De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meertaligheid in basis- en voortgezet onderwijs 40 jaar UBBO NHL hogeschool Studiedag 25 november 2011 Alex Riemersma – lector Fries en Meertaligheid in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meertaligheid in basis- en voortgezet onderwijs 40 jaar UBBO NHL hogeschool Studiedag 25 november 2011 Alex Riemersma – lector Fries en Meertaligheid in."— Transcript van de presentatie:

1 Meertaligheid in basis- en voortgezet onderwijs 40 jaar UBBO NHL hogeschool Studiedag 25 november 2011 Alex Riemersma – lector Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding

2 Kwisvragen taalverscheidenheid Er zijn 6.000 talen op de wereld. Op welke plaats – naar grootte – staat het Nederlands? De EU kent 23 officiële werktalen. Op welke plaats – naar grootte – staat het Nederlands? 2

3 3

4 Kwisvragen taalverscheidenheid Welk EU lidstaat is feitelijk ééntalig? 4

5 5 Mercator’s Activity Area

6 Kwisvragen Hoeveel talen kan iemand zijn hoofd bergen? 6

7 7 Old theory

8 8 New Theory

9 De ijsberg van Jim Cummins 9

10 Synergie door drietalig onderwijs Reitze Jonkman en Alex Riemersma Lectoraat Fries & Meertaligheid in Onderwijs en opvoeding

11 Kwisvragen – meertalig onderwijs 1) Hoeveel scholen (voortgezet onderwijs) zijn in Nederland aangesloten bij het Netwerk Tweetalig Onderwijs van het Europees Platform? 2) Hoeveel basisscholen in Nederland bieden vroeg vreemde talenonderwijs aan? 11

12 Kwisvragen – meertalig onderwijs 1) Hoeveel basisscholen in Fryslân zijn aangesloten bij het Netwurk fan Trijetalige Skoallen? 2) Welke scholen voor voortgezet onderwijs in Fryslân bieden tweetalig (TTO) of meertalig onderwijs? 3) Hoort uw school hier reeds bij? 4) Kent u de provinciale subsidieregeling? 12

13 13 Definitions Monolingual education: dominant language only Bilingual / Trilingual Eduction: two or more languages taught as a subject and used as medium of instruction Immersion: use of minority (or: lesser used language) as only medium of instruction – the dominant language taught as a subject

14 14 Why bilingual education? Right on education in mother-tongue Pedagogical development Cognitive development Social integration and cohesion Cultural participation Language maintenance and Linguistic Diversity

15 15 Models of bilingual education Immersion Systematic split of time Systematic split of subjects One person / one language [Minority language as a subject only]

16 16 Trilingual education (1) Model used: –groep 1-6: 50% Frisian, 50% Dutch –groep 7-8: 40% Frisian, 40% Dutch, 20% English Systematic use of Frisian, Dutch and English as medium of instruction Interactive language education

17 17 Trilingual education (2) Results: –Good quality of Frisian –Results of Dutch at the same level at the end of grade 8 as all other pupils in the Nederlands –Results for English slightly better, but not significantly –Self conciousness in English better, but not significantly

18 Trilingual Education (3) Developments: Growth of numbers & percentages: 2008: 28 primary schools 2012: 50 primary schools (= 10%) 2030: 250 primary schools (= 50%) “Early Bird English” (grade 5; grade 1) Certification of schools 18

19 Trilingual Education (4) Challenges: 19 Conitnuity to secondary education Quality of teachers in all three target languages Equity of Testing of language command related to level B2 of CEFR (Common European Framework of Reference)

20 Lectoraat Fries en Meertaligheid Samenwerkingsverband NHL + Stenden Ontwikkeling Minor Meertaligheid (30 ECTS) in bachelor-fase Ontwikkeling Master Meertaligheid (60 ECTS) 20

21 Onderzoek in kader lectoraat Reitze Jonkman en Alex Riemersma Lectoraat Fries & Meertaligheid in Onderwijs en opvoeding Meting basisonderwijs - Toetsing einde basisonderwijs Voor Nederlands (mto): Cito-eindtoets resp. Leerlingvolgsysteem Voor Engels (vto): Anglia-toets Voor Fries (mto/t2): Afûk-eindtoets begrijpend lezen en spelling (facultatief); bovendien in 2011: experimentele Cito-eindtoets begrijpend lezen

22 Onderzoek in kader lectoraat Reitze Jonkman en Alex Riemersma Lectoraat Fries & Meertaligheid in Onderwijs en opvoeding Meting voortgezet onderwijs - Toetsing onderbouw voortgezet onderwijs: Voor Nederlands (mto): toetsen op basis van ERK resp. Meijerink Voor Engels (vto): vb. Anglia- en vas-toetsen Voor Fries (mto/t2): experimentele toets woordenschat en spelling

23 Onderzoek in kader lectoraat Reitze Jonkman en Alex Riemersma Lectoraat Fries & Meertaligheid in Onderwijs en opvoeding Onderzoek activerende didactiek gericht op meertalig basisonderwijs Onderzoek Content and Language Integrated Learning (Clil) Ontwikkeling portfolio / instrument voor contact en overdracht gegevens van basis- naar voortgezet onderwijs

24 24 Eskerrik asko Mange Takk Diolch Tankewol Trugarez Grazia Graciis Dankscheen Mercé plan Kiitos Köszönöm Multimesc Thank you Hvala Dankuwel


Download ppt "Meertaligheid in basis- en voortgezet onderwijs 40 jaar UBBO NHL hogeschool Studiedag 25 november 2011 Alex Riemersma – lector Fries en Meertaligheid in."

Verwante presentaties


Ads door Google