De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

School voor geloofsverdieping – 2 de jaar – 2008-2009 I. GOD VERLANGT EEN VOLK. OVER DE KERK 1. Kerk in deze wereld: problematisch 2. Waarom moet er Kerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "School voor geloofsverdieping – 2 de jaar – 2008-2009 I. GOD VERLANGT EEN VOLK. OVER DE KERK 1. Kerk in deze wereld: problematisch 2. Waarom moet er Kerk."— Transcript van de presentatie:

1 School voor geloofsverdieping – 2 de jaar – 2008-2009 I. GOD VERLANGT EEN VOLK. OVER DE KERK 1. Kerk in deze wereld: problematisch 2. Waarom moet er Kerk zijn? 3. Kerk in deze wereld: oriëntaties 4. En de andere religies 5. Wie draagt de kerk? II. GOD VERLANGT GEHOORD TE WORDEN. OVER VERKONDIGING 6. Onder het Woord staan 7. Spreken van God 8. Een kerk die aanspreekt III. GOD VERLANGT GEVIERD TE WORDEN. OVER LITURGIE 09. Als mensen vieren 10. Het eigene van christelijke liturgie 11. Sacramenten 12. Eucharistie op zondag IV. GOD VERLANGT GEDAAN TE WORDEN. OVER GELOOFSBELEVING 13.Zie hoe ze elkaar liefhebben 14.Als de kerk niet dient 15.Economie en ecologie 16.Ethische keuzes 17.Relaties en seksualiteit 18.Spiritualiteit en engagement Slotbijeenkomst

2

3 School voor geloofsverdieping – 2 de jaar – 2008-2009 I. GOD VERLANGT EEN VOLK. OVER DE KERK 1. Kerk in deze wereld: problematisch 2. Waarom moet er Kerk zijn? 3. Kerk in deze wereld: oriëntaties 4. En de andere religies 5. Wie draagt de kerk? II. GOD VERLANGT GEHOORD TE WORDEN. OVER VERKONDIGING 6. Onder het Woord staan 7. Spreken van God 8. Een kerk die aanspreekt III. GOD VERLANGT GEVIERD TE WORDEN. OVER LITURGIE 09. Als mensen vieren 10. Het eigene van christelijke liturgie 11. Sacramenten 12. Eucharistie op zondag IV. GOD VERLANGT GEDAAN TE WORDEN. OVER GELOOFSBELEVING 13.Zie hoe ze elkaar liefhebben 14.Als de kerk niet dient 15.Economie en ecologie 16.Ethische keuzes 17.Relaties en seksualiteit 18.Spiritualiteit en engagement Slotbijeenkomst

4 LES 6: Spreken van God begint met luisteren, onder het Woord te gaan staan. LES 7: Hoe wordt iemand christen? (binnen de kerk) Een pedagogie van de initiatie. Belang van eerste verkondiging (in vrijheid, ervaren) Catechese (mystagogie) voor volwassenen in een leergemeenschap LES 8: Hoe kan de kerk nieuwe mensen aanspreken, uitnodigen, laten proeven van geloof? Hoe wordt ze missionair? Waarom verkondigt de kerk en waarom niet? Eerste oriëntatie. Gastvrijheid Tweede oriëntatie. Presentie in de samenleving. Dienstbaarheid.

5 Als de cultuur ‘christelijk’ is, treedt ‘missionerings-atrofie’ op. (P. Zulehner)

6 Vlaanderen zendt zijn zonen uit…

7 La France. Pays de mission? (1943) (Oost-)Vlaanderen, missieland! (2008)

8 De Westerse cultuur: ‘een kei die eeuwen in de stroom van het christendom heeft gelegen… … maar binnenin droog is gebleven?’ (Gandhi)

9 Onze tijd: ‘religievriendelijk maar god-loos’ (J.-B. Metz)

10 “Hoe zouden wij geloven, Heer, als Gij niet wordt gehoord bij monde van verkondigers van uw verlossend woord?” (H. Jongerius in ZJ 841)

11 Help, onze kerk loopt leeg!

12 Het gevaar van een verkeerde analyse, doelstelling en remedie. bijv.: ‘betere service’ ‘betere marketing’ ‘geen dialoog meer met de moderne cultuur’

13 Het visioen: Geen machtige kerk, maar ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’ Vgl. Opb 21, 3 ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.’

14 ‘We moeten de wereld niet overtuigen dat hij ons nodig heeft (…) de christelijke zending bestaat erin niet van de wereld te zijn.’ ‘Not survival, but prophecy… We are all too busy saving our skins’ (1968) Thomas Merton (1915 - 1968)

15 ‘De kerk is vrijer als ze gegijzeld is, dan wanneer ze zich installeert in een regime van christenheid’ (E. Bianchi) ‘De kerk is pas kerk als ze er is voor anderen.’ (D. Bonhoeffer, 1906-1945)

16 (kerkelijke) GASTVRIJHEID: Ontvankelijkheid Onthaal ‘KOM’ Confrontatie Aanbod ‘ZIE’ ÉN

17 ‘Kom’ zonder ‘zie’

18 ‘ Zie’ zonder ‘kom’

19 Van Gods ‘zwakke’ Woord een sterke menselijke idee maken.

20

21

22

23 ‘Vreugde en hoop, verdriet en angst van de mensen van vandaag, vooral van de armen en van hen die, hoe ook, te lijden hebben zijn evenzeer de vreugde en de hoop, het verdriet en de angst van de leerlingen van Christus: er is werkelijk niets bij de mensen te vinden dat geen weerklank vindt in hun hart.’ (Gaudium et Spes, 1)

24 “Juist als de kerk van bescheidener omvang wordt, moet ze een duidelijke positie innemen in de samenleving (…) Het moet aan haar te zien zijn wat ze denkt en gelooft. Daarom moet ze meedoen aan het intellectuele, maatschappelijke, culturele, ethische en in die zin ook politieke debat over de fundamentele problemen waarvoor de mensheid zich vandaag ziet geplaatst.”

25 ‘Het evangelisch getuigenis waarvoor de wereld het meest toegankelijk is, is het getuigenis van de aandacht voor de mensen en van de liefde voor de armen en de geringen, voor de lijdende mens. De belangeloosheid van deze houding en van dit handelen, die grondig tegengesteld zijn aan het egoïsme dat in de mens steekt, doet zeer bepaalde vragen opkomen die op God en het evangelie richten.’ (Redemptoris Missio, 42)

26 ‘Door het feit zelf dat ze bestaat en door zo authentiek mogelijk te beantwoorden aan haar roeping, is de Kerk zelf levende en daadwerkelijke verkondiging van het evangelie. In die zin doet de Kerk niet alleen aan verkondiging, ze is verkondiging’ (Bisschoppen van België, Gezonden om te verkondigen, par. 74)

27 SCHOOL VOOR GELOOFSVERDIEPING Weten wat je gelooft Praktische mededelingen

28 SCHOOL VOOR GELOOFSVERDIEPING Weten wat je gelooft Pauze


Download ppt "School voor geloofsverdieping – 2 de jaar – 2008-2009 I. GOD VERLANGT EEN VOLK. OVER DE KERK 1. Kerk in deze wereld: problematisch 2. Waarom moet er Kerk."

Verwante presentaties


Ads door Google