De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Loket MBO Mechatronica

Verwante presentaties


Presentatie over: "Loket MBO Mechatronica"— Transcript van de presentatie:

1 Loket MBO Mechatronica
2008 – 2013 Loket MBO Mechatronica november 2007

2 Loket MBO Mechatronica november 2007
Het proces !!! De roep om verandering vanuit gebruikers/deelnemers LPM. Metaalmoeiheid LPM. April 2007 - Pleniare bijeenkomst - Voorbereidingsgroep LPM Nieuwe stijl Mei 2007 - Regie- en stuurgroep LPM Juni 2007 - Onderwijscommissie FEDA/LPM Juli/Augustus 2007 - Planvorming voor 2008 – 2013 September 2007 - Kenteq November 2007 - Start Loket MBO Mechatronica. Loket MBO Mechatronica november 2007

3 Het loket MBO Mechatronica.
Alle wensen op een rij zettend, veel overeenkomsten met het loket MBO ICT Geïnstitutionaliseerd binnen en gedragen door Kenniscentra (Kenteq/PMLF) en hun natuurlijke partners Het loket MBO Mechatronica. Loket MBO Mechatronica november 2007

4 Loket MBO Mechatronica november 2007
Definitie “Mechatronica is het multidisciplinaire proces van complementaire technologieën die mechanismen kunstmatig laten bewegen en elektronisch beheersen” “Mechatronica is een manier van denken waarbij teamwork en attractief, innovatief onderwijs van essentieel belang zijn.” Loket MBO Mechatronica november 2007

5 Loket MBO Mechatronica november 2007
Missie. Steeds is voornaamste streven, van het Loket MBO Mechatronica, om ervoor te zorgen dat beroeps- onderwijs en bedrijfsleven nauw op elkaar zijn aangesloten zowel regionaal als landelijk. Met als uiteindelijk doel om de sector Mechatronica te voorzien van voldoende gekwalificeerd personeel Loket MBO Mechatronica november 2007

6 Loket MBO Mechatronica november 2007
Uitgangspunten. Structurele invloed op de hele opleidingsketen Bieden van een forum, netwerkbijeenkomsten en samenwerkingverband voor VMBO/MBO,HBO en bedrijven Bevordering van doorlopende leerlijn. Bundelen en ontsluiten van informatie en kennis. Gezamenlijk aanvragen en uitvoeren van projecten. Koppeling tussen de regionale kenniskringen Stimuleren ontwikkeling van ontbrekende elementen in de leeromgeving. Bijvoorbeeld in kwalificaties, leermiddelen, toetsing. Professioneel Loket MBO Mechatronica november 2007

7 Loket MBO Mechatronica november 2007
Stakeholders Het Loket MBO Mechatronica rekent tot haar stakeholders o.a.: Leerlingen Docenten Bedrijven Praktijkscholen Defensie Brancheorganisaties (o.a. FEDA, Metaalunie, UNETO-VNI) Opleidingsfondsen o.a. (A+O, OOM, OTIB) Onderwijsinstellingen (VMBO/MBO/HBO) Kenniscentra ( o.a. Kenteq, PMLF) Science Centra (o.a. Technicon, Delft) Loket MBO Mechatronica november 2007

8 Ondersteunende organisaties.
Ondersteunende organisaties zijn bijvoorbeeld: Herontwerp MBO Cinop KPC Kenniscentrum EVC KCE InduTeq Consortium Beroepsonderwijs Kamers van Koophandel Technocentra Bureau TOP Loket MBO Mechatronica november 2007

9 Loket MBO Mechatronica november 2007
Activiteiten. (1) In samenwerking met Kenniscentra het vernieuwen en onderhouden van de betreffende kwalificatiedossiers. Betrokken bij het opstellen en vaststellen van Landelijke leerplannen/examenprofielen Het gezamenlijk ontwikkelen van relevante en/of ontbrekende onderwijsleer- en examenmaterialen/systemen. Professionaliseren van de beroepspraktijkvorming. Professionaliseren van docenten. Opstarten, in samenwerking met “Herontwerp MBO” van een experimenteercluster Mechatronica. Loket MBO Mechatronica november 2007

10 Loket MBO Mechatronica november 2007
Activiteiten. (2) Het uitvoeren van arbeidsmarkt onderzoek zowel landelijk als regionaal Het initiëren, oprichten en onderhouden van regionale kenniskringen, rekening houdend met een landelijke dekking en regionale spreiding. Het verbeteren en positioneren van het Imago van Mechatronica. Het delen van alle kennis en middelen door deze publiek toegankelijk te maken op Het onderzoeken van de haalbaarheid voor een Stichting Praktijkleren Mechatronica. Bijeenkomsten, beurzen en exposities.. Loket MBO Mechatronica november 2007

11 Loket MBO Mechatronica november 2007
Organisatie (1). Kenniscentra. Loket manager Coördinator Kwalificatiestructuur, BPV, Examinering en PR/Communicatie. Verantwoordelijk voor de uitvoering van alle activiteiten op basis van jaarplan, incl. begroting Loket MBO Mechatronica november 2007

12 Loket MBO Mechatronica november 2007
Organisatie (2). Raad van Advies. Bedrijven/Brancheorganisaties Technisch Beroeps Onderwijs Bemensing vanuit bestaande netwerk LPM aangvuld met ………………….. Taken. De RvA adviseert, in formele zin, Loket MBO Mechatronica en daarmee impliciet de besturen, paritaire commissies en directies van betreffende kenniscentra De advisering is gericht zowel op de wettelijke taken als daaraan gekoppelde niet wettelijke taken van betreffende Kenniscentra. Loket MBO Mechatronica november 2007

13 Loket MBO Mechatronica november 2007
Vervolg. Voorbereiding jaarplan 2008 in volle gang. Uitvoeren activiteitenplan Website in constructie zie: Loket MBO Mechatronica november 2007

14 Loket Mechatronica en LPM.
het Landelijk Platform voor Mechatronica. = Loket MBO Mechatronica Powered bij Kenteq. Loket MBO Mechatronica november 2007

15 Loket MBO Mechatronica november 2007


Download ppt "Loket MBO Mechatronica"

Verwante presentaties


Ads door Google