De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren Cor van der Meer Leeuwarden / Ljouwert, Fryske Akademy 11 Februari 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren Cor van der Meer Leeuwarden / Ljouwert, Fryske Akademy 11 Februari 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren Cor van der Meer Leeuwarden / Ljouwert, Fryske Akademy 11 Februari 2009

2 Het Mercator Kenniscentrum Achtergrond Activiteiten Financieën Conclusies

3 Mercator profiel Meertaligheid en Taalleren Expertise- en documentatiecentrum Wetenschappelijk onderzoek Platformfunctie Congressen en seminars Network of Schools

4 Betekenis Mercator Kenniscentrum Ambities provincie: meertalig onderwijs Ambities gemeente: Leeuwarden Kennisstad, meertalige hoofdstad Voor bedrijven: bewust van waarde meertaligheid Cultuur en toerisme: aantrekkingskracht en beleving van meertaligheid

5 Positionering in stad en regio Hogescholen (Kenniscampus) Open Universiteit Cedin & Taalsintrum Frysk Tresoar, Afûk, HCL Waddenacademie

6 Positionering in Europa Europese Unie –Communication on Multilingualism Raad van Europa –Europees Handvest RML –Kaderverdrag Nationale Minderheden Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking (OVSE / OSCE)

7 Andere Europese partners Network for the Promotion of Linguistic Diversity in Cardiff European Network of Multilingualism in Barcelona European Centre for Modern Languages in Graz Regionale overheden

8 Samenwerking met Baskenland

9 Onderzoeksrapporten Nieuwsbrieven Regionale Dossiers –>40 verschillende dossiers –update iedere 5 jaar –online beschikbaar Publicaties

10 Network of Schools

11 Trijetalich ûnderwiis

12 Bezoek ook van buiten Europa

13 Congressen in 2009 April, congres “Multilingualism, Regional and Minority Languages: Paradigms for the languages of the wider world” in London i.s.m. CETL, UCL en SOAS Juni, “Pedagogy and Didactics in the Multilingual Classroom”, seminar i.s.m. Baskisch Ministerie van Onderwijs September, Mercator Network congres October, “Partnership for Diversity congres

14 Onderzoeksagenda Meerwaarde van Meertaligheid Evaluatie meertalig onderwijs –Doorgaande leerlijn –Ontwikkeling van ‘minimum standards’ –Toepassing CEFR (Common European Framework of Reference) Toepassing van nieuwe technieken in het (taal) onderwijs Leesbevordering bij jonge tweetalige kinderen

15 Financiering Kenniscentrum : 80% Europese Unie / 20% Fryske Akademy : –Basisfinanciering: Provincie Fryslân + Gemeente Leeuwarden ( ) –Projectfinanciering: Samenwerking & Projecten (ruim ) Vanaf 2012: Structurele (lumpsum) financiering via BFTK, Samenwerking & Projecten

16 Conclusies Ideale uitgangssituatie Kennisimpuls –speerpunt FA –onderzoek Samenwerking Leeuwarden Europese Kennisstad

17 Bedankt / Tankewol Cor van der Meer Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning Fryske Akademy


Download ppt "Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren Cor van der Meer Leeuwarden / Ljouwert, Fryske Akademy 11 Februari 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google