De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Wat lest de dorst het best?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Wat lest de dorst het best?"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Wat lest de dorst het best?

2 Liturgie zondag 26 januari Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 7, 8 Gebed Schriftlezing: Johannes 4: 5-26 JdH. 5: 2 Tekst: Joh. 4: 13-14 Verkondiging Lied 75: 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Lied 358: 6 Zegen

3 Liturgie zondag 26 januari Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 7, 8 Gebed Schriftlezing: Johannes 4: 5-26 JdH. 5: 2 Tekst: Joh. 4: 13-14 Verkondiging Lied 75: 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Lied 358: 6 Zegen

4 Liturgie zondag 26 januari Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 7, 8 Gebed Schriftlezing: Johannes 4: 5-26 JdH. 5: 2 Tekst: Joh. 4: 13-14 Verkondiging Lied 75: 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Lied 358: 6 Zegen

5 Ps. 84: 1 NB Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom. Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend U ontmoet die leven zijt en leven doet.

6 Liturgie zondag 26 januari Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 7, 8 Gebed Schriftlezing: Johannes 4: 5-26 JdH. 5: 2 Tekst: Joh. 4: 13-14 Verkondiging Lied 75: 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Lied 358: 6 Zegen

7 Liturgie zondag 26 januari Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 7, 8 Gebed Schriftlezing: Johannes 4: 5-26 JdH. 5: 2 Tekst: Joh. 4: 13-14 Verkondiging Lied 75: 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Lied 358: 6 Zegen

8 Ps. 63: 1 NB Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, Naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. Mijn hart wil niets dan U ontvangen, die leven zijt en leven laat. O Heer, mijn ziel en zinnen smachten en dorsten naar U in een land, waarop de zon verzengend brandt,- schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

9 Liturgie zondag 26 januari Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 7, 8 Gebed Schriftlezing: Johannes 4: 5-26 JdH. 5: 2 Tekst: Joh. 4: 13-14 Verkondiging Lied 75: 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Lied 358: 6 Zegen

10 Liturgie zondag 26 januari Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 7, 8 Gebed Schriftlezing: Johannes 4: 5-26 JdH. 5: 2 Tekst: Joh. 4: 13-14 Verkondiging Lied 75: 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Lied 358: 6 Zegen

11 Ps. 17: 7, 8 Red mij van hen, die 't ruim genot Der wereld voor hun heilgoed achten; Geen deel, dan in dit leven, wachten, En maken van den buik hun god. Van hen, die weelde, schatten, staten, Hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot; Verliezen moeten met den dood, En hunnen kindren overlaten.

12 Ps. 17: 7, 8 Maar, blij vooruitzicht, dat mij streelt, Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen; U in gerechtigheid aanschouwen; Verzadigd met Uw Godd'lijk beeld.

13 Liturgie zondag 26 januari Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 7, 8 Gebed Schriftlezing: Johannes 4: 5-26 JdH. 5: 2 Tekst: Joh. 4: 13-14 Verkondiging Lied 75: 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Lied 358: 6 Zegen

14 Liturgie zondag 26 januari Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 7, 8 Gebed Schriftlezing: Johannes 4: 5-26 JdH. 5: 2 Tekst: Joh. 4: 13-14 Verkondiging Lied 75: 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Lied 358: 6 Zegen

15 Liturgie zondag 26 januari Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 7, 8 Gebed Schriftlezing: Johannes 4: 5-26 JdH. 5: 2 Tekst: Joh. 4: 13-14 Verkondiging Lied 75: 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Lied 358: 6 Zegen

16 JdH. 5: 2 Al de weg leidt mij mijn Heiland, troost geeft Hij tot in de dood. Als ik zwak ben in beproeving, sterkt Hij mij met 't hemels brood. Als mijn schreden soms gaan wank'len en mijn ziel van dorst versmacht, geeft Hij mij het levend water, en vernieuwt mijn levenskracht. (bis)

17 Liturgie zondag 26 januari Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 7, 8 Gebed Schriftlezing: Johannes 4: 5-26 JdH. 5: 2 Tekst: Joh. 4: 13-14 Verkondiging Lied 75: 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Lied 358: 6 Zegen

18 Liturgie zondag 26 januari Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 7, 8 Gebed Schriftlezing: Johannes 4: 5-26 JdH. 5: 2 Tekst: Joh. 4: 13-14 Verkondiging Lied 75: 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Lied 358: 6 Zegen

19 Verkondiging Schriftlezing: Johannes 4: 5-26 Tekst: Johannes 4: 13-14 >>> Lied 75: 2, 5 Wat lest de dorst het best?

20 Liturgie zondag 26 januari Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 7, 8 Gebed Schriftlezing: Johannes 4: 5-26 JdH. 5: 2 Tekst: Joh. 4: 13-14 Verkondiging Lied 75: 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Lied 358: 6 Zegen

21 Lied 75: 2, 5 Gij zijt het brood van God gegeven, de spijze van de eeuwigheid; Gij zijt genoeg om van te leven voor iedereen en voor altijd. Gij voedt ons nog, o hemels brood, met leven midden in de dood.

22 Lied 75: 2, 5 Gij zijt het water ons ten leven; de bronnen van de eeuwigheid zijn ons ter lafenis gegeven, zijn doorgebroken in de tijd. O Gij, die als een bron ontspringt in elk die tot U komt en drinkt.

23 Liturgie zondag 26 januari Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 7, 8 Gebed Schriftlezing: Johannes 4: 5-26 JdH. 5: 2 Tekst: Joh. 4: 13-14 Verkondiging Lied 75: 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Lied 358: 6 Zegen

24 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier Ps. 42: 1 NB Ps. 31: 17 Ps. 73: 13 Ps. 116: 4 Afsluiting avondmaal

25 Gemeente van onze Here Jezus Christus Instelling In de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, nam de Here Jezus een brood, sprak de dankzeg- ging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen en zei: dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de beker, sprak de dankzegging daarover uit, liet hem rondgaan en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt tot vergeving van zonden.

26 Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood van de Here totdat Hij komt. Zelfonderzoek en nodiging Wanneer wij aan deze opdracht gehoor geven, vieren we de gemeenschap met onze Heiland die zichzelf gegeven heeft voor onze redding. In zijn licht vieren we ook de gemeenschap met met elkaar. Zondaren worden aan zijn maaltijd genodigd.

27 Voordat we avondmaal vieren, moeten we ons toetsen of we berouw hebben over onze zonden, of we geloven dat onze zonden verge- ven zijn vanwege het lijden en sterven van Christus en of we bereid zijn God van harte en oprecht te dienen. Want wie achteloos eet en drinkt en niet beseft dat het om de gemeen- schap met het lichaam van de Here gaat, roept een oordeel van God over zichzelf af. Erken dan uw diepe schuld voor God en verwacht alle heil alleen van Jezus Christus en verklaar van harte

28 bereid te zijn om dankbaar voor God en de naaste te leven. Dan bent u van harte uitgeno- digd. Vier dan de maaltijd van de Here met een oprecht hart. Ontvang in geloof het brood en de wijn, en verheug u over uw redding door Christus. Wie Christus Jezus erkennen als hun Here en Heiland en Hem hartelijk liefhebben, worden genodigd aan de maaltijd van de Here om dankbaar en gelovig in te stemmen met de lofprijzing van God, onze hemelse Vader.

29 Gedachtenis van Christus Wij prijzen U omwille van Jezus, uw Zoon. Hij heeft het pad van uw geboden voor ons gelo- pen ten einde toe; Hij heeft in de hof van Gethsémané de last van onze zonden getorst zodat zijn zweet werd als druppels bloed die op de aarde vielen; Hij werd gebonden opdat wij zouden worden bevrijd; Hij werd diep gesmaad opdat wij nooit meer te schande zouden worden; Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld opdat wij voor uw rechterstoel vrijgesproken zouden worden;

30 Hij heeft aan het kruis de felheid van uw toorn gevoeld en de angst van het geheel door U verlaten zijn opdat wij door U aangenomen en nooit meer door U verlaten zouden worden; Hij heeft het genadeverbond bekrachtigd toen Hij zei: ‘Het is volbracht’. Hij is om onze recht- vaardiging uit de doden opgewekt, opgenomen in de hemel en gezeten aan uw rechterhand, ons ten goede. Vandaar zal Hij terugkomen om met ons de vrucht van de wijnstok nieuw te drinken in het Koninkrijk van zijn Vader dat geen einde heeft.

31 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier Ps. 42: 1 NB Ps. 31: 17 Ps. 73: 13 Ps. 116: 4 Afsluiting avondmaal

32 Ps. 42: 1 NB Evenals een moede hinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht. Ja, ik zoek zijn aangezicht, God van leven, God van licht. Wanneer zal ik Hem weer loven, juichend staan in zijn voorhoven?

33 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier Ps. 42: 1 NB Ps. 31: 17 Ps. 73: 13 Ps. 116: 4 Afsluiting avondmaal

34 Avondmaalsviering >>> Ps 31: 17

35 Ps. 31: 17 Geloofd zij God, Die Zijn genade Aan mij heeft groot gemaakt, Die voor mijn welstand waakt! Zijn oog slaat mij in liefde gade, Hij wil mij heil bereiden, Mij in een vesting leiden.

36 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier Ps. 42: 1 NB Ps. 31: 17 Ps. 73: 13 Ps. 116: 4 Afsluiting avondmaal

37 Avondmaalsviering >>> Ps 73: 13

38 Ps. 73: 13 Wien heb ik nevens U omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, Op aarde nevens U toch lusten? Niets is er, waar ik in kan rusten. Bezwijkt dan ooit, in bitt’re smart Of bangen nood, mijn vlees en hart, Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

39 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier Ps. 42: 1 NB Ps. 31: 17 Ps. 73: 13 Ps. 116: 4 Afsluiting avondmaal

40 Avondmaalsviering >>> Ps. 116: 4

41 Ps. 116: 4 D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan; 'k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder. Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder; Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan.

42 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier Ps. 42: 1 NB Ps. 31: 17 Ps. 73: 13 Ps. 116: 4 Afsluiting avondmaal

43 Liturgie zondag 26 januari Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 7, 8 Gebed Schriftlezing: Johannes 4: 5-26 JdH. 5: 2 Tekst: Joh. 4: 13-14 Verkondiging Lied 75: 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Lied 358: 6 Zegen

44 Liturgie zondag 26 januari Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 7, 8 Gebed Schriftlezing: Johannes 4: 5-26 JdH. 5: 2 Tekst: Joh. 4: 13-14 Verkondiging Lied 75: 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Lied 358: 6 Zegen

45 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Brazilië en Botswana Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

46 BRA 094 Werkvoorbereidingstraject straatjongeren Brazilië BRA 094

47 Tieners De gezinsomstandigheden in Brazilië zijn vaak moeilijk. Tieners komen zo makkelijk in aanraking met o.a. prostitutie en drugsgebruik.

48 BRA 094 Verlangen Om dit te voorkomen is Jardim Colonial de cursus ‘Ik geloof in mijn toekomst’ gestart. Doel: verlangen naar een beter leven verwezenlijken!

49 BRA 094 Training De kinderen worden o.a. getraind in:  Sociale vaardigheden  Computergebruik  Persoonlijke competenties  Solliciteren

50 BRA 094 Bedrag: € 7.500,- Helpt u, help jij, mee? Bedankt! diac.bur@cgk.nl - www.cgk.nl - facebook.com/deanderdenaaste

51 Hulpverleningsproject BOT 064 Botswana True Love Waits, Gantsi Project BOT 064 HIV/Aids Een van de grootste problemen in Afrika Oók in Botswana 36% van 15 tot 49-jarigen is besmet

52 Hulpverleningsproject BOT 064 True Love Waits (Gantsi) Gestart in 2000 Doel: in 2016 aidsvrije generatie Onderwijs en voorlichting: Team van 10 jonge christenen bezoekt jaarlijks alle scholen in het Gantzidistrict

53 Hulpverleningsproject BOT 064 True Love Waits Gantsi Voorlichting aan jeugdgroepen van kerken Voorlichting onder de vele jongeren die de school niet afmaken

54 Hulpverleningsproject BOT 064 Voorlichting De volgende onderwerpen komen aan bod: hiv/aids, bijbelse huwelijken, condooms, omgaan met groepsdruk

55 Hulpverleningsproject BOT 064 Gelofte De deelnemers beloven hiermee dat ze zich (voortaan) zullen onthouden van seks voor het huwelijk Deelnemers van TLW kunnen een geloftekaart tekenen Deze wordt bewaard door TLW, de deelnemer ontvangt een herinneringskaart ‘ Believing that True Love Waits, I make a pledge to God, myself, my family and my future spouse, to remain sexually abstinent until the day I enter marriage, by the grace of God.’

56 Hulpverleningsproject BOT 064 The best option: Abstain Be faithful Control yourself (onthouding, trouw en zelfbeheersing)

57 Hulpverleningsproject BOT 064 Onze hulp is nodig… Deputaten diaconaat hebben een bedrag van € 8.000,- toegezegd Helpt u mee? Hartelijk dank!

58 Liturgie zondag 26 januari Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 7, 8 Gebed Schriftlezing: Johannes 4: 5-26 JdH. 5: 2 Tekst: Joh. 4: 13-14 Verkondiging Lied 75: 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Lied 358: 6 Zegen

59 Lied 358: 6 U wil ik danken, grote Levensvorst; Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

60 Liturgie zondag 26 januari Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 7, 8 Gebed Schriftlezing: Johannes 4: 5-26 JdH. 5: 2 Tekst: Joh. 4: 13-14 Verkondiging Lied 75: 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Lied 358: 6 Zegen

61 Volgende week zondag hoopt ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Wat lest de dorst het best?"

Verwante presentaties


Ads door Google