De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20 e druk 1 Grondslagen Administratieve Organisatie Deel A algemene beginselen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20 e druk 1 Grondslagen Administratieve Organisatie Deel A algemene beginselen."— Transcript van de presentatie:

1 1 prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20 e druk 1 Grondslagen Administratieve Organisatie Deel A algemene beginselen

2 2 AO en interne organisatie Budgettering Interne controle Fin.-admin. functie Hoofdstuk 3 AO: omgevingscondities

3 3  AO = ◦ het complex organisatorische maatregelen ◦ met betrekking tot gegevensverwerkende processen ◦ in een organisatie ◦ gericht op de informatieverzorging t.b.v.  het besturen en doen functioneren van de organisatie  en voor het afleggen van verantwoordingen. Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

4 4  Integratie met interne organisatie: welke gevolgen voor AO?  Informatiebehoeften: hoe concreet vaststellen?  Kwaliteitseisen t.a.v. gegevensverwerkende processen: hoe privacy, betrouwbaarheid, flexibiliteit... garanderen?  Interne integratie (ERP): hoe realiseren?  Externe integratie (internet): hoe privacy, betrouwbaarheid … garanderen? Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

5 5  Verband: geïntegreerd geheel van bedrijfsprocessen én gegevensverwerkende processen  Integratieaspecten ◦ Actuele normen en procedures (randvw) ◦ Budgettering ◦ Interne controle ◦ Financieel aspect Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

6 6  Kwantitatieve vastlegging van verantwoordelijkheden ◦ Planningsinstrument ◦ Instrument voor delegatie van bevoegdheden (ook kwalitatief)  Totstandkoming budgetten ◦ Betrokkenheid verantwoordelijken ◦ Top-down, bottom-up  Functies van de budgettering (6) – p. 142 Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

7 7  Activiteitsbudgetten  Kostenbudgetten ◦ Basis voor tariefcalculatie ◦ Basis voor kostenbewaking/-beheersing  Resultatenbudgetten  Kapitaal(investerings)budgetten  Liquiditeitsbudgetten Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

8 8  IC = iedere controle door of t.b.v. het management van een organisatie op de activiteiten van de leden van deze organisatie.  Is onderdeel van Management Control Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

9 9  Normen (bv. standaard KP)  Informatie over uitvoering (bvb. productie- aantallen)  Toetsing uitvoering met normen (efficiënte productie) Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

10 10  Uitvoeringscontrole: ja/nee  Effectiviteitscontrole: realisatie gestelde doelen?  Kwaliteitscontrole: kwaliteit?  Voortgangscontrole: tijdige uitvoering?  Efficiencycontrole: tegen zo laag mogelijke kosten?  Procedurele controle: volgens vastgestelde regels?  Bevoegdheidscontrole: binnen bevoegdheden? Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

11 11  CT-FS = Het creëren van belangentegenstellingen tussen de schakels van de waardekringloop  Preventieve maatregel van IC  Functies: indelen naar aard v.d. activiteiten: ◦ Beschikken: organisatie contractueel binden ◦ Bewaren: bewaren van geld - goederen ◦ Registreren: vastleggen van ◦ Controleren ◦ Uitvoeren CT-FS = Het -waar mogelijk- voorkómen van ongewenste functiecombinaties! Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

12 12  Belangrijk bij beoordeling van personen die  worden gecontroleerd op basis van eigen rapporten  Verbandscontroles vb. verband tss voorraad en leveranciers  Controleregisters ◦ Standenregisters, creatieregisters  Afstemming registraties met werkelijkheid (voorbeeld lichtpalen)  Cijferbeoordeling vgl met vorige periode Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

13 13  Formele en materiële controle  Detailcontrole en totaalcontrole (bvb.loonstaat)  Directe en indirecte controle  Positieve (juistheid) en negatieve (volledig) controle Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

14 14  Orde en netheid: nood aan regels  Geautoriseerde normen  Controletechnische functiescheidingen  Preventieve maatregelen Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

15 15  Kleine organisaties  Kosten van interne controle  Geen controle op de hoogste leiding  Ongewenste effecten van interne controle  Geen aansluiting bij controlstrategie Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

16 16  Efficiencycontrole van de productie  Controle van de inkoopkosten  Efficiencycontrole op overheadkosten Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

17 17 TREASURER (financieel) (rentabiliteit en solvabiliteit). Financiering, Cash- en creditmanagement CONTROLLER (bedrijfseconomisch) (effectiviteit en doelmatigheid). Prognoses en budgetten, Calculaties, Analyses, IC, Informatieverzorging ADMINISTRATEUR (registratief) (betrouwbaarheid). Grootboek, Deb./Cred.-adm., Prod.-adm., Voorraadadm. Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

18 18  Het rekeningenstelsel  Functies van het grootboek (pg 176) ◦ Informatieve functie  Verantwoordingsaspect  Besturingsaspect ◦ Controlerende functie Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

19 19  Interne controle als proces (control)  Beoordeling van ◦ Opzet van de interne controle ◦ Werking van de interne controle  Controleverrichtingen ◦ Formele en materiële controle ◦ Positieve en negatieve controle Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten


Download ppt "1 prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20 e druk 1 Grondslagen Administratieve Organisatie Deel A algemene beginselen."

Verwante presentaties


Ads door Google