De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pen- & kleuropdrachten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pen- & kleuropdrachten"— Transcript van de presentatie:

1 Pen- & kleuropdrachten
Variabelen Pen- & kleuropdrachten LOGO Vakdidactiek informatica : praktijkgerichte seminaries LES 3 : Steven Verstockt

2 Herhaling Overzicht instructies vorige les ST (show turtle)
Zichtbaarheid Turtle: ST (show turtle) HT (hide turtle) Bewegingsopdrachten: FD 50 (forward) BK 50 (back) LT 50 (left, argument is hoekgrootte) RT 50 (right, argument is hoekgrootte) Penopdrachten: PU (pen up) PD (pen down)

3 Herhaling Overzicht instructies vorige les Wisopdrachten:
CS (clear screen -> turtle keert terug naar centrum) CLEAN (clear screen -> turtle blijft staan) Herhalingsopdrachten REPEAT getal [opdracht] Opmerking : REPEAT moet altijd gevolgd worden door minstens één spatie, een getal en de opdrachten die herhaald moeten worden. Deze opdrachten (het kan ook een procedure zijn) moeten altijd tussen vierkante haakjes geschreven worden.

4 Herhaling Hoe procedures maken ?
Procedures maken doen we in de Editor. Deze kunnen we op verschillende manieren oproepen : 1. Via FILE > EDIT in het menu 2. Via EDALL in de commander 3. Via EDIT “procedurenaam in de commander In LOGO heeft iedere procedure een eigen naam! Elke procedure heeft END als laatste opdracht. We verlaten de editor via File - Safe and Exit.

5 VARIABELEN Plaatsen in het werkgeheugen van de computer waar je tijdens de uitvoering van je programma gegevens kan bewaren Naam waarin een waarde wordt opgeslagen We hebben reeds al kennis gemaakt met een bepaalde vorm van variabelen, namelijk argumenten.

6 VARIABELEN Argumenten van procedures to VIERKANT :ZIJDE
REPEAT 4 [FD :ZIJDE RT 90] end Opmerking : Een variabele wordt voorafgegaan door een : Voer VIERKANT 120 in de commander uit Dit roept de procedure VIERKANT op en kent het argument :ZIJDE de waarde 120 toe. FOUTMELDING :: NOT ENOUGH INPUTS TO VIERKANT

7 VARIABELEN Aanmaken en aanpassen van variabelen MAKE “LENGTE 100
MAKE “LENGTE :LENGTE + 100 OPMERKING : Let er op dat we om de variabele aan te maken gebruik maakten van de dubbele aanhalingstekens, en in verder gebruik ervan terug het dubbele punt gebruiken! Voorbeeld : Turtle laten tellen to teller :aantal MAKE "HUIDIG 1 REPEAT :aantal [ PRINT :HUIDIG MAKE "HUIDIG :HUIDIG + 1 ] end

8 Pen- en kleuropdrachten
PU PENUP (opheffen van de pen) PD PENDOWN (neerleggen van de pen) PE PENERASE (de pen wordt een vlakgum) -> PENNORMAL (zet de pen terug in normale status) PX PENREVERSE (tekent waar er niks stond, wist waar er wel iets stond) VOORBEELDJE : Wat doet volgende code ? PD FD 100 WAIT 50 PE BK 100 PENNORMAL OEFENING Maak een procedure gebroken_lijn in LOGO :

9 Absoluut Positioneren
Absoluut positioneren van Turtle (NIEUWE INSTRUCTIES) Introductie XY assenstelsel (oorsprong 0;0 is in centrum van het scherm) SETX 70 (absoluut bepalen van X coordinaat van Turtle) SETY 70 (absoluut bepalen van Y coordinaat van Turtle) SETXY (absoluut bepalen van X en Y coördinaat van Turtle) SETH 90 (absoluut bepalen van richting van Turtle, in wijzerszin) Y (0,0) X

10 Pen- en kleuropdrachten
Kleuren in LOGO Kleurenpalet dat bestaat uit 3 kleuren : rood, groen en blauw 16,7 miljoen verschillende kleuren Kleurenpalet is een lijst van 3 kleurwaarden, elk tussen 0 en 255 [rood groen blauw] [0 0 0] zwart [ ] wit [ ] grijs [ ] rood [ ] groen [ ] blauw Deze kleurwaarden kun je opzoeken in kleurtabellen of in een programma zoals PAINT Alternatief : kleurwaarde tussen 0 en 127

11 Pen- en kleuropdrachten
Achtergrond, pen en vlakken kleuren De achtergrond SETSC kleurenpalet (SETSCREENCOLOR/SETSCREENCOLOUR) De kleur van de pen SETPC kleurenpalet (SETPENCOLOR/SETPENCOLOUR) Je kan ook de dikte van de pen aanpassen : SETPENSIZE [breedte hoogte]

12 Pen- en kleuropdrachten
Oppervlakken opvullen FILL (vul het oppervlak waarin zich de schildpad bevindt) De opvulkleur wordt ingesteld aan de hand van : SETFC kleurenpalet (setfloodcolor/setfloodcolour) Voorbeeld : opvullen vierkant repeat 4 [fd 100 rt 90] rt 45 pu fd 20 fill

13 Oefening In de vorige les construeerden we een molen met wieken.
De oplossing uit vorige les vind je op de website : We zullen nu proberen deze aan te passen om de molen in te kleuren : De achtergrond moet blauw worden De wieken moeten groen worden Het dak moet rood worden De molen moet grijs worden

14

15 HUISTAAK Oefening : Belgische Vlag
Maak een procedure rechthoek die je de hoogte, breedte, en opvulkleur kan meegeven als argument. We zullen deze gebruiken om de 3 delen van onze vlag te tekenen. Maak vervolgens een procedure vlag die de hoogte en de breedte van de vlag als argument aanneemt bij de procedure-aanroep. HINT : Een kleur is een speciale variabele MAKE "kleur [0 0 0]


Download ppt "Pen- & kleuropdrachten"

Verwante presentaties


Ads door Google