De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STILTEBELEID IN ZUID-HOLLAND

Verwante presentaties


Presentatie over: "STILTEBELEID IN ZUID-HOLLAND"— Transcript van de presentatie:

1

2 STILTEBELEID IN ZUID-HOLLAND
Herman Feberwee

3 Inhoud De Wet geluidhinder (febr. 1980) Wat zijn stiltegebieden?
Aanleiding evaluatie Inhoud en conclusies Interactieve beleidsontwikkeling (8 regio's) Conclusies voor nieuw beleid

4

5 Zones Wet geluidhinder

6 Wat zijn stiltegebieden?
Beschermen gebieden met weinig verstoring Geluid/lawaai aantasting gezondheid T.b.v. mens en natuur Natuurlijke geluiden overheersen stoorgeluiden In '88 zijn 16 gebieden vastgesteld (20 %) ZH: geen grenswaarde [40 dB(A) dag eq.]

7 Duingebied bij Den Haag

8 De stilte- gebieden

9 Verstoring wegverkeer

10 Aanleiding evaluatie:
Effectiviteit beleid na 18 jaar onderzoeken Toename geluidsdeken in NL en in bijzonder in Zuid-Holland EU-Richtlijn omgevingslawaai

11

12 Stiltegebieden in de Volkskrant

13 Inhoud evaluatie Invloed mobiliteitstoename
Invloed ruimtelijke ontwikkelingen Consultatie gemeenteambtenaren Conflicterende historische ontwikkelingen Handhaving gedragsregels Ontheffingenbeleid

14

15

16

17 Conclusies (1) Algemene waardering voor stille gebieden
Weg- en vliegverkeer grootste verstoorders Kennis stiltegebieden zeer gering Bebording onduidelijk of ontbreekt Ruimtelijke Ordening belangrijkste instrument EU: bescherming stiltegebieden in actieplannen

18 Conclusies (2) Uitbreiding/inkrimping stiltegebieden mogelijk/noodzakelijk Handhaving verbodsregels gebeurt niet Procedure en criteria ontheffingen onvoldoende bekend Gemeenten missen criteria voor milieuvergunningen Stilte voor recreërende mens

19 Landingen Kaagbaan +Aalsmeerbaan

20 Wegverkeerslawaai

21

22 Interactieve beleidsontwikkeling:
Wel draagvlak voor stille gebieden Synergie stilte met andere kwaliteiten nodig Aanpassing stiltegebieden hier en daar mogelijk en nodig Vliegverkeer en helikopternetwerk bedreiging stiltegebieden

23 Conclusies voor nieuw beleid
VERANTWOORDELIJKHEDEN SCHEIDEN: PROV: beleid t.a.v. functies GEM: beleid t.a.v. activiteiten EU-Richtlijn: inzicht geluidssituatie Meer communicatie

24 Vragen Moet het altijd stil zijn in een stiltegebied?
De term STILTEGEBIED spreekt niet aan. Wie weet een betere naam? Wat levert die rust/stilte ons financieel op?

25 Molens Kinderdijk

26 is het element waarin grote dingen zichzelf verwezenlijken
STILTE is het element waarin grote dingen zichzelf verwezenlijken Thomas Carlyle


Download ppt "STILTEBELEID IN ZUID-HOLLAND"

Verwante presentaties


Ads door Google