De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lerarenregister en Beroepskwaliteit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lerarenregister en Beroepskwaliteit"— Transcript van de presentatie:

1 Lerarenregister en Beroepskwaliteit
Effectieve manieren van docentprofessionalisering en mogelijkheden voor herregistratie SBL conferentie Lerarenregister en Beroepskwaliteit

2 Wie zijn wij? Landelijk Expertisecentrum sinds 2007 Functies:
Kennisfunctie Onderzoeksfunctie Communicatiefunctie

3 Onderzoeksvragen Welke typen leeractiviteiten van docenten zijn relevant voor het bevorderen van de kwaliteit van hun lesgeven? Wat is er bekend over hoe beroepsregisters in binnen- en buitenland herregistratie van professionals organiseren? Kunnen we op basis van de antwoorden op bovenstaande vragen specifieke aanbevelingen doen voor en/of eisen stellen aan de wijze waarop docenten hun professionaliteit onderhouden en ontwikkelen?

4 Methode PO Docent Lesgeven Leerling Elektronische databanken
Bestaande reviews Experts Internetsearch Docent PO Lesgeven Leerling

5 Knelpunten Terminologie Buitenlandse contexten
Gebrek aan empirisch onderzoek Effectmaat

6 Vormen van docentprofessionalisering
‘Traditionele’ vormen van professionalisering (korte termijn trainingen): - Workshops - Conferenties - Seminars - Lezingen ‘Vernieuwende’ vormen van professionalisering (gekoppeld aan lespraktijk): Samenwerking in project- groepen & netwerken - Mentoring - Praktijk/actieonderzoek Geen eenduidig bewijs voor de effectiviteit

7 Kenmerken van effectieve professionalisering
Variatie en afwisseling in activiteiten Intensief en blijvend Voldoende tijd: goed gestructureerd en doelgericht benut Ingebed in het dagelijks werk Zelf actief (bv. gezamenlijk leerlingwerk analyseren) Samenwerking met collega’s  Kenmerken zijn algemeen, te weinig specifiek

8 Inhoud van leeractiviteiten
Activiteiten in effectieve docentprofessionalisering hebben betrekking op: Vakinhoud Leren van leerlingen (i.r.t. vakinhoud) Vakdidactiek Actuele ontwikkelingen & nieuwe mogelijkheden Methoden van onderzoek

9 Voorlopige conclusies
Consensus Onderzoek: inhoud & kenmerken  Betekenis is afhankelijk van doel herregistratie

10 Herregistratie Docenten in andere landen?
VS, UK, Scandinavië, Australië Nieuw Zeeland (enige met herregistratie) Andere beroepsgroepen? Psychologen/pedagogen Zorgverleners (verpleegsters, fysiotherapeuten, verloskundigen) Juristen/belastingadviseurs Voor de andere landen hebben we wel gekeken naar de registratietrajecten in Engel

11 Doelen herregistratie
Kwaliteit van beroep (en professional) waarborgen Patiënten/klanten beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen Kennis en vaardigheden op een minimum- en actueel niveau houden Junior professionals scholen in de elementaire, voor het beroep vereiste kennis en vaardigheden. Dillemma’s: 1. wat is in onderwijsland een minimaal vereist en actueel kennisniveau? 2. gaat het om waarborgen of om het stimuleren van professionele ontwikkeling?

12 Wat moet je aantonen? Werkervaring (2080 uur) óf scholing om aan te tonen dat kennis en vaardigheden op het minimaal vereist niveau zijn; (zorgverleners, om de vijf jaar) Werkervaring, voldoende scholing én intervisie te doen; (Psychologen, om de vijf jaar; docenten NZ, om de vijf jaar) Doorlopend geschoold te worden vanaf de stage in het beroep (juristen, belastingadviseurs); Bewijzen twee jaar opeenvolgend ‘naar behoren’ in het werkveld te hebben gewerkt (docenten NZ).

13 Eisen en vorm Punten verzamelen met werkervaring;
Punten verzamelen door het volgen van na- en bijscholing; Punten verzamelen met intervisie; Punten verzamelen met werkervaring, scholing én intervisie/supervisie; Door middel van ondertekend document laten zien dat je voldoet aan de criteria voor goed docentschap. Als je een voorbeeld wil laten zien kun je op het gekleurde ‘punten verzamelen’ klikken. Als je er geen tijd voor hebt, kun je gewoon doorgaan met de pijltjestoets

14 Een voorbeeld De psycholoog:
200 punten verzamelen in vijf jaar tijd door: Werkervaring (min 320 uren per jaar); Intervisie (min 30, max 60 pnt per jaar, op basis van verslag); Nascholing* (min. 80, max.145 pnt per jaar o.b.v certificaten) beleidservaring (max, 30 pnt per jaar); bijhouden van een codeboek voor praktijkcases (max 25 pnt); overig. *Keuze uit gecertificeerd aanbod van scholing en conferenties

15 Consequenties Herregistreren is verplicht:
Bij het verlopen van de registratie wordt de inschrijving in het register doorgehaald. De beroepstitel mag dan niet meer gevoerd worden. Het beroep uitvoeren zonder (her)registratie is illegaal soms op straffe van een geldboete. Scholen mogen ongeregistreerde docenten niet aannemen; Namen van ongeregistreerde docenten worden op een openbare website geplaatst. In alle gevonden gevallen is de herregistratie verplicht, op dit moment is dat in Nederland niet de wens en je kunt je afvragen wat dat dan gaat betekenen.

16 Voorlopige conclusies
Herregistratie relatief nieuw voor het beroep docent; Uiteenlopende doelen en vormen afhankelijk van aard van de professie.

17 Discussie Onderzoeksvraag 3:
Kunnen we op basis van de antwoorden op bovenstaande vragen specifieke aanbevelingen doen voor en/of eisen stellen aan de wijze waarop docenten hun professionaliteit onderhouden en ontwikkelen? Voorlopig antwoord: - Niet eenduidig, gebrek aan onderzoek - Verdiepen in vakkennis, vakdidactiek, leren van leerlingen

18 Discussie (2) - Consensus over kennisbasis docenten (verdiepen of vernieuwen?) - Sancties & juridische status Onderzoek naar effecten herregistratie op kwaliteit docenten - Neveneffecten van beroepsstandaarden, registratie en herregistratie


Download ppt "Lerarenregister en Beroepskwaliteit"

Verwante presentaties


Ads door Google