De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Job en het leerplan 1A Verhalen: TD 3 : De grote levensbeschouwingen profileren a.h.v. verhalen BVL Leven met grenzen: TD 2 : Aantonen hoe mensen omgaan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Job en het leerplan 1A Verhalen: TD 3 : De grote levensbeschouwingen profileren a.h.v. verhalen BVL Leven met grenzen: TD 2 : Aantonen hoe mensen omgaan."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Job en het leerplan 1A Verhalen: TD 3 : De grote levensbeschouwingen profileren a.h.v. verhalen BVL Leven met grenzen: TD 2 : Aantonen hoe mensen omgaan met pijn. TD 3: Mogelijke houdingen tegenover lijden verkennen TD 4: Meevoelen met de pijn van anderen 2A Pijn: TD 1 : Omgaan met pijn : een belangrijke levensopdracht. I : een veelheid van gevoelens en houdingen concrete verhalen van lijden begrippen als : meeleven, inleven, meevoelen, empathie, compassie reacties van mensen op lijden TD 4: In het omgaan met lijden een kijk op leven en God aanduiden

4 leerlijn 1. Getuigenis : Een meeuw die wegvliegt over zee 2. Verhaal: God, waar ben je? 3. Bijbelverhaal Job + tableau vivant 4. Gesprek adhv foto’s van tableau vivant 5. Poëzie schrijven 6. Jezus en het lijden 7. Actualisatie: Nabijheid vandaag

5 1. Een meeuw die wegvliegt over zee Uit : Gaandeweg (uitgeverij: Patmos) -Ervaring van ziek zijn -Houdingen t.o.v. zieke : bijstaan -Levensvisie en geloofsovertuiging

6 2. God, waar ben je? Uit: Surfen 2 (uitgeverij: Aggi) -Waar is God bij tegenslag? ↓ -‘Wees gerust, ik laat je niet in de steek. Ik blijf je dragen, zeker als je het moeilijk hebt’.

7 3. De man Job CD : Als het lijden goede mensen treft www.dbexperience.bewww.dbexperience.be of www.eigentijdsejeugd.be Job spreekt tot de verBEELDing → tableau vivant * keuze van een fragment * uitbeelding oefenen / opname

8 Jobs verdriet

9

10 Job wordt uitgelachen

11 4. Gesprek = forum ≠ maar ! geen polemiek, geen ‘social talk’ → antwoorden én lln. serieus nemen →antwoord kritisch bevragen vragen naar duidelijkheid, argumenten, gevolgen

12 Deze begrippen kennen lln. niet: - lijden is straf van God voor zonde. -geluk is een beloning voor een deugdzaam leven (Godvrezend, vroom ≠ deugdzaam). Wat lln. wel aanvoelen: - ondoorgrondelijkheid van het leven -goed leven ≠ geluk hebben -‘Ik weet niet dat God bestaat, maar er moet toch iets zijn’ Wat lln. niet verwoorden: dankbaarheid voor gave van het leven Wat lln. vreemd vinden: vrienden kunnen Job niet troosten

13 Is Job zijn leven mislukt ? → wat is een mislukt leven? →kan het leven van een mens goed of slecht zijn? →wanneer zeggen we van iemand dat hij een goed leefde?

14 Jobs verdriet

15 Kan je ‘ten onder gaan’ aan verdriet? →wat is het ergste dat een mens kan overkomen? →kunnen mensen ingrijpen in wat hen overkomt? →hoe voelt het om ongelukkig te zijn? →kan je altijd gelukkig zijn? →kan mens op eigen kracht lijden te boven komen?

16

17 Job wil niet getroost worden. → kan je iemand helpen om gelukkig te zijn? →als je met iemand meeleeft, is dat dan meevoelen met je hart of indenken met je verstand? →hoe leef je mee met iemand die lijdt? →kan/wil Job niet getroost worden?

18 Job zwijgt

19 Job spreekt over zijn pijn, maar hij zou beter zwijgen. → is spreken zilver, zwijgen goud? →wanneer moet je spreken over iets? →wanneer zwijg je liever? →is dit ook zo voor Job? Waarom? →kan je spreken met God? →is spreken met God hetzelfde als overleggen met jezelf?

20 - ik geloof in geluk. -wat zou dat betekenen voor Job? -dat hij zich herpakt. -hoe moet hij dat doen? -hij moet zich optrekken, hij moet geloven dat een nieuw begin mogelijk is.

21 -als iets ergs gebeurt, geloof ik niet in God. Ik denk dat God dat had kunnen tegenhouden. -is God de schuld van je ongeluk? -ja, als hij bestaat wel. -heeft hij dan ook macht over je geluk? -geluk maak je zelf. -?

22 - bestaat God? -voor sommige mensen wel. Als je voelt dat God bestaat. -niet iedereen voelt dat God bestaat? -neen. Ook niet iedereen voelt dat liefde echt bestaat.

23 -een mens kan ook met wilskracht vechten tegen wat hem overkomt. -hoe kom je dan aan wilskracht? -wilskracht komt uit jezelf -kan wilskracht sterker worden door anderen? -ja, je hebt voorbeeldfiguren nodig

24 -leven moet je zelf doen en is dus geen cadeau -dat je bestaat, is dat ook jouw verdienste? -leven is als het inrichten van een huis: je maakt keuzes … je kleedt je huis zelf in -en je bouwt ook je huis? -neen, dat heb je van iemand anders -is dat ook zo voor je leven … -ouders zijn de ‘makers’ van je huis, van hen erf je … -…

25 5. Poëzie 1. Poëzie lezen en schrijven Indrukken opschrijven (korte zinnen) of : krantenwoordengedicht Leukste samenbrengen in gedicht 2. Toonmoment

26 Ik voel me als een glas gebroken op de grond gegooid jij raapt me niet op bang om je te snijden en ik bloed langzaam leeg.

27 5.Jezus en het lijden De blinde Bartimeüs (Mc. 10, 46-52) Jezus is de zieke mens helend nabij Jezus weet wat lijden is Lijdensverhaal van Jezus (vastentijd) Nabijheid vandaag Actualiteit (vb. zuster Jeanne Devos)


Download ppt "Job en het leerplan 1A Verhalen: TD 3 : De grote levensbeschouwingen profileren a.h.v. verhalen BVL Leven met grenzen: TD 2 : Aantonen hoe mensen omgaan."

Verwante presentaties


Ads door Google