De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleidingen Godgeleerdheid en Godsdienst- wetenschappen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleidingen Godgeleerdheid en Godsdienst- wetenschappen."— Transcript van de presentatie:

1 Opleidingen Godgeleerdheid en Godsdienst- wetenschappen

2 1.Structuur van de opleidingen 2. Verloop academiejaar 3. Inhoud van de programma’s en keuzemogelijkheden 4. Studiekeuze, motivatie en slaagkansen 5. Pedagogische visie 6. Instroommogelijkheden en flexibele programma’s 7. Beroepsperspectieven 8. Voornaamste troeven

3 Master in de gespecial. studies in de ggl & gdw Optie 1: Theologie en religiestudie Optie 2: Praktischetheologie: academische pastoraatsopleiding Doctor in de godgeleerdheid 5 ALO theorie Master Wereldgodsdiensten, interreligieuze dialoog en religiestudie Structuur Opleidingen 4 Master in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen Structuur Opleidingen(hokt) Bachelor in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen 1 www.godsdienstwetenschappenstuderen.be 3 2 Alo in service stage Alo Volle dige op leiding

4 Verloop Academiejaar 1e semester13 weken les 2 weken verlof (kerstvakantie) 1 week blok 3 weken examens Lesvrije week 2e semester13 weken les 2 weken paas- vakantie 2 weken blok 3 weken examens 12 weken zomervakantie 3 weken examens (augustus/ september) Verloop Academiejaar www.godsdienstwetenschappenstuderen.be

5 1e bac. GDW/GG 2e bac. GDW/GG 1e lic. GDW 2e lic. GDW 5e jaar Theologisch 29 pt. Godsdienst- wetenschappelijk 13 pt. Filosofisch 9 pt. Keuzepakket 4 pt. Inleiding christendom & theologie + oefeningen 5 pt. Inhoud van de programma’s

6 Theologische componenten Bijbelwetenschappen Systematische theologie Geloof en ethiek Geschiedenis van kerk en theologie Geloofscommunicatie

7 Componenten wereldgodsdiensten, interreligieuze dialoog en religiestudie Inleiding islam Inleiding jodendom Inleiding oosterse religies Inleiding godsdienstwetenschap Christendom en islam Christendom en jodendom Nieuwe religieuze bewegingen Inleiding tot de sociale en culturele antropologie Godsdienstpsychologie Godsdienstsociologie Studiereis India

8 Godsdienstwetenschappelijke component Inleiding tot de wijsbegeerte Hedendaagse wijsbegeerte Naar keuze (vanaf 2e bachelor): Geschiedenis van de wijsbegeerte van de Oudheid Gesch. vd wijsbegeerte Middeleeuwen Gesch. vd wijsbegeerte Moderne Tijd Verklaring van wijsgerige teksten van Thomas van Aquino Kenleer Wijsgerige antropologie Metafysica Bijzondere moraalfilosofie Wetenschapsfilosofie

9 Keuzepakket Taalvakken Lezing van teksten  Elke student dient over de eerste drie jaar ten minste een klassieke taal, een vak lezing van theologische teksten in de grondtaal of een moderne taal en een vak filosofie te volgen.

10 Methodologie en Seminarie Theologische methodiek met oefeningen inclusief werkstuk Via webondersteunde oefeningen raakt men vertrouwd met het typografisch richtsnoer voor het schrijven van papers, scripties, verhandeling en meesterproef.

11 Motivatie voor studiekeuze vanuit: Persoonlijke interesse in levensbeschouwing en spiritualiteit Persoonlijke interesse in levensbeschouwing en spiritualiteit Religieuze en interculturele interesse Religieuze en interculturele interesse Wetenschappelijke interesse Wetenschappelijke interesse Betrokkenheid bij een geloofsgemeenschap of beweging Betrokkenheid bij een geloofsgemeenschap of beweging

12 Slaagkansen 1 = alle studenten die aan alle examens deelnamen 2 = alle studenten (ook gewettigd afwezigen)

13 Pedagogische visie 1. Onderwijsvormen Begeleide zelfstudie Hoorcolleges Werkcolleges Seminaries Lezing van teksten Scriptie Verhandeling/ meesterproef

14 Pedagogische visie 2. Ondersteuning 2. Ondersteuning Didactische teams: leerprocesbegeleiding psychosociale begeleiding studietrajectbegeleiding Zelfstudiemodules Tussentijdse toetsen Ombudsdienst ICT: Computerklas

15 Pedagogische visie 3. Stages Stages op school Pastorale stages 4. Excursies In het kader van lessen Gericht op de beroepsuitwegen

16 studietrajectbegeleiding www.godsdienstwetenschappenstuderen.be

17 Informaticadiensten voor de student Toledo De elektronische leeromgeving van de KULeuven, cursussen en toetsen via het Web PC-verhuur Een PC huren voor de prijs van een pintje per dag Helpdesk Eén adres voor uw informaticavragen PC-klassen pc’s 24 uur op 24 ter beschikking van de studenten, met volledige internettoegang en een waaier aan software PC-shop De KULeuven computerwinkel, hard- en software aan educatieve prijzen Kotnet Van op je kot snel en goedkoop aansluiten op het Internet. Informaticadiensten voor de student

18 Soepele instroommogelijkheden U hebt een diploma middelbaar onderwijs: eerste bachelor U hebt een diploma hoger of universitair onderwijs: bachelor met verminderde studieomvang (45-120 pt.) Voltijds of deeltijds Als werkstudent Credit contract

19 Beroepsuitwegen Onderwijs Pastoraal: ziekenhuispastoraal parochiepastoraal jeugdpastoraal gevangenispastoraal … Samenleving: vormingswerk jeugdwerk media ethisch adviseur interreligieuze begeleider

20 Voornaamste troeven Internationale leeromgeving Aandacht voor individueel studietraject Keuze tussen een meer theologische of een meer godsdienstweten- schappelijk traject ICT-ondersteund onderwijs Sterke integratie van onderzoek, werkveld en studie Zeer goede tewerkstellingsperspectieven Vakbibliotheek die tot de wereldtop behoort Voornaamste troeven www.godsdienstwetenschappenstuderen.be

21 Opleidingen Godgeleerdheid en Godsdienst- wetenschappen www.godsdienstwetenschappenstuderen.be


Download ppt "Opleidingen Godgeleerdheid en Godsdienst- wetenschappen."

Verwante presentaties


Ads door Google