijn gerelateerd aan behandeling, evaluatie instrument voor behandeling/zorg 1-malig gesprek, signalerende/adviserende/verwijzende functie, gericht op thuissituatie Exclusie van patienten die adjuvant behandeld worden met chemotherapie en/of Herceptin omdat deze patienten mogelijk hieraan gerelateerde problemen kunnen ervaren en dagbehandeling laatste zorggevers zijn, de expertise hebben voor deze gerelateerde problematiek. Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

14 Onderwerpen Ontwikkeling richtlijn voor adviezen en interventies
Scholingstraject MCV Verwijzing oncorevalidatie Ontwikkeling periodieke kwaliteitsmodule Patiënten enquête Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

15 Richtlijn Gekoppeld aan signaleringslijst
Betrekken van MCV, BVN, ervaringsdeskundigen Up to date houden door MCV Goedkeuring BVN Tzt evidence based Er is een richtlijn ontwikkeld waarin per klacht van de signaleringslijst de oorzaken, het doel, anamnesevragen en mogelijke interventies en verwijzingen worden beschreven. Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

16 Verpleegkundige zorgvisie
Geven van informatie, adviezen en verwijzingen bij klachten die herstel belemmeren Gericht op bevorderen van automie van de patiënt Focus van herstel zoveel mogelijk op thuissituatie richten Uitgaan van behoeften en wensen van patiënt Aandacht voor individuele draagkracht/draaglast Adviesgesprek is bedoeld om patienten inzicht te geven in hun herstelproces en evt. Klachten en problemen die ze hierin ervaren, uitleg te geven over welke klachten en problemen kunnen voorkomen in herstelfase en ze indien gewenst handreikingen te bieden bij evtentuele belemmeringen in hun hestelproces. Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

17 Risicofactoren slechter herstel
Lichamelijke klachten Voorgeschiedenis Sociale steun Afwijkende emotionele reactie/gedrag Leeftijd Lichamelijke klachten Lichamelijke klachten ten gevolge van de behandeling van borstkanker kunnen mogelijk het herstel in de weg staan. Er lijkt een verband te bestaan tussen het aantal en de mate van lichamelijke beperkingen en de mate van het psychosociale herstel. Zo wordt vermoeidheid gerelateerd aan pijn, stemming, veranderde sociale contacten en emotionele klachten. Voorgeschiedenis Een voorgeschiedenis van een depressie of angststoornis zijn belangrijke risicofactoren voor een slechter psychosociaal herstel na de behandeling van een mammacarcinoom. Daarnaast kunnen het aantal ‘stressfull life events’ hierbij een rol spelen. Hierbij kun je denken aan eerdere verlieservaringen, eerdere ervaringen met kanker in nabije omgeving, eerdere doorgemaakte levenscrisissen. Patiënten die contact hebben of hebben gehad met een psychiater/psycholoog of maatschappelijk werker vormen een extra aandachtsgroep. Sociale steun Diverse studies hebben een verband gevonden tussen de mate van ervaren sociale steun en psychosociaal herstel na de behandeling van een mammacarcinoom. Patiënten die veel sociale steun ervaren in hun omgeving hebben minder psychosociale klachten. Patiënten met een grote draaglast door een klein sociaal netwerk of patiënten met een belaste leefsituatie door bijvoorbeeld een gehandicapte partner of alleenstaand ouderschap vormen hierbij een extra aandachtsgroep. Afwijkende emotionele reactie/gedrag Patiënten waarbij hun gedrag of reactie niet in overeenstemming is met de situatie. Bijvoorbeeld patiënten die extreem angstig/emotioneel zijn. Leeftijd Patiënten met een jongere leeftijd hebben vaak meer psychosociale klachten tijdens en na de behandeling van een mammacarcinoom. Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

18 Scholingstraject MCV Inhoudelijk deel: Training
Klinische les Casuїstiek bespreking Training Start adviesgesprekken november 2005 Inhoudelijke deel: MCV kan: Visie op herstel verwoorden Meest voorkomende klachten in herstelfase benoemen Kan in grote lijnen oorzaken, anamnesevragen en interventies bij klachten benoemen Kan risicofactoren die herstel belemmeren benoemen Casuïstiekbespreking Training Aanleren gespreksvaardigheden Definiëring en structuur van adviesgesprek Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

19 Verwijzing oncorevalidatie
Signaleringslijst als verwijsinstrument Aanpassing signaleringslijst Toevoeging van vragen gericht op gevolgen van klachten waaruit een evt. revalidatiebehoefte duidelijk moet worden. Nog evalueren: Aangepaste signaleringslijst Correcte verwijsindicatie Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

20 Periodieke kwaliteitsmodule
Perspectief patiënt en MCV Aanzet gemaakt door 2 HBO-V studenten: Verkennend onderzoek naar kwaliteitsindicatoren van verpleegkundig adviesgesprek Doris Abbema/Marije Tesink Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

21 Methode Literatuur onderzoek Interview MCV
Inventarisatie huidige situatie Er is gestart met een literatuuronderzoek waarbij onder meer is gekeken naar de verpleegkundige gespreksvaardigheden tijdens het adviesgesprek, kwaliteitseisen voor het adviesgesprek en de vormgeving van het adviesgesprek. Uit het literatuuronderzoek kwamen de volgende zaken naar voren. Het adviesgesprek is een doelgerichte communicatie tussen de verpleegkundige en de patiënt met als doel de patiënt te motiveren de gezondheidsadviezen correct op te volgen. Deze doelstelling wordt bereikt door de patiënt te begeleiden bij het inzichtelijk maken van klachten. De adviezen die door de verpleegkundige worden gegeven richten zich op de autonomie van de patiënt. Hierbij passen de adviezen in de beleving van de patiënt en sluit het aan op zijn behoefte. A.d.h.v. literatuuronderzoek is vragenlijst voor interview MCV opgesteld Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

22 Interview MCV (n=8) Doel van adviesgesprek Inhoud van adviesgesprek
Vorm van adviesgesprek Condities van adviesgesprek Toepassing van verpleegkundige vaardigheden Evaluatie van adviesgesprek → kwaliteitsindicatoren In deze interviews zijn de mammacareverpleegkundigen gevraagd naar hun meningen, opvattingen en ideeën over het verpleegkundig adviesgesprek. Doel v adviesgesprek: Patient inzicht geven in eigen situatie Handvatten aanreiken die herstelproces kunnen bevorderen Uitgaan van beleving pt. (alleen klachten bespreken die patient heeft aangegeven) Inhoud v adviesgesprek: Door alle MCV worden hulpmiddelen als signaleringslijst en richtlijn gebruikt De signaleringslijst wordt door meerdere 75% (n=6) van de verpleegkundigen gebruikt om prioriteiten aan de klachten te stellen en door 62.5% (n=5) van de verpleegkundigen gebruikt om structuur aan het gesprek te geven. De richtlijn wordt door 62.5% (n=5) van de verpleegkundigen gebruikt als hulpmiddel bij het geven van adviezen Vorm van adviesgesprek: In de inleiding wordt het doel en de tijd benoemd door 50% (n=4) van de verpleegkundigen. In het middenstuk gebruikt iedereen de signaleringslijst (n=8) en in 100% van de antwoorden komt naar voren dat de klachten worden besproken (n=8). Bij de afsluiting, sluit iedereen ook echt af (n=8), maar in de tussentijd wordt door 50% van de verpleegkundigen het gesprek geëvalueerd. Samen agenda bepalen met pt Condities van adviesgesprek: In het interview zijn er vier condities genoemd; de aanwezigheid van de signaleringslijst, richtlijn, folders en een ongestoord gesprek kunnen voeren. Deze werden over het algemeen als belangrijk gezien. Toepassing v vpk. Vaardigheden: doorvragen, samenvatten, verduidelijken, concretiseren en vragen stellen Evaluatie v adviesgesprek: Van de verpleegkundigen zou 25% (n=2) graag zien dat er meer tijd voor het verpleegkundig adviesgesprek gepland zou worden. Alle verpleegkundigen krijgen positieve reacties van de patiënten (n=8). De reden van deze positieve reacties zijn verschillend. Uit de antwoorden blijkt dat bij de reacties van de patiënten vooral (n=3) het gevoel van prettig en fijn om terug te kijken naar voren komt. Van de verpleegkundigen vindt 62.5% (n=5) het tijdstip van het adviesgesprek in het behandelingstraject te vroeg. In de mondelinge interviews gaven verschillende verpleegkundigen aan dat de planning niet altijd goed gaat. (uitlopen v behandeling) Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

23 Inventarisatie huidige situatie (n=54)
Voorkomende klachten Besproken klachten Adviezen/verwijzingen Inventarisatie van de eerste 54 gesprekken waarbij gekeken is naar: Welke klachten benoemd werden door patienten op de signaleringslijst Welke klachten werden besproken Hoevaak er adviezen/verwijzngen werden gegeven. Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

24 Lichamelijke klachten
1= vermoeidheid 2= slapeloosheid 3= pijnklachten 4= verminderd uithoudingsvermogen 5= verminderde armfunctie 6= gewichtsverandering 7= overgangsklachten nee soms ja vermoeidheid ,9% 38,9% 35,2% slapeloosheid ,7% 37,0% 9,3% pijnklachten ,2% 25,9% 38,9% verminderd uithoudingsvermogen 38,9% 25,9% 35,2% verminderde armfunctie 67,9% 17,0% 15,1% gewichtsverandering 76,5% 0,0% ,5% overgangsklachten 60,8% 17,6% 21,6% Vermoeidheid % Pijnklachten % Verminderd uithoudingsvermogen % Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

25 Psychische klachten 1= neerslachtigheid 2= machteloosheid
3= angst/spanning of rusteloosheid 4= geheugen en/of concentratie problemen 5= veranderd uiterlijk nee soms ja gevoelens van neerslachtigheid 45,3% 49,1% 5,7% machteloosheid ,3% 21,2% 11,5% angst/spanning of rusteloosheid 50,0% 35,2% 14,8% problemen met geheugen of concentratie 38,9% 29,6% 31,5% veranderd uiterlijk ,7% 7,8% ,5% Geheugen/concentratieproblemen % Neerslachtigheid % Angst/spanning/rusteloosheid % Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

26 Sociale klachten 1= veranderde relatie met partner
2= verminderde sociale contacten 3= veranderde seksualiteit 4= problemen op het werk nee soms ja veranderde relatie met de partner 96,0% 2,0% 2,0% verminderde sociale contacten 84,6% 9,6% 5,8% Veranderde seksualiteit ,0% 10,0% 6,0% problemen op het werk ten gevolge van de ziekte 88,0% 6,0% ,0% Uit deze gegevens blijkt dat 51% geen lichamelijk klachten ervaart, 23,3% soms lichamelijke klachten ervaart en 25,5% wel lichamelijk klachten ervaart. Vervolgens ervaart 53,5% geen psychische klachten, 28,6% ervaart soms psychische klachten en 17,9% ervaart psychische klachten. 88,1% ervaart geen sociale klachten, 6,9% ervaart soms sociale klachten en 4,9% ervaart sociale klachten. Hieruit kan worden opgemaakt dat de meeste patiënten zich presenteren met lichamelijke klachten, namelijk 48,8%. Hierna komen de psychische klachten met 46,5% en de sociale klachten met 11,8%. Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

27 Meest besproken klachten
vermoeidheid ,8% verminderde uithoudingsvermogen 39,5% pijnklachten ,8% Minst besproken klachten Veranderde seksualiteit ,4% Veranderde relatie met partner % Machteloosheid ,8% Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

28 Adviezen/verwijzingen
Gevraagd advies ,4% Ongevraagd advies ,9% Geen advies ,6% Verwijzing binnen NKI/AvL ,1% Verwijzing buiten NKI/AvL 20,8% Niet gekeken naar welke adviezen/verwijzingen We zijn bezig met analyse van gegevens van het eerste jaar waarbij we ook willen kijken naar welke interventies bij welke klachten, leeftijd, tijdstip na behandeling etc Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

29 Patiënten enquête 50 vragenlijsten verstuurd 5-7 mnd na adviesgesprek
31 vragenlijsten retour/respons 62% Om een globale indruk te krijgen van de patiententevredenheid hebben we een korte vragenlijst opgesteld Anoniem Respons 62%, je kunt je afvragen of patienten die positief zijn eerder geneigd zijn vragenlijst te retourneren. Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

30 Heeft het verpleegkundig adviesgesprek met de MCV voorzien in een behoefte bij u ?
Ja 77,8% Nee 22,2% Heeft u iets gedaan met de tijdens het gesprek gegeven adviezen van de MCV? Ja 71% Nee 29% Zou u andere patienten met borstkanker een adviesgesprek aanraden met onze MCV? Ja 87% Nee 6,5% Geen mening 6,5% Verpleegkundig adviesgesprek voorziet bij 77,8% van de patienten in een behoefte 71% van patienten heeft iets gedaan met de gegeven adviezen. (Zegt echter niet wat, welke adviezen, waarom niet etc) 87% van patienten zou het gesprek aanraden bij andere borstkankerpatienten. Hierbij zitten ook patienten waarbij het gesprek niet aan een behoefte voldeed en die niets met de gegeven adviezen gedaan hebben. Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

31 Heeft u behoefte gehad aan een vervolggesprek met onze MCV
Heeft u behoefte gehad aan een vervolggesprek met onze MCV? Ja 26% Nee 74% Kunt u op een schaal van 1 tot 10 een cijfer geven over de door u ervaren kwaliteit van het adviesgesprek? Gemiddeld cijfer 7,8 26% van patienten heeft behoefte gehad aan een vervolggesprek. Wat hier mee te doen, hoe selecteer je deze patienten Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

32 Wat is volgens u het beste moment na de behandeling voor het verpleegkundig adviesgesprek?
Meningen van patienten over het beste tijdstip van het adviesgesprek na de behandeling lopen erg uiteen met een top bij 6 weken na de behandeling. Heeft dit met leeftijd en of werk te maken?? Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

33 Afronding project Analyse gegevens 1e jaar Patiëntentevredenheid
patiëntenpanel over ca. 1 jr Ontwikkeling periodieke kwaliteitsmodule MCV en patiënt Uitnodiging/tijdsplanning adviesgesprek vervolggesprek MCV? Naamgeving gesprek Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis


Download ppt "Heleen Hauer, nurse practitioner mammachirurgie"

Verwante presentaties


Ads door Google