De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beroepsgeheim in een evoluerende hulpverleningscontext Brussel 24 november 2005 Prof. Johan Put, Instituut voor Sociaal Recht K.U.Leuven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beroepsgeheim in een evoluerende hulpverleningscontext Brussel 24 november 2005 Prof. Johan Put, Instituut voor Sociaal Recht K.U.Leuven."— Transcript van de presentatie:

1 Beroepsgeheim in een evoluerende hulpverleningscontext Brussel 24 november 2005 Prof. Johan Put, Instituut voor Sociaal Recht K.U.Leuven

2 Opbouw Inleiding Inleiding Evoluerende hulpverleningscontext Evoluerende hulpverleningscontext Beroepsgeheim Beroepsgeheim oorsprong oorsprong verbreding verbreding gedeeld beroepsgeheim gedeeld beroepsgeheim gezamenlijk beroepsgeheim gezamenlijk beroepsgeheim Conclusies - Verbreding Conclusies - Verbreding

3 Inleiding Juridisch kader Juridisch kader Enkele antwoorden Enkele antwoorden Vele vragen Vele vragen Belang van andere invalshoeken Belang van andere invalshoeken Belang van professioneel omgaan met dagelijkse vragen en problemen Belang van professioneel omgaan met dagelijkse vragen en problemen

4 Evoluerende hulpverleningsontext Van klassieke gezondheidszorg naar heel verscheiden vormen van hulpverlening, met een breed welzijnsbegrip Van klassieke gezondheidszorg naar heel verscheiden vormen van hulpverlening, met een breed welzijnsbegrip Zwaardere en complexere problematieken Zwaardere en complexere problematieken Professionalisering Professionalisering Van individuele hulpverlening naar hulpverlening in uni-, multi-, inter- of transdisciplinaire teams Van individuele hulpverlening naar hulpverlening in uni-, multi-, inter- of transdisciplinaire teams Zorgcoördinatie en integrale hulpverlening Zorgcoördinatie en integrale hulpverlening

5 Evoluerende hulpverleningscontext Contextueel werken Contextueel werken Emancipatie van de cliënt Emancipatie van de cliënt ontvoogding ontvoogding participatie participatie onderhandelingsrelatie onderhandelingsrelatie cliëntenrechten cliëntenrechten Dossiervorming Dossiervorming registratie registratie informatisering informatisering

6 Beroepsgeheim Geneesheren (…) en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toever- trouwd en deze bekendmaken (…), worden gestraft (…).

7 Beroepsgeheim Oorsprong Oorsprong Frankrijk Frankrijk “colloque singulier” tussen geneesheer en (onmondige en onwetende) patiënt “colloque singulier” tussen geneesheer en (onmondige en onwetende) patiënt Twee belangen en twee visies Twee belangen en twee visies privaat belang van de cliënt ~ functionele benadering privaat belang van de cliënt ~ functionele benadering algemeen belang (vertrouwen in beroep) ~ absolute benadering algemeen belang (vertrouwen in beroep) ~ absolute benadering

8 Beroepsgeheim Verbreding Verbreding hulpverlening in teamverband (intern) hulpverlening in teamverband (intern) hulpverlening in samenwerking met andere hulpverleners (extern) hulpverlening in samenwerking met andere hulpverleners (extern) cliëntsysteem en –context cliëntsysteem en –context gelijktijdige + opeenvolgende “multiple relations” in en tussen hulpverleningsnetwerken en cliëntencontexten gelijktijdige + opeenvolgende “multiple relations” in en tussen hulpverleningsnetwerken en cliëntencontexten elke relatie brengt eigen loyaliteit mee… elke relatie brengt eigen loyaliteit mee…

9 Beroepsgeheim

10 Beroepsgeheim gedeeld beroepsgeheim gedeeld beroepsgeheim constructie van de rechtsleer, doorgesijpeld in bepaalde wetgeving, rechtspraak en deontologische codes constructie van de rechtsleer, doorgesijpeld in bepaalde wetgeving, rechtspraak en deontologische codes eerste problemen: sociale uitkeringen eerste problemen: sociale uitkeringen impasse impasse oplossing: meedelen van gegevens aan andere geneesheren, ook gebonden door beroepsgeheim oplossing: meedelen van gegevens aan andere geneesheren, ook gebonden door beroepsgeheim geen te ruime interpretatie geen te ruime interpretatie weegt op vertrouwensrelatie weegt op vertrouwensrelatie gevaar voor informatievervorming (cf. kringverhaal) gevaar voor informatievervorming (cf. kringverhaal)

11 Beroepsgeheim gedeeld beroepsgeheim gedeeld beroepsgeheim strikte voorwaarden (1) strikte voorwaarden (1) aan een door het beroepsgeheim gebonden persoon aan een door het beroepsgeheim gebonden persoon binnen dezelfde hulpverleningscontext binnen dezelfde hulpverleningscontext betrokkenheid betrokkenheid dezelfde finaliteit dezelfde finaliteit dus niet met politie of met inspectiediensten dus niet met politie of met inspectiediensten dus niet tussen vrijwillige en gerechtelijke hulpverlening dus niet tussen vrijwillige en gerechtelijke hulpverlening

12 Beroepsgeheim gedeeld beroepsgeheim gedeeld beroepsgeheim strikte voorwaarden (2) strikte voorwaarden (2) noodzakelijke gegevens (‘need to know’ vs. ‘nice to know’) noodzakelijke gegevens (‘need to know’ vs. ‘nice to know’) zie ook Wet Verwerking Persoonsgegevens zie ook Wet Verwerking Persoonsgegevens in het belang van de cliënt / hulpverlening in het belang van de cliënt / hulpverlening geïnformeerde cliënt geïnformeerde cliënt instemming? ~ visie over beschikkingsrecht instemming? ~ visie over beschikkingsrecht verzetsmogelijkheid verzetsmogelijkheid belang van transparantie belang van transparantie mogelijkheid, inhoud en doel van informatie- uitwisseling mogelijkheid, inhoud en doel van informatie- uitwisseling zowel structureel (niveau van de voorziening) als individueel zowel structureel (niveau van de voorziening) als individueel

13 Beroepsgeheim

14 Beroepsgeheim

15 Beroepsgeheim gezamenlijk beroepsgeheim gezamenlijk beroepsgeheim begrip ‘hulpverleningsteam’ begrip ‘hulpverleningsteam’ gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de hulpverlening gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de hulpverlening uni-, inter- of transdisciplinair (niet multidisciplinair?) uni-, inter- of transdisciplinair (niet multidisciplinair?) binnen eenzelfde voorziening binnen eenzelfde voorziening dat zich als zodanig presenteert dat zich als zodanig presenteert duidelijke communicatie vooraf duidelijke communicatie vooraf voorbeelden: CLB’s, CGG’s, CKG’s, adoptiediensten, VK’s, sociale diensten CJB & JRB voorbeelden: CLB’s, CGG’s, CKG’s, adoptiediensten, VK’s, sociale diensten CJB & JRB voorbeelden van gezamenlijk beroepsgeheim voorbeelden van gezamenlijk beroepsgeheim Frankrijk: ‘équipe de soins’ in een ziekenhuis Frankrijk: ‘équipe de soins’ in een ziekenhuis integrale jeugdhulp: binnen teams ‘indicatiestelling’, ‘toewijzing’ en ‘trajectbegeleiding’ integrale jeugdhulp: binnen teams ‘indicatiestelling’, ‘toewijzing’ en ‘trajectbegeleiding’

16 Beroepsgeheim gedeeld en gezamenlijk beroepsgeheim gedeeld en gezamenlijk beroepsgeheim delen van informatie delen van informatie = mogelijk = mogelijk  verplicht afweging van belangen en loyaliteit  verplicht afweging van belangen en loyaliteit respecteren van beroepsgeheim blijft een individuele verplichting respecteren van beroepsgeheim blijft een individuele verplichting eigenlijk: delen van informatie, niet delen van beroepsgeheim eigenlijk: delen van informatie, niet delen van beroepsgeheim niet afwentelen van strafrechtelijke verantwoordelijkheid niet afwentelen van strafrechtelijke verantwoordelijkheid →

17 Conclusies Juridische regeling = kader waarbinnen kan worden gehandeld, en criteria en procedures daarvoor Juridische regeling = kader waarbinnen kan worden gehandeld, en criteria en procedures daarvoor Laat nog veel ruimte: dwingt hulpverlener, dagelijks, op een professionele en bewuste manier, hiermee om te gaan Laat nog veel ruimte: dwingt hulpverlener, dagelijks, op een professionele en bewuste manier, hiermee om te gaan

18 Conclusies Groot belang van: Groot belang van: opleiding van hulpverleners opleiding van hulpverleners supra- en intervisie in de hulpverlening supra- en intervisie in de hulpverlening ondersteuning van voorzieningen en hulpverleners (koepels; beroepsverenigingen; aanspreekpunten) ondersteuning van voorzieningen en hulpverleners (koepels; beroepsverenigingen; aanspreekpunten) deontologie, eventueel deontologische code deontologie, eventueel deontologische code ondersteuning van cliënten (rechtspositie; gebruikersverenigingen) ondersteuning van cliënten (rechtspositie; gebruikersverenigingen) communicatie en participatie communicatie en participatie


Download ppt "Beroepsgeheim in een evoluerende hulpverleningscontext Brussel 24 november 2005 Prof. Johan Put, Instituut voor Sociaal Recht K.U.Leuven."

Verwante presentaties


Ads door Google