De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trimbos-instituut 2007 1 Pilotproject herziening multidisciplinaire richtlijnen Angst en Depressie Irene van Vliet, Jan Spijker, Ton van Balkom Jolanda.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trimbos-instituut 2007 1 Pilotproject herziening multidisciplinaire richtlijnen Angst en Depressie Irene van Vliet, Jan Spijker, Ton van Balkom Jolanda."— Transcript van de presentatie:

1 Trimbos-instituut 2007 1 Pilotproject herziening multidisciplinaire richtlijnen Angst en Depressie Irene van Vliet, Jan Spijker, Ton van Balkom Jolanda Meeuwissen

2 Trimbos-instituut 2007 2

3 Trimbos-instituut 2007 3 Doel van richtlijnontwikkeling 1.Multidisciplinaire, geïntegreerde zorgprocessen voor alle behandelfasen 2.Kwaliteit van zorgprocessen door heldere, niet-ambigue aanbevelingen 3.Ondersteuning aan zorgprofessionals om evidence-based te kunnen werken 4.Rationale voor klinische beslissingen 5.Brug tussen kennis en praktijk

4 Stelling 1 De Richtlijnen Angststoornissen/Depressie ondersteunen mijn professioneel handelen

5 Stelling 2 De Richtlijnen Angststoornissen/Depressie beperken mijn creativiteit

6 Stelling 3 De Richtlijnen Angststoornissen/Depressie zijn veel te ingewikkeld om in de praktijk toe te passen

7 Trimbos-instituut 2007 7 Projectorganisatie Uitvoering: Richtlijnconsortium Nederland, waarin o.a. Trimbos-instituut, CBO, NHG, LEVV, V&VN, NVvP, NPCF, NVTAG, KWAZO Financiering: ZonMW-programma Kennisbeleid, Kwaliteit Curatieve Zorg (KKCZ)

8 Trimbos-instituut 2007 8 Kerngroep 1.Ton van Balkom, psychiater (voorzitter) 2.Jolanda Meeuwissen, psycholoog (secretaris) 3.Harm van Marwijk, huisarts 4.Berend Terluin, huisarts 5.Jan Spijker, psychiater 6.Irene van Vliet, psychiater 7.Paul Emmelkamp, psycholoog-psychotherapeut 8.Claudi Bockting, psycholoog-psychotherapeut 9.Pieter Kop, eerstelijnspsycholoog 10.Fekke Fekkes, verpleegkundige

9 Trimbos-instituut 2007 9 Betrokken beroepsverenigingen en patiënten/familieorganisaties Federatie Vaktherapeutische Beroepen Federatie Verpleegkunde in de Geestelijke Gezondheidszorg (FVGGZ) Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE) Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk werkers (NVMW) Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NZA) Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) Phorza, professionals in de sociaal-pedagogische hulpverlening Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) Angst Dwang en Fobie Stichting (ADF Stichting) Stichting FobieVrienden Depressie centrum van het Fonds psychische gezondheid Cie. Cliëntenparticipatie in de GGZ

10 Trimbos-instituut 2007 10 Projectdoelstellingen 1.Tot stand brengen van ‘ levende ’ richtlijnen voor angststoornissen en depressie door gebruik te maken van een digitale werkwijze 2.Herzien (gedeeltelijk) van de huidige multidisciplinaire richtlijnen voor angststoornissen en depressie aan de hand van 3-5 uitgangsvragen per richtlijn

11 Stelling 4 Ik vind dat de Richtlijnen Angststoornissen/Depressie onvoldoende rekening houden met individuele patiëntverschillen

12 Stelling 5 Ik vind dat de Richtlijnen Angststoornissen/Depressie ´Stepped Care´ moeten worden gemaakt

13 Stelling 6 Ik vind dat de Richtlijnen Angststoornissen/Depressie te weinig richting geven wat te doen bij chroniciteit

14 Trimbos-instituut 2007 14 Knelpunteninventarisatie 1.Medicatie vs. gesprekstherapie vs. combinatie 2.Culturele diversiteit 3.Gender 4.Stepped care 5.Chroniciteit 6.Taakdelegatie en consultatie 7.Co-morbiditeit 8.Crisis (suïcide, psychose) 9.Diagnostiek 10.Arbeid

15 Trimbos-instituut 2007 15 Uitgangsvraag-1 Op welke wijze moeten interventies ingezet worden voor de behandeling van een patiënt met paniekstoornis, PTSS of een depressieve stoornis, rekening houdend met aard, ernst en beloop van de problematiek?

16 Trimbos-instituut 2007 16 Uitgangsvraag-2 Wat zijn modificaties voor diversiteit (culturele diversiteit, gender)? Kan de richtlijn stepped-care worden gemaakt?

17 Trimbos-instituut 2007 17 Tijdspad Looptijd 1,5 jr, beoogde einddatum 1 Jun-08 Fase 1: Voorbereiding (tot Mrt 07) Fase 2: Ontwikkeling, startfase (Febr-Mrt 07) Fase 3: Ontwikkeling, schrijffase (Apr-Okt 07) Fase 4: Commentaarfase (Dec 07-Febr 08) Fase 5: Rapportage en vervolgactiviteiten ‘levende’ richtlijnen (Mrt-Mei 2008)

18 Trimbos-instituut 2007 18 Problemen oude richtlijn: Angst richtlijn moeilijk te volgen in de praktijk Depressie richtlijn heeft geen algoritme Er wordt in eerste lijn teveel´overbehandeld´

19 Nieuwe evidentie Psychotherapie bij lichte stoornissen superieur aan medicatie Bij paniekstoornis: geen evidentie meer dat bij ernstige agorafobie de combinatiebehandeling superieur is Trimbos-instituut 2007 19

20 Trimbos-instituut 2007 20 Vorm richtlijn paniek en depressie-1 1 e episode- licht recidief- licht 1 e episode ernstig recidief ernstig

21 Trimbos-instituut 2007 21 Vorm richtlijn paniek en depressie-2 1 e episode- licht Stap 1: watchful waiting en psycho-educatie Stap 2: Keuze uit: counseling, problem solving, bibliotherapie Stap 3: Psychotherapie

22 Trimbos-instituut 2007 22 Vorm richtlijn paniek en depressie-3 recidiverend- licht Stap 1: effectief beleid 1e episode volgen Stap 2: voorkeur psychologische behandeling (CGT, IPT, PT) Stap 3: naar algoritme ernstig

23 Trimbos-instituut 2007 23 Vorm richtlijn paniek en depressie-4 1 e episode- ernstig Altijd: Psycho-educatie en controle Stap 1: antidepressiva of psychotherapie Stap 2: combinatiebehandeling Stap 3: intensiveer stap 2

24 Trimbos-instituut 2007 24 Vorm richtlijn paniek en depressie-5 recidiverend- ernstig Stap 1: combinatiebehandeling Stap 2: intensiveer stap 1

25 Stelling 7 Hoera! Nu de Richtlijnen Angststoornissen / Depressie er zijn hoef ik de literatuur niet meer bij te houden en houd ik tijd over

26 Trimbos-instituut 2007 26 Bedankt voor uw aandacht! Voor meer informatie over het Update-project: Jolanda Meeuwissen (projectleider), jmeeuwissen@trimbos.nl


Download ppt "Trimbos-instituut 2007 1 Pilotproject herziening multidisciplinaire richtlijnen Angst en Depressie Irene van Vliet, Jan Spijker, Ton van Balkom Jolanda."

Verwante presentaties


Ads door Google