De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11 december 2006 Aan de slag met het realiseren van combinatiefuncties kinderopvang, onderwijs, welzijn en sport als onderdeel van dagarrangementen Jeanne.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11 december 2006 Aan de slag met het realiseren van combinatiefuncties kinderopvang, onderwijs, welzijn en sport als onderdeel van dagarrangementen Jeanne."— Transcript van de presentatie:

1

2 11 december 2006 Aan de slag met het realiseren van combinatiefuncties kinderopvang, onderwijs, welzijn en sport als onderdeel van dagarrangementen Jeanne van Berkel

3 Opbouw workshop Presentatie met ervaringen, kansen – ontwikkelingen – tips voor invoeren Combinatiefunctie in praktijk Vragen Discussie in groepen nav verschillende thema’s Afronding en mogelijkheden ondersteuning projecten

4 JSO en combinatiefuncties Project 2003 – 2005: combifuncties in kinderopvang, onderwijs, welzijn en sport realiseren Vertrekpunt: lastig om BSO personeel te vinden en behouden krapte op de arbeidsmarkt behoefte aan onderwijsassistenten Realiteit: recessie – aantrekkende arbeidsmarkt en nu…..

5 Combifuncties staan in de belangstelling Combineren van werk en zorg Ontwikkeling samenwerking in de brede school, in netwerk en in multifunctionele accommodaties Integraal beleid Samen kunnen we meer Medewerkers behouden, doorgroei mogelijkheden Medewerker vraagt erom Subsidieregeling D&C Motie v Aartsen – Bos – gewijzigde WPO Een combinatiefunctie is een MIDDEL om samenwerking rondom jeugd vorm te geven - versterken

6 Wat verstaan we onder combinatiefuncties? Combifuncties zijn functies, waarbij werk dat van origine onder twee verschillende werkgevers wordt verricht, tot één functie wordt gemaakt” (Regioplan, 2003)

7 Voorbeelden Werken in voorschoolse opvang, als onderwijsassistent en als overblijfkracht Werken als sportbegeleider in Brede school, TSO op het plein, assisteren bij gymlessen en werken in BSO. Peuterspeelzaalleidster, overblijven coördineren Peuterspeelzaal en BSO Werken in 8-plus BSO en tienerwerk doen vanuit het clubhuis, of TSO voor de bovenbouw

8 Dagarrangement

9 Term gedefinieerd “Het realiseren van een jeugdvoorzieningenstructuur met een doorlopend aanbod van opvang, onderwijs, overblijf en sport, welzijns- en culturele activiteiten, die nieuwe oplossingen biedt voor ouders om arbeid en zorg te combineren èn bijdraagt aan de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen.”

10 Kerntaak: kinderen 2 t/m12 jr De combifunctie bestaat niet, inspelen op kansen en lokale situatie – realiteit 2-12 jr / met accenten Kerntaak pedagogisch-didactische begeleiding Overwegingen Vanuit welke visie starten we? Wat is kerntaak van de (toekomstige) combimedewerker? Welke koppeling van taken is mogelijk? Welke koppeling versterkt eigen organisatiedoelen en de doelen van ons dagarrangement-project? Kortom: wie is / zijn de juiste samenwerkingspartners?

11 3 gradaties van combinatiefuncties Interne combifunctie Organisatie- en sectoroverstijgende combifunctie met 2 arbeidscontracten Organisatie- of sectoroverstijgende combifunctie met 1 contract en 1 baas

12 Voordelen combifunctie Langere en beter aaneengesloten werktijden Instroomkans voor nieuwe / andere medewerkers Carrière-perspectief Kwaliteitsverhoging van het werk Ieder zijn eigen kerntaak Continuïteit in pedagogische begeleiding Realisatie van het dagarrangement – schakels overbruggen

13 Kansen om combifuncties te realiseren Onderwijsachterstanden en Brede school Dagindeling en dagarrangementen Beleid vanuit de gemeentelijke overheid Ketens op elkaar afstemmen Organisatieversterking Lange termijn visie: vooruitzien Lokale situatie: samenwerkingspartners, ervaringen, gebouw Medewerkers vragen erom Klassenverkleining / teamteaching

14 Invoeringsproces Combifuncties realiseren kan niet om 3 redenen 1.CAO’s verschillen 2.Verschillende opleidingen: iets extra’s hebben / kunnen 3.Culturen in de sectoren / organisaties zijn anders

15 Combifuncties realiseren kan wel Versterkt de samenwerking: “je wilt samen iets voor kinderen betekenen” Binden & Boeien van personeel Vooruitzien: personeelstekort onderwijs - kinderopvang Creatieve oplossingen vinden: pionieren, onderweg naar landelijke antwoorden

16 Landelijke stuurgroep (2004) Oplossingen zoeken voor 1.Opleidingen. Voorlichting bestaande opleidingen (Pabo – SPW) 2.BTW bij detachering 3.Modellen: beschrijven functies 4.Harmoniseren CAO 5.Detacheringovereenkomst ontwikkelen Lange en kortere termijn – formatie….

17 Nieuwe WPO Scholen moeten opvang organiseren – bieden Adviezen van de WOK (nov 2006) GEEF RUIM BAAN AAN PERSONELE SAMENWERKING TUSSEN ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Onderwijsondersteuning en opvangtaken bundelen Aanstellen bij 1 werkgever: BTW op detachering opheffen Harmoniseren CAO – gelijkwaardige functie in CAO’s Aanpassen opleidingsprofielen Zicht op doorgroei bieden Sociale partners zijn er klaar voor – nu de overheid…..

18 Competenties medewerkers Iets aanvullends Verbindende schakel tussen sectoren, rol kennen Communicatie Kritische beroepssituaties 1 beroepsopleiding als start, plusvariant Competenties afhankelijk van soort combinatie Gelijk opleidingsniveau – niveau 3 3plus variant? niveau 4? HBO? uitgaande van de kerntaak van de medewerkers

19 De praktijk Aanjagers benutten Concreet, korte termijn & visie, lange termijn Puzzelstukjes invullen Realisatie is maatwerk Gebouw Visie Beleid – koers Personen Organisatiecultuur / culturen Pedagogische lijn / pedagogisch klimaat Ervaringen met samenwerken Benutten van aanjagers Lange termijn perspectief

20 Samenwerking starten Visieontwikkeling realiseren Beleid Projecten Praktijk Bestuur / management Leidinggevenden Leerkrachten, groepsleiding, sociaal cultureel werkers, begeleiders et cetera

21 Startdocument 1.Aanleiding 2.Motivatie 3.Visie op samenwerken / dagarrangementen 4.Doel 5.Inventarisatie aanpak 6.Werkafspraken maken 7.Operationele fase

22 Succesfactoren Drijfveer en wil om samen te werken Draagvlak: in alle lagen van de organisaties Realistische verwachtingen hebben en afspraken maken Beslismomenten inbouwen Praten over zachte zaken: omgaan met kinderen, kijk op samenwerking, communicatie in team, gewetensvragen van combimedewerkers Doen, proberen, bijsturen Bereidheid om over organisatorisch punten tot een oplossing te komen - pilotperiode

23 Ondersteuning op maat Meerwaarde - visie van de combifunctie in dagarrangement Lokale mogelijkheden verkennen – overwegingen in aanstellen – opleiding – coachen – werving en selectie etc ======= Doorgaande pedagogische lijn – pedagogisch klimaat ontwikkelen – formuleren Procesondersteuning dagarrangement aanvragen via SGBO…

24 Materialen website: www.jso.nlwww.jso.nl 2 specials – arbeidsrechtelijke mogelijkheden checklist invoering handboek: “combifuncties realiseren” checklist dagarrangementen Brede school NIZW handboek Brede school Zuid-Holland contact: E j.van.berkel@jso.nlj.van.berkel@jso.nl T 0182-547888


Download ppt "11 december 2006 Aan de slag met het realiseren van combinatiefuncties kinderopvang, onderwijs, welzijn en sport als onderdeel van dagarrangementen Jeanne."

Verwante presentaties


Ads door Google