De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lees- en Taalonderwijs op de Deltaschool: ‘naar een zo hoog mogelijk niveau van functionele geletterdheid’ Jaarplan 2011 Samen grenzen verleggen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lees- en Taalonderwijs op de Deltaschool: ‘naar een zo hoog mogelijk niveau van functionele geletterdheid’ Jaarplan 2011 Samen grenzen verleggen."— Transcript van de presentatie:

1 Lees- en Taalonderwijs op de Deltaschool: ‘naar een zo hoog mogelijk niveau van functionele geletterdheid’ Jaarplan 2011 Samen grenzen verleggen

2 Ontwikkelings- en uitstroomperspectief richtinggevend voor doelen Samen grenzen verleggen CED leerlijnen schriftelijke taal inhoudelijke richting

3 Samen grenzen verleggen Stuurteam: taalcoördinator, logopedist, teamleider, directeur. schoolniveau Stuurteam overleg 5x per jaar inplannen in werkkalender, in relatie met Z&B. Rol en taken duidelijk formuleren.

4 Samen grenzen verleggen interne coaching ronde m.b.t. instructiekwaliteit aanvankelijk en voortgezet technisch leesinstructie taalcoördinator. schoolniveau kwalitatief goed vormgeven aan functioneel leesonderwijs mogelijkheden verkennen dmv klassenobservaties VSO door logopedist.

5 Scholing ‘HP gesprekken voeren met ouders en leerlingen’ (jan 2011, met Beatrixschool) Samen grenzen verleggen schoolniveau Aandacht digitaal onderwijs (team avonden, teamvergadering, collegiale consultatie) Vervolg scholing Kijken en Kiezen, gekoppeld aan Leeslijn (met Korre collega’s?)

6 Opnemen in kwaliteitscyclus: borging draagkracht voor het taalbeleid door alle teamleden Samen grenzen verleggen schoolniveau Taalbeleid vaststellen december Taalbeleid evalueren oktober Taalbeleid bijstellen november

7 Samen grenzen verleggen Scholing DGM (logopedisten en taalcoördinatoren). (najaar 2010) Korre niveau Themabijeenkomst woordenschat intervisie en focus. (netwerk logopedisten)

8 Samen grenzen verleggen Bespreken van leerling resultaten op school- en bovenschools niveau Stuurgroepoverleg laaggeletterdheid. (gekoppeld aan Z&B, 5x per jaar) Korre niveau


Download ppt "Lees- en Taalonderwijs op de Deltaschool: ‘naar een zo hoog mogelijk niveau van functionele geletterdheid’ Jaarplan 2011 Samen grenzen verleggen."

Verwante presentaties


Ads door Google