De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Draaiboek infectiebeleid in Vlaamse woonzorgcentra Handhygiëne campagne 2012 22 mei 2012 Dr. Tessa Van Houtte CRA WZC Wissekerke te Bazel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Draaiboek infectiebeleid in Vlaamse woonzorgcentra Handhygiëne campagne 2012 22 mei 2012 Dr. Tessa Van Houtte CRA WZC Wissekerke te Bazel."— Transcript van de presentatie:

1 Draaiboek infectiebeleid in Vlaamse woonzorgcentra Handhygiëne campagne 2012 22 mei 2012 Dr. Tessa Van Houtte CRA WZC Wissekerke te Bazel

2 Doel: 1.Voorstellen  Nieuwe accenten 2.Werken met …

3 Hoe ?  Historiek  Project 2011  Inhoud overlopen  Toepassing  Vervolgverhaal

4 Historiek: groeiproces !

5  Verschillende invalshoeken CRA waasland later ook andere CRA’s Steun van de Vlaamse overheid Huisartsen Rusthuiskoepels Experten  Ziekenhuishygiëne  Vaccinatie en epidemiologie

6 Project 2011:  Praktijktoets Leesbaarheid Gebruiksvriendelijkheid  Inhoud verfijnen

7 Project 2011: deelnemers  CRAwaas  Stuurgroep van de overheid Vlaams agentschap zorg en gezondheid Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) Hoge School Gent  KUL Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde Ziekenhuishygiëne  Arbeidsgeneeskunde Preventie en bescherming op het werk (Idewe)  Woonzorgcentra

8 Project 2012: praktijktoets  Toetsing 1 Per hoofdstuk Evaluatieformulier  Toetsing 2 Het draaiboek in zijn geheel Digitaal Calidad  Toetsing 3 Feedbackmoment

9 Resultaten praktijktoets 2011  Positief  Hulpmiddel Infectiebeleid te ondersteunen Kwaliteit te verbeteren  Grote verschillen  Concept: kaft met digitale ondersteuning

10 Eindelijk van start 2012 ! ?  22 mei 2012  Handhygiëne campagne  Brussel

11 Project 2011: eindresultaat  Doe – kaft + interactieve PC-versie Acco Idewe  On – line gratis aangeboden www.zorginfecties.be www.zorginfecties.be PDF-formaat met sommige bijgevoegde documenten als bijlage Latere fase interactieve PDF-versie

12 Project 2011: inhoud verfijnen  Publicaties Hoge Gezondheidsraad (HGR) Vorige Versie CDC  integratie materiaal Handhygiëne campagne Arbeidsgeneeskundige dienst  Indeling Hoofdstuk 8  bronnen,  nuttige links en  bijlagen

13 Inhoudstafel Woordkeuze  Inleiding  Algemene Maatregelen  Bijkomende Maatregelen  Vaccinaties  Arbeidsgeneeskunde  Aanvullende informatie  Materiaal voor navorming  Bronnen, links en bijlage

14 1. Inleiding  Algemene maatregelen = preventie  Bijkomende maatregelen = verspreiding voorkomen

15 1. Inleiding  Werkinstrument Uniformiteit Tijdwinst Toegankelijk Correcte actuele informatie Voorkomen paniekreactie Communicatiemiddelo.a.steekkaarten  Kaft met interactieve CD-rom

16 Werkinstrument:hulpmiddel  Bestaande infectiebeleid Toetsen Bijsturen Integreren in het kaft  Raadplegen Vb bij epidemie

17 2. Algemene maatregelen  Restrictief antibioticabeleid  Algemene voorzorgsmaatregelen  Vaccinatie  Infectiebeleid WZC  Staande orders  Verwittigingsdiagram

18 Restrictief antibioticabeleid  Stop: opmars Multiresistente ziekteverwekkers  Juist Aangewezen product Dosis Duur Diagnose  CRA overleg met huisartsen Werken met 1 labo

19 2. Algemene maatregelen  Restrictief antibioticabeleid  Algemene voorzorgsmaatregelen  Vaccinatie  Hygiëneplan WZC  Staande orders  Verwittigingsdiagram

20 Algemene voorzorgsmaatregelen  Toepassen Bij alle bewoners Ziek of niet ziek Door alle zorgverstrekkers Ook bezoekende huisartsen !

21 Algemene voorzorgsmaatregelen 2.1.Handhygiëne Handhygiëne = hoeksteen!

22 Algemene voorzorgsmaatregelen 2.1.Handhygiëne  Handen wassen met water en zeep  Handen ontsmetten met handalcohol  Niet-steriele latexvrije wegwerphandschoenen  Overzicht in de praktijk  Verzorging van de huid Praktische uitvoering Techniek

23 Algemene voorzorgsmaatregelen  Persoonlijke – hoest - nieshygiëne  Onderhoud o.a. Productkeuze bij ontsmetting oppervlakten en voorwerpen  Prikaccidenten

24 2.Algemene maatregelen  Restrictief antibioticabeleid  Algemene voorzorgsmaatregelen  Vaccinatie  Hygiëneplan WZC  Staande orders  Verwittigingsdiagram

25 Vaccinatie  Zowel personeel als bewoners  Bijvoorbeeld Hepatitis B: personeel Griep: bewoners / personeel

26 2. Algemene maatregelen  Restrictief antibioticabeleid  Algemene voorzorgsmaatregelen  Vaccinatie  Hygiëneplan WZC  Staande orders  Verwittigingsdiagram

27 Hygiëneplan WZC  weldoordacht hygiëneplan is ! wanneer reinigen? wanneer ontsmetten? met welk product? frequentie?  Ruimte voorzien hygiëneplan In te voegen Te verwijzen naar …

28 2. Algemene maatregelen  Restrictief antibioticabeleid  Algemene voorzorgsmaatregelen  Vaccinatie  Hygiëneplan WZC  Staande orders  Verwittigingsdiagram

29 Staande orders  Doel: Herkennen infectie Inschatten ernst van een infectie  Stappenplan : koorts braken diarree etc.  Samengevat in werkschema’s

30 Staande orders

31 2. Algemene maatregelen  Restrictief antibioticabeleid  Algemene voorzorgsmaatregelen  Vaccinatie  Hygiëneplan WZC  Staande orders  Verwittigingsdiagram

32 Verwittigingsdiagram  Doel: ondersteuning van de communicatie tussen alle betrokken partijen  Bij een besmettelijke ziekte  Epidemie Tijdwinst  Telefoonnummers bij de hand  Wie doet wat..  stappenplan

33

34 3. Bijkomende maatregelen

35 3.1. Bijkomende Voorzorgsmaatregelen  Discussie 1)Dragen van beschermende kledij 2)Linnen 3)Afval

36 3.1. Bijkomende Voorzorgsmaatregelen  Beschermende kledij: overschort handschoenen masker Veiligheidsbril  Isolatie bronisolatie beschermende isolatie  Vorm van isolatie en beschermende kledij

37 3.1. Bijkomende Voorzorgsmaatregelen  Overdrachtswegen rechtstreeks / onrechtstreeks contact druppels aerogeen Beschermende kledij Vorm van isolatie

38 3.2. Steekkaarten infectieziekten  Overzicht voorzorgsmaatregelen Algemene Bijkomende  Uniformiteit in keuze standaardzinnen  Lay out:weinig inkt nodig voor afdrukken  Registratie infectie in WZC Registratieformulier  Transferdocumenten  Indeling van de steekkaarten

39

40 Bedpan/urinaal/toilet  persoonlijk houden  reinigings- en ontsmettingsprocedure: hygiëneplan WZC  steeds handschoenen dragen bij verwijderen en uitgieten van bedpan en urinaal  bedpan steeds met deksel afgedekt verwijderen  toilet doorspoelen met gesloten deksel

41 3. Bijkomende Maatregelen 3.2.2. steekkaarten  Symptoom Diarree Hoest Huidinfectie  Infectieziekten Flash info ziekten Bijkomende voorzorgsmaatregelen

42 Aanmaak Individuele steekkaart  Algemene Voorzorgsmaatregelen Blijven toepassen !

43

44

45

46 Steekkaarten MRSA: plaats  Neus keel perineum: MRSA drager  Sputum Zonder Productieve hoest Acute opstoot productieve hoest !  Urine Continent en blaassonde Incontinentie Incontinentie en gebrekkige hygiëne !  Wonde Afdekbaar Niet afdekbaar en gebrekkige hygiëne !  Algemeen: infectie ! !!!! = ISOLATIE en BESCHERMENDE KLEDIJ

47

48 Aanpassing steekkaarten  Clostridium  MRSA  Schurft  TB  Windpokken  Zona  ESBL / CPE brief  Vaccinatie info

49 Knipperlichtkaart

50

51 4. Vaccinaties  Veelgestelde vragen (FAQ)  Aanbevolen vaccinatie:aangevuld Bewoners Personeel oa. aandacht mazelen-kinkhoest Griepvaccinatiecampagne:stappenplan

52 5. Arbeidsgeneeskunde  Volledig herschreven Algemene informatie werking interne-externe dienst voor preventie en bescherming Gezondheidstoezicht Risicobeoordeling Vaccinatiebeleid Moederschapsbescherming Procedure prikongevallen!  Gegevens arbeidsgeneeskundige dienst WZC toevoegen

53 6. Aanvullende info  Nuttige adressen  Verplichte aangifte  Veelgestelde vragen Gezelschapsdieren Biologische agentia

54 7. Materiaal navorming  Opleidingspakket: casus-powerpoint WZC Huisartsen  Interactieve CD-rom

55 8. Bronnen, nuttige links en bijlagen

56 Vervolgverhaal = uitdaging!  Implementatie WZC: teach the teacher Huisartsen: LOK CRA: basisvorming Ziekenhuizen: ZH hygiëneplatforms Arbeidsgeneeskunde Overheid  Vervolgverhaal = update houden Toetsen Bijsturen Aanvullen

57 Tot Slot …  Discussie op gang gebracht tussen verschillende partners betrokken bij het infectiebeleid in WZC Meer ondersteuning, transparantie, uniformiteit  Evenwichtsoefening WZC versus ziekenhuis  Vertrouwd geraken met algemene en bijkomende maatregelen Haalbaar en nodig dagdagelijkse praktijk Prijskaartje en belasting voor het milieu

58 Wordt vervolgd …


Download ppt "Draaiboek infectiebeleid in Vlaamse woonzorgcentra Handhygiëne campagne 2012 22 mei 2012 Dr. Tessa Van Houtte CRA WZC Wissekerke te Bazel."

Verwante presentaties


Ads door Google