De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ervaringen grondwateronttrekkingen waterschap Noorderzijlvest 13 november 2008 Eddi Ottens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ervaringen grondwateronttrekkingen waterschap Noorderzijlvest 13 november 2008 Eddi Ottens."— Transcript van de presentatie:

1 Ervaringen grondwateronttrekkingen waterschap Noorderzijlvest 13 november 2008 Eddi Ottens

2 Wat komt ter sprake? Overdracht taak grondwateronttrekkingen van provincie naar waterschap Ervaringen Waterwet

3 Doelstelling grondwaterwet Het bevorderen van goed beheer van het grondwater Optimaal en selectief gebruik grondwater Voorwaarden scheppen voor optimale verdeling en toedeling grondwater

4 Waarom overdracht grondwaterbeheer? Komst van de waterwet Grondwaterbeheer past binnen integrale benadering van watersysteembeheer Eén uitvoerende organisatie

5 Overdracht Grondwatertaken Start gesprekken provincies/waterschappen najaar 2005 Overeenstemming dijkgraven en Gedeputeerden juni 2006 Instemming PS september 2006 Instemming AB november 2006 Delegatiebesluit GS december 2006

6 Overeenkomst Geen personeel Kosten uitvoering voor de waterschappen Beleid van provincies in acht nemen Dossiers worden overgedragen Grondwaterregisters zijn toegankelijk voor de waterschappen Delegatie per 1 januari 2007

7 Welke onttrekkingen? Inrichtingen t.b.v.: Bouwputten, civiele werken, grondsanering; Grondwatersaneringen; Industrie (<500.000 m³/jaar); Beregening; Overig (drinkwater vee, spoelwater etc.). Noodvoorzieningen

8 Overdracht van provincie naar waterschap Werkgroep Cursus 3 dagen Overleggen bij de provincies dossiers Grondwaterarchief Vraagbaak

9 Omvang van de werkzaamheden Taakverdeling interne organisatie Kennis Overleg met in- en externe partijen Ervaringen

10 Omvang van de werkzaamheden Overdracht: 15 vergunningen en 70 meldingen Nieuwe meldingen: 2007 - 432008 – 67 Nieuwe vergunningen 2007 – 0 2008 – 5 Bestaande meldingen/vergunningen 8 vergunningen 85 meldingen

11 Taakverdeling interne organisatie Grondwaterbeheer totaal 1fte Nieuwe functie medewerker grondwaterbeheer 0,6 fte grondwateronttrekkingen Handhaver/BOA, Juristen en hydrologen Medewerker grondwaterbeheer Vergunningverlening/meldingen 800 uren Toezicht 200 uren Beleidsaspecten 200 uren

12 Kennis Ervaring met vergunningverlening Keur/Wvo Cursus provincie Grondwaterwet en GWA Cursus grondwaterhydrologie en bronbemaling Cursus grondwater overlast- en onderlast in de bebouwde omgeving Cursus grondwatermodellen in de praktijk Ervaringen uit de praktijk en gebruik maken van je netwerk

13 Overleg met in- en externe partijen Combinatie van onttrekking en lozing bij meldingen Gezamenlijk Toezichtplan Grondwateronttrekkingen Model vergunning Gww Twee jaarlijks overleg met handhavers en vergunningverleners waterschappen

14 Waterwet, en wat nu? Watersysteem en watervergunning Implementatieplan waterwet Actualisatie Keur Formuleren en vaststellen waterschapsbeleid voor “eigen” grondwateronttrekkingen Regionale afspraken met waterschappen, provincies Grondwaterbeheer integreren binnen het waterschap?


Download ppt "Ervaringen grondwateronttrekkingen waterschap Noorderzijlvest 13 november 2008 Eddi Ottens."

Verwante presentaties


Ads door Google