De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Congres ‘Architectuur in de Zorg’ Men neme een architect… Recept voor een goed zorgsysteem Nieuwegein, 23 juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Congres ‘Architectuur in de Zorg’ Men neme een architect… Recept voor een goed zorgsysteem Nieuwegein, 23 juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Congres ‘Architectuur in de Zorg’ Men neme een architect… Recept voor een goed zorgsysteem Nieuwegein, 23 juni 2011

2 Wiger Levering Business & IT Architect Capgemini vakgroep Zorg Projecten Herinrichting ICT landschap Splitsing van een zorggroep Gegevensmanagement wiger.levering@capgemini.com 2 Even voorstellen

3 Agenda Referentiearchitectuur vs referentiemodel Architectuurraamwerken Zorgspecifieke referentiemodellen Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 3 In deze sessie staan referentiemodellen centraal. Daarbij komt de vraag aan de orde wanneer en op welke wijze een architect gebruik maakt van referentiemodellen. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van, voor de zorgsector beschikbare, referentiemodellen en mogelijke toepassingen daarvan bij de ontwikkeling van een zorginformatiearchitectuur.

4 Om te beginnen... Hoeveel referentiemodellen denk jij te kennen? Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 4

5 REFERENTIEARCHITECTUUR EN REFERENTIEMODEL Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 5 Bron: Wikipedia, OASIS

6 Definities Referentiearchitectuur A reference architecture in the field of software architecture or enterprise architecture provides a proven template solution for an architecture for a particular domain. It also provides a common vocabulary with which to discuss implementations, often with the aim to stress commonality. Referentiemodel A Reference model in systems and software engineering is a model of something that embodies the basic goal or idea of something and can then be looked at as a reference for various purposes. Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 6 Bron: Wikipedia, OASIS

7 Referentiemodel en –architectuur: De samenhang Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 7 Bron: A Framework for Analysis and Design of Software Reference Architecture’; Angelov, Grefen, Greefhorst Referentie- modellen Architectuur patronen Referentie architecturen Specifieke architecturen

8 Classificatie van (software)referentiearchitecturen DimensionSub-dimensionValues GoalWhy is it defined Standardisation / Facilitation ContextWhere will it be used Single / Multiple organisations Who defines it Software / User / Research / Standardisation organisation When is it defined Preliminary / Classical DesignWhat is described Components / Interfaces / Protocols / Algorithms / Policies and guidelines How detailed is it described Detailed / Semi-detailed / Aggregated How concrete is it described Concrete / Semi-concrete / Abstract How is it represented Informal / Semi-formal / Formal Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 8 Bron: A Classification of Software Reference Architectures:Analyzing Their Success and Effectiveness; Angelov, Grefen, Greefhorst

9 ARCHITECTUURRAAMWERKEN Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 9

10 Architectuurraamwerken Helpen het architectuurproces te structureren Helpen de inhoud van de architectuur te structureren Verschillende achtergronden – Overheden – (Open) standaards – Commerciële organisaties Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 10

11 ISO/IEC 42010 | IEEE Std 1471 Architecture framework: – conventions, principles and practices for the description of architectures established within a specific domain of application and/or community of stakeholders An architecture framework conforms to the Intl Standard when it specifies: – information identifying the framework; – one or more concerns; – one or more stakeholders having those concerns; – one or more architecture viewpoints (and their specifications conforming to the IS); – correspondence rules, integrating the viewpoints (per 5.7 of IS); – conditions on applicability (per 6.1 of IS); – consistency of the framework with the provisions of the ISO/IEC 42010 conceptual model. Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 11 Bron: iso-architecture.org

12 DoD Architecture Framework Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 12 1. Viewpoints 2. Process 4. Reference Models 3. Content Framework Bron: DoDAF v2-volume 1

13 TOGAF - The Open Group Architecture Framework Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 13 1. Viewpoints 2. Process 3. Content Framework TRM 4. Reference Models IIIRM Bron: TOGAF Version 9

14 REFERENTIEMODELLEN EN – ARCHITECTUREN IN DE ZORG Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 14

15 Clusters Standaardisatie organisaties Commerciële organisaties ‘Practice based’ Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 15

16 Standaardisatie organisaties Communicatie standaards / interoperability – HL7 – IHE Terminologie / codering – SNOMED – LOINC – ICPC – ICD Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 16

17 HL7 Gericht op standaardisatie Functional Models – EHR – PHR Reference Information Model – Berichten RIMBAA – RIM Based Application Architecture Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 17 Bron: HL7 wiki

18 IHE Gericht op toepassing van standaards tbv interoperabiliteit Integratie profielen IHE-Connectathon Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 18 Bron: IHE International

19 Commerciële organisaties Siemens Microsoft IBM Oracle Capgemini CORA Model Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 19

20 Siemens – IT Reference Architecture for Healthcare (Referentie) Enterprise architectuur met focus op ICT Holistische benadering – Business – Proces – Applicaties – IT Infrastructure Sluit aan bij – TOGAF – IHE (dus HL7 en DICOM) Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 20 Bron: ITAH Whitepaper.pdf

21 Microsoft - Connected Health Framework Referentie architectuur – Procesmodel – Business Framework (‘Health & Social Care’) – Technology Framework Onderkent meerdere Viewpoints – Zorgontvanger – Instelling – Zorgverlener – Financier – Overheid – Onderzoek Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 21 Bron: CHF ADB v2 Part 3 Technical Framework.pdf

22 IBM Healt Information Framework ‘Industry Libraries’ – Gebaseerd op bestaande ‘standaard’ producten – Use cases specifiek voor zorginstellingen Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 22 Bron: Wikipedia, OASIS

23 Oracle Geen vrij beschikbare referentie architectuur Wel ‘Industry Specific Solutions’ – Healthcare Master Person Index – Health Information Exchange –... Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 23 Bron: Oracle OPN netwerk

24 Capgemini - HIE Reference Architecture Health Information Exchange Reference Architecture Poster tijdens de lunch Themasessie F. De architectuur van een regionaal servicepunt Floor Bos Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 24 Bron: Capgemini

25 COmmon Reference Architecture IT-Solution Architecture reference model TOGAF fase D en E – Technology architecture – Opportunities and Solutions Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 25 Bron: coramodel.com

26 ‘Practice based’ Ziekenhuis Informatie Model Referentie Informatie Model Ziekenhuisapotheken Referentiemodel EPD voor de GGZ Revalidatie EPD Zorg Informatie Model AWBZ brede zorg registratie - BEP model HIS-Referentiemodel Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 26

27 Ziekenhuis Informatie Model (1984) 27 Bron: Ziekenhuisinformatiemodel, 1984 Het ziekenhuisinformatiemodel (ZIM) geeft een algemeen beeld van de informatievoorziening die nodig is voor de aktiviteiten in het algemene ziekenhuis Het ZIM is opgebouwd uit de volgende elementen: — ziekenhuisaktiviteiten die deel uitmaken van een besturend en een uitvoerend proces; — informatiebehoeften: voor het verrichten van aktiviteiten is informatie nodig, waarin moet worden voorzien middels gegevensverstrekkingen; — gegevens, die worden verstrekt om in informatiebehoeften te voorzien; — gegevensvastleggingen: om gegevens te kunnen verstrekken, worden deze eerst door een aktiviteit vastgelegd. Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem

28 Referentie Informatiemodel voor Ziekenhuisapotheken Gericht op: 1.de gebruiker inzicht verschaffen in de bedrijfsprocessen van de ziekenhuisapotheek en het belang van de beschikbaarheid van informatie bij het adequaat uitvoeren ervan, 2.de gebruiker gereedschap aanbieden waarmee veranderingen/verbeteringen snel en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 28 Bron: nvza

29 Referentiemodel EPD voor de GGZ Gericht op selectie EPD voor GGZ – Procesmodel – Requirements Functioneel per proces Non-functioneel tbv... – GGZ Nederland – GGZ instellingen – Software leveranciers Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 29 Bron:GGZ Nederland

30 Revalidatie EPD Ontwerp tbv sector – Niet als referentie, maar om te bouwen en te implementeren 3 dossier niveau’s Procesmodel Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 30 Bron: Presentatie_Functioneel_Ontwerp_Revalidatie_EPD_28_juni_2007

31 Procesmodel AWBZ instellingen Gericht op PvE voor ECD in VVT en VG – High level procesmodel – ‘clickable’ procesmodel Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 31 Bron: zzpclientagenda / btsg

32 Samenhang informatievoorziening gemoderniseerde AWBZ Gericht op tonen samenhang tussen verschillende partijen Aansluitend bij NORA Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 32 Bron: Actiz; Standaardiseren, hoe doe je dat

33 AWBZ-brede zorgregistratie BEP model Gericht op AWBZ sector – Bedrijfsregels – EI-standaarden – Processen tbv uitwisselen informatie – Zorgkantoor – CIZ – Zorgaanbieders – CAK – Client Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 33 Bron: www.zorgregistratie.nl

34 HIS-Referentiemodel 25 jaar dé leidraad voor inrichting HIS Huisarts Informatie Systeem – Brede ICT ondersteuning voor de huisarts Documentatie – Publieksversie Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 34 Bron: publieksversie_HIS_Refmodel_sept10.pdf

35 Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen i-Ziekenhuis – Gestart vanuit NVZ – Kader ter ondersteuning van de inrichting van de informatievoorziening in ziekenhuizen Referentiearchitectuur ter ondersteuning op snijvlak zorg en ICT Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 35 Bron: Nictiz

36 Welk referentiemodel in welke architectuurfase 36 Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem

37

38 VERDIEPING Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 38

39 ISO/IEC 42010 | IEEE Std 1471 Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 39

40 HL7 - EHR-S Functional Model Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 40

41 HL7- Reference Information Model Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 41

42 IHE Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 42

43 Siemens – IT Reference Architecture for Healthcare Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 43 Bron: Wikipedia, OASIS

44 Siemens – IT Reference Architecture for Healthcare Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 44 Bron: Wikipedia, OASIS

45 Microsoft - Connected Health Framework Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 45 Bron: CHF ADB v2 Part 3 Technical Framework.pdf

46 Capgemini – HIE Reference Architecture Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 46 Bron: Capgemini Global Healthcare

47 COmmon Reference Architecture Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 47

48 Ziekenhuis Informatie Model (1984) Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem

49 Ziekenhuis Informatie Model (1984) Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem Bron: Oracle OPN netwerk doelbepaling technische zaken personele zaken materiele zaken finananciele zaken civiele zaken algemene zaken opname en verpleging onderzoek en behandeling medische hulpverlening

50 Referentie Informatie Model Ziekenhuisapotheken Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 50

51 Referentie Informatie Model Ziekenhuisapotheken Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 51

52 REPD GGZ Hoofdprocesmodel Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 52

53 REDP GGZ EDP-profiel Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 53

54 Revalidatie EPD Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 54

55 ECD - Zorg Informatie Model Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 55

56 ECD - procesmodel Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 56 zzpclientagenda.nl

57 Samenhang informatievoorziening AWBZ Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 57

58 Samenhang informatievoorziening AWBZ in de “NORA-structuur” Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 58

59 BEP - Processen Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 59 IndicerenToewijzenLeveren & Eigen bijdrage

60 BEP - Informatiemodel Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 60

61 HIS-Referentiemodel Indeling Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 61

62 HIS-Referentiemodel Dossieritems Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 62

63 Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 63

64 Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen + Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 64

65 Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen toegepast Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 65

66 Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen toegepast Men neme een architect... Recept voor een goed zorgsysteem 66


Download ppt "Congres ‘Architectuur in de Zorg’ Men neme een architect… Recept voor een goed zorgsysteem Nieuwegein, 23 juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google