De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kunsteducatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Stand van zaken en behoeftedetectie Onderzoek VUB – Agogische wetenschappen o.l.v. Prof.dr.Willem Elias.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kunsteducatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Stand van zaken en behoeftedetectie Onderzoek VUB – Agogische wetenschappen o.l.v. Prof.dr.Willem Elias."— Transcript van de presentatie:

1 Kunsteducatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Stand van zaken en behoeftedetectie Onderzoek VUB – Agogische wetenschappen o.l.v. Prof.dr.Willem Elias

2 29/08/06Onderzoek Kunsteducatie in Brussel Afbakening onderzoek  “Kunsteducatie omvat alle drempelverlagende initiatieven –zowel inhoudelijke als praktische – om te participeren aan het culturele aanbod in Brussel”  Onderzoeksdomein = 4 sectoren: Kunst/cultuur, Sociaal-cultureel werk, Welzijn, Onderwijs

3 29/08/06Onderzoek Kunsteducatie in Brussel Onderzoeksopzet  Vooronderzoek Bevraging experten uit 4 sectoren  Enquête 1221 vragenlijsten nr organisaties uit 4 sectoren Responsgraad 25% (305)  Experten-interviews Twee ronde tafelbijeenkomsten 26 experts uit 4 sectoren

4 29/08/06Onderzoek Kunsteducatie in Brussel RESULTATEN  Deel 1: Stand van zaken  Deel 2: Behoeftedetectie  Bepalen van beleidsaanbevelingen voor VGC

5 29/08/06Onderzoek Kunsteducatie in Brussel STAND VAN ZAKEN  65% respondenten biedt een vorm van kunsteducatie aan  Hiervan situeert zich: 35 % in sociaal-cultureel werk 26 % in kunstensector 24 % in onderwijs 15 % in welzijnswerk Welke organisaties?  zie mapping

6 29/08/06Onderzoek Kunsteducatie in Brussel STAND VAN ZAKEN  35% respondenten geeft geen kunsteducatie want: Behoort niet tot taakomschrijving (74%) Gebrek aan middelen (17%), kennis (16%), infrastructuur (10%), andere redenen (7%)

7 29/08/06Onderzoek Kunsteducatie in Brussel STAND VAN ZAKEN  37,5% organisaties die een vorm van kunsteducatie aanbieden hebben medewerker specifiek bevoegd voor kunsteducatie: kunstensector: 27 organisaties Onderwijs: 19 Welzijn & sociaal-cultureel werk: 4

8 29/08/06Onderzoek Kunsteducatie in Brussel STAND VAN ZAKEN DOELGROEPEN  Kleuters  Kinderen  Jongeren  Studenten  Volwassenen  Senioren  Leerkrachten  Personen met een handicap  Allochtonen  Maatschappelijk kwetsbare groepen

9 29/08/06Onderzoek Kunsteducatie in Brussel STAND VAN ZAKEN KUNSTEDUCATIEVE WERKVORMEN ! Werkvorm wordt aangepast aan de doelgroep  Groepsbezoeken  Rondleidingen  Workshops  Info of documentatie  Inleidingen  Omkadering  Cursussen  Vorming leerkrachten

10 29/08/06Onderzoek Kunsteducatie in Brussel BEHOEFTEDETECTIE  Belemmeringen voor doelgroepen om te participeren aan cultureel of kunsteducatief aanbod  Suggesties ter verbetering  Prioriteiten kunsteducatief beleid

11 29/08/06Onderzoek Kunsteducatie in Brussel BEHOEFTEDETECTIE  Belemmeringen Praktische belemmeringen: prijs, tijdstip, ligging Geen voeling met of kennis van huidige culturele aanbod Taal en onverstaanbare infodragers Geen interesse Ook voor schoolvoorstellingen ! Moeilijk bereikbare doelgroepen!  Deskundigen vinden zichzelf onvoldoende onderlegd

12 29/08/06Onderzoek Kunsteducatie in Brussel BEHOEFTEDETECTIE  Verbeterpunten: Wegnemen praktische belemmeringen Eenvoudiger/gevarieerder aanbod voor een breed publiek Betere communicatie van het culturele en kunsteducatieve aanbod Meer educatieve omkadering Steun bij zoeken naar partners, expertise, personeel, infrastructuur

13 29/08/06Onderzoek Kunsteducatie in Brussel BEHOEFTEDETECTIE  Prioriteiten voor een kunsteducatief beleid vanuit het werkveld: 1. Afstemmen van het kunsteducatieve aanbod op de doelgroepen 2. Financiële ondersteuning voor specifieke doelgroepen 3. Cultuurparticipatie verhogen 4. Netwerkvorming 5. Informatie-uitwisseling 6. Praktische ondersteuning 7. Coördinatie van het werkveld 8. Kunsteducatieve vorming aanbieden

14 29/08/06Onderzoek Kunsteducatie in Brussel BEHOEFTEDETECTIE  Specifieke aandachtspunten: Publieksverbreding vs –vernieuwing Vorming voor leraren

15 29/08/06Onderzoek Kunsteducatie in Brussel BEHOEFTEDETECTIE  Prioriteiten vr kunsteducatief beleid volgens organisaties uit sociaal-cultureel werk: 1. Afstemming van het kunsteducatieve aanbod op verschillende doelgroepen 2. Cultuurparticipatie verhogen 3. Financiële ondersteuning vr specifieke doelgroepen 4. Informatie-uitwisseling 5. Netwerkvorming 6. Coördinatie 7. Kunsteducatieve vorming aanbieden 8. Praktische ondersteuning

16 29/08/06Onderzoek Kunsteducatie in Brussel BELEIDSAANBEVELINGEN WERK OP MAAT VAN SPECIFIEKE DOELGROEPEN Personen met een handicap Allochtonen Maatschappelijk kwetsbare groepen Afstemming v/h culturele en kunsteducatieve aanbod, doelgroepencommunicatie, prijsbeleid (o.a. CWB), expertise-ontwikkeling

17 29/08/06Onderzoek Kunsteducatie in Brussel BELEIDSAANBEVELINGEN MAAK VAN PUBLIEKSVERNIEUWING EEN SPECIFIEK AANDACHTSPUNT Voorkom dat de ongelijkheid gereproduceerd wordt (Mattheus-effect)

18 29/08/06Onderzoek Kunsteducatie in Brussel BELEIDSAANBEVELINGEN BETREK DE WELZIJNSSECTOR BIJ KUNSTEDUCATIE Informeren en stimuleren, ‘good practices’, expertise en knowhow, ondersteuningsmaatregelen

19 29/08/06Onderzoek Kunsteducatie in Brussel BELEIDSAANBEVELINGEN ZET TRAJECTEN UIT OM DE CULTUURPARTICIPATIE VAN KANSENGROEPEN TE STIMULEREN Traject i.p.v. project Structureel werken op lange termijn

20 29/08/06Onderzoek Kunsteducatie in Brussel BELEIDSAANBEVELINGEN RICHT EEN KUNSTEDUCATIEF BEMIDDELINGSNETWERK OP, AANGESTUURD DOOR EEN KUNSTEDUCATIEVE CEL Doelgroepgerichte werking, expertise samenbrengen, uitwisseling, aanspreekpunt

21 29/08/06Onderzoek Kunsteducatie in Brussel BELEIDSAANBEVELINGEN STIMULEER ONDERZOEK NAAR KUNSTEDUCATIEVE WERKVORMEN OP MAAT VAN SPECIFIEKE DOELGROEPEN Huidige werkvormen niet altijd succesvol voor bepaalde doelgroepen, expertise ontbreekt, deskundigheidsontwikkeling noodzakelijk

22 29/08/06Onderzoek Kunsteducatie in Brussel BELEIDSAANBEVELINGEN VORM DE KUNSTEDUCATIEVE VORMERS Educatief vormingspakket voor kunstenaars, vormingsmodules voor leraren

23 29/08/06Onderzoek Kunsteducatie in Brussel BELEIDSAANBEVELINGEN ZORG VOOR PRAKTISCHE ONDERSTEUNING Infrastructuur, educatief materiaal op maat, centraal aanspreekpunt, uitleendienst Meer personeel voor begeleiden van moeilijk bereikbare doelgroep

24 29/08/06Onderzoek Kunsteducatie in Brussel BELEIDSAANBEVELINGEN BOUW SAMENWERKINGSVERBANDEN UIT Huidige samenwerking voornamelijk beperkt tot onderwijs - kunsten

25 29/08/06Onderzoek Kunsteducatie in Brussel BELEIDSAANBEVELINGEN SCHRIJF KUNSTEDUCATIE IN ALS AANDACHTSPUNT IN ALLE BELEIDSLIJNEN Naar analogie met Vlaamse decretale wetgeving: Kunsten, sociaal-cultureel werk, jeugdwerk, welzijn, onderwijs

26 29/08/06Onderzoek Kunsteducatie in Brussel BELEIDSAANBEVELINGEN SPREEK HELDERE TAAL Afbakening kunsteducatie t.o.v. andere beleidsopties (cultuurparticipatie en – communicatie,...), doelstellingen en gepaste werkvormen

27 29/08/06Onderzoek Kunsteducatie in Brussel Dank voor uw aandacht ! Anja Van Roy Brusselse kunsteducatieve cel anja@brusselskunstenoverleg.be p/a BKO, O.L.V. van vaakstraat, 83, 1000 Brussel T. 02-513 66 28


Download ppt "Kunsteducatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Stand van zaken en behoeftedetectie Onderzoek VUB – Agogische wetenschappen o.l.v. Prof.dr.Willem Elias."

Verwante presentaties


Ads door Google