De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toezicht op Maat voor Teamonderwijs op Maat TOM voor TOM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toezicht op Maat voor Teamonderwijs op Maat TOM voor TOM."— Transcript van de presentatie:

1

2 Toezicht op Maat voor Teamonderwijs op Maat TOM voor TOM

3 Organisatie Martine Pol – Inspectie Anton Smithuis – Lucas Stichting Ineke van Sijl – TOMkernteam Marius Berendse – TOMkernteam Lia van Meegen – TOMkernteam Nora Booij – TOMkernteam

4 Gasten: Jan Willem Mavis Inspecteur Primair Onderwijs Jos van der Pluijm projectleider Ziezo

5 Praktijkervaring: SBO De Piramide – Ied Nova Kanteling van het onderwijs en het toezicht van de inspectie Hoe kan ik meten wat kinderen leren? Ontwikkelingslijnen afgestemd op de leerdoelen: Kiezen Maken Delen

6 Ied legt verantwoording af:

7 Praktijkervaring SBO De Piramide 21 ontwikkelingslijnen: 7 Kiezen 7 Maken 7 Delen Een ‘compleet’ verhaal voor ieder kind: - doelen voor ieder kind - ontwikkeling vastleggen (digitaal portfolio) - gesprekken met kinderen

8 Project Ziezo - Jos van der Pluijm projectleider Het Ziezoproject: drie fasen: *zelfevaluatie:zelfevaluatierapport *visitatie:rapport en schriftelijke reactie *PKO: inspectierapport werkwijze: * drie groepen in drie netwerken * de school is zelfstandig aan het werk * ondersteuning op ‘afstand’

9

10 Project Ziezo - ervaringen Zelfevaluatie: - heel moeilijk: kwaliteit is mager - heel nuttig: leerproces Visitatie: - succesvol: gericht bij elkaar kijken - succesvol: collega’s die bij jou komen kijken Inspectietoezicht: - nee: inspectie moet volledig PKO uitvoeren - ja: als aanknopingspunt voor dialoog

11 Project Ziezo - ervaringen doel inspectie: verantwoording doel scholen: ontwikkeling adviezen: - maak gebruik van eigen bronnen (bv. ll. Volgsysteem) - kies instrumenten die passen bij je eigen schoolontwikkeling - werk cyclisch

12 Vragen aan de inspectie: Ligt de inspectie op koers? - nieuw toezichtskader miv 1 augustus 2005 - al doende leren Wat doet de inspectie met de informatie die vooraf aan een PKO wordt gegeven? - is de informatie relevant voor het onderzoek - is de informatie betrouwbaar/valide e.d

13 Vragen aan de inspectie: Mijn inspecteur heeft moeite met de keuze voor Kaleidoscoop: wat moet ik daarmee? - Kaleidoscoop levert geen ‘meet’ gegevens die bruikbaar zijn en de inspectie kan dan geen oordeel geven Hoe structureer je scholen zo dat ze hun eigen ontwikkeling ter hand nemen?

14 Stellingen: Hoe sterker de school zelf kan verantwoorden hoe makkelijker de inspectie kan beoordelen Opbrengsten zoals de inspectie die ziet zijn vooral ‘leer’opbrengsten. De inspectie heeft geen oog voor opbrengsten in de zin van bv. vaardigheden

15 Vragen: Hoe beoordeelt de inspectie leerkrachtgedrag? - afspraken (m.n. tussen score 2 en 3) over wat we moeten kunnen zien - professionalisering hierop: analyse van videobeelden

16 Vragen: Op welke manier weet je nu dat je de opbrengsten haalt die je met deze kinderen zou kunnen halen? - indeling in 7 scholengroepen op basis van leerlingpopulatie Waarom staat er niets bij opbrengsten over leerstrategieën (vaardigheden) e.d.? - we hebben geen meetinstrumenten daarvoor en de inspectie kan dan niet beoordelen - wel kan de inspectie hierover een kwalitatieve opmerking maken

17 Vragen: Wanneer is een leerling een zorgleerling? Staan waar je voor staat, doen wat je moet doen en het kunnen uitleggen De inspectie als gesprekspartner om te laten zien waar je voor staat op je school

18 Praktijkervaring OBS De Torenuil – Ed Booms Informatie Toezichtkader: Toezicht op Maat – maatwerk Verantwoorden van eigen keuzes De praktijk: Schoolontwikkeling moet bij het toezichtskader passen Verschil tussen ‘gevoel’ mbt bezoek – gesprek – verslag Vooraf : veel invullen, opzoeken, organiseren Indeling van het bezoek: welke lessen/documentanalyse

19 Praktijkervaring OBS De Torenuil – Ed Booms Was het bezoek goed voorbereid? ‘De school is tè ingewikkeld’ ‘Dat is niet de taak van ons, dat doen wij niet’

20 Tussendoor Van evalueren moet je leren Inspectie en directie als professionals die van elkaar leren

21 Toezicht op Maat Ontwikkelingen in het toezicht door de Inspectie van het onderwijs

22 Recente ontwikkelingen Maatschappelijke ontwikkelingen –Deregulering –Informatie voor ouders en leerlingen Resultaat –Wet op het onderwijstoezicht 2002 (WOT) –Governance-discussie

23 Uitgangspunten WOT Scholen: systematische kwaliteitszorg Proportioneel toezicht Alle scholen jaarlijks onderzoeken Openbaarheid inspectierapporten

24 Toezichtkader inspectie Waarderingskader: 3 domeinen, 8 aspecten Werkwijze: JO, PKO, NO, IO Rapportage

25 Knelpunten 1e toezichtkader Doortik-effecten in normering Weinig discriminerend Massief Tijdinvestering inspectie Te weinig variëteit

26 Oplossing: Toezichtkader augustus 2005 Aangepast waarderingskader Aangepaste werkwijze Risico-analyse, JO bezoek Gebruik zelfevaluatiegegevens Vraaghouding: ‘pas toe of leg uit’

27 Aangepast waarderingskader Basisset met 27 indicatoren. Mogelijkheden tot uitbreiding met indicatoren

28 Aangepaste werkwijze (1) Risico-analyse PKO (regulier of uitbreiding) JO - bureauonderzoek JO - bezoek aan de school Cyclus 4 jaar

29 Aangepaste werkwijze (2) Intensiever gebruik zelfevaluatiegegevens Relevant Recent Betrouwbaar Ambitieniveau school

30 Aangepaste werkwijze (3) ‘Pas toe of leg uit’ groepen of individuele scholen Uitgangspunten: –Bewuste afwijkingen, onderbouwd, visie –Verantwoording resultaten eigen ambities

31 Toekomst Toezicht op maat: al doende leren Governance en geïntegreerd toezicht

32 Het Periodiek Kwaliteitsonderzoek – Martine Pol Vragen: Wat is Governance: ‘eigen’ toezicht en verantwoording van de school in haar omgeving; de inspectie sluit zich dan hierbij aan Is dit toezichtkader een antwoord op de vragen/verhalen van vandaag: - meer dialoog - meer ruimte/toevoegingen - 27 indicatoren blijven

33 Het Periodiek Kwaliteitsonderzoek – Martine Pol- reacties: Voorbeeld van een ‘geslaagd’ voorbereid inspectiebezoek (gesprek vooraf) Nieuw toezichtkader, zoals beschreven, kan een goede tegemoetkoming zijn aan de behoefte van TOMscholen

34 Aanbevelingen: Laat een inspecteur een (deel van de) ochtend meelopen met een kind; Zelfbewustzijn als speerpunt nr.1 Vaardigheden opnemen als toegevoegde indicator Ga in dialoog – ‘gebruik’ het voorgesprek Vraag aan de inspecteur: hoe kunnen wij een (voor ons) belangrijke indicator laten zien Laat de inspecteur zelf (portfolio)gesprekken met kinderen voeren De indicator aansluiting leerstof mag vervangen worden door leer- ontwikkelingslijnen

35 Aanbevelingen: Leraren kunnen (waar van toepassing) ook onderwijsassistenten zijn Nodig de inspecteur uit (startende school) Flexibele scholen met flexibele inspecteurs Wat is de 28 e indicator voor het TOM keurmerk?

36 Tot slot: Evalueren is omzien in bewondering (met dank aan Ed Booms)


Download ppt "Toezicht op Maat voor Teamonderwijs op Maat TOM voor TOM."

Verwante presentaties


Ads door Google