De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18 februari 2009GW Hoddenbagh1 Treffende antwoorden van de Heer De Koning schaakmat? Mt22:15-46.

Verwante presentaties


Presentatie over: "18 februari 2009GW Hoddenbagh1 Treffende antwoorden van de Heer De Koning schaakmat? Mt22:15-46."— Transcript van de presentatie:

1 18 februari 2009GW Hoddenbagh1 Treffende antwoorden van de Heer De Koning schaakmat? Mt22:15-46

2 18 februari 2009GW Hoddenbagh2 De Koning schaakmat? Samenhang: Wat hebben we gehad? Wat komt nog? Conclusie

3 18 februari 2009GW Hoddenbagh3 De Koning schaakmat? Waar? De tempel (21:23 en 24:1) Wie? Jezus, farizeeën, herodianen, sadduceeën en een wetgeleerde (22:15,16,23,35,41) Wat? De opponenten 3 maal aan zet en de ‘Meesterzet’ Wanneer? Enkele dagen voor het pascha (26:2)

4 18 februari 2009GW Hoddenbagh4 De Koning schaakmat? Kenmerken van de vraagstellers Farizeeën: orthodox, maar ‘zij zeggen en doen niet’ (23:3) Herodianen: pro-romeinse aanhangers van de Herodessen Sadduceeën: rationalisten, conservatief, hielden zich uitsluitend aan de vijf boeken van Mozes en geloofden niet in opstanding, engelen en geesten (Hd.23:8) Wetgeleerde: kenner van de wet, expert

5 18 februari 2009GW Hoddenbagh5 De Koning schaakmat? Het monsterverbond teniet gedaan (15-22) Het motief van de vraagstellers (15,18,19) De farizeeën en herodianen aan zet (17) Het beeld en het opschrift (20)  Tiberius  ‘Verhevene, zoon van de vergoddelijkte Augustus’ De Heer aan zet (19-21)

6 18 februari 2009GW Hoddenbagh6 De Koning schaakmat? De sadduceeën aan zet: Vraag en antwoord De Heer bevestigt het bestaan van engelen en de waarheid van de opstanding (30) De sadduceeën tot zwijgen gebracht (34) De wetgeleerde aan zet: Vraag en antwoord Het tweede gebod kan niet zonder het eerste als wortel en het eerste kan niet zonder het tweede als vrucht (Tekst voor tekst)

7 18 februari 2009GW Hoddenbagh7 De Koning schaakmat? De Heer aan zet Vraag Antwoord Wedervraag De farizeeën schaakmat De heerlijkheid van de Messias zoals David Hem zag, is oneindig veel groter dan de heerlijkheid van de Messias zoals de Joden hem verwachtten: Hij is Davids Heer!

8 18 februari 2009GW Hoddenbagh8 Vragen Wie hebben het dilemma van de munt met de beeldenaar van de keizer veroorzaakt? Zijn God en de keizer gelijkwaardige grootheden? Wat hadden we gemist als de vss.15-22 niet in de bijbel hadden gestaan? Waarom verwijt de Heer de sadduceeën dat zij de Schriften niet kennen? Hoe zou u deze vraag beantwoord hebben? Wat hadden we gemist als de vss.23-33 niet in de bijbel hadden gestaan? Wat betekent: zij zijn als engelen in de hemel (30)? Wat is de strekking van ‘met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand’? Wat is de zin van het woordje ‘hangt’? (40) Waarom stelt de Heer de vraag over de zoon van David?


Download ppt "18 februari 2009GW Hoddenbagh1 Treffende antwoorden van de Heer De Koning schaakmat? Mt22:15-46."

Verwante presentaties


Ads door Google