De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waardering van lineaire rente-instrumenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waardering van lineaire rente-instrumenten"— Transcript van de presentatie:

1 Waardering van lineaire rente-instrumenten
The Financial Markets Academy / Thomson Reuters 8 oktober 2010

2 Programma Implied forward rates Zero coupon rates Waardering Duration
Toepassingen op renteswaps

3 Forward yields

4 Implied forward yield 3-mnds rente = 1,00 6-mnds rente = 1,10 ?

5 Implied forward yield money market (FRA contract rate)
accumulation factor = / = /360 x forward rate 1 183 365 accumulation factor = /360 * 0.011 accumulation factor = /360 * 0.012

6 Calculation method of money market forward forward rates
1 + (rl x dl/year basis) ( -1 ) x year basis / df rf = 1+ (rs x ds/year basis)

7 Implied forward yield capital market – forward periods start after one year
accumulation factor = / = (1 + forward rate)2 1.0404 1 2 yr 4 yr accumulation factor = ( )2 accumulation factor = ( )4

8 Calculation method of capital market forward forward rates
(1 + rl)l Year basis/f ( ) -1 rf = (1+ rs)s

9 Implied forward yield capital market – forward period starts within first year
accumulation factor = = (1 + forward rate)2 1 183 days 2 yr, 182 days accumulation factor = ( /360 x 0.011) accumulation factor = ( )2,5

10 Calculation method of capital market forward forward rates
(1 + rl)l Year basis/f ( ) -1 rf = 1+ (rs x ds/year basis)

11 Implied forward yield money market – forward period starts after one year
accumulation factor = / = ( /360 x forward rate) 1 3,5 yr 4 yr accumulation factor = ( )3,5 accumulation factor = ( )4

12 Calculation method of money market forward forward rates
(1 + rl)l ( - 1) x year basis / df rf = (1+ rs)s

13 Ontleden van de spot rate in implied forward rates
3 mnds rente over 3 mnd over 9 mnd over 6 mnd 3 mnds rente 6 mnds rente 9 mnds rente 12 mnds rente

14 21s v 24s FW 18s v 21s FW 15s v 18s FW 2.40 2.30 2.20 2-jaars spot rate 2% 2.00 1.90 1.75 1.65 1.55 12s v 15s FW 9s v 12s FW 6s v 9s FW 3s v 6s FW 3m EURIBOR

15 Waardering rentedragende producten
Zero couponrente en effectief rendement

16 Waarderen van renteproducten
Beursproducten: Beurskoers OTC: Contante waardemethode Bepaal de toekomstige cashflows Maak deze contant met de zero-couponrentes Tel de contante waarden op

17 Waardering marktconforme staatsobligatie 08/11 – 2,78%
Yieldcurve: 1 jaar 2,29% 2 jaar 2,59% 3 jaar 2,78% 1027,8 27,8 27,8 1 2 27,05 26,32 946,64 27,8/(1 + 0,0278) 27,8/(1 + 0,0278)2 1000,- 1027,8/(1 + 0,0278)3

18 Strips Separate Trading of Registered Interest and Principal Securities
Yieldcurve: 1 jaar 2,29% 2 jaar 2,59% 3 jaar 2,78% 1000 ?

19 Strips Separate Trading of Registered Interest and Principal Securities
Yieldcurve: 1 jaar 2,29% 2 jaar 2,59% 3 jaar 2,78% 27,8 27,8 27,8 1 2 3 ? ? ?

20 Welke rente gebruiken bij afzonderlijke cashflows?
Yieldcurve: 1 jaar 2,29% 2 jaar 2,59% 3 jaar 2,78% 1027,8 27,8 27,8 1 2 27,18 26,41 946,64 27,8/(1 + 0,0229) 27,8/(1 + 0,0259)2 1000,23 1027,8/(1 + 0,0278)3

21 Zero-coupon rente

22 Marktconforme staatsobligatie 09/11 – 2,59%
Yieldcurve: 1 jaar 2,29% 2 jaar 2,59% 3 jaar 2,78 1025,9 25,9 1 2 Koers?

23 Zero-couponrente – bootstrapping
Yieldcurve: 1 jaar 2,29% 2 jaar 2,59% 3 jaar 2,78 1025,9 25,9 1 2 2,29% ?% 25,32 ? 1000,- 974,68 x (1 + ‘2-jrs zero couponrente’)2 = 1025,9 2 jrs zero couponrente: 2,5939%

24 Zero-couponrente – bootstrapping Marktconforme staatsobligatie 08/11 – 2,78%
Yieldcurve: 1 jaar 2,29% 2 jaar 2,59% 3 jaar 2,78% 1027,8 27,8 27,8 1 2 2,29% 2,5939% ?% 27,18 26,41 ? 1000,- 946,41 x (1 + ‘3-jrs zero couponrente’)3 = 1027,8 3 -jrs zero couponrente: 2,7881%

25 Zero-couponrente – conceptuele uitleg
Yieldcurve: 1 jaar 6% 2 jaar 7% 1070 ? 70 1 2 1 2 7% 7% ?% 65,42 934,58 1000,- 1000,-

26 Vergelijken Eindwaarde van de beleggingen moeten gelijk zijn
Eindwaarde coupondragende obligatie EUR 1070 EUR 70 + herbeleggingrente tweede jaar (?)

27 Zero-couponrente Herbeleggingsrente = forwardrente (circa 8%)
Eindwaarde obligatie is dus: EUR % x EUR 70 = EUR 75,6 EUR 1145,60 Rendement zero-couponobligatie 1145,60 / (1 + zero-couponrente)2 = 1000 zero-couponrente = 7,035348

28 Vorm van de yieldcurve Normale yieldcurve: zero-couponcurve is steiler (zero-rentes zijn hoger) Inverse yieldurve: zero-couponcurve is meer invers (zero-rentes zijn lager) Vlakke yieldcurve: zero-couponcurve ook vlak (zero-rentes gelijk aan gewone rente)

29 Zero-couponrentes en effectief rendement
Zerocouponrentes: bereken van de contante waarde van afzonderlijke cashflows Hieruit volgt een koers (niet nodig bij beursproducten) Mbv de koers en de cashflows kan het effectief rendement (internal rate of return) worden berekend

30 Berekenen effectief rendement – 1 berekenen huidige waarde mbv zero-coupon rates
1040 40 40 1 2 38,83 37,63 946,53 1023,00 40/(1 + 0,03) 40/(1 + 0,031)2 1040/(1 + 0,0319)3

31 Berekenen effectief rendement -2 irr berekenen mbv huidige waarde en toekomstige cashflows
1040 40 40 1 2 1023,00,- 40/(1 + r) 40/(1 + r)2 1040/(1 + r)3 1023,0 = 40 (1+r) + 40(1+r) (1+r)3 => er = 3,18

32 Waarderen floating rate note

33 Marktwaarde FRN 100 + 6m-EURIBOR 2,5
3 4 5 Wat is op dit moment in de toekomst de koers van de rest van de FRN?

34 Marktwaarde FRN 102,5 1 2 3 4 5 Makkelijke manier om FRN te waarderen (Ook handig om duration te bepalen)

35 Clean price en dirty price

36 Staatsobligatie 02/12 – 5% - waarderen per jul 2010
Yieldcurve: 6m: 4% (182d) 1 jaar 4,25% z.c. 2 jaar 4,35% z.c. Dus: 1,5 jaar 4,30% (547d) 50 50 Jan ‘11 Jan ’12 CW = 50 / ( /360*0,04) = 49,01 CW = 1050 / (1,043)547/365 = / 1, = 985,80 Som CW = 49, ,80 = 1034,81 Koers in de krant: 1009,88 ?????

37 Dirty price en clean price
Dirty price = som contante waarde van de cashflows Clean price = Dirty price -/- opgelopen rente Dirty price = 1034,81 Opgelopen rente = 1000 * 182/365 * 0,05= 24,93 Clean price = 1034,81 – 24,93 = 1009,88

38 Ontwikkeling dirty price
1050 1000

39 Duration

40 Marktwaarde bond (effectief rendement: 5,9%)
1060 60 60 60 60 1 2 3 4 5 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 56,65 53,50 50,52 47,71 795,84 ‘contante waarde’ (1/(1+n)N 1004,22

41 Marktwaarde bond na rentedaling (effectief rendement 5,8%)
1060 60 60 60 60 1 2 3 4 5 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 56,71 53,60 50,66 47,89 799,61 ‘contante waarde’ = 1/(1 + r)n x cashflow 1008,47

42 Duration Rente omlaag -> koers omhoog
Hoeveel? -> factor: duration % verandering koers = duration x renteverandering ,421% = duration x ,1% ,21 Hoe bepaal je de duration?

43 Deus ex machina: formule (modified) duration
 contante waarden cashflows x looptijd Duration = 1 / (1+r) x  contante waarden = 1/1,059 x 4,46 = 4,21 Correctiefactor

44 Afleiding van de modified duration formule
Koers = C1 / (1 + r*)1 + C2 / ( 1 + r*)2 + …… Cn / ( 1 + r*)n Duration proc. koersverandering / renteverandering in % ofwel duration = Δk/k / Δr bij zeer kleine veranderingen: dk/k / dr ofwel duration = dk/dr / k dk/dr = -1C1 / (1 + r)2 -2 x C2 / ( 1 + r) n x Cn / ( 1 + r)n+1 dk/dr / k =  contante waarden cashflows x looptijd 1 / (1+r*) x  contante waarden * Effectief rendement

45 Verband effectief rendement en koers van obligatie: positieve convextiy
Richtingscoëfficient = duration 1008,47 5,8 Effectief rendement 5,9

46 Basispoint value / delta / PV01
Waardeverandering bij rentestijging met 1 basispunt Portefeuille obligaties van EUR 100 mln, duration 7 jaar Als rente stijgt met 0,01%, daalt de waarde met: 0,01% x EUR x 7 = EUR Voordeel van werken met BPV: risico’s optellen en aftrekken Klant heeft ook een portefeuille medium term notes van EUR 50 mln en een duration van 3 Klant heeft een portefeuille verkochte bundfutures van EUR 100 mln met een duration van 8,5 (positieve BPV)

47 Waardering van IRS

48 Waarderen receiver´s renteswap, vaste coupons
Principal EUR 100 mln Oorspronkelijke looptijd 2 jaar Resterend looptijd 1 jr 3 mnd Fixe poot 4% Variabele poot 6mnds EURIBOR 4 4 3m 9m 1y3m afsluiten waarderen Opgelopen rente Clean market value Gross market Value

49 Waarderen receiver´s renteswap, variabele coupons
Principal EUR 100 mln Oorspronkelijke looptijd 2 jaar Resterend looptijd 1 jr 3 mnd Fixe poot 4% Variabele poot 6mnds EURIBOR, 2e fixing 3% (183 dagen) Laatste fixing variabel 4 4 3m 9m 1y3m 1,541 ? ? Nog onbekende cashflows afsluiten Variabele coupon: 100m x 3% x 183/360 = waarderen

50 Waarderen receiver´s renteswap, EUR 100 mln
Huidige rentes: 3-maands EURIBOR 2,5% (a/360, 92d) 9-maands EURIBOR 2,80% (a/360, 273d)) 3 tegen 9 forward 2,9337 1 jr 3 mnd 3% zc (30/360,450d = 2,96% a/360,457d) 9 tegen 15 forward 3,1432 4 4 3m 9m 1y3m 1,525 1,475 1,606 afsluiten Berekening nog onbekende cashflows 100m x 181/360 x 2,934 = EUR 100m x 183/360 x 3,169 = EUR waarderen

51 Waarderen vaste coupons
Huidige rentes: 3-maands EURIBOR 2,5% (a/360, 92d) 9-maands EURIBOR 2,80% (a/360, 273d)) 1 jr 3 mnd 3% zc (30/360,450d) 4 4 2 1 CW = / ( /360 x 0,025) = waarderen CW = / ((1,03) 450/360 = / 1,03764 = Totaal:

52 Waarderen variabele coupons
Huidige rentes: 3-maands EURIBOR 2,5% (a/360, 92d) 9-maands EURIBOR 2,80% (a/360, 273d)) 1 jr 3 mnd 3 zc% (30/360,450d) 4 4 3m 9m 1y3m 1,525 1,475 1,611 afsluiten 1.541,944 / (1 + 92/360 x 0,025) = ,23 / ( /360 x 2,80) = 1.444,352 / (1,03) 1, = ,38 Totaal: ,34

53 Waarderen receiver´s renteswap, opgelopen vaste rente
Principal EUR 100 mln Oorspronkelijke looptijd 2 jaar Resterend looptijd 1 jr 3 mnd Fixe poot 4% Variabele poot 6mnds EURIBOR, 2e fixing 3% 4 4 1y3m 3m Afsluiten = Laatste fixing vast waarderen Opgelopen vaste rente over 9 maanden: 4% x 270/360 x 100m = 3mln :

54 Waarderen receiver´s renteswap, opgelopen variabele rente
Oorspronkelijke looptijd 2 jaar Resterend looptijd 1 jr 3 mnd Fixe poot 4% Variabele poot 6mnds EURIBOR, 2e fixing 3% 4 4 1y3m 3m 1,525 Laatste fixing variabel waarderen Opgelopen variabele rente in huidige coupon 3% x 91/360 x 100m =

55 Waarderen receiver´s renteswap, vaste coupons
PV = 4,000,000 / (1 + 92/360 x 0.025) = 3,974,606.68 Total: ,829,509.73 4 mio 4 mio 3m 9m 1y3m 1,541,944 1,606,513 1,475,021 contract date valuation date PV = 1,541,944 / (1 + 92/360 x 0.025) = 1,532,155.23 PV = 1,475,021 / ( /360 x 0.028) = 1,444,352.29 PV = 1,606,513 / = 1,548,238.38 Total: 4,524,746.34

56 Totaal te verrekenen Contante waarde vaste coupons: 7.829.509
Contante waarde variabele coupons: ,746.34 Te verrekenen bij unwind ,40 (kredietexposure) Waarvan opgelopen rente (reeds in de boeken) (Clean) Marktwaarde ,39

57 Duration receiver’s renteswap - looptijd 1,25 jr, 4% tegen 6mnds EURIBOR
1y3m Gewogen cashflows vallen tegen elkaar weg: dus duration is ca. 0 ????

58 Duration van IRS bepalen
Hoe verandert de waarde van de cashflows bij een renteverandering? Probleem bij renteswaps: bij een renteverandering veranderen ook de geprognosticeerde cashflows zelf! Oplossing: bekijk IRS als combinatie van twee tegengestelde leningen

59 Duration receiver’s renteswap - looptijd 1,25 jr, 4% tegen 6mnds EURIBOR
104 4 3m 9m 1y3m 1,525 6m-EURIBOR m-EURIBOR

60 Duration receiver’s renteswap - looptijd 1,25 jr, 4% tegen 6mnds EURIBOR
104 Duration ca 1,15 4 3m 1y3m Duration 0,25 101,525

61 waarde irs-yield Positieve convexity bij receivers’ swaps
Richtingscoëfficient = duration irs-yield 3,9 4

62 waarde irs-yield Negatieve convexity bij payers’ swaps
Richtingscoëfficient = duration 3.9 irs-yield 4

63 Agenda trainingsdagen 2011 – eerste halfjaar
Rentederivaten 3 en 10 februari Waardering en Rapportage 6 en 13 april Valutaderivaten 5 en 12 april Fundamentals of FX en Money Markets 8 en 16 februari ACI Dealing Certificate 13, 20 jan, 3, 10 feb ACI Diploma 10, 17, 24 en 31 jan CFA level 1 16 dec 2010, 6 en 27 jan, 17 feb, 10 en 31 mrt, 21 april, 19 en 20 mei


Download ppt "Waardering van lineaire rente-instrumenten"

Verwante presentaties


Ads door Google