De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op de kring Bijbelstudie Veg Amstelland 2 Emmeloord Over Jozua 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op de kring Bijbelstudie Veg Amstelland 2 Emmeloord Over Jozua 2"— Transcript van de presentatie:

1 Op de kring Bijbelstudie Veg Amstelland 2 Emmeloord Over Jozua 2
Hoofdstuk 2 Op de kring Bijbelstudie Veg Amstelland 2 Emmeloord Over Jozua 2

2 Inleiding: Rachabs Geloof
Jericho was een goddeloze ongehoorzame stad. Het oordeel wordt uitgevoerd door Jozua Het was al geprofeteerd in Gen 15:16 En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren; want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. (de maat was vol) De wereld is goddeloos en de grote Jozua zal in Jeruzalem en later in Armagedon komen om te oordelen. Beschrijving van de stad.1kon 16:34 Joz 6:26

3 1.Onwetendheid is geen deugd
Hij laat het land verkennen 2:1 Wil weten hoe sterk de vijand is. Je moet de vijand kennen om hem te bestrijden. Ook de geestelijke vijand de duivel en de wereld. Daarom geen wereldmijders. Maar niet de diepten van de Satan kennen zoals Izebel deed. Openbaring 2:24. Op de hoogte zijn en blijven van de Jeugdcultuur. ( computer, muziek enz)

4 God schakelt Rachab in: 1.
Een heiden = gojim goddeloos/zedeloos Een hoer – geen tempelhoer Kedesjeen maar (woord voor) Vrouw die zich indringt in relatie. Iemand die ontrouw was aan haar eigen volk. God schakelt jou in: Jij was eerst Zonder God in deze wereld. Ontrouw. Het oordeel waardig. In Christus gerechtvaardigd en bruikbaar.

5 God schakelt Rachab in: 2
Ze ontvangt de mannen met shalom. Hebr 11:31 Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Ze zorgt voor ze Ze liegt voor ze. Uit twee kwaden kiezen. Geeft ze onderdak Ze verbergt ze Ze staat met haar leven garant. Ze sluit een verbond. Praktisch voor ons de huisgenoten van het geloof met vrede ontvangen hen als het moet onderdak verlenen en met hen verbonden zijn.

6 De weg tot behoud: 1 Voor ons (levenshuis ) is er maar een weg tot behoud Jezus Christus en die gekruisigd. Rachab moet met haar rode koord wijzen naar het rode bloed van Christus. Huis werd onderscheiden. Moest net als het paaslam zichtbaar op het huis (de deur) worden aangebracht . Wat is ge loven? He-emin = amen zeggen op wat God zegt. Hebr 11:1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.

7 De weg tot behoud 2 Wat hield haar geloof He-emin in? Ze vreesde de HEERE. Spreuken 14:26 In de vreze des HEEREN is een sterk vertrouwen, en Hij zal Zijn kinderen een Toevlucht wezen. (ook voor ons) Zij was in Zijn machtige daden gaan geloven. (Schelfzee, de koningen van de Amorieten) lees in dit verband vers 11 zo versmolt ons hart Praktisch Als wij God zien in de wetenschap en de natuur, mogen wij Hem vrezen. Intelligent design

8 De illustratie tot de weg van het behoud.
Koord – waarschijnlijk professioneel gebruiksvoorwerp. Beeld van haar zondige leven. Rood = kleur van het bloed. Spreekt van het leven van de Here Jezus. Moest op de deurposten van het huis worden aan gebracht. = Paasnacht. Huis = beeld van de ark van Noach. Men was veil;ig voor het oordeel van de dood. Wij zijn veilig voor het oordeel van de eeuwige dood. Omdat wij gekcht en betaald zijn met het bloed van Jezus.

9 Een nieuw leven Zij wordt onmiddellijk ingezet. (God had haar uitgekozen om een werktuig van Hem te zijn) Zij wordt door haar verbond met de verspieders als gered in het volk van God opgenomen. Zij mag zelfs in het geslachtsregister van de grote Jozua met ere vermeld worden. Wij worden van verloren zondaren verheven tot koningen en priesters. Dat heet genade van God.


Download ppt "Op de kring Bijbelstudie Veg Amstelland 2 Emmeloord Over Jozua 2"

Verwante presentaties


Ads door Google