De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OUDERAVOND KLAS 3 Nordwin College Buitenpost 24 maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OUDERAVOND KLAS 3 Nordwin College Buitenpost 24 maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 OUDERAVOND KLAS 3 Nordwin College Buitenpost 24 maart 2014

2 Gemengde leerweg + Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg/ met LWT Onze school kent 3 leerwegen:

3 Gemengde leerweg +  extra theorievak (Duits)  gelijkwaardig aan TL  sluit aan op MBO niv. 4 en HAVO  vakopleiding en middenkaderopleiding Toekomstperspectief: bedrijfsleider, verpleegkundige, zelfstandig ondernemer,HAVO EN….Doorstroom HBO

4 Kaderberoepsgerichte leerweg  theorie en praktijk  sluit aan op MBO niveau 3 (evt. 4)  vakopleiding en middenkaderopleiding Toekomstperspectief: afd.hoofd tuincentrum, kraamverzorgster, 1e autotechnicus, zelfstandig ondernemer

5 Basisberoepsgerichte leerweg  theorie en praktijk  sluit aan op MBO niveau 2  variant op BBL: LeerWerkTraject Nederlands en praktijkvak 2 dagen stage per week Toekomstperspectief: verkoopster bloemenwinkel, kwekerijmedewerker, productiemedewerker, kok, medewerker boerderij

6 Structuur MBO * De entreeopleiding (voorheen mbo-1, AKA = Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent ): 1 jaar (niveau 1) * De basisberoepsopleiding (niveau 2): 1 tot 2 jaar * De vakopleiding (niveau 3): 2 tot 3 jaar * De middenkaderopleiding (niveau 4): 3 jaar* * De specialistenopleiding (niveau 4): 1 jaar

7 Toelatingseisen Middelbaar beroeps onderwijs (MBO) Niveau 1, 2, 3, 4 4 KL GL 3 KL 2 BL 1 BBL

8 Tempo MBO Meeste opleidingen 3 jaar Nieuw bekostigingssysteem: Dus: Goede keus is belangrijk!! 1e verblijfsjaar: 120% 2e verblijfsjaar: 100% 3e verblijfsjaar: 100% 4e verblijfsjaar: 100% 5e verblijfsjaar: 50% 6e verblijfsjaar: 50% 7e of meer verblijfsjaar: 0

9 Beroepsopleidende leerweg (bol): twintig tot zestig procent van de leertijd beslaan. volledig dagonderwijs met praktijkstages. recht op studiefinanciering vanaf 18 jaar, met ov jaarkaart

10 Beroepsbegeleidende leerweg (bbl):  werkend leren.  praktijkgedeelte is minimaal zestig procent van de leertijd.  arbeidsovereenkomst met een werkgever.  geen studiefinanciering  kijk bij opleidingen of er een bbl variant is.

11 samengevat onderbouw klas 1 en 2 GLKLBL HAVOMiddelbaar beroepsonderwijs landbouw – techniek – zorg en welzijn - economie TL / GL+

12 HAVO (belangrijkste criteria) 1. Frieslandbreed 6,8 over de vakken waarin examen is gedaan. 2. Nederlands, Engels en wiskunde geen onvoldoende 3. Positief advies VMBO 4. Verplicht aansluitprogramma voor de vakantie met toets of een opdracht. 5. Een toelatingscommissie beoordeelt bespreekgevallen.

13 Startkwalificatie/kwalificatieplicht: tegengaan schooluitval havo, vwo, mbo 2 of hoger leerplichtambtenaar t/m 17 jaar Regionaal Meld- en Coördinatiepunt tot 23 jaar

14 4 sectoren, straks ook in het MBO: Groen Techniek Zorg en welzijn Economie

15 Keus maken in klas 4: Onderwijsmarkt oktober/november Beroepentest/interesse test mei, november, december Open dagen/meeloopdagen 2015 Informeren en om je heen kijken (Voorbeeld: VIP dagen Nordwin College, Doedagen Friese Poort)

16 Voordeel Nordwin College Buitenpost: Je kunt na 4 jaar VMBO alle kanten nog op, geen beperkingen. Reden: Wiskunde is geen keuzevak bij ons groen techniek economie zorg en welzijn

17 www.beroepeninbeeld.nl http://www.beroepeninbeeld.nl/Kwalificatiescan

18 www.mbokeuzetest.nl/nl/keuzetest/aanmelden/school_id,4 http://www.mbokeuzetest.nl/ Nog eens nalezen? zie website bij presentaties!!


Download ppt "OUDERAVOND KLAS 3 Nordwin College Buitenpost 24 maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google