De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2.1bevolkingsgroei in modellen

Verwante presentaties


Presentatie over: "2.1bevolkingsgroei in modellen"— Transcript van de presentatie:

1 2.1bevolkingsgroei in modellen
Nederland: de bevolkingsgroei neemt af en de kans bestaat dat hij over enkele jaren tot stilstand komt. Vergrijzing! Onzekerheidsmarges: geboorte, sterfte, immigratie en emigratie

2 Bevolkingsgroei De jaarlijkse groei van de wereldbevolking bedraagt 1,5 % (100 miljoen op een wereldbevolking van 6 miljard) Onzekerheidsmarges: geboorte, sterfte, technologische en sociale ontwikkelingen, politieke en economische ontwikkelingen

3 Bevolkingsgroei Lineaire groei: de bevolking groeit iedere periode met een vast aantal. Bijvoorbeeld met 100 miljoen per jaar. Exponentiële groei: In een vaste periode neemt het aantal mensen met een vaste groeifactor toe. In formule: Aantal mensen = (begin hoeveelheid) * (groeifactor)tijdsfactor = C * (g)t

4 Bevolkingsgroei Exponentiëel: Lineair:

5 Bevolkingsgroei Doemscenario’s: de Club van Rome(1972)
De groeiende wereldbevolking vereist een steeds hogere voedselproductie Natuurlijke hulpbronnen als olie en gas zullen snel uitgeput raken Industrialisatie zorgt voor verdergaande milieuvervuiling

6 Bevolkingsgroei Malthus (1798): voorspelt grote hongersnood omdat door de toenemende industrialisatie meer mensen naar de steden trekken en er minder mensen op het platte land achter blijven om iedereen van voedsel te voorzien. Malthus voorspelde dat voedselproductie lineair toeneemt de bevolkingsgroei exponentieël Malthus kreeg ongelijk t.g.v. sociale en economische ontwikkelingen, b.v. de ontwikkeling van kunstmest waardoor de opbrengst per hectare vele male groter werd.

7 Bevolkingsgroei Hiërarchisch scenario: overheden hebben grote invloed op het gedrag van de burgers. Er is vaste economische groei Egalitaire scenario: men gaat uit van algemene zorg voor natuur en milieu en er wordt de economie van het genoeg toegepast Individualistisch scenario: gaat uit van een zo groot mogelijke individuele ontplooiing, volkomen vrije marktwerking en een zo groot mogelijke economische groei

8 Bevolkingsgroei De club van Rome had het mis omdat er geen rekening werd gehouden met Technologische ontwikkelingen, b.v. er werden veel meer olie en andere energiebronnen opgespoord, schaarse grondstoffen werden vervangen door kunststoffen Sociale ontwikkelingen, b.v. bestrijding van milieuvervuiling, gebruik van voorbehoedsmiddelen


Download ppt "2.1bevolkingsgroei in modellen"

Verwante presentaties


Ads door Google