De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lees- en Taalonderwijs op de Beatrixschool: ‘naar een zo hoog mogelijk niveau van functionele geletterdheid’ Jaarplan 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lees- en Taalonderwijs op de Beatrixschool: ‘naar een zo hoog mogelijk niveau van functionele geletterdheid’ Jaarplan 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Lees- en Taalonderwijs op de Beatrixschool: ‘naar een zo hoog mogelijk niveau van functionele geletterdheid’ Jaarplan 2011

2 Ontwikkelings- en uitstroomperspectief richtinggevend voor doelen CED leerlijnen schriftelijke taal inhoudelijke richting schoolniveau

3 Stuurteam: taalcoördinator, logopedist, teamleider, directeur. Stuurteam overleg 5x per jaar inplannen in werkkalender, in relatie met Z&B. Rol en taken duidelijk formuleren. schoolniveau

4 Successen van SO vertalen naar mogelijkheden voor VSO. Beschrijven van de succesvolle SO werkwijze technisch lezen met inzet van Connect en Ralfi. Voortgang van leerlingen inzichtelijk maken. schoolniveau

5 Scholing ‘HP gesprekken voeren met ouders en leerlingen’ (jan 2011, met Delta) Aandacht digitaal onderwijs (team avonden, teamvergadering, collegiale consultatie) Vervolg scholing Kijken en Kiezen, gekoppeld aan Leeslijn (samen met Korre collega’s?) schoolniveau

6 Opnemen in kwaliteitscyclus: borging draagkracht voor het taalbeleid door alle teamleden Taalbeleid vaststellen december Taalbeleid evalueren oktober Taalbeleid bijstellen november

7 Korre niveau Scholing DGM (logopedisten en taalcoördinatoren). (najaar 2010) Themabijeenkomst woordenschat intervisie en focus. (netwerk logopedisten)

8 Korre niveau Bespreken van leerling resultaten op school- en bovenschools niveau Stuurgroepoverleg laaggeletterdheid. (gekoppeld aan Z&B, 5x per jaar)


Download ppt "Lees- en Taalonderwijs op de Beatrixschool: ‘naar een zo hoog mogelijk niveau van functionele geletterdheid’ Jaarplan 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google