De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ervaringen grondwateronttrekkingen waterschap Noorderzijlvest

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ervaringen grondwateronttrekkingen waterschap Noorderzijlvest"— Transcript van de presentatie:

1 Ervaringen grondwateronttrekkingen waterschap Noorderzijlvest
13 november 2008 Eddi Ottens Grondwaterbeheer Eddi ottens medewerker Grondwaterbeheer waterschap noorderzijlvest Waterschap groningen Drenthe en friesland Sinds 1 januari 2007, 1 fte, 06 voor grondwateronttrekkingen en 0,4 keur ontheffingen allleen het toetsen van onderbemalingen. Praktijk 99 procent grondwateronttrekkingen Meldingen, het toezicht en de vergunningen

2 Wat komt ter sprake? Overdracht taak grondwateronttrekkingen
van provincie naar waterschap Ervaringen Waterwet Wat komt ter sprake?

3 Doelstelling grondwaterwet
Het bevorderen van goed beheer van het grondwater Optimaal en selectief gebruik grondwater Voorwaarden scheppen voor optimale verdeling en toedeling

4 Waarom overdracht grondwaterbeheer?
Komst van de waterwet Grondwaterbeheer past binnen integrale benadering van watersysteembeheer Eén uitvoerende organisatie

5 Overdracht Grondwatertaken
Start gesprekken provincies/waterschappen najaar 2005 Overeenstemming dijkgraven en Gedeputeerden juni 2006 Instemming PS september 2006 Instemming AB november 2006 Delegatiebesluit GS december 2006

6 Overeenkomst Geen personeel Kosten uitvoering voor de waterschappen
Beleid van provincies in acht nemen Dossiers worden overgedragen Grondwaterregisters zijn toegankelijk voor de waterschappen Delegatie per 1 januari 2007

7 Welke onttrekkingen? Inrichtingen t.b.v.:
Bouwputten, civiele werken, grondsanering; Grondwatersaneringen; Industrie (< m³/jaar); Beregening; Overig (drinkwater vee, spoelwater etc.). Noodvoorzieningen

8 Overdracht van provincie naar waterschap
Werkgroep Cursus 3 dagen Overleggen bij de provincies dossiers Grondwaterarchief Vraagbaak

9 Ervaringen Omvang van de werkzaamheden
Taakverdeling interne organisatie Kennis Overleg met in- en externe partijen

10 Omvang van de werkzaamheden
Overdracht: 15 vergunningen en 70 meldingen Nieuwe meldingen: – 67 Nieuwe vergunningen – – 5 Bestaande meldingen/vergunningen 8 vergunningen 85 meldingen

11 Taakverdeling interne organisatie
Grondwaterbeheer totaal 1fte Nieuwe functie medewerker grondwaterbeheer 0,6 fte grondwateronttrekkingen Handhaver/BOA, Juristen en hydrologen Medewerker grondwaterbeheer Vergunningverlening/meldingen uren Toezicht uren Beleidsaspecten uren

12 Kennis Ervaring met vergunningverlening Keur/Wvo
Cursus provincie Grondwaterwet en GWA Cursus grondwaterhydrologie en bronbemaling Cursus grondwater overlast- en onderlast in de bebouwde omgeving Cursus grondwatermodellen in de praktijk Ervaringen uit de praktijk en gebruik maken van je netwerk

13 Overleg met in- en externe partijen
Combinatie van onttrekking en lozing bij meldingen Gezamenlijk Toezichtplan Grondwateronttrekkingen Model vergunning Gww Twee jaarlijks overleg met handhavers en vergunningverleners waterschappen

14 Waterwet, en wat nu? Watersysteem en watervergunning
Implementatieplan waterwet Actualisatie Keur Formuleren en vaststellen waterschapsbeleid voor “eigen” grondwateronttrekkingen Regionale afspraken met waterschappen, provincies Grondwaterbeheer integreren binnen het waterschap? Deelprojecten aanpassen verordeningen en regelingen, vergunning en handhaving actualisatoe legger en beheerregister functietoekenning/normering/planvorming Ruim 40 maatregelen Waar liggen de melding- en vergunninggrenzen Waarom meten en registreren en voor wie?


Download ppt "Ervaringen grondwateronttrekkingen waterschap Noorderzijlvest"

Verwante presentaties


Ads door Google