De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OVERZICHT PRESENTATIE

Verwante presentaties


Presentatie over: "OVERZICHT PRESENTATIE"— Transcript van de presentatie:

0 « NAIADES » Een Geïntegreerd Europees Actieplan voor de Binnenvaart MEDEDELING VAN DE EUROPESE COMMISSIE JANUARI 2006

1 OVERZICHT PRESENTATIE
BINNENVAART IN EUROPA Het waterwegennetwerk van de EU-25 Binnenvaart ↔ Weg & Spoor Indrukwekkende groei in NW Europa Waarom de binnenvaart promoten? Uitdagingen EUROPEES ACTIEPLAN « NAIADES » Doelstellingen 5 aandachtspunten INSTITUTIONEEL KADER VOLGENDE STAPPEN

2 HET WATERWEGENNETWERK VAN DE EU-25
BINNENVAART IN EUROPA 1/5 18 van de 25 lidstaten Europese vloot: vaartuigen

3 INDRUKWEKKENDE GROEI IN NW EUROPA
BINNENVAART IN EUROPA 2/5 Hinterland van de belangrijke Westeuropese zeehavens → aanzienlijk groter vervoersaandeel van de binnenvaart

4 WAAROM BINNENVAART PROMOTEN ?
BINNENVAART IN EUROPA 3/5 Duurzame mobiliteit → Milieuvriendelijk, energiezuiniger & veiliger Gemiddelde externe kosten per vervoersmodaliteit & type kosten (EU, 1995)

5 WAAROM BINNENVAART PROMOTEN ?
BINNENVAART IN EUROPA 4/5 Duurzame economische groei → ruime capaciteitsreserve & betrouwbaar → alternatief vr. groeiende goederenstromen: minder congesties op de wegen & besparing transportkosten

6 UITDAGINGEN DE BINNENVAART KAMPT NOG STEEDS MET ENKELE PROBLEMEN…
BINNENVAART IN EUROPA 5/5 DE BINNENVAART KAMPT NOG STEEDS MET ENKELE PROBLEMEN… Financiële risico’s voor KMO’s Diverse administratieve regimes & instanties met overlappende bevoegdheden Groot tekort aan geschoold peroneel Algemene perceptie van het grote publiek over de binnenvaart Ongecoördineerde communicatiestrategie Onvoldoende investeringen in en onderhoud van de waterwegeninfrastructuur Weinig weerklank op politiek niveau

7 « NAIADES » Meer goederenvervoer over de binnenwateren van de EU WIE ?
EUROPEES ACTIEPLAN 1/6 DOELSTELLINGEN + Meer goederenvervoer over de binnenwateren van de EU WIE ? EU lidstaten, industrie, sociale partners, riviercommissies, Europese Commissie en de andere instellingen WANNEER ? 2006 tot 2013 Sterke concurrentie-positie van de binnenvaart in de transportsector Integratie van de binnenvaart in de deur-tot-deur logistieke ketens

8 5 AANDACHTSPUNTEN: 1/ Markt
EUROPEES ACTIEPLAN 2/6 Nieuwe logistieke concepten Ondersteunen van intermodale lijndiensten Toegang tot kapitaal vergemakkelijken voor het MKB Wegwerken van administratieve barrières Gelijke concurrentie-voorwaarden Coördinatie ts betrokken overheidsdiensten verbeteren

9 5 AANDACHTSPUNTEN: 2/ Vloot
EUROPEES ACTIEPLAN 3/6 Stimuleren van innoverende scheepsconcepten Veiligheidsverhogende technologieën Milieuefficiënte motoren Renovatieconcepten voor bestaande schepen

10 5 AANDACHTSPUNTEN: 3/ Banen & vaardigheden
EUROPEES ACTIEPLAN 4/6 Betere arbeidsomstandigheden en sociale voorwaarden Promotie en verbetering van carrièremogelijkheden Stimuleren van arbeidsmobiliteit Wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties Stimuleren van levenslang leren Onderwijs- en opleidingsinstellingen

11 5 AANDACHTSPUNTEN: 4/ Imago
EUROPEES ACTIEPLAN 5/6 Ondersteunen en coördineren van promotieactiviteiten Oprichten en steunen van nationale promotiecentra Nationale aanspreekpunten binnen administraties Integratie promotiecentra en aanspreekpunten in een Europees netwerk Compatibele brongegevens

12 5 AANDACHTSPUNTEN: 5/ Infrastructuur
EUROPEES ACTIEPLAN 6/6 Onderhoud en verbetering van het Europees waterwegennet Betere verstandhouding inzake het multifunctioneel gebruik van de binnenwateren Aanmoedigen van de ontwikkeling van overslagfaciliteiten Reconversie van industriële sites nabij waterwegen Ontwikkeling en invoering van RIS

13 INSTITUTIONEEL KADER Samenbrengen van beschikbare expertise
Dubbel werk vermijden Geen bijkomend administratief niveau Synergieën: samenvoegen verschillende taken Vereenvoudigen van de besluitvorming Geharmoniseerde regelgeving op het juiste niveau Samenwerking met niet-lidstaten Meer politieke zichtbaarheid Een plaats in het Europese transportbeleid

14 VOLGENDE STAPPEN ? REEDS ACHTER DE RUG: Binnenvaartconferentie in Wenen, Februari 2006 Gemeenschappelijk standpunt van de Raad omtrent technische voorschriften voor binnenschepen NABIJE TOEKOMST: Deliberatie actieplan “NAIADES” in het Europees Parlement en de Raad van Ministers van de EU Impactstudie van alternatieven voor een institutioneel kader Mededeling omtrent transport logistiek Screenen administratieve barrières Wetsvoorstel vervoer van gevaarlijke stoffen Herziening emissies van scheepsmotoren

15 DANK U VOOR UW AANDACHT !


Download ppt "OVERZICHT PRESENTATIE"

Verwante presentaties


Ads door Google