De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nauwkeurige en betrouwbare massabalansen gewenst! Regio-overleg Emissieregistratie 2-7-2009 Gé van den Eertwegh Hella Pomarius

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nauwkeurige en betrouwbare massabalansen gewenst! Regio-overleg Emissieregistratie 2-7-2009 Gé van den Eertwegh Hella Pomarius"— Transcript van de presentatie:

1 Nauwkeurige en betrouwbare massabalansen gewenst! Regio-overleg Emissieregistratie 2-7-2009 Gé van den Eertwegh Hella Pomarius g.vanden.eertwegh@wsrl.nl Waterschap Rivierenland Team Wateradvies www.wsrl.nl

2 Wat passeert de revue... Analyse: meten x modelleren Van bronnen naar massabalans Nauwkeurig en betrouwbaar Planmatige aanpak Tenslotte …

3 Boodschap… Nauwkeurige en betrouwbare massabalansen zijn sterk ondersteunend voor: — Systeemanalyse en begrip voor — Ex ante evaluaties van beleid door — Integratie van meten en modelleren

4 Analyse: meten x modelleren

5 Analyse: meten x modelleren I Hydrologie en chemie — Meting van toestandvariabelen — Berekening van fluxen — ‘ Gemeten massabalansen ’ Ecologie — Meting van toestandvariabelen — Systeembelastingen in beeld (water en stoffen) Vandaag: focus op chemie …

6 Analyse: meten x modelleren II Model =Code + Schematisatie + Parametrisatie + Randvoorwaarden + Begincondities + Invoer + Calibratie + Validatie + Modelleur + Beheer en onderhoud GMP! Documenteer! Publiceer!

7 Analyse: meten x modelleren III Modellering: theorie - instrument - hypothese Valideren met metingen! Systeemgrenzen: definieer! 1e orde kontrole: — Fluxen over de systeemranden — Berekende massabalansen (plaatje tekenen)

8 Analyse: meten x modelleren IV Confronteer ‘ gemeten ’ met berekende massabalansen

9 Van bronnen naar massabalans

10 Van bronnen naar massabalans I Systeem: oppervlaktewater Fluxen over de randen: bronnen en verdwijntermen Oorzaken: belastingen van en processen in systeem

11 Van bronnen naar massabalans II Belastingen: maak bron specifiek — Soort stof — Hoeveelheid — Plaats (X,Y) — Tijdstip en duur

12 Van bronnen naar massabalans III Processen binnen het systeem — Adsorptie — Denitrificatie — Neerslag — … Verdwijntermen: structureel of tijdelijk?

13 Van bronnen naar massabalans IV Massabalansen [M] voor systeem voor periode IN-UIT=Restterm TermenIN UIT

14 Van bronnen naar massabalans V Hoe sluitend is de massabalans? Als restterm niet significant afwijkt van nul hoeft de massabalans nog steeds niet te kloppen …

15 Nauwkeurig en betrouwbaar

16 Nauwkeurig en betrouwbaar I Nauwkeurig — zonder systematische fouten — Welke afwijking t.o.v. gemiddelde is aanvaardbaar Betrouwbaar — geringe toevallige fouten — in welk interval ligt de schatting Vandaag: focus op betrouwbaarheid

17 Nauwkeurig en betrouwbaar II Betrouwbaarheid … Die wil ik graag weten! Waarom: — Ben ik goed bezig en op juiste pad? — Hoe vergroot ik de betrouwbaarheid? — …

18 Planmatige aanpak

19 Planmatige aanpak I WSRL gaat beheergebied rond voor open water: – Waterbalansen – Stofbalansen – Modellering hydrologie, chemie, ecologie Doel = systeemanalyse en advies! WSRL heeft projectplan gemaakt voor analyse betrouwbaarheid

20 Planmatige aanpak II Projectplan WSRL Probleem: we weten niet hoe goed of hoe slecht Doel: inzicht betrouwbaarheid door kwantificering Subdoelen: — waar verder onderzoek op richten — optimalisering meetnet — ontwikkeling werkwijze

21 Planmatige aanpak III Projectplan WSRL Goed opdrachtgeverschap Samenwerking met anderen Uitbesteding aan markt met specialistische kennis Klankbordgroep

22 Ter afronding…

23 Nogmaals de boodschap… Nauwkeurige en betrouwbare massabalansen zijn sterk ondersteunend voor: — Systeemanalyse en begrip voor — Ex ante evaluaties van beleid door — Integratie van meten en modelleren

24 Tenslotte… Samenwerking tussen — regionale waterbeheerders — Rijk en regio ’ s Samenwerking voor — samen analyseren levert meer kennis — snelheid en efficiency

25 Vragen en discussie…

26 Dank voor je aandacht! Gé van den Eertwegh Hella Pomarius g.vanden.eertwegh@wsrl.nl Waterschap Rivierenland Team Wateradvies www.wsrl.nl

27


Download ppt "Nauwkeurige en betrouwbare massabalansen gewenst! Regio-overleg Emissieregistratie 2-7-2009 Gé van den Eertwegh Hella Pomarius"

Verwante presentaties


Ads door Google