De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek op het gebied van meertaligheid bij de Fryske Akademy.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek op het gebied van meertaligheid bij de Fryske Akademy."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek op het gebied van meertaligheid bij de Fryske Akademy

2 Overzicht Basisinformatie Context Vragen en twijfels Onderzoek twee- en drietaligheid Europese dimensie Conclusies

3 Basisideeën Traditioneel ideaal: eentalige mens eentalige maatschappij Babylon versus Pinksteren

4 Basisinformatie 6.000 talen 600 beschreven talen 192 VN-lidstaten 65% wereldbevolking meertalig EU: 27 lidstaten; 23 officiële talen 10% EU-burgers (48 miljoen) meertalig Raad van Europa: 47 lidstaten

5

6 Vragen en twijfels Tweetalig opvoeden is (te) ingewikkeld, Meertalig opleiden is (te) moeilijk, Kinderen kunnen beter alleen Nederlands leren, ‘daar kom je verder mee’, ‘Twee- of meertalig opgeleide kinderen krijgen een taalachterstand in het Nederlands’.

7

8

9 Friese Context West-Germaanse taal Unieke minderheidstaal Fryslân heeft 642,000 inwoners 55% heeft het Fries als moedertaal Fries is sterk als tweede taal

10 De Friese taal in Fryslân (1995)

11 Praktijk onderwijs Fries Basisonderwijs meestal één les per week methode ‘Studio F’ schoolradio en schooltelevisie Fries als voertaal neemt toe Voortgezet onderwijs Fries als vak in onderbouw (vaak 1e jaar) Fries als examenvak (mondjesmaat) Weinig Fries als voertaal

12 Onderzoek Fryske Akademy Onderwijs effectiviteit Twee- en drietalig onderwijs Europese dimensie

13 Onderwijs effectiviteit Taal- en rekenachterstanden in Fryslân in onderwijsmaanden (Van Ruijven, 2001)

14 Uitkomsten onderzoek effectiviteit Friese taal- en rekenachterstanden door achterblijvende leervorderingen Naast individueel niveau, ook verklarende factoren op schoolniveau Non-effect van de taalachtergrond Kwaliteitsprobleem in de bovenbouw

15 F-TARSP Fryske Taal Analyze Remediearring en Screening Proseduere Logopedysk taalynstrumint Grammatikale ûntwikkeling jonge Frysktalige bern Fryske bewurking fan TARSP (Schlichting, 2005; 1 e dr 1987) Profylkaart oersjoch ferrin taalûntwikkeling Help by opstellen fan behannelplan

16 Oars: F-TARSP: normearre foar 1;9-4;3 jier hat 5 leeftydsgroepen  Friese Lexiconlijst (Lutje Spelberg & Schlichting, yn tarieding) foar bern fan 15 o/m 27 moanne

17 Profylkaart Rijen: 7 Grammatikale Ûntwikkelingsfazen Kolommen: Sinstruktueren (3) Wurdkloften Ferbiningswurden Foarnamwurden Wurdstruktuer

18 Drietalig onderwijs (1) Verdeling in voertaal: –groep 1-6: 50% Fries, 50% Nederlands –groep 7-8: 40% Fries, 40% Nederlands, 20% Engels Fries, Nederlands en Engels als voertaal bij andere vakken Bewuste en consequente deling voertalen Interactief taalonderwijs

19 Drietalig onderwijs (2) Uitkomsten van het onderzoek: –Goede prestaties voor het Fries –Prestaties Nederlands in groep 8 op hetzelfde nivo en op landelijk nivo –Prestaties Engels hoger, maar niet significant –Zelfvertrouwen gebruik Engels hoger, maar niet significant

20 Drietalig onderwijs (3) Ambities basisonderwijs: –2012 - 50 drietalige basisscholen (= 10%) –2030 – 250 drietalige basisscholen (= 50%) –Early English Andere ambities: –Drietalig voortgezet onderwijs –In lerarenopleiding Fries en Engels voertaal

21 Europese dimensie EU-beleid: moedertaal + 2 EU-commissaris Leonard Orban: “Fryslân goed voorbeeld” Mercator: Europees Kenniscentrum Meertaligheid en Taalleren Network of Schools & Network of Teacher Training Institutes

22 Kaart fan NOS

23 Aandachtspunten Jonge leeftijd Taal input Ontwikkeling moedertaal Structuur Doorgaande leerlijn

24 Conclusies Meertaligheid is een voordeel Europees burgerschap Duidelijk taalbeleid Gestructureerd taalrijk aanbod Onderzoek, projecten en medisch…

25 Uit ‘Neuropsychologia, Febr 2007: Spreken tweede taal stelt dementie uit! Het spreken van een tweede taal kweekt ‘cognitieve reserves’ die het optreden van dementie uitstellen. Er zijn nog geen medicijnen op de markt die net zo gunstig werken als tweetaligheid.

26 Tankewol Fryske Akademy www.fryske-akademy.nl


Download ppt "Onderzoek op het gebied van meertaligheid bij de Fryske Akademy."

Verwante presentaties


Ads door Google