De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AUTORITEIT DIERGENEESMIDDELEN Presentatie SDa, Autoriteit Diergeneesmidden Wychen, 27 september 2011, prof. dr. D(ik) Mevius.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AUTORITEIT DIERGENEESMIDDELEN Presentatie SDa, Autoriteit Diergeneesmidden Wychen, 27 september 2011, prof. dr. D(ik) Mevius."— Transcript van de presentatie:

1 AUTORITEIT DIERGENEESMIDDELEN Presentatie SDa, Autoriteit Diergeneesmidden Wychen, 27 september 2011, prof. dr. D(ik) Mevius

2 Antibacteriële middelen (antibiotica) hebben sinds hun ontdekking door Alexander Fleming in 1928 een enorme bijdrage geleverd aan de gezondheid van mens en dier. De ontwikkeling ervan wordt beschouwd als één van de grootste medische innovaties ooit. GESCHIEDENIS

3 Micro-organismen zullen door blootstelling aan een antibioticum uiteindelijk resistentie (=ongevoeligheid) ontwikkelen. Dit fenomeen werd eind jaren veertig reeds beschreven. Multi-resistentie (=resistentie tegen meerdere soorten antibiotica) wordt steeds vaker aangetroffen. Dit kan leiden tot zorgwekkende problemen in de humane en veterinaire gezondheidszorg

4 GESCHIEDENIS Vele factoren zijn van invloed op de resistentieontwikkeling, zoals mondialisering en onzorgvuldig (humaan) gebruik. Het staat vast dat ook het antibioticum-gebruik in de dierhouderij een bijdrage levert aan resistentie-ontwikkeling bij micro-organismen.

5 GESCHIEDENIS Binnen de EU heeft Nederland het laagste humane antibioticumgebruik Binnen de EU heeft Nederland het hoogste veterinaire antibioticumgebruik

6 GESCHIEDENIS Vanaf 2000 worden in Nederlandse ziekenhuizen steeds meer patienten met multiresistente ziektekiemen (MRSA and ESBL) aangetroffen

7 GESCHIEDENIS Dit leidt tot extra maatregelen in de gezondheidszorg, naast verhoging van kosten en maatschappelijke onrust. Voor een deel zijn de aangetroffen ESBL en MRSA-infecties veegerelateerd.

8 GESCHIEDENIS In 2008 tekenen vier belangrijke dersectoren (pluimvee, vleeskalveren, varkens en runderen) een overeenkomst om tot reductie van het antibioticumgebruik te komen. Er wordt vanaf dat moment een lichte neerwaartse trend gezien volgens Fidin.

9 16 APRIL 2010 Minister Verburg van LNV verzoekt de sectoren op met aanvullende maatregelen te komen die leiden tot reducties in het gebruik van 20% in 2011 50% in 2013 “NEEM EXTRA MAATREGELEN!”

10 NOVEMBER 2011 Onder voorzitterschap van Jos Werner wordt door de vier diersectoren in de Stuurgroep Antibioticaresistentie Dierhouderij een nota opgesteld met reductiedoelen van 20% in 2011 50% in 2013

11 DE NOTA IN EEN NOTENDOP

12 DRIE BASISPRINCIPES VERMINDERING VAN HET ANTIBIOTICUMGEBRUIK VERBETERING VAN HET ANTIBIOTICUMGEBRUIK TRANSPARANTIE VAN HET ANTIBIOTICUMGEBRUIK

13 Stoppen van al het preventieve gebruik en koppelmedicatie Verbetering van voeding, huisvesting, etcetera Verbetering van informatie- uitwisseling tussen schakels 1. REDUCTIE AB-GEBRUIK Voorwaarden hiervoor zijn: Mens Dier Techniek Keten Onafhankelijke adviseurs die u kunnen helpen!!

14 Verantwoord gebruik door: Strikte inperking van het gebruik van voor de volksgezondheid kritische middelen (3e & 4e generatie) Ontwikkeling van bedrijfsgezondheids plannen, gebruiksprotocollen en richtlijnen 2. VERBETERING AB-GEBRUIK

15 Gezondheidsraad advies ESBLs –Niet alleen mensen en kippenprobleem!! Gebruik verbieden van: –Laatste redmiddel AB’s O.a. carbapenems Gebruik zoveel als mogelijk inperken van: –3e/4e gen. cefalosporinen –Alle beta-lactams (penicilline, ampi/amoxicilline) –Colistine –Enrofloxacin –Aminoglycosiden (neo, genta)

16 Antibioticumgebruik bij varkens in NL

17 Registratie van alle voorgeschreven en toegediende AB in centrale datasystemen Vergelijk van het gebruik tussen dierhouderijen en dierenartsen- praktijken (benchmarken) Totale transparantie van het AB- gebruik door: TRANSPARANTIE AB-GEBRUIK

18 WIE DOET WAT? REGISTRATIE 1. DIERHOUDER via kwaliteitsysteem (IKB, SKV, etc.) 2. DIERENARTS via VetCis/portals BENCHMARK en VERBETER- PROGRAMMA’S via KWALITEITSYSTEEM i.s.m. ADVISEURS (dierenarts, etc.) NORMERING AB- GEBRUIK, CONTROLE DATA EN RAPPORTAGE: ONAFHANKELIJK INSTITUUT

19 1.ONAFHANKELIJK & SLAGVAARDIG 2.SDa-BESTUUR & SDa-EXPERTPANEL 3. STELT STREEFWAARDEN VAST (normeert) 4. MONITORT DATA & PROGRAMMA’S (signaleert, rapporteert en houdt toezicht) OPRICHTING SDa (BEGIN 2011) 5.VOORLOPIG DOOR ELI BETAALD6.HUMANE & VETERINAIRE KENNIS

20 Drs. J.F.M. (Jos) Werner, voorzitter Mevr. prof. dr. ir. A. (Akke) van der Zijpp, hoogleraar dierlijke productiesystemen, WUR Prof. dr. ir. G. (Gert) van Dijk, hoogleraar Social Venturing, Nijenrode en hoogleraar marktkunde en consumentengedrag, WUR Prof. dr. A. (Anton) Pijpers, hoogleraar monitoring diergezondheid, UU en decaan faculteit diergeneeskunde Prof. dr. J.E. (John) Degener, hoogleraar medische microbiologie, RUG Ir. C. (Cees) Oomen, voormalig directeur LNV Prof. dr. J.A. (Jan Anthonie) Bruijn, hoogleraar immunopathologie LUMC BESTUUR SDa

21 Prof. dr. D.J. (Dik) Mevius, hoogleraar veterinaire microbiologie CVI Prof. dr. ir. D.J.J. (Dick) Heederick, hoogleraar epidemiologie IRAS UU Dr. J.W. (Johan) Mouton, medisch microbioloog, UMC St Radboud Dr. I. (Inge) van Geijlswijk, ZH Apotheker, FD, Adviseur EXPERTPANEL SDa

22 BENCHMARKINDICATOREN JULI 2011 STREEFWAARDE 2011 Bij dit niveau van antibioticumgebruik zijn geen directe maatregelen of aanpassingen noodzakelijk SIGNALERINGSWAARDE Vanaf dit niveau verdient het antibioticumgebruik nadere aandacht. Welicht zijn maatregelen nodig. ACTIE WAARDE Vanaf dit niveau zijn directe maatregelen noodzakelijk op het antibioticumgebruik snel te verlagen.

23 ZEUGEN & BIGGEN 2011 STREEFWAARDE 2011 Bij dit niveau van antibioticumgebruik zijn geen directe maatregelen of aanpassingen noodzakelijk SIGNALERINGSWAARDE Vanaf dit niveau verdient het antibioticumgebruik nadere aandacht. Welicht zijn maatregelen nodig. ACTIE WAARDE Vanaf dit niveau zijn directe maatregelen noodzakelijk op het antibioticumgebruik snel te verlagen. 20DD/DJ 37DD/DJ 54DD/DJ

24 VLEESVARKENS 2011 STREEFWAARDE 2011 Bij dit niveau van antibioticumgebruik zijn geen directe maatregelen of aanpassingen noodzakelijk SIGNALERINGSWAARDE Vanaf dit niveau verdient het antibioticumgebruik nadere aandacht. Welicht zijn maatregelen nodig. ACTIE WAARDE Vanaf dit niveau zijn directe maatregelen noodzakelijk op het antibioticumgebruik snel te verlagen. 13DD/DJ 33DD/DJ 53DD/DJ

25 LEI 2010 VermeerderingVleesvarkens

26 Vervolg Aanpassing streefgetallen voor 2012 e.v. –Verdere reductie gebruik –Specificatie per diersoort Prioriteiten kunnen verschillen in mate en soort van reductiedoelstellingen GR-advies wordt in norm verwerkt

27 2.MONITORING BENCHMARKING 3.SIGNALERING VEELGEBRUIKERS 4.RAPPORTAGE AAN OVERHEID, POLITIEK EN SAMENLEVING 5.MONITORING DATAKWALITEIT 6.SANCTIONERING OVERTREDERS 1.IMPLEMENTATIE BM-INDICATOREN AANDACHTSGEBIEDEN SDa 2011 7.EU SAMENWERKING (BE,FR, DEN)

28 MEER INFORMATIE SDa-website WWW.DIERGENEESMIDDELENAUTORITEIT.NL

29 MEER INFORMATIE SDa-infonummer 0900- 22 11 333

30 DANK VOOR UW AANDACHT


Download ppt "AUTORITEIT DIERGENEESMIDDELEN Presentatie SDa, Autoriteit Diergeneesmidden Wychen, 27 september 2011, prof. dr. D(ik) Mevius."

Verwante presentaties


Ads door Google