De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ANTLR ANother Tool for Language Recognition. Overzicht Inleiding: Antlr: what’s in a name? Vertalers: lexers en parsers LL parser voordelen, akkefietjes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ANTLR ANother Tool for Language Recognition. Overzicht Inleiding: Antlr: what’s in a name? Vertalers: lexers en parsers LL parser voordelen, akkefietjes."— Transcript van de presentatie:

1 ANTLR ANother Tool for Language Recognition

2 Overzicht Inleiding: Antlr: what’s in a name? Vertalers: lexers en parsers LL parser voordelen, akkefietjes Antlrworks: debugger Productieregels voor output Boomgrammatica (Antlr tree grammar) Boomparser (Antlr tree parser) Programmatransformaties Besluit

3 Inleiding ANTLR = ANother Tool for Language Recognition programma om “compilers” te schrijven genereert parser voor front-end van compiler of voor domein-specifieke toepassing ANTLRWorks = antlr programmeeromgeving auteurs –antlr:Terence Parr (UoSF) –antlrworks: Jean Bovet (master student) locatie:http://www.antlr.org tutorial:http://www.ociweb.com/jnb/jnbJun2008.htmlhttp://www.antlr.orghttp://www.ociweb.com/jnb/jnbJun2008.html boek: the definitive Antlr reference CT467

4 Inleiding ANTLR v3 is geschreven in Java Genereert gramatica’s in Java, C, C#,.. Motor = LL(*) top-down parser Vgl. lex/yacc: LR bottom-up Antlr gaat extra mile: –Antlrworks: debug grammatica tijdens parsen –Tree parser: parser van interne boomvoorstelling –String template (source  source herschrijven)

5 Vertaler Wat is een vertaler? Een vertaler leest een invoertekst, analyseert de structuur en schrijft een uitvoertekst Werking? Invoertekst is een stroom bytes. Deze wordt naar “handelbare” vorm gebracht in 2 fasen: Lexicale analyse: vormt woorden  alfabet Semantische analyse: vormt zinnen  taal

6 Lexicale Analyse Doel: “ uit de stroom van bytes betekenisvolle woorden en leestekens te halen die eigen zijn aan de programmeertaal. ” = tokens met attributen Vb.: 5 = geheel getal met waarde 5 a = variabele met naam “ a ”

7 Lexicale Analyse Tokens in EBNF, in hoofdletters, vb: –NUM:('0'..'9')+; –ALF:‘A'..‘Z'|’a’..‘z'; –ID:ALF (ALF|NUM)*; + : ≥ 1 (herhalingsteken, minstens 1) * : ≥ 0 (herhalingsteken, minstens 0) | : “of” Resultaat: “tokens”

8 Grammaticale Analyse Grammatica definieert geldige zinnen, in kleine letters, bv. expr: expr : NUM | ID | expr '+' expr ; Voldoet: 3, alfa, a+b; ander vb: var : ID; assign : var '=' expr; Resultaat: “grammaticaregels”

9 Grammaticale Analyse Parsing met productieregels terminals non-terminals

10 Grammaticale Analyse Afleiding (derivation) = substitutie van nonterminals (ouder) door zijn productie (kinderen)  parseboom

11 Grammaticale Analyse Rechtse of linkse afleiding substitutie van meest rechtse of meest linkse nonterminal door productie  parseboom Toepassing: a : = 7 ; b : = c + (d := 5 + 6, d) Lexicale tokenstroom: id : = num; id : = id + (id := num + num, id)

12 Voorbeeld a : = 7 ; b := c + ( d := 5 + 6, d) Lexicale tokenstroom: id : = num; id : = id + ( id := num + num, id) Afleiding 1 3 2 45 6 7 8 9 10 1112

13 Afleiding 1 3 2 45 6 7 8 9 10 1112 Voorbeeld a : = 7 ; b := c + (d := 5 + 6, d) Lexicale tokenstroom: id : = num; id : = id + (id := num + num, id)

14 1 3 24 5 6 Linkse Afleiding Voorbeeld a : = 7 ; b := c + (d := 5 + 6, d) Lexicale tokenstroom: id : = num; id : = id + (id := num + num, id)

15 Contextvrije grammatica Contextvrij = substitutie kan uitgevoerd worden onafhankelijk van de context = symbolen voor en na de substitutie Ambigue grammatica: waneer meerdere parsebomen mogelijk zijn

16 Predictieve Parser (LL) Principe: de afleidingsregel voor non-terminals wordt bepaald door het ingelezen token, d.w.z. door de ingelezen terminal. Kan gerealiseerd worden door een Recursive descent parser

17 Predictieve Parser (LL) Recursieve afdaling algoritme: 1 functie voor elke niet-terminaal 1 casevoor elke productie Vb.: grammatica

18 3.2. Predictieve parsing Recursieve afdaling algoritme:

19 Grammatica in Antlr TOKENS = terminals regels = nonterminals grammar = regels + tokens prog = startregel grammar prog; prog: assign+ EOF; assign: var '=' expr '\r\n'+; var: ID; expr: NUM | ID | expr '+' expr; NUM: ('0'..'9')+; ALF: ('a'..'z'|'A'..'Z')+; ID: ALF (ALF|NUM)*;

20 Grammatica in AntlrWorks In AntlrWorks:

21 Linkse recursie conflict In AntlrWorks:

22 Linkse recursie conflict Ambiguïteit: welke regel start met dit token? bij input ID: expr  ID of expr  expr + expr ? beide regels kunnen met ID starten...

23 Linkse recursie conflict Regel E start met E [1] E  E + T [2] E  T First(X)  start-tokens van regel (X) First(E) = First(E+T) U First(T)  welke productie: 1 of 2 ?

24 Linkse recursie herschrijven Oplossing: a) herken E  T|E+T als E  T +T +T +.... +T b) herschrijf tot rechtse recursie E  T (+T)*

25 Linkse recursie herschrijven Linkse recursie wegwerken grammar prog; prog: assign+ EOF; assign: var '=' expr '\r\n'+; var: ID; expr: NUM | ID | expr '+' expr; NUM: ('0'..'9')+; ALF: ('a'..'z'|'A'..'Z')+; ID: ALF (ALF|NUM)*; Linkse recursie wegwerken door extra term

26 Linkse recursie herschrijven Linkse recursie wegwerken grammar prog; prog: assign+ EOF; assign: var '=' expr '\r\n'+; var: ID; term: NUM | ID; expr: term (‘+’ term)*; NUM: ('0'..'9')+; ALF: ('a'..'z'|'A'..'Z')+; ID: ALF (ALF|NUM)*; Linkse recursie wegwerken door extra term

27 Debuggen in AntlrWorks Eenvoudige grammatica Debuggen alfa=5 b=2+a

28 Debuggen in AntlrWorks Debuggen: input alfa=5 b=2+a

29 Debuggen in AntlrWorks Debuggen: input + startregel alfa=5 b=2+a

30 Debuggen in AntlrWorks Debuggen alfa=5 b=2+a

31 Gegenereerde bestanden Wat genereert ANTLRWorks nu uit grammatica prog.g? 1.progLexer.java, progParser.java 2.main: __Test__.java  parser  lexer 3.input: __Test__input.txt

32 Tokens en parseboom Debuggen – tokens + parseboom alfa=5 b=2+a

33 Gegenereerde bestanden Structuur van het testprogramma:

34 Acties of producties toevoegen Acties bij herkenning van tokens of regels regels: groen tokens: blauw grammatica: “token” lexer: “A”... “U”

35 Acties of producties toevoegen @members = helper code actie: tel klinkers

36 Acties of producties toevoegen @members = helper code actie: tel klinkers

37 Acties: tel klinkers Input: “aaeaiiou” Output en Afleidingsboom

38 Lexicale en grammaticale analyse FRONT-END Lexicale analyse produceert tokens token = type van woord (bv. getal, “if”)

39 Lexicale en grammaticale analyse FRONT-END Grammaticale analyse produceert syntax. AST = abstracte syntaxboom met betekenis van programma bewaart. Meestal is er extra informatie in symbooltabellen, afhankelijkheidsgrafen...

40 Lexicale analyse en parsing BACK-END De back-end loopt de AST af en genereert de output

41 Boomgenerator ANTLR genereert ook “CommonTree” bomen Nut: overzichtelijke structuur,  boomvoorstellingen in  fasen, programmatransformaties. CommonTree bomen kunnen gegenereerd worden met de optie {output=AST}.

42 Boomgenerator CommonTree bomen kunnen gegenereerd worden met de optie {output=AST}. Boomoperaties zijn productieregels: operator om boom te maken: ^(......) Vb.: ^(wortel blad_1... blad_n) genereert

43 Boomgenerator Boom-grammatica: De output: via apart testprogramma....

44 Boomgenerator Testprogramma: ast = parser g  g.prog_ast  getTree() print ast met ast.toStringTree().

45 Boomgenerator Resultaat van boomgeneratiegrammatica prog_ast: = gewone output ($prog_ast.text) + tree ouput (ast.toStringTree()).

46 Boomgenerator ANTLR genereert “CommonTree” bomen Nut: programmatransformaties. Voorbeeld: for-lus 2x ontrollen in f.g

47 Boomgenerator TreeRewrite.g leest “CommonTree” genereert getransformeede lus Genererende tokens uit = f.g Grammatica f wordt ook gebruikt voor testprogramma in AntlrWorks!

48 Boomgenerator TreeRewrite.g leest “CommonTree” genereert getransformeede lus Genererende tokens uit = f.g Grammatica f wordt ook gebruikt voor testprogramma in AntlrWorks!

49 Boomgenerator TreeRewrite leest “CommonTree” bomen en genereert getransformeede lus

50 Boomgenerator Lustransformatie: Input: Output: for (i=0; i < n; i++) { s = f(i); v = g(k); } for (i=0; i < n; i++) { s = f(i); v = g(k); s = f(i); v = g(k); }

51 Besluit ANTLR is zeer vriendelijk in gebruik Extra mijl: booomparsers en parser IDE Veel documentatie (  o.a. Davy…) Extra’s: refactoring, semantische predicaten, multilanguage, web-support

52 Besluit ANTLR is zeer vriendelijk in gebruik Extra mijl: booomparsers en parser IDE Veel documentatie (  o.a. Davy…) Extra’s: refactoring, semantische predicaten, multilanguage, web-support


Download ppt "ANTLR ANother Tool for Language Recognition. Overzicht Inleiding: Antlr: what’s in a name? Vertalers: lexers en parsers LL parser voordelen, akkefietjes."

Verwante presentaties


Ads door Google