De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van Docentprofessionalisering naar Scholarship of Teaching: - op weg naar een volwaardige plaats van onderwijs / opleiding in de organisatie en - naar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van Docentprofessionalisering naar Scholarship of Teaching: - op weg naar een volwaardige plaats van onderwijs / opleiding in de organisatie en - naar."— Transcript van de presentatie:

1 Van Docentprofessionalisering naar Scholarship of Teaching: - op weg naar een volwaardige plaats van onderwijs / opleiding in de organisatie en - naar een carrièreperspectief voor docenten en opleiders Werkgroep docentprofessionalisering NVMO

2 2 Thema’s 1.Volwaardige plaats van onderwijs en opleiding (‘scholarship of teaching’) 2.Carrièrebeleid gerelateerd aan onderwijs en opleiding 3.Relatie tussen beide

3 3 Ronde tafel sessie 1.Inleiding Ineke Molenaar, UMCG 2.Werken in 4 groepen 1.Coby Baane, AMC 2.Peter van Beukelen, Diergeneeskunde, UU 3.Marianne Heins, Diergeneeskunde, UU 4.Bert Schoenmaker, UMCG 3.Plenaire discussie

4 ‘Scholarship’ 1.wetenschappelijkheid 2.wetenschap 3.geleerdheid eruditie

5 5 ‘Scholarship of teaching’ Wat is het? Hoe bevorder je het? Hoe vertaal je het naar carrièrebeleid?

6 6 ‘Scholarship (of teaching)’ Boyer (1990): onderwijs neemt een eigen plaats in naast onderzoek (research) en toepassing (dienstverlening) Ernest L. Boyer, Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professoriate; a study of the definition of scholarship in higher education (1990)

7 7 Algemene kenmerken van ‘Scholarship’ Heldere doelstellingen Goede voorbereiding Juiste methoden Relevante resultaten Effectieve presentatie Reflectie C.E.Glassick, Acad. Med. (2000); 75 : 877 – 880

8 8 ‘Scholarship of teaching’ Heldere doelstellingen Haalbaar en meetbaar Goede voorbereidingActuele kennis; selectie en organisatie van onderwijsmateriaal passend bij de leerdoelen Juiste methodenKeuze en toepassing van onderwijs- en toetsmethoden passend bij de leerdoelen Relevante resultaten Evaluatie (kwaliteit en effectiviteit van proces) Toetsing in relatie tot leerdoelen Effectieve presentatieResultaten/ontwerp beschikbaar stellen aan collegae Reflectie Kritische analyse van onderwijsproces leidend tot verbetervoorstellen R.M.E Fincher et al., Acad.Med. (2000); 75: 887 – 894

9 9 Van docent naar ‘teaching scholar’ ‘Teaching’ ‘Scholarship of teaching’ ‘Scholarly teaching’ Goed onderwijs geven activerend en studentgericht ‘Scholarship’ toegankelijk voor anderen open voor kritiek en evaluatie (criteria) reproduceerbaar basis om op voort te bouwen vragen stellen en onderzoeken Inzicht in het leren van studenten Ontwikkelen van het onderwijs/opleidingsveld (P.Hutchings and) L.Shulman, Change (1999); 31: 1 – 15 Fincher, R.M.E. and Work,J.A., Med.Educ. 40: 293-295; 2006 ‘Best practice’ eigen analyses en observaties actuele opvattingen over leren samenwerking en discussie

10 ‘Scholarship of teaching’ Hoe bevorder je het? “Wat wij er zelf aan kunnen doen” Sybolt Noorda, voorzitter VSNU, sept. 2009

11 11 Aanbevelingen 1.Docenten moeten meer en beter onderling hun ervaringen (kunnen) delen en van elkaar kunnen leren. 2.Er moet meer praktijkgericht onderzoek komen naar de effectiviteit van onderwijsverbeteringen, -vernieuwingen en -innovaties. 3.Kennis over de effectiviteit van onderwijsverbeteringen, -vernieuwingen en -innovaties. Steinert et al.: A new perspective on faculty development: from workshops to community of practice, Symposium AMEE 2009. H.Olthof, Onderwijsinnovatie, september 2009, pp 15 -16

12 Relatie met carrièrebeleid

13 13 Zichtbaarheid Docent: portfolio (documentatie) Organisatie: R.M.E Fincher et al., Acad.Med. (2000); 75: 887 – 894

14 14 Meten van onderwijsactiviteiten Kwantiteit Kwaliteit Bijdragen aan het onderwijsveld D. Simpson et al., Med.Educ. (2007); 41: 1002 – 1009 J.Collins, J.Am.Coll.Radiol. (2004); 1: 135 – 139

15 15 Produkten van onderwijs (Wetenschappelijke) publicaties Syllabi Toetsmethoden Evaluatiemethoden E-learning materiaal (Nieuw) curriculum of onderdelen daarvan

16 16 Bewijzen van erkenning Prijzen voor onderwijs Lidmaatschap van lokale of (inter)nationale onderwijs- / opleidingscommissies Gastdocentschap Reviewer voor onderwijskundig tijdschrift Subsidies Vraagbaak / mentor voor collegae

17 17 A.K.Sachdeva et al., Acad.Med. (1999); 74: 1278 – 1287 Relatie met carrièrebeleid Hierarchisch opgebouwd Criteria voor elk niveau Bewijsmateriaal Ondersteuning en erkenning Suggestie voor ‘rang’

18 18 Conclusies ‘Scholarship of teaching’ …. … is meer dan onderwijs geven / opleiden … moet aan duidelijke criteria voldoen overlappend met die voor onderzoek specifiek gericht op onderwijs/opleiding … verdient een eigen plaats in het carrièrebeleid … heeft ondersteuning vanuit de organisatie nodig

19 19 H.Olthof, Onderwijsinnovatie, september 2009, pp 15 -16

20 20 Werkgroep docentprofessionalisering A framework of teaching competencies across the medical education continuum (2009); 31: 390 – 396 Een raamplan voor docentcompetenties binnen het medisch opleidingscontinuüm (2009); 28 (4): 201 – 211


Download ppt "Van Docentprofessionalisering naar Scholarship of Teaching: - op weg naar een volwaardige plaats van onderwijs / opleiding in de organisatie en - naar."

Verwante presentaties


Ads door Google