De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vakdidactiek Informatica De Logo Taalwereld Tom BeerensAILO Informatica

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vakdidactiek Informatica De Logo Taalwereld Tom BeerensAILO Informatica"— Transcript van de presentatie:

1 Vakdidactiek Informatica De Logo Taalwereld Tom BeerensAILO Informatica Tom.Beerens@rug.ac.be

2 Leest karakter in van input Make “jaofnee RC Inputkarakter in jaofnee Leest lijst in van input Make “naam RL Ingegeven tekst in naam Leest karakter in van input Make “jaofnee RC Inputkarakter in jaofnee Leest lijst in van input Make “naam RL Ingegeven tekst in naam Telt aantal elementen Count [Logo [Taal Wereld]] Ter opfrissing Read Char of RC Read List of RL COUNT Leest karakter in van input Make “jaofnee RC Inputkarakter in jaofnee

3 Geeft het X e element weer Item 3 “Taalwereld Voegt woorden of karakters aan elkaar PR Word “Geachte “, Geeft het X e element weer Item 3 “Taalwereld Voegt woorden of karakters aan elkaar PR Word “Geachte “, Voegt lijsten of woorden samen PR SE “Hoe [gaat het] Ter opfrissing (2) ITEM WORD SEntence Geeft het X e element weer Item 3 “Taalwereld

4 Uitbreiding Taalwereld FIRST –eerste karakter uit een woord, eerste woord uit een lijst –PR FIRST “Taalwereld->T LAST –laatste karakter uit een woord, laatste woord uit een lijst –PR LAST [Taal Wereld]-> Wereld

5 Uitbreiding Taalwereld (2) BF of ButFirst –alle tekens of woorden behalve het eerste –PR BF “Taalwereld->aalwereld BL of ButLast –alle tekens of woorden behalve het laatste –PR BL [Taal Wereld]-> Taal

6 Uitbreiding Taalwereld (3) FPUT –plaatst een nieuw element vooraan in de lijst –PR FPUT “taal [wereld]->[taal wereld] LPUT –plaatst een nieuw element achteraan in de lijst –PR LPUT “taal [wereld]-> [wereld taal] EMPTYP –nagaan of een lijst (of woord) leeg is of niet

7 Korte oefeningen Procedure die een woord telkens reduceert met 1 karakter. –Vb) Tom -> om -> m Procedure die een woord telkens reduceert met 1 karakter. –Vb) Tom -> om -> m Procedure die een woord omkeert –Vb) Computer -> retupmoC

8 Oplossing korte oefeningen to erafvoor :woord if emptyp :woord [stop] pr :woord erafvoor bf :woord end to erafachter :woord if emptyp :woord [stop] pr :woord erafachter bl :woord end

9 Oplossing korte oefeningen (2) to omkeren :woord if emptyp :woord [stop] pr last :woord omkeren bl :woord end

10 Oefening Synoniemen - Tegenstellingen Doel:Herschrijven van een ingegeven tekst, maar gebruik makend van synoniemen of tegenstellingen De hond is slim en de kat is triest. Synoniem -> De hond is intelligent en de kat is droevig. Tegenstelling -> De hond is dom en de kat is blij.

11 Oplossing oefening to tegenstelling make "woorden [[...][...]...] pr [Welke zin moet ik herschrijven?] make "regel rl pr zin :regel :woorden end to vergelijk :regel :woorden if emptyp :woorden [op :regel] if :regel = first first :woorden [op last first :woorden] ifelse :regel = last first :woorden [op first first :woorden] [op vergelijk :regel bf :woorden] end to zin :regel :woorden if emptyp :regel [op []] op fput (vergelijk first :regel :woorden)(zin (bf :regel) :woorden) end

12 Geheimschrift - Codering Wat is codering? Waarvoor gebruikt? Geheimhouden van belangrijke info, … ZENDERONTVANGER Ik ben Tom Beerens Jl cfo Upn Cffsfot K, tdy Glu Tddfdyx CODEREN

13 Simple Substitution Cipher Doel:Elke letter verwisselen door een andere. Hoe gaat het? ->Jpr hssy jry? Hoe aanpakken? Doel:Elke letter verwisselen door een andere. Hoe gaat het? ->Jpr hssy jry? Hoe aanpakken? Tekst opsplitsen in aparte woorden Woorden opsplitsen in aparte karakters Karakter per karakter coderen

14 Oplossing oefening to codeerletter :letter :code output codeermatch :letter "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz :code end to codeermatch :letter :clear :code if emptyp :clear [output :letter] if equalp :letter first :clear [output first :code] output codeermatch :letter butfirst :clear butfirst :code end

15 Oplossing oefening (2) to codeerwoord :woord :code if emptyp :woord [output "] output word (codeerletter first :woord :code) ~ (codeerwoord butfirst :word :code) end to codeer :tekst :code if emptyp :tekst [output []] output sentence (codeerwoord first :tekst :code) ~ (codeer butfirst :tekst :code) end

16 Piglatin Wat is piglatin? –een publiek “geheime” taal vooral populair bij kinderen Voorbeeld –Wat is logo? ->Wapat ipis lopogopo? ->atWay isway ogo?lway

17 Oplossing oefening to piglatin :tekst if emptyp :tekst [output []] output sentence (pigwoord first :tekst)(piglatin butfirst :tekst) end to pigwoord :woord if vowelp first :woord [output word :woord "ay] output pigwoord word bf :woord first :woord end to vowelp :letter output memberp :letter [A a E e I i O o U u] end


Download ppt "Vakdidactiek Informatica De Logo Taalwereld Tom BeerensAILO Informatica"

Verwante presentaties


Ads door Google