De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 Voorstelling Jaarboek 2002 Tussen bestuurskunde en bestuurspraktijk WORKSHOP 4 17 juni 2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 Voorstelling Jaarboek 2002 Tussen bestuurskunde en bestuurspraktijk WORKSHOP 4 17 juni 2003."— Transcript van de presentatie:

1 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 Voorstelling Jaarboek 2002 Tussen bestuurskunde en bestuurspraktijk WORKSHOP 4 17 juni 2003

2 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 De mythe van het statuut voorbij ! - De nieuwe overheidswerknemer is opgestaan – Ria JANVIER ria.janvier@ua.ac.be

3 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 Vooraf Haalbaarheidstudie in 20 punten –Technisch-juridische analyse –Provinciale & plaatselijke overheidsdiensten Geen politieke keuzes –Extra waarborgen versus equivalente voordelen –Flexibiliteit –Kostprijs

4 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 1. Klassieke motivering achterhaald? Algemene beginselen van de openbare dienst: –(Benuttigings)gelijkheid –Veranderlijkheid –Continuïteit Relativiteit?

5 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 2. Organiek versus functioneel Statutaire tewerkstelling –Beperkt tot publiekrechtelijke rechtspersonen Werkgevers met taken van algemeen belang? –Externe verzelfstandiging –Publiek-private samenwerking

6 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 3. Theorie versus praktijk Theorie –Art. 149 N. Gem. W. – Gemeenteraad benoemt… Cf. art. 65 Prov. W. – Provincieraad benoemt… –Krachtlijnen Kelchtermans –Traditionele omstandigheden –Sectorale akkoorden 1995-1996 & 2002 –Nuancering voor OCMW!

7 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 Praktijk – 2 e kwartaal 2001 (Bron: RSZPPO)

8 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 Globale evolutie (1995-2001) VLAAMS GEWEST1995199619971998199920002001 Statutaire personeelsleden48,4547,9047,2845,8644,7844,1243,75 Gewone contractanten24,8825,5525,7526,2827,2328,7329,99 Gesco’s20,5420,0920,3419,7919,2818,6018,09 Vrijwillige brandweer4,984,934,864,734,704,584,47 Restcategorie contractanten1,151,531,773,344,013,973,70

9 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 Evolutie per type werkgever (in %) VLAAMS GEWEST1995199619971998199920002001 Gemeenten Statutaire personeelsleden53,7053,2452,2051,3350,2949,7349,72 Gewone contractanten19,6720,5421,2022,6524,2025,5126,06 Gesco’s26,6326,2226,6026,0225,5124,7624,22 OCMW’s Statutaire personeelsleden45,1743,4143,1941,8840,8239,8339,24 Gewone contractanten36,7738,8339,1040,7342,2744,0845,23 Gesco’s18,0617,7617,7117,3916,9116,0915,53

10 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 Evolutie per type werkgever (in %) VLAAMS GEWEST1995199619971998199920002001 Intercommunales Statutaire personeelsleden58,3856,1759,4955,9353,3151,6049,25 Gewone contractanten36,5239,7437,2639,7742,8945,0147,67 Gesco’s5,104,094,254,303,803,393,08 Provincies Statutaire personeelsleden63,6161,9160,2959,0456,9457,3955,48 Gewone contractanten27,9630,5132,5634,6337,3537,2439,45 Gesco’s8,437,587,156,335,715,375,07

11 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 Evolutie per type werkgever (in FTE) VLAAMS GEWEST1995199619971998199920002001 Gemeenten Statutaire personeelsleden39.18239.31238.82938.63138.63539.02039.736 Gewone contractanten14.35215.16715.05417.04918.59620.01420.824 Gesco’s19.42919.36219.65819.58819.59619.42619.351 OCMW’s Statutaire personeelsleden24.25624.26624.20524.08124.10724.02124.354 Gewone contractanten19.75021.70321.48523.42524.96526.58428.076 Gesco’s9.7009.9289.9099.9989.9849.7009.642

12 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 Evolutie per type werkgever (in FTE) VLAAMS GEWEST1995199619971998199920002001 Intercommunales Statutaire personeelsleden3.6763.9563.9973.9953.9413.8903.866 Gewone contractanten2.3002.7992.6502.8413.1713.3933.742 Gesco’s321288310307281256242 Provincies Statutaire personeelsleden3.3953.3223.2983.3333.4423.5063.483 Gewone contractanten1.4921.6371.7661.9552.2582.2752.477 Gesco’s450407391357345328318

13 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 Gemeentepersoneel na de politiehervorming VLAAMS GEWEST WAALS GEWEST BRUSSELS GEWEST Statutair personeel 30.391 (43,65%)15.525 (34,42%)7.494 (45,42%) Gewone contractanten 20.072 (28,83%)15.920 (35,30%)7.753 (46,99%) Gesco’s 19.166 (27,52%)13.656 (30,28)1.253 (7,59%)

14 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 Vergelijking MVG – Volgens leeftijd

15 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 4. Ontwerp Gemeente- & Provinciedecreet Regel = statutair dienstverband Uitzondering = contractuele tewerkstelling –Limitatieve lijst –Verruiming of veeleer aanpassing aan de realiteit –Evolutie

16 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 5.Reacties ‘vanuit het veld’ Pleidooi voor een uniforme rechtspositieregeling –VVSG: contractueel met extra waarborgen –HRBB: waar wil men naartoe? –Vakbonden: geen trendbreuk (& te hoge tijdsdruk) –SBOV – Draagvlakanalyses Kwantitatief: 81% pro dezelfde rechten & plichten Kwalitatief: idem RvB VVSG

17 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 Repliek Vlaamse regering Contra: –Regeling sui generis –Veralgemeende statutaire tewerkstelling –Contractueel dienstverband voor alle personeelsleden Geen eensgezindheid over extra waarborgen –Dus risico op tijdverlies!? Pro twee geldende rechtspositieregelingen

18 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 Het vervolg… Voorontwerp Provinciedecreet –HRBB Sui generis regeling – op – termijn –VVP Flexibilisering contractuele tewerkstelling –Discussie over eenvormige rechtspositieregeling ‘nog dit jaar’ opstarten in Comité C1?

19 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 6. Bijkomende argumenten Deregulering op termijn Einde twee sporen beleid –Belemmering modern personeelsmanagement Geen objectieve verantwoording voor verschillende behandeling van vergelijkbare personeelscategorieën

20 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 7. Vlaanderen ‘internationaal’ Europese landen die (grotendeels) uitgaan van de regelgeving voor de marktsector: –Denemarken –Duitsland, Oostenrijk & Luxemburg –Italië –Verenigd Koninkrijk –Zweden –Zwitserland

21 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 8. Verenigbaarheid hogere normen? Internationaal recht Artikel 107 G.W. –Tweede lid: ambtenaren bij het algemeen bestuur –Derde lid: andere ambtenaren –Benoemingsbevoegdheid impliceert recht tot vaststelling rechtspositie.

22 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 9. Federale contouren Federale wetgeving: –Arbeidsrecht –Sociale zekerheid –Ambtenarenpensioenen –Vakbondsstatuut Na te leven door de Vlaamse besturen

23 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 10. Concept Uniforme rechtspositieregeling voor de overheidswerknemers op het plaatselijke niveauUniforme rechtspositieregeling voor de overheidswerknemers op het plaatselijke niveau –Arbeidsovereenkomst > Arbeidsovereenkomstenwet –Specifieke (beschermings)maatregelen met oog voor de particulariteiten van de tewerkstelling in de publieke sector

24 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 11. Arbeidsovereenkomstenwet Artikel 6 AOWArtikel 6 AOW Afwijking van de dwingende bepalingen van deze wet enkel in het voordeel van de (overheids)- werknemer.

25 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 12.Personeelsinstrumenten SELECTIE (allocatie) BEOORDELING PRESTATIE ONTWIKKELING (vorming) (loopbaanbeleid) BELONING Geen belemmeringen

26 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 13.Arbeidsvoorwaarden Spelregels vanuit het arbeidsrecht –Proefbeding –Aansprakelijkheid –Schorsingsgronden –Arbeidsduur

27 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 13.Arbeidsvoorwaarden Strafschopgebied? –Deontologie –Tucht Cf. Arbeidsreglementenwet –Schorsing in het belang van de dienst Match op publiekrechtelijk terrein mogelijk!

28 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 14.Beëindiging Passende ‘vastheid van tewerkstelling’ –Werkzekerheid voor het individu –Flexibiliteit voor de organisatie –[Dringende reden] –Reïntegratieplicht?

29 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 15.Collectieve arbeidsverhoudingen Actuele toestand –Niet toepasselijkheid CAO-Wet –Geen toepassing algemeen bindend verklaarde CAO’s Naar automatische onderhandelingsmaterie?

30 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 16. Sociale bijdragen Vastbenoemden –Werknemer = 11,05% –Werkgever = 29,22% (+ 6,19% loonmatiging) Contractanten –Werknemer = 13,07% –Werkgever = 21,89% (+ 6,91% loonmatiging)

31 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 17. Analoge sociale bescherming Geen / Weinig verschil statuut – contract –Gezondheidszorg & gezinsbijslagen –Arbeidsongevallen (nuance) & beroepsziekten –[Werkloosheid] –[Jaarlijkse vakantie]

32 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 18. Divergerende sociale bescherming Aanvullende bescherming aangewezen –Ziekte / Ongeval –Moederschapsbescherming –Pensioenen

33 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 19.Bevoegde rechtsmacht Niet Raad van State Wel arbeidsrechtscolleges

34 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 20.Impact Gemeente- & Provinciedecreet Van een nieuw Gemeente- & ProvinciedecreetVan een nieuw Gemeente- & Provinciedecreet Naar een VERNIEUWEND Vlaams Gemeentedecreet & Provinciedecreet?Naar een VERNIEUWEND Vlaams Gemeentedecreet & Provinciedecreet?

35 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 UNIFORMITEIT (gemeenschappelijk) MAATWERK (individueel) ZEKERHEID (personeel) FLEXIBILITEIT (organisatie) Evenwichtsoefening

36 SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 De mythe van het statuut voorbij ? DISCUSSIANT Ronny FREDERICKX Voorzitter Vlaamse Federatie van Gemeentesecretarissen


Download ppt "SBOV – Voorstelling Jaarboek 2002 – 2003.06.17 Voorstelling Jaarboek 2002 Tussen bestuurskunde en bestuurspraktijk WORKSHOP 4 17 juni 2003."

Verwante presentaties


Ads door Google