De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20e druk

Verwante presentaties


Presentatie over: "prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20e druk"— Transcript van de presentatie:

1 prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20e druk
Grondslagen Administratieve Organisatie Deel A algemene beginselen prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman  Dr. Van Dijk 20e druk 1

2 AO: omgevingscondities
Hoofdstuk 3 AO: omgevingscondities AO en interne organisatie Budgettering Interne controle Fin.-admin. functie 17

3 Wat is AO? AO = het complex organisatorische maatregelen
met betrekking tot gegevensverwerkende processen in een organisatie gericht op de informatieverzorging t.b.v. het besturen en doen functioneren van de organisatie en voor het afleggen van verantwoordingen. Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

4 Organisatorische aspecten van gegevensverwerking (zie verdere uitwerking)
Integratie met interne organisatie: welke gevolgen voor AO? Informatiebehoeften: hoe concreet vaststellen? Kwaliteitseisen t.a.v. gegevensverwerkende processen: hoe privacy, betrouwbaarheid, flexibiliteit ... garanderen? Interne integratie (ERP): hoe realiseren? Externe integratie (internet): hoe privacy, betrouwbaarheid … garanderen? Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

5 Administratieve Organisatie en Interne Organisatie
Verband: geïntegreerd geheel van bedrijfsprocessen én gegevensverwerkende processen Integratieaspecten Actuele normen en procedures (randvw) Budgettering Interne controle Financieel aspect Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

6 Budgettering Kwantitatieve vastlegging van verantwoordelijkheden
Planningsinstrument Instrument voor delegatie van bevoegdheden (ook kwalitatief) Totstandkoming budgetten Betrokkenheid verantwoordelijken Top-down, bottom-up Functies van de budgettering (6) – p. 142 Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

7 Soorten budgetten Activiteitsbudgetten Kostenbudgetten
Basis voor tariefcalculatie Basis voor kostenbewaking/-beheersing Resultatenbudgetten Kapitaal(investerings)budgetten Liquiditeitsbudgetten Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

8 Interne controle IC = iedere controle door of t.b.v. het management van een organisatie op de activiteiten van de leden van deze organisatie. Is onderdeel van Management Control Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

9 Elementen Interne controle
Normen (bv. standaard KP) Informatie over uitvoering (bvb. productie- aantallen) Toetsing uitvoering met normen (efficiënte productie) Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

10 IC op activiteiten van àlle organisatieleden
Uitvoeringscontrole: ja/nee Effectiviteitscontrole: realisatie gestelde doelen? Kwaliteitscontrole: kwaliteit? Voortgangscontrole: tijdige uitvoering? Efficiencycontrole: tegen zo laag mogelijke kosten? Procedurele controle: volgens vastgestelde regels? Bevoegdheidscontrole: binnen bevoegdheden? Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

11 Controletechnische functiescheiding
CT-FS = Het creëren van belangentegenstellingen tussen de schakels van de waardekringloop Preventieve maatregel van IC Functies: indelen naar aard v.d. activiteiten: Beschikken: organisatie contractueel binden Bewaren: bewaren van geld - goederen Registreren: vastleggen van Controleren Uitvoeren CT-FS = Het -waar mogelijk- voorkómen van ongewenste functiecombinaties! Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

12 Controle op informatie
Belangrijk bij beoordeling van personen die worden gecontroleerd op basis van eigen rapporten Verbandscontroles vb. verband tss voorraad en leveranciers Controleregisters Standenregisters, creatieregisters Afstemming registraties met werkelijkheid (voorbeeld lichtpalen) Cijferbeoordeling vgl met vorige periode Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

13 Controlebegrippen Formele en materiële controle
Detailcontrole en totaalcontrole (bvb.loonstaat) Directe en indirecte controle Positieve (juistheid) en negatieve (volledig) controle Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

14 Minimumvoorwaarden voor een efficiënte IC
Orde en netheid: nood aan regels Geautoriseerde normen Controletechnische functiescheidingen Preventieve maatregelen Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

15 Beperkingen IC Kleine organisaties Kosten van interne controle
Geen controle op de hoogste leiding Ongewenste effecten van interne controle Geen aansluiting bij controlstrategie Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

16 Efficiencycontrole (kostenefficiëntie)
Efficiencycontrole van de productie Controle van de inkoopkosten Efficiencycontrole op overheadkosten Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

17 De financieel-administratieve functie
ADMINISTRATEUR (registratief) (betrouwbaarheid) . Grootboek, Deb./Cred.-adm., Prod.-adm., Voorraadadm. CONTROLLER (bedrijfseconomisch) (effectiviteit en doelmatigheid) . Prognoses en budgetten, Calculaties, Analyses, IC, Informatieverzorging TREASURER (financieel) (rentabiliteit en solvabiliteit) . Financiering, Cash- en creditmanagement Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

18 De boekhouding Het rekeningenstelsel
Functies van het grootboek (pg 176) Informatieve functie Verantwoordingsaspect Besturingsaspect Controlerende functie Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

19 Functie van intern controleur
Interne controle als proces (control) Beoordeling van Opzet van de interne controle Werking van de interne controle Controleverrichtingen Formele en materiële controle Positieve en negatieve controle Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten


Download ppt "prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20e druk"

Verwante presentaties


Ads door Google