De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het is volbracht Mt. 26:31-56 Amerongen 2011 Philip Nunn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het is volbracht Mt. 26:31-56 Amerongen 2011 Philip Nunn."— Transcript van de presentatie:

1 Het is volbracht Mt. 26:31-56 Amerongen 2011 Philip Nunn

2 Vechten of Je Overgeven Matteüs 26:31-56

3 Deel A: Petrus vecht om de Heer te behagen

4 Lukas 22:31-32 (a)Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. (b)Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. (c)En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders.”

5 Jezus geeft zich over aan de Vader Deel B: Jezus geeft zich over aan de Vader

6 Jezus geeft zich over aan de Vader --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deel B: Jezus geeft zich over aan de Vader --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wat is “de beker” ? Een zegening - Psalm 16:5 Redding - Psalm 116:13 Gods toorn - Jesaja 51:17 Een ramp - Jeremia 25:15 Het is een symbool van zijn door God bepaalde roeping / lot

7 Jezus geeft zich over aan de Vader --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deel B: Jezus geeft zich over aan de Vader --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.De Heer Jezus wist dat zijn Vader “de beker” had voorbereid

8 Handelingen 2:23: “…deze Jezus, Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood.”

9 Handelingen 4:27-28 “ Want, in waarheid, tegen Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen, om alles te doen wat Uw hand en Uw raadbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou.”

10 Jesaja 53:10 “Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.”

11 Jezus geeft zich over aan de Vader --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deel B: Jezus geeft zich over aan de Vader --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.De Heer Jezus wist dat zijn Vader “de beker” had voorbereid 2.De Heer Jezus bereidt zich voor om “de beker” te drinken

12 Hoe bereidt de Heer Jezus zich voor om “de beker” te drinken? (1) De soevereiniteit van God: (1) De soevereiniteit van God: Hij herinnerde zich wie zijn beker had bereid (2) Gemeenschap: (2) Gemeenschap: Hij zocht gezelschap van Zijn leerlingen (3) Gebed: (3) Gebed: Hij sprak eerlijk met Zijn Vader (4) Besluit: (4) Besluit: Hij koos ervoor om zich over te geven - om de beker te drinken

13 Jezus geeft zich over aan de Vader --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deel B: Jezus geeft zich over aan de Vader --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.De Heer Jezus wist dat zijn Vader “de beker” had voorbereid 2.De Heer Jezus bereidt zich voor om “de beker” te drinken 3.Het drinken van “de beker” maakt de Heer Jezus niet blind voor de pijn en behoeften van anderen

14 Welk type keuzes kenmerken uw leven? (1) Kiezen zoals JUDAS voor ZILVEREN MUNTEN: Voor onze welvaart en persoonlijk materieel comfort. (2) Kiezen zoals PETRUS voor een ZWAARD: Om God op ‘onze manier' te dienen - uit onze eigen kracht. (3) Kiezen zoals JEZUS voor een BEKER: Me aan Gods roeping voor mijn leven overgeven.

15 Heb je een moeilijke beker in de hand? Wat is uw reactie? Om te vechten zoals Petrus: Om te vechten zoals Petrus: Om de situatie te verhelpen met je eigen ideeën en kracht, of Om je over te geven, zoals de Heer Jezus:. Om je over te geven, zoals de Heer Jezus: de beker die de Vader voor je bereid heeft, ontvangen.. In vrede, met heel ons hart bidden: “Niet zoals ik wil, maar zoals U wilt.”

16 Einde


Download ppt "Het is volbracht Mt. 26:31-56 Amerongen 2011 Philip Nunn."

Verwante presentaties


Ads door Google