De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Project “volkstuinen” bij VLM 2010 Behoeftebepaling buiten de steden 2010 Handleiding voor gemeenten 2011 Prefinanciering grondaankoop 2012 Projectsubsidies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Project “volkstuinen” bij VLM 2010 Behoeftebepaling buiten de steden 2010 Handleiding voor gemeenten 2011 Prefinanciering grondaankoop 2012 Projectsubsidies."— Transcript van de presentatie:

1 1 Project “volkstuinen” bij VLM 2010 Behoeftebepaling buiten de steden 2010 Handleiding voor gemeenten 2011 Prefinanciering grondaankoop 2012 Projectsubsidies > 500.000 euro 2014 Projectsubsidies Siegi Absillis 90

2 2 Projectoproep 2014 - Doelstelling Tegemoet komen aan de stijgende vraagEvolutie in het volkstuinieren ondersteunen Ecologisch beheer Uitbouw gemeenschappelijke delen Aandacht voor gezonde voeding Verhoging sociale cohesie Ontmoetingsplaats tussen verschillende generaties en culturen Goede groepsdynamiek Actieve levensstijl in de buitenlucht Zelfstandig voortbestaan

3 3 Projectoproep 2014 - Wat ? Projectsubsidie 75 % Aanleg van nieuwe volkstuinen Uitbreiding van bestaande volkstuinen Modernisering van bestaande tuinen

4 4 Projectoproep 2014 – Het verloop Indienen project- aanvraag Jurering Inspectie van Financiën Ministerieel Besluit Persbericht Minister voor plattelands- beleid Aangetekend schrijven van VLM aan alle project- indieners 15 sept 2014

5 5 Projectoproep 2014 - Waar ? Illustratief Voorbeeld van de eerste oproep2012

6 6 Projectoproep 2014 - Voor wie ? Hoofdpromotor  staat in voor de cofinanciering en dient de projectaanvraag in Gemeente- of OCMW bestuur Vereniging zonder winstgevend doel OF

7 7 Projectoproep 2014 - Voor wie ? Hoofdpromotor  staat in voor de cofinanciering en dient de projectaanvraag in Gemeente- of OCMW bestuur Vereniging zonder winstgevend doel  Kan samenwerken met Partners Samenlevingsopbouw Verenigingen Welzijnswerk Scholen Jeugdbewegingen Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden … OF Geen particulieren

8 8 Projectoproep 2014 – To do ! Hoofdpromotor dient ten laatste op 15 september 2014 de projectaanvraag in via volkstuinen@vlm.be Eigendomssituatie Vergunningen Bodemvruchtbaarheid - historiek Projectinhoud ! Taakverdeling Financieringstabel (andere subsidies ?) Timing

9 9 Projectoproep 2014 – Het verloop Indienen project- aanvraag Jurering Inspectie van Financiën Ministerieel Besluit Persbericht Minister voor plattelands- beleid Aangetekend schrijven van VLM aan alle project- indieners

10 10 Projectoproep 2014 – Jurering Is de projectaanvraag volledig ? Eigendomssituatie Vergunningen Bodemvruchtbaarheid – historiek - bodemanalyse Projectinhoud ! Taakverdeling Financieringstabel (andere subsidies ?) Timing Stap 1 = ontvankelijkheidsonderzoek Artikel 3

11 11 Projectoproep 2014 – Jurering Eigendomssituatie Niet stabiel  7.000 euro Stabiel  15.000 euro Stap 2 = Bepaling subsidieplafond Artikel 11

12 12 Projectoproep 2014 – Jurering Vergunningen Behoefte aan een volkstuin Verhoging van de omgevingskwaliteit Bodemleven Gezondheidsthema’s Sociale cohesie Specifieke doelgroepen Landschappelijke inkleding Voorbeeldfunctie Uitvoeringstermijn Stap 3 = Rangschikking Artikel 4

13 Een volkstuin: meer dan een tuin alleen Een volkstuin: impact op voedings- en bewegingspatroon Een volkstuin: plaats waar geleerd én geproefd kan worden van gezonde voeding. Een volkstuin: plaats die aanzet tot beweging (fysieke gezondheid) en ontmoeting (mentale gezondheid) … kortom een volkstuin past perfect in het project ‘Gezonde Gemeente’ waaraan ondertussen 246 Vlaamse gemeenten participeren. U ook? www.gezondegemeente.bewww.gezondegemeente.be - @GezondeGemeente Een volkstuin: voorbeeld van integraal werken (milieudienst, technische dienst, welzijns- en gezondheidsdienst, dienst wijkontwikkeling…)

14 14 Projectoproep 2014 – Jurering Vergunningen Behoefte aan een volkstuin Verhoging van de omgevingskwaliteit Bodemleven Gezondheidsthema’s Sociale cohesie Specifieke doelgroepen Landschappelijke inkleding Voorbeeldfunctie Uitvoeringstermijn Stap 3 = Rangschikking Artikel 4

15 15 Projectoproep 2014 – Jurering Vergunningen Behoefte aan een volkstuin Verhoging van de omgevingskwaliteit Bodemleven Gezondheidsthema’s Sociale cohesie Specifieke doelgroepen Landschappelijke inkleding Voorbeeldfunctie Uitvoeringstermijn Stap 3 = Rangschikking Artikel 4

16 16 Projectoproep 2014 – Jurering Rangschikking Beschikbare budget Stap 4 = Advies voor de selectie 300.000 euro

17 17 Projectoproep 2014 – Na de jurering Indienen project- aanvraag Jurering Inspectie van Financiën Ministerieel Besluit Persbericht Minister voor plattelands- beleid Aangetekend schrijven van VLM aan alle project- indieners

18 18 Projectoproep 2014 – Beslist lezen ! Reglement projectoproep “inrichting volkstuinen 2014” www.ipo-online.be www.ipo-online.be Projecten/lopende projecten/Volkstuinieren in Vlaanderen

19 19 Vragenrondje over de theorie ?

20 20 Programma 10.00 – 11.15 Van theorie 11.15 – 11.30 Koffie 11.30 – 13.00 Naar praktijk… 13.00 – 14.00 Lunch


Download ppt "1 Project “volkstuinen” bij VLM 2010 Behoeftebepaling buiten de steden 2010 Handleiding voor gemeenten 2011 Prefinanciering grondaankoop 2012 Projectsubsidies."

Verwante presentaties


Ads door Google