De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interieurarchitectuur 2008-2009 ma1ia brussel traject I ontwerpen Architectonisch Ontwerpen Sandy De Ville, Gaëlle Ghion, Maarten Jacobs Hogeschool voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interieurarchitectuur 2008-2009 ma1ia brussel traject I ontwerpen Architectonisch Ontwerpen Sandy De Ville, Gaëlle Ghion, Maarten Jacobs Hogeschool voor."— Transcript van de presentatie:

1 interieurarchitectuur 2008-2009 ma1ia brussel traject I ontwerpen Architectonisch Ontwerpen Sandy De Ville, Gaëlle Ghion, Maarten Jacobs Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Sint-Lucas, Brussel, 2008-2009

2 Publieke Ruimte, een andere aanpak Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Sint-Lucas, Brussel, 2008-2009

3 I. Inleiding Aan het eind van de jaren 50 ontdekte men in de V.S. de grondbeginselen van 2 soorten steden. Jane Jacobs en John Brinckerhoff Jackson brengen een ode aan de publieke ruimte en hebben het over het alledaagse sociale leven. Ze beschrijven 2 totaal verschillende werelden die tegelijk bestaan. Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Sint-Lucas, Brussel, 2008-2009 Jane JacobsJohn Brinckerhoff Jackson

4 Jane Jacobs (buurtactiviste) : Analyseert het stedelijke weefsel en het dagelijks leven van Greenwich Village in New York. Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Sint-Lucas, Brussel, 2008-2009 Greenwich Village

5 Heeft het over de ruimtelijke en sociale voorwaarden voor levendige en veilige publieke ruimten. Analyseert de multifunctionele en levendige stad die bestaat uit straten, gesloten bouwblokken en gekenmerkt wordt door een hoge bebouwingsdichtheid. Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Sint-Lucas, Brussel, 2008-2009

6 John Brinckerhoff Jackson (landschapshistoricus) : Schetst het Amerikaanse autolandschap : de snelwegen, mobilhomes, parkeerplaatsen en busstations in het Midwesten van de V.S. Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Sint-Lucas, Brussel, 2008-2009

7 Beschrijft een verspreide stad die zich niet langer duidelijk in het landschap aftekent en waarin fysieke dichtheid niet langer een exclusief kenmerk is voor stedelijkheid Den HaagAmsterdam

8 Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Sint-Lucas, Brussel, 2008-2009 Landschap, bebouwing en infrastructuur raken steeds meer met elkaar verstrengeld. Het Nederlandse gefragmenteerde landschap bestaat uit suburbane woonwijken, uitgedijde dorpen, stedelijke kernen, weilanden, industrieterreinen en natuurgebieden. Door de verbetering van de inkomenspositie, de toename van het autobezit en nieuwe communicatienetwerken verspreiden stedelijke leefwijzen zich over de suburbane en de landelijke gebieden.

9 Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Sint-Lucas, Brussel, 2008-2009 Utrecht

10 Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Sint-Lucas, Brussel, 2008-2009 Het ruimtelijk beleid in Vlaanderen moet rekening houden met de veranderende stedelijke conditie. Het grootste deel van de bevolking woont immers in een nevelstad. Nevelstad -> onderscheid tussen stad en platteland is diffuus.

11 Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Sint-Lucas, Brussel, 2008-2009 Aalst en omgeving

12 Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Sint-Lucas, Brussel, 2008-2009 Volgens Bruno De Meulder is er ook sprake van een netwerkstad: - door de grootschalige transportpolitiek en - het decentraliserend huisvestigingsbeleid Bruno De Meulder

13 Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Sint-Lucas, Brussel, 2008-2009 Bijna overal heerst er een permanente isotrope perifere conditie Perifeer omdat grote stukken van het grondgebied geen eenduidig statuut hebben, ze hangen tussen stad en platteland. Isotroop omdat deze conditie overal ongeveer dezelfde is. Volgens Verschaffel is er geen duidelijk centrum meer in die verbrokkelde structuur.

14 II. Publieke ruimte: Een sociologische definitie De definitie van de publieke ruimte is afhankelijk van de visie op de hedendaagse stad. Filosoof Lieven De Cauter en architect Xaveer De Geyter nemen verschillende posities in ten aanzicht van deze situatie. Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Sint-Lucas, Brussel, 2008-2009 Xaveer De Geyter Lieven De Cauter

15 Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Sint-Lucas, Brussel, 2008-2009 Volgens De Cauter veronderstelt stadscultuur een soort van beleefde tolerantie. Er is dus geen enkele reden om af te wijken van de oude stedelijke basistypologie: straten, lanen, pleinen en parken. Arras, Grande Place

16 Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Sint-Lucas, Brussel, 2008-2009 Volgens De Geyter mogen we de nieuwe stedelijke conditie niet links laten liggen. We zitten er immers middenin. Volgens hem bestaat er niet één goede versie van stedelijkheid. Daarom vraagt hij zich af hoe de stad eruit moet zien, en hoe we van meubelboulevards en dergelijke een nieuwe vorm van stad kunnen maken. Milaan, Galleria Vittorio Emanuele IIBrussel, Sint Hubertusgallerij

17 Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Sint-Lucas, Brussel, 2008-2009 Er bestaat geen overeenkomst over wat nog tot een publieke ruimte gerekend mag worden. Dit omdat de publieke ruimte steeds samen is ontwikkeld met de stad. Binnen de stad stonden de pleinen en straten centraal als ontmoetingsplaats. Dit wordt gelijkgesteld met de klassieke agora. Athene, Akropolis

18 Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Sint-Lucas, Brussel, 2008-2009 Richard Sennett Volgens Sennett geven mensen verschillende betekenissen aan stedelijke publieke ruimten. Hierdoor worden ze bruikbaar voor vele doeleinden en maken we er kennis met verschillende levensstijlen. Door de fysieke nabijheid van anderen worden we geconfronteerd met vreemden en volgens Lyn Lofland leidt dat tot meer tolerantie

19 Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Sint-Lucas, Brussel, 2008-2009 Mike Davis stelt dat het gebruik van publieke ruimtes in Los Angeles gedomineerd wordt door angst. Op zoek naar veiligheid keert het leven zich naar binnen. Vbn : shopping malls Kantoorparken Pretparken Gated communities Mike Davis

20 Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Sint-Lucas, Brussel, 2008-2009 Michael Sorkin kondigt het einde van de publieke ruimte aan, als gevolg van homogenisering, privatisering en disneyficering van het publieke domein. Hij ziet in de nieuwe ruimten zoals shopping malls en pretparken enkel teloorgang. Terwijl hij de klassieke ruimten zoals de agora, het forum, de piazza en het koffiehuis idealiseert. Micheal Sorkin

21 Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Sint-Lucas, Brussel, 2008-2009 Het moeilijk om te spreken van een openbare of private ruimte, omdat er verschillende vormen bestaan van semiopenbaarheid Mensen ontmoeten elkaar vaker in overdekte publieke ruimten(café, restaurant, …) dan in klassieke, publieke ruimten.

22 Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Sint-Lucas, Brussel, 2008-2009 De betekenis van het publieke domein hangt samen met leeftijd, geslacht, levensstijl, cultuur, … en hangt af van tijdstip en situatie. Volgens Margaret Crawford zijn ontmoetingen en ervaringen in publieke ruimten slechts tijdelijk van aard. Dit kan tot nieuwe confrontaties leiden tussen verschillende werelden. Margaret Crawford

23 Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Sint-Lucas, Brussel, 2008-2009 EINDE


Download ppt "Interieurarchitectuur 2008-2009 ma1ia brussel traject I ontwerpen Architectonisch Ontwerpen Sandy De Ville, Gaëlle Ghion, Maarten Jacobs Hogeschool voor."

Verwante presentaties


Ads door Google