De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overdracht Alerts.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overdracht Alerts."— Transcript van de presentatie:

1 Overdracht Alerts

2 Overdracht Alerts Een alert verwijst naar een relevante oorzakelijke factor die, indien de patiënt daaraan wordt blootgesteld, de gezondheid van de patiënt ernstige schade kan aandoen. Een zorgverlener zal bij het vormen van diagnostisch en therapeutisch beleid rekening moeten houden met deze factor om redenen van patiëntveiligheid. Daarnaast kan een alert ook betrekking hebben op besmettingsrisico’s voor de omgeving van de patiënt, bijvoorbeeld in het geval van een MRSA besmetting. De oorzakelijke factor, verder in dit model 'Agens' genoemd, kan zijn: een product (een stof, geneesmiddel, verbandmiddel, hulpmiddel), een omgevingsfactor (zonlicht, geluid, temperatuur), een aandoening (conditie of diagnose die beschouwd kan worden als contra-indicatie voor het gebruik van groepen van geneesmiddelen of het ondergaan van een bepaalde therapie), een behandeling, procedure of verrichting die gevaar voor de patiënt kan opleveren, een (sterk) afwijkende uitslag van onderzoek of besmettingsgevaar voor de omgeving van de patiënt (resistente micro-organismen). Voor iedere agens kan de arts aangeven welke reactie die na blootstelling aan de patiënt, teweeg brengt evenals de ernst van deze reactie. De verwachte reactie kan de patiënt zelf betreffen, maar ook de omgeving die blootgesteld wordt aan de patiënt (bv. besmettingsgevaar). De meeste genoemde soort alert betreft het optreden van ongewenste effecten na blootstelling aan een product/stof (allergie of intolerantie). Dit kan gaan om geneesmiddelen maar ook om andere stoffen. Alleen alerts die op het moment van overdracht bij de patiënt actueel zijn, worden overgedragen. De Engelse term alert is onvertaald gebleven omdat deze redelijk ingeburgerd is en er geen consensus is over een goede Nederlandstalige term. Synoniem: Waarschuwingen. Overdracht Alerts

3 Doel - 1 Het doorgeven van aandoeningen of condities die aandacht behoeven, is een belangrijk onderdeel van een medische overdracht. Het raakt de kern van patiëntveiligheid. In de uitvoering van onderzoek en behandeling moet veelal continu rekening worden gehouden met deze, als waarschuwing gemarkeerde, patiëntkenmerken. Ze verschaffen informatie die belangrijk is in relatie met de conditie van de patiënt en de opties die een zorgverlener heeft voor therapie. Alerts vormen dan ook een belangrijk onderdeel van de overdracht. In een overdrachtsdocument zullen in de sectie Alerts patiëntkenmerken voorkomen, zoals: Aanwezigheid van vreemd materiaal met beperkingen voor onderzoek en behandeling; Aandoeningen waarbij een vitale bedreiging kan ontstaan wanneer bepaalde medicatie wordt toegediend. Voorbeelden hiervan zijn elektrische hartziekten als lang QT syndroom of Brugada syndroom. Deze komen in de probleemlijst voor, maar hebben met name consequenties in de acute situatie. Ook een sterk verminderde nier- of hartfunctie kan hieronder vallen; Micro-organismen die een bedreiging voor de omgeving zijn zoals multiresistente bacteriën of andere micro-organismen als TBC / Hepatitis / HIV etc. Situaties waarbij het infectiegevaar juist andersom is, bijvoorbeeld een immuun gecompromitteerde patiënt waarbij de omgeving een gevaar voor de patiënt is (in plaats van andersom). Een kenmerk van de patiënt in de vorm van een gedragsstoornis of agressiviteit, wordt niet als Alert beschouwd, maar is onderdeel van de sociale anamnese. Overdracht Alerts

4 Doel – 2 (vervolg) Alerts worden bij voorkeur gestructureerd overgedragen en zo mogelijk ingelezen in het dossier van de ontvanger, zodat de mogelijkheid ontstaat dat het EPD-systeem er op kan signaleren (beslissingsondersteuning). Het belangrijkst hierbij is beslissingsondersteuning bij het voorschrijven van medicatie. Het eerste doel van de sectie alerts bij de overdracht is dan ook alerts zodanig over te kunnen dragen dat op basis van de inhoud daarvan medicatiebewaking mogelijk wordt. Dit kan als de agens in het alert gecodeerd wordt volgens de G-standaard. Indien het alert dus van toepassing is op de medicatiebewaking, dan heeft het gebruik van de G-standaard  om de stof, de groep stoffen of de contra-indicatie (de agens) te coderen, sterk de voorkeur. Er zijn in Nederland momenteel geen andere afspraken over regels voor beslissingsondersteuning bekend dan die voor medicatie. Om alerts over te dragen die geen betrekking hebben op medicatiebewaking kunnen coderingen dan wel vrije tekst worden gebruikt. De standaard biedt hierin meer vrijheid. Er kan discussie ontstaan over de vraag wat wel- en wat niet als alert in het overdrachtsdocument moet worden meegegeven. In een overdracht zullen met name de matig tot ernstige aandachtspunten en waarschuwingen doorgegeven moeten worden. Door een aandachtspunt expliciet over te dragen als alert kan redundantie ontstaan met informatie in andere secties. Zo kan een sterk afwijkende lab-uitslag ook al in de sectie in Results genoemd worden en een allergie in de sectie Problems. In zulke gevallen kan het echter toch zin hebben deze aandachtspunten als alert over te dragen zodat ze extra benadrukt worden wat van belang is uit het oogpunt van patiëntveiligheid. Er is ook een verwantschap tussen alerts en clinical reminders (zie Plan of Care). Alerts zijn echter meer op de patiëntveiligheid gericht en betreffen actieve waarschuwingen (gevarendriehoek). Clinical reminders zijn meer op kwaliteit gericht en betreffen vaak herinneringen aan (logistieke) handelingen en besluitvorming in beleid die nog uitgevoerd moeten worden. Ook hier geldt, zoals in alle andere secties van de generieke overdrachtsgegevens, dat dit wordt bepaald door het beoordelingsvermogen van de zorgverlener die het overdrachtsdocument aanmaakt voor een collega aan wie hij of zij de patiënt overdraagt. Overdracht Alerts

5 Voorbeeld Overdracht Alerts

6 Toelichting Alert Alert Begindatum Alert Type Allergie
Ongewenste reactie Resistente micro-organismen Waarschuwing Alert Omschrijving (code en/of vrije tekst) Indien geen Alerts aanwezig, dan één van de volgende waardes: Geen gegevens verstrekt door verwijzer Bij navraag geen allergieën bekend Agens Probleem (diagnose of contra-indicatie uit actuele probleemlijst) Product (code en/of vrije tekst) Omgevingsfactor (code en/of vrije tekst) Afwijkende uitslag (vrije tekst) Procedure (vrije tekst) Reactie Reactie Omschrijving (code en/of vrije tekst) Ernst Mild Matig Ernstig Legenda: Rubriek (bestaande uit meer informatie-elementen) Informatie-element binnen een rubriek Mogelijke waarde van een informatie-element (bij volledige opsomming)


Download ppt "Overdracht Alerts."

Verwante presentaties


Ads door Google