De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 Voorstelling Jaarboek 2002 Tussen bestuurskunde en bestuurspraktijk WORKSHOP 4 17 juni 2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 Voorstelling Jaarboek 2002 Tussen bestuurskunde en bestuurspraktijk WORKSHOP 4 17 juni 2003."— Transcript van de presentatie:

1 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Voorstelling Jaarboek 2002 Tussen bestuurskunde en bestuurspraktijk WORKSHOP 4 17 juni 2003

2 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – De mythe van het statuut voorbij ! - De nieuwe overheidswerknemer is opgestaan – Ria JANVIER

3 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Vooraf Haalbaarheidstudie in 20 punten –Technisch-juridische analyse –Provinciale & plaatselijke overheidsdiensten Geen politieke keuzes –Extra waarborgen versus equivalente voordelen –Flexibiliteit –Kostprijs

4 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Klassieke motivering achterhaald? Algemene beginselen van de openbare dienst: –(Benuttigings)gelijkheid –Veranderlijkheid –Continuïteit Relativiteit?

5 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Organiek versus functioneel Statutaire tewerkstelling –Beperkt tot publiekrechtelijke rechtspersonen Werkgevers met taken van algemeen belang? –Externe verzelfstandiging –Publiek-private samenwerking

6 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Theorie versus praktijk Theorie –Art. 149 N. Gem. W. – Gemeenteraad benoemt… Cf. art. 65 Prov. W. – Provincieraad benoemt… –Krachtlijnen Kelchtermans –Traditionele omstandigheden –Sectorale akkoorden & 2002 –Nuancering voor OCMW!

7 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Praktijk – 2 e kwartaal 2001 (Bron: RSZPPO)

8 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Globale evolutie ( ) VLAAMS GEWEST Statutaire personeelsleden48,4547,9047,2845,8644,7844,1243,75 Gewone contractanten24,8825,5525,7526,2827,2328,7329,99 Gesco’s20,5420,0920,3419,7919,2818,6018,09 Vrijwillige brandweer4,984,934,864,734,704,584,47 Restcategorie contractanten1,151,531,773,344,013,973,70

9 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Evolutie per type werkgever (in %) VLAAMS GEWEST Gemeenten Statutaire personeelsleden53,7053,2452,2051,3350,2949,7349,72 Gewone contractanten19,6720,5421,2022,6524,2025,5126,06 Gesco’s26,6326,2226,6026,0225,5124,7624,22 OCMW’s Statutaire personeelsleden45,1743,4143,1941,8840,8239,8339,24 Gewone contractanten36,7738,8339,1040,7342,2744,0845,23 Gesco’s18,0617,7617,7117,3916,9116,0915,53

10 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Evolutie per type werkgever (in %) VLAAMS GEWEST Intercommunales Statutaire personeelsleden58,3856,1759,4955,9353,3151,6049,25 Gewone contractanten36,5239,7437,2639,7742,8945,0147,67 Gesco’s5,104,094,254,303,803,393,08 Provincies Statutaire personeelsleden63,6161,9160,2959,0456,9457,3955,48 Gewone contractanten27,9630,5132,5634,6337,3537,2439,45 Gesco’s8,437,587,156,335,715,375,07

11 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Evolutie per type werkgever (in FTE) VLAAMS GEWEST Gemeenten Statutaire personeelsleden Gewone contractanten Gesco’s OCMW’s Statutaire personeelsleden Gewone contractanten Gesco’s

12 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Evolutie per type werkgever (in FTE) VLAAMS GEWEST Intercommunales Statutaire personeelsleden Gewone contractanten Gesco’s Provincies Statutaire personeelsleden Gewone contractanten Gesco’s

13 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Gemeentepersoneel na de politiehervorming VLAAMS GEWEST WAALS GEWEST BRUSSELS GEWEST Statutair personeel (43,65%) (34,42%)7.494 (45,42%) Gewone contractanten (28,83%) (35,30%)7.753 (46,99%) Gesco’s (27,52%) (30,28)1.253 (7,59%)

14 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Vergelijking MVG – Volgens leeftijd

15 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Ontwerp Gemeente- & Provinciedecreet Regel = statutair dienstverband Uitzondering = contractuele tewerkstelling –Limitatieve lijst –Verruiming of veeleer aanpassing aan de realiteit –Evolutie

16 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Reacties ‘vanuit het veld’ Pleidooi voor een uniforme rechtspositieregeling –VVSG: contractueel met extra waarborgen –HRBB: waar wil men naartoe? –Vakbonden: geen trendbreuk (& te hoge tijdsdruk) –SBOV – Draagvlakanalyses Kwantitatief: 81% pro dezelfde rechten & plichten Kwalitatief: idem RvB VVSG

17 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Repliek Vlaamse regering Contra: –Regeling sui generis –Veralgemeende statutaire tewerkstelling –Contractueel dienstverband voor alle personeelsleden Geen eensgezindheid over extra waarborgen –Dus risico op tijdverlies!? Pro twee geldende rechtspositieregelingen

18 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Het vervolg… Voorontwerp Provinciedecreet –HRBB Sui generis regeling – op – termijn –VVP Flexibilisering contractuele tewerkstelling –Discussie over eenvormige rechtspositieregeling ‘nog dit jaar’ opstarten in Comité C1?

19 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Bijkomende argumenten Deregulering op termijn Einde twee sporen beleid –Belemmering modern personeelsmanagement Geen objectieve verantwoording voor verschillende behandeling van vergelijkbare personeelscategorieën

20 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Vlaanderen ‘internationaal’ Europese landen die (grotendeels) uitgaan van de regelgeving voor de marktsector: –Denemarken –Duitsland, Oostenrijk & Luxemburg –Italië –Verenigd Koninkrijk –Zweden –Zwitserland

21 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Verenigbaarheid hogere normen? Internationaal recht Artikel 107 G.W. –Tweede lid: ambtenaren bij het algemeen bestuur –Derde lid: andere ambtenaren –Benoemingsbevoegdheid impliceert recht tot vaststelling rechtspositie.

22 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Federale contouren Federale wetgeving: –Arbeidsrecht –Sociale zekerheid –Ambtenarenpensioenen –Vakbondsstatuut Na te leven door de Vlaamse besturen

23 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Concept Uniforme rechtspositieregeling voor de overheidswerknemers op het plaatselijke niveauUniforme rechtspositieregeling voor de overheidswerknemers op het plaatselijke niveau –Arbeidsovereenkomst > Arbeidsovereenkomstenwet –Specifieke (beschermings)maatregelen met oog voor de particulariteiten van de tewerkstelling in de publieke sector

24 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Arbeidsovereenkomstenwet Artikel 6 AOWArtikel 6 AOW Afwijking van de dwingende bepalingen van deze wet enkel in het voordeel van de (overheids)- werknemer.

25 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Personeelsinstrumenten SELECTIE (allocatie) BEOORDELING PRESTATIE ONTWIKKELING (vorming) (loopbaanbeleid) BELONING Geen belemmeringen

26 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Arbeidsvoorwaarden Spelregels vanuit het arbeidsrecht –Proefbeding –Aansprakelijkheid –Schorsingsgronden –Arbeidsduur

27 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Arbeidsvoorwaarden Strafschopgebied? –Deontologie –Tucht Cf. Arbeidsreglementenwet –Schorsing in het belang van de dienst Match op publiekrechtelijk terrein mogelijk!

28 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Beëindiging Passende ‘vastheid van tewerkstelling’ –Werkzekerheid voor het individu –Flexibiliteit voor de organisatie –[Dringende reden] –Reïntegratieplicht?

29 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Collectieve arbeidsverhoudingen Actuele toestand –Niet toepasselijkheid CAO-Wet –Geen toepassing algemeen bindend verklaarde CAO’s Naar automatische onderhandelingsmaterie?

30 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Sociale bijdragen Vastbenoemden –Werknemer = 11,05% –Werkgever = 29,22% (+ 6,19% loonmatiging) Contractanten –Werknemer = 13,07% –Werkgever = 21,89% (+ 6,91% loonmatiging)

31 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Analoge sociale bescherming Geen / Weinig verschil statuut – contract –Gezondheidszorg & gezinsbijslagen –Arbeidsongevallen (nuance) & beroepsziekten –[Werkloosheid] –[Jaarlijkse vakantie]

32 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Divergerende sociale bescherming Aanvullende bescherming aangewezen –Ziekte / Ongeval –Moederschapsbescherming –Pensioenen

33 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Bevoegde rechtsmacht Niet Raad van State Wel arbeidsrechtscolleges

34 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – Impact Gemeente- & Provinciedecreet Van een nieuw Gemeente- & ProvinciedecreetVan een nieuw Gemeente- & Provinciedecreet Naar een VERNIEUWEND Vlaams Gemeentedecreet & Provinciedecreet?Naar een VERNIEUWEND Vlaams Gemeentedecreet & Provinciedecreet?

35 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – UNIFORMITEIT (gemeenschappelijk) MAATWERK (individueel) ZEKERHEID (personeel) FLEXIBILITEIT (organisatie) Evenwichtsoefening

36 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – De mythe van het statuut voorbij ? DISCUSSIANT Ronny FREDERICKX Voorzitter Vlaamse Federatie van Gemeentesecretarissen


Download ppt "SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 Voorstelling Jaarboek 2002 Tussen bestuurskunde en bestuurspraktijk WORKSHOP 4 17 juni 2003."

Verwante presentaties


Ads door Google