De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

REGLEMENTERING & Verzekering

Verwante presentaties


Presentatie over: "REGLEMENTERING & Verzekering"— Transcript van de presentatie:

1 REGLEMENTERING & Verzekering
Theorie 1*I /Initiator René Van Leeuwen

2 VOORSTELLING EN AFSPRAKEN
3*I sedert vroeger brevettencomité + IDEAL-werkgroep nu ondervoorzitter DO en lid subcommissie Edit 1*I sedert eerste theorie 1985 mislukt (op dit vak!) Verwelkoming: grote stap: duiker → instructeur instructeur zijn is een taak! duik meer met je hoofd dan met je benen zo ook dit vak Afspraken: GSM uit Vragen? Vraag het woord.

3 INLEIDING 1. Waarom? 1*I kan volledig zelfstandig:
duikschool leiden, zelfs oprichten examens (t.e.m. 3*D) organiseren 1*I moet dus weten hoe een club/school administratief in elkaar zit, aan welke administratieve eisen ze moet voldoen, wat administratief verzekeringsrechtelijk kan en niet kan, enz …

4 2. Wat ? geheel NIEUWE leerstof voor kandidaten-instructeurs zeer PRAKTIJKGERICHT- kent een enorme GROEI 3. Wanneer ? ingeval van discussie (vb. controle proeven, delegatie, …) als er iets misloopt (ongeval) dagdagelijks (medische onderzoeken, ledenlijsten, …) 4. Bronnen ? NELOS-cursus (slechts 2 bladzijden) NELOS-Vademecum (!) Hippocampus + NELOS-Info (allernieuwste meldingen) NELOS-Website

5 5. Indeling les? I. ADMINSTRATIE Organigram
Algemeen, Befos, NELOS, Commissies Commissie Nationaal Duikonderricht Commissie DO Nelos + College 3*Instructeurs Duikschool - Duikclub Ledenlijsten Medische onderzoeken Melden van ongeval (+ formulier) Brevetten

6 Welke? Controle proeven: wie, waar, delegatie Homologatie Beperkingen per dag Wie duikt met wie (vijfsterrenregel) - Veiligheidsreglement Algemeen Reglement Duikdiepte Dieptebeperkingen Reglement diep duiken Reglement successieve duiken Inschalingprocedures Nitrox Ideal

7 II. VERZEKERING Algemeen: poging tot volledigheid en eenvoud (simplificatie) Praktijk (rechtspraak en voorbeelden) Formulier? III. EXAMENVRAGEN VORIGE JAREN Vragen Oplossingen

8

9

10 COMMISSIE NATIONAAL DUIKONDERRICHT BEFOS
Algemene Vergadering: alle 3*-instructeurs NELOS en LIFRAS dragen de titel van “Nationaal Monitor” Nationale Raad: dagelijks bestuur der Commissie 8 leden: * 2 verantwoordelijken DO NELOS en LIFRAS * 2 verantwoordelijken brevetten NELOS * 2 x 2 NELOS - en LIFRAS 3*-Instructeurs

11 Taken: eerbiedigen CMAS-normen
vertegenwoordiging Belgisch DO (nationaal en internationaal) adviezen geven over gelijkwaardigheid brevetten beide liga’s uitwisselen gegevens over duikpraktijk uitwisselen info DO beide liga’s uitwerken modaliteiten examineren van kandidaten door instructeurs van ander liga organisatie van: wederzijdse erkenning brevetten dubbel lidmaatschap overgaan van leden naar ander liga

12 COMMISSIE DUIKONDERRICHT NELOS
Algemene vergadering: alle 3*-Instructeurs NELOS alle 2*-Instructeurs NELOS alle 1*-Instructeurs NELOS → informatief en raadgevend! College der 3*Instructeurs: alle 3*-Instructeurs NELOS (examinators én niet-examinators) → normatief en besturend!

13 1. algemene vergadering : college der 3*-Instructeurs
2. bestuur : 7 leden 3. brevettencomité : 5 leden 4. veiligheidscomité : 5 leden 5. ereraad : 5 leden 6. sectie technisch duiken : 5 leden 7. subcommissie Edit : 6 leden 8. subcommissie Jeugdduiken : 3 leden → normatief en besturend!

14 COLLEGE DER 3*- INSTRUCTEURS
1. Algemene vergadering: - alle 3*I en 3*I-niet-examinators - komt tenminste 2 maal per jaar samen - kiest uit haar leden: verantwoordelijke D.O. NELOS 6 overige leden bestuur leden der comités (2 x 4) leden Ereraad (5) sectie technisch duiken (4) subcommissie Edit (4) subcommissie jeugdduiken (3)

15 COLLEGE DER 3*- INSTRUCTEURS
2. Bestuur: 7 leden: a. Voorzitter: verantwoordelijke D.O. NELOS b. Vice-voorzitter c. Verantwoordelijke der Brevetten d. Afgevaardigde Brevettencomité e. Afgevaardigde Veiligheidscomité f. Afgevaardigde Sectie Technisch Duiken g. Afgevaardigden (2) Subcommissie Edit

16 Noot: Het College kiest dus de Voorzitter van het D.O. NELOS rechtstreeks, alsook de overige 6 leden van het bestuur. De 7 leden van het bestuur kiezen in hun rangen zelf de vice-voorzitter, de verantwoordelijke der brevetten en de afgevaardigden voor de twee comités (Brevettencomité en Veiligheidscomité) alsook de Sectie Technisch Duiken en Edit. Bovendien kan het bestuur een secretaris, een penningmeester en een verantwoordelijke voor de public-relations aanduiden buiten haar leden. Leden van AV kunnen slechts in één comité zetelen (geldt niet voor Secties).

17 3. Brevettencomité: 4. Veiligheidscomité: 5. Ereraad:
op punt stellen normen behalen brevetten 5 leden (4 verkozen en 1 afgevaardigd) 4. Veiligheidscomité: medische adviezen integreren in D.O. onderzoek ongevallen, alsook duikmaterieel 5. Ereraad: 5 leden die minstens 5 jaar 3*I zijn (allen verkozen) mogen niet zetelen in Bestuur, comités, of Sectie zware duikongevallen en ethiek NELOS -D.O. enkel herzieningsprocedure (dus geen beroep)

18 6. Sectie Technisch Duiken:
onderzoek en ontwikkeling Technisch Duiken. 5 leden (4 verkozen en 1 afgevaardigd) leden mogen tevens zetelen in bestuur of Comité 7. Sectie Edit: Elektronische Didactiek, Internet en Theorie ontwikkeling noodzakelijke hulpmiddelen voor duikopleidingen binnen NELOS. 8. Subcommissie Jeugdduiken 9. Subcommissie Mental Coaching

19 DUIKCLUB - DUIKSCHOOL 1. Duikclub
mag IEDEREEN oprichten, onder 3 voorwaarden: statuten (liefst VZW) of RIO opsturen naar NELOS-beheerraad (of secretariaat) zuurstofapparatuur-bezit bewijzen (aankoop of huur) tenminste 20 leden tellen voor 1*D: 4*D mag aftekenen voor ‘in training’ uitgenodigde instructeur tekent af voor ‘geslaagd’

20 DUIKCLUB – DUIKSCHOOL 1. Duikclub:
voor 2*D: aftekenen door uitgenodigde Nelos-instructeur voor 3*D: kandidaten moeten tenminste 5 lessen volgen in duikschool naar keuze en er examen afleggen, na toelating verantwoordelijke brevetten (duikschoolleider is minstens 2*I)

21 2. Duikschool: mag worden opgericht onder 4 voorwaarden:
a. statuten of RIO naar NELOS (zie onder ‘duikclub’) b. zuurstofapparaat-bezit bewijzen (zie onder ‘duikclub’) c. tenminste 20 leden tellen (zie onder ‘duikclub’) d. instructeur hebben als eerste lid kan ZELF 1*D, 2*D en 3*D organiseren - geheel zelfstandig voor 4*D: federale jury aanvragen (ook voor duikclub)

22 OPMERKING: een (bestaande) duikclub wordt duikschool van zodra één van zijn leden instructeur wordt; een instructeur mag maar zijn eigen nieuwe duikschool oprichten als hij tenminste 2*I is en er duikschoolleider wordt; een 1*-I sluit aan bij een bestaande club: deze club wordt een school; een duikschool verliest haar enige instructeur: probleem voorleggen aan verantwoordelijke der brevetten.

23 OPMERKING: een (bestaande) duikschool kan blijven bestaan als de 1*I/DSL wegvalt en er een andere 1*I in zijn plaats komt als DSL; zelfs als in een bestaande duikschool de2*I/DSL wegvalt, mag er een 1*I als duikschoolleider (DSL) aangesteld worden; enkel voor nieuwe duikscholen geldt de regel dat de nieuwe DSL tenminste een 2*I moet zijn; een duikschool verliest haar enige instructeur: probleem voorleggen aan de verantwoordelijke der brevetten.

24 3. Nieuwe club: op proef aanvaard, doch geen stemrecht (mits voldaan aan 3 voorwaarden) na één jaar proef: nog steeds 20 leden: aanvaard geen 20 leden meer: nog één jaar op proef, doch geen stemrecht, noch Hippocampus jaar daarop nog geen 20 leden: eventueel aansluiten bij reeds bestaande club uit regio (administratief ‘onderafdeling’)

25 4. Brevetafnames in clubs:
1*Duiker: - permanente evaluatie in club - een 4*duiker mag aftekenen voor “in training” - aftekenen ‘voor geslaagd’ door instructeur, uitgenodigd door de club 2*Duiker: club (autonomie van de NELOS-instructeur)

26 3*Duiker: tenminste 5 voorbereidende lessen volgen in school naar keuze deze school moet geleid worden door tenminste een 2*I examens theorie en zwembad in die club af te leggen mits aanvraag aan verantwoordelijke der brevetten (duidt jury aan) 4*Duiker: steeds via federale jury (ook in duikschool)

27 LEDENLIJSTEN Duikers:
betalen het normale lidgeld en vormen de ledenlijst van een club Niet-duikers: reductie lidgeld + aparte ledenlijsten! zwemmen met of zonder vinnen (zonder flessen) onderwaterhockey (zonder flessen) Zwembadduikers hebben brevet duiken niet in open water wel flessen in zwembad Duiken met gehandicapten

28 MELDEN VAN ONGEVALLEN Dodelijk: ONMIDDELLIJK - BINNEN DE 48 UUR
rechtstreeks naar verzekering + medisch attest naar NELOS-secretariaat medisch attest Niet dodelijk: BINNEN DE 15 DAGEN in dubbel (!) naar NELOS-secretariaat

29 Nota: bij lichamelijk letsel is een medisch getuigschrift binnen drie dagen vereist bij een ongeval, samengaand met vergiftiging, verdrinking of bewusteloosheid, moet men de duikuitrusting bewaren ter onderzoek melden van ongeval d.m.v. VOORZIENE FORMULIEREN (in boekje!!!)

30 BREVETTEN NELOS Onze liga kent 7 brevetten toe:
1*-Duiker (duiker 1 ster CMAS) - Elementaire duiker 2*-Duiker (duiker 2 sterren CMAS) - Elementaire duikleider 3*-Duiker (duiker 3 sterren CMAS) - Duikleider 4*-Duiker (duiker 4 sterren CMAS) - Algemeen duikleider drie Instructeurtitels ( ster) Daarnaast zijn er nog andere brevetten: duiker hulpverlener (medische aspecten) nitrox-brevetten (technisch duiken) brevetten inzake duiken met kinderen duiken met gehandicapten vrijduikbrevetten en brevetten Fotografie o.w.

31 BREVETTEN NELOS Onze liga kent 7 brevetten toe:
1*-Duiker - Elementaire duiker 2*-Duiker - Elementaire duikleider 3*-Duiker - Duikleider → RECREATIEVE DUIKERS 4*-Duiker - Algemeen duikleider Instructeurs ( ster) → SPORTDUIKERS

32 CONTROLE PROEVEN EN EXAMENS
Algemeen: énkel NELOS/LIFRAS-instructeurs (steeds conform de NELOS-protocols) mogen van NELOS-kandidaten proeven afnemen Per brevet: 1*-Duiker: tenminste een 1*I (opm. delegatie 4*D) 2*-Duiker: tenminste een 1*I (opm. delegatie 4*D) 3*-Duiker: tenminste een 1*I (opm. delegatie 4*D) 4*-Duiker: a. open water: tenminste een 2*I (opm. delegatie aan 1*I) b. zwembad/theorie: federale jury (leden 2*I - voorz. 3*I)

33 CONTROLE PROEVEN EN EXAMENS
1*-instructeur/Initiator: open water: tenminste een 2*I (uitz.: 3*I voor proef organisatie) didactiek + theorie: federale jury (enkel 3*I) 2*-instructeur: theorie en stage: federale jury (enkel 3*I) 3*-instructeur: theorie, voordracht en stage: federale jury (enkel 3*I) duiker hulpverlener: Medische Commissie en 3*I nitrox: nitrox-Instructeur

34 HOMOLOGATIE DER BREVETTEN
Wat? voor alle brevetten en instructeurtitels Waar? NELOS-secretariaat Wanneer? Ganse jaar (uitz. zomervakantie) Wie? leden op ledenlijst van het lopende duikseizoen Voorwaarden? alle proeven in orde (theorie, zwembad, open water en DL) homologatiegeld gestort medisch in orde Terugzending? automatisch aan clubsecretariaat (tenzij andersluidend verzoek)

35 DUIKER HULPVERLENER Brevet uitgereikt door de Medische Commissie
Geen duikbrevet vereist Theorie: medische commissie en duikonderricht regionaal georganiseerd op één tijdstip Praktijk: duikonderricht

36 BEPERKINGEN PROEVEN / DUIKLEIDINGEN OP 1 DAG
Nota: de beperkingen proeven/DL op één dag gelden enkel voor kandidaten en niet voor juryleden! Alle proeven/duikleidingen: Per duik mag maximum één proef/DL afgelegd worden Geen proeven tijdens duiken waarbij een duikleiding wordt afgenomen (dit geldt zowel voor de kandidaat-DL als voor de andere duikers)

37 BEPERKINGEN PROEVEN OP 1 DAG
Wat betreft de stijgproeven: Dit zijn: B2, B3, en B4 C2, C3, C4 en C5 D2, D3, D4, D5 en D6 Er mag slechts één stijgproef per dag afgelegd worden Deze proeven mogen niet tijdens een successieve duik afgelegd worden. Deze proeven moeten in het begin van de duik afgelegd worden (uitz. B2, C2 en D2)

38 De andere proeven en duikleidingen:
Dit zijn: De andere proeven: B1, C1 en D1 Duikleidingen: BL 1-3, CL 1-4 en DL 1-4 Algemene regel: steeds maximum één proef / duikleiding per duik Zij mogen zowel tijdens een enkelvoudige als tijdens een successieve duik uitgevoerd worden; er mogen evenwel maximum twee proeven per dag afgelegd worden

39 Opmerkingen: Proeven aan oppervlakte: steeds voor de duik Alle andere proeven: in begin van de duik (uitz. B2, C2 en D2) Bij verticale proeven slechts één poging per duik (+ uitz.) Bij verticale proeven: steeds in directe omgeving van oppervlaktebeveiliging (boot of kant) Instructeur mag nooit toelaten dat kandidaten verticale proeven op elkaar afnemen Kandidaat mag slechts éénmaal naar beneden voor hij zijn proef begint

40 OPENWATERPROEVEN WAAR?
2*D en 3*D: overal ter wereld (uitz. CL 4: in “onze” wateren) 4*D: in “onze” wateren (met beperkte zichtbaarheid) (uitz. DL 1 t/m 4: overal ter wereld) Nota: diepe zwembaden: 2*D: de proeven tot en met 2*D mogen gebeuren in diepe zwembaden 3*D en 4*D: al deze openwaterproeven moeten gebeuren in open water

41 VOLGORDE? 2*Duiker: volgorde proeven en examens is vrij
voor begin o.w. proeven: gehomologeerd 1*D zijn 3*Duiker: voor begin o.w. proeven: gehomologeerd 2*D zijn voor begin proeven 30 m: vereiste duiken op 30 m gedaan hebben 4*Duiker: theorie en zwembad vormen sluitstuk openwaterproeven en duikleidingen allen voorafgaandelijk af te leggen (DL 4 na DL 1-3) voor begin o.w. proeven: gehomologeerd 3*D zijn voor begin proeven 40 m: vereiste duiken op 40 m gedaan hebben

42 LEEFTIJD? 2*Duiker: leeftijd is vrij (voor 14 jaar: jeugdduiken!)
homologatie 14 jaar autonoom duiker: tenminste 18 jaar 3*Duiker: voor begin proeven (o.w., theorie, zwembad): 16 jaar zijn volgen lessen, afleggen vereisten duiken mag vroeger 4*Duiker: voor begin proeven (o.w., theorie, zwembad): 18 jaar zijn

43 DELEGATIE? Algemeen: alle stijgproeven: effectieve controle door instructeur alle laatste duikleidingen: effectieve controle door instructeur Bepalingen: sommige proeven en duikleidingen kunnen gedelegeerd worden de bevoegde instructeur laat de controle uitvoeren door een controlerende instructeur/4*D (hierna CID genoemd) 2*D en 3*D: enkel proeven B1, BL 1-2, C1, CL 1-2 zijn delegeerbaar aan een 4*D. 4*D: enkel proeven D1, DL 1-2 zijn delegeerbaar aan tenminste een 1*I

44 DELEGATIE? Concreet/voorwaarden:
de CID moet het daarvoor minimum toegelaten brevet/titel hebben de CID moet voldoende bekwaam worden geacht; de delegerende instructeur blijft verantwoordelijk een delegatie geldt steeds voor één proef/duikleiding de delegatie moet vooraf door de instructeur gegeven worden de instructeur moet niet ter plaatse aanwezig zijn zowel de instructeur als de CID tekenen de proef/duikleiding af op de brevettenkaart

45 WIE DUIKT MET WIE ? “ VIJFSTERRENREGEL”
Om in een duikgroep van 2 duikers veilig te duiken, moet men tezamen 5 of meer sterren hebben. 2. Sterverdeling: 1*D, 2*D, 3*D en 4*D : 1,2,3 of 4 sterren instructeurs : 5 sterren 3. Besluit: streefdoel = 1*D minstens met 4*D = 2*D minstens met 3*D hoogst gebrevetteerde duikt met laagste gebrevetteerde

46 WIE DUIKT MET WIE ? 4. Opmerkingen:
DO laat toe dat een 3*D en 1*D samen duiken, onder volgende voorwaarden: in de duikploeg is maximum één 1*D aanwezig 1*D heeft minimum 15 duiken maximumdiepte (uiteraard !) 20 meter

47 WIE DUIKT MET WIE ? DO laat toe dat twee 2*D autonoom samen duiken, onder volgende voorwaarden: beiden minstens 18 jaar géén decoduiken maximaal 2 duikers in de duikploeg maximaal 20 meter diep duikleider moet bekend zijn met de duikplaats voor wateren met stroming / beperkte zichtbaarheid moet een instructeur ter plaatse aanwezig, zijn goedkeuring geven géén bijzondere duiken (zie veiligheidsreglement) beide duikers moeten elk minstens 3 duikleidingen gedaan hebben (voor 2*D, gehomologeerd voor )

48 WIE DUIKT MET WIE ? uitzonderlijk mogen twee 2*D samen duiken (dus géén drie 2*D tezamen!) in “onze” wateren” (Oosterschelde - steengroeven), onder volgende voorwaarden: toegestaan door een instructeur, ter plaatse aanwezig instructeur kan de bekwaamheid der betrokken duikers evalueren twee 1*D zullen dus nooit samen mogen duiken (evenmin 1*D met 2*D!)

49 VEILIGHEIDSREGLEMENT
1. Algemeen: Dé leidraad bij organisatie der duiken Volg naast de letter, vooral de GEEST van dit reglement! 2. De uitrusting: Duikleider - Mededuiker Nachtduiken: kompas en duiklamp (per duiker) verplicht IJsduiken: buddyline en duiklamp (per duiker) verplicht Noordzee(wrak)duiken: duiklamp (per duiker) verplicht

50 3. Het duiken: Taken Algemene duikverantwoordelijke Duikleider Hekkensluiter Wie duikt met wie? Duik aan de minste ervaren duiker aanpassen CMAS - Buddy-systeem! Verliesprocedure (OSB!) Decompressie (US-navy 93 - Computer?) Maximumdieptes per brevet, in steengroeves, Oosterschelde, Noordzee

51 4. Bijzondere duiken: Nachtduiken Wrakduiken op de Noordzee (reglement!) IJsduiken (reglement!) Grotduiken

52 ALGEMEEN REGLEMENT DUIKDIEPTE
1. Dieptebeperking per brevet: 15 m : de eerste 5 duiken zijn beperkt tot 15m 20 m : vanaf de 6de duik : de 1*D blijft tot deze diepte beperkt : twee 2*D die samen autonoom duiken zijn ook tot deze diepte beperkt 30 m : na homologatie tot 2*D : de 2*D blijft tot deze diepte beperkt 40 m : na homologatie tot 3*D : de 3*D blijft tot deze diepte beperkt + 40 m : enkel voor sportduikers (vanaf 4*D) : “ oude” 3*D: max. 57 m

53 2. Reglement diep duiken:
a) DUIKEN TOT 30 m: 0 m tot en met 30 m geen bijzonderheden reserve 50 bar b) DIEPE DUIKEN: - 31 m tot en met 57 m controle dieptebeperking uitgebreide briefing + duikprofiel verplicht manometer + reddingsvest/trimvest reserve 75 bar c) EXTREME DUIKEN: dieper dan 57 m idem als bij ‘diepe duiken’ reserve 100 bar iedere duiker zuurstof (autonomie: 1 uur/duiker) bemande meerplaatscaisson binnen 3 uur bereikbaar

54 3. Steengroeven & Oosterschelde:
STEENGROEVEN: dieper dan - 40 m verboden OOSTERSCHELDE: dieper dan - 40 m afgeraden

55 REGLEMENT SUCCESSIEVE DUIKEN
1. Algemene regel: Na een diepe duik of decompressieduik is slechts één successieve duik toegelaten. Deze tweede duik mag eveneens een diepe duik of decompressieduik zijn. Indien men meer dan één successieve duik wenst te maken, moeten alle duiken niet-decompressieduiken zijn, en is de maximale diepte 30 meter.

56 REGLEMENT SUCCESSIEVE DUIKEN
2. Uitbreiding Reglement diep duiken: DUIKEN TOT 30 m: aantal successieve duiken is ongelimiteerd. indien alle duiken niet-decompressieduiken zijn. DIEPE DUIKEN: één successieve toegestaan. een tweede successieve duik is verboden (tout court). EXTREME DUIKEN: geen successieve duiken toegestaan.

57 3. Bijkomende regels: waar ook ter wereld van toepassing. overschakelen tussen de drie systemen is mogelijk met een tussentijd van 12 uur. indien de tweede duik onverwacht een decompressieduik / diepe / extreme duik wordt: tweede successieve duik is verboden en men moet 12 uur wachten. indien tweede (of derde,…) successieve duik onverwacht een decompressieduik / diepe / extreme duik wordt: dit is incident: duik onmiddellijk beëindigen (met uitvoering eventuele trappen). Volgende successieve duiken zijn dan uiteraard verboden. aan de overige gebruiksregels van de NELOS-94-tabellen verandert niets.

58 4. Definitie decompressieduik:
Decompressieduik: een duik waarbij trappen moeten gemaakt worden. Bij gebruik van een deco-computer: een duik waarbij tijdens het beëindigen van de duik vanaf een diepte van 12 meter of ondieper deco-stops op het scherm worden weergegeven. 5. Aanbevelingen: het is aangeraden tijdens de herhalingsduik naar een minder grote diepte dan tijdens de eerste duik af te dalen. het is aangeraden een dag rust te nemen na 5 dagen van intensief duiken. het is aanbevolen om de tijden tussen de opeenvolgende duiken zo groot mogelijk te houden.

59 INSCHALINGSPROCEDURE
1. Technische brevetten: A. CMAS-brevet: mag zich aanbieden voor eerstvolgend NELOS-brevet (alle proeven doen) / er is ook een inschaling mogelijk voor het overeenkomend NELOS -brevet: 1*-2*-3*D: 2 Nelos-I : kennis, checkduik (+ redding), CPR, theoretische proef invullen betreffende kaart (2 instructeurs !) + homologatie 4*D: bij gunstige toetsing van kennis en duikvaardigheid inschalingsvoorstel en aanstelling één 3*I en één 2*I: kaart + homologatie Dit is idem voor VVW-brevetten!

60 B. Lifras: geen probleem : automatisch NELOS -brevet (vanaf 3*D: structuur NELOS en specifieke regels en veiligheidsreglement). C. PADI: OWD met 5 duiken of AOWD: aanbieden voor 2*D (alle proeven doen!). Rescue met 25 duiken: aanbieden voor 3*D (alle proeven doen! + theorie + zwembad + alle voorwaarden). D. Anderen (commercieel of niet-commercieel): evaluatie door tenminste 2*I: beslist op welk niveau kandidaat zich mag aanbieden. krijgen nooit een NELOS -brevet zonder meer! alle proeven (OW, zwembad én theorie) moeten worden doorlopen!!!

61 2. Instructeurtitels inschalingformulier bij bestuur Duikonderricht NELOS. benoeming inschalingcommissie (lid bestuur DO - 3*I uit regio - twee andere 3*I). leidraad inschaling 1*I, 2*I en 3*I. 3. Inschaling van clubs aanvraag bij voorzitter Raad van Bestuur NELOS. benoeming werkcommissie (samenstelling bepaald door omvang van het werk). hulp van NELOS-D.O. aan deze clubs (mentors).

62 NITROX 1. Basis Nitrox Duiker: 18 jaar 2*duiker 50 duiken
in orde met dieptekwalificatie medisch in orde enkel met standaardmengsels Nitrox 32 en Nitrox 36 schriftelijk examen en 2 praktijk-duiken

63 NITROX 2. Gevorderd Nitrox Duiker: 18 jaar 3*duiker 100 duiken
5 nitrox-duiken gedaan medisch en administratief in orde mag met eender welk nitrox-mengsel duiken mag op 3 meter decompresseren met zuivere zuurstof schriftelijk examen en 2 duiken volledig zelfstandig plannen

64 NITROX 3. Nitrox-Instructeur: minstens 1*I zijn.
minstens 1 jaar GND zijn (homologatie). medisch en administratief in orde zijn. 25 nitrox-duiken gedaan hebben. NB: 4*D mag rechtstreeks GND-cursus volgen - indien ok - na 10 duiken homologeren. NB: Nitrox-proeven zijn inlogbaar in de Ideal!

65 NELOS-IDEAL 1. Motivatie 2. Welke kosten worden gedekt?
open water proeven (voorkomend op brevettenkaarten). doopduiken met beginnelingen (eerste 15, inclusief 5 doopduiken). officieel door Nelos ingerichte examens (theorie en/of praktijk). officieel door Nelos ingerichte theorielessen. officieel door Nelos ingerichte vergaderingen D.O. VOORWAARDEN VOOR INLOGBAARHEID: maximum 1 openwaterprestatie per duik (dus hetzij 1 proef, hetzij 1 doopduik). prestaties dienen te gebeuren volgens NELOS-protocol. IDEAL moet goed leesbaar en volledig worden ingevuld (ook laatste blad!). maximum 2 zegels per dag.

66 NELOS-IDEAL 3. Welke kostendekking?
1/3 naar clubs a rato van dat jaar gecreëerde brevetten. saldo naar 4*duikers en instructeurs. verdeeld naargelang prestaties op basis van punten per prestatie. punten van instructeurs x 1,5. werkingskosten vooraf in mindering van de totale som. 4. Waarvan komen inkomsten? homologatiegelden (€ 103,15 - € 64,50 - € 38,67 - € 25,80 voor respectievelijk 1*D, 2*D, 3*D en 4*D; € 57,21 voor de nitrox-brevetten).

67 NELOS-IDEAL 5. Controlesysteem: brevettenkaarten inhouden steekproeven
copies logboekjes handtekeningen ter controle sanctie = uitsluiting 6. Deelname: niet verplicht deelnemen = aanvaarden systeem in zijn totaliteit, met beperkingen en controle

68 VERZEKERING Voldoen aan VIER voorwaarden, en wel cumulatief:
Medisch in orde zijn. Bij een NELOS-club aangesloten zijn. Niet alleen duiken. Brevet bezitten (zelfs van een andere duikbond). Samengevat: DUIK STEEDS VOLGENS DE FEDERALE REGLEMENTEN EN JE BENT STEEDS VERZEKERD!!!

69 VERZEKERING Uitzonderingen:
Men is toch niet verzekerd - ook al zijn de 4 voorwaarden in orde: Gevaarlijk of roekeloos duiken. Bezoldiging ontvangen, hoger dan de normale kosten. Men is toch verzekerd - ook al zijn de 4 voorwaarden niét in orde: Alleen duiken voor hulp te bieden in nood. Duiken voor het behalen van het 1*D-brevet (minstens maximum 10).

70 VERZEKERING: ENKELE BELANGRIJKE ARTIKELS
Voorwoord punt 3 en consequentie punt 2: duikreglementen NELOS liggen mede aan de basis van de risicobeoordeling van de maatschappij. duiken volgens reglementen NELOS-BEFOS is een essentiële voorwaarde voor dekking. Samengevat: DUIK STEEDS VOLGENS DE FEDERALE REGLEMENTEN EN JE BENT STEEDS VERZEKERD!!!

71 Bijzondere gevallen: 65-plussers: waarborgen beperkt als volgt:
overlijden en B.I.: tot 30% van het voorziene kapitaal. medische kosten: 100% van de in de polis voorziene sommen. Dagvergoeding: geen. B.A. Instructeurs: maatschappij verzekert hen ook: ook voor 3*D en 4*D die door instructeurs gedelegeerd zijn om opleiding te geven. ongevallen toe te schrijven aan “manifest verzuim” bij opleiding zijn uitgesloten. manifest verzuim = ontbreken van essentiële voorbereidingen waardoor de goede afloop der activiteit al wordt gehypothekeerd voor de aanvang ervan.

72 Mededuikers dienen GEBREVETTEERD te zijn: wat houdt zulks in?
BEFOS-brevet bezitten. EQUIVALENT brevet bezitten CMAS, PADI en alle door de CMAS geconventioneerde brevetten (verzekerd bij zowel club- als privé-duiken). ANDERE brevetten: hij die aanspraak maakt op de polis voorwaarden moet de equivalente waarde dienen te bewijzen (VDTL – IADS – NAUI …). Mogelijkheid tot bijkomende verzekeringsopties (persoonlijke ongevallenverzekering - mits BIJPREMIE) BA-verzekering: Art. 5: NELOS-leden onderling worden als derden aanzien (gunstig !!!)

73 VOORBEELDEN EXAMEN-VRAGEN VOORGAANDE JAREN
Mondeling examen Tips Voorbeelden Veel Succes!

74 Les Reglementering 1*I Versie 6.0. Laatste bijwerking dd René VAN LEEUWEN


Download ppt "REGLEMENTERING & Verzekering"

Verwante presentaties


Ads door Google