De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

December 2005 - versie 1.0 Reglementering 4* Duiker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "December 2005 - versie 1.0 Reglementering 4* Duiker."— Transcript van de presentatie:

1 December 2005 - versie 1.0 Reglementering 4* Duiker

2 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker2 Goed om weten Dit is een basispakket.

3 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker3 Met dank aan Stuurgroep: Reglementering Verantwoordelijke: Miriam Hagendorens Redactieteam: René Van Leeuwen Miriam Hagendorens

4 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker4 Legende Te kennen Lectuur Zeker te onthouden

5 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker5 Nota aan de lesgevers Er bestaan 2 types presentatie Type 1: Basispakket Dit type dient als basis voor een les die u zelf uitwerkt. Het is dus niet geschikt om zo te gebruiken als les. Type 2: Lesvoorbereiding Dit type is een volledig uitgewerkte les die als dusdaning gegeven kan worden (inclusief oefeningen, lesplan, …) U kan: slides kiezen de volgorde veranderen alle aanpassingen doen die noodzakelijk zijn voor uw les aan de lesvoorbereidingen mag u elementen van een bestaand basispakket toevoegen Wat u NIET mag doen: nieuwe lesstof toevoegen. De presentatie bevat de volledige stof op een bepaald niveau en mag zeker niet verzwaard worden. Erg belangrijk: de presentatie bepaalt dus welke stof op een bepaald niveau gegeven mag worden. de infomap bepaalt welke stof gegeven moet worden. Mogen we u vragen om de lessen die u met deze presentatie gemaakt hebt, samen met het lesmateriaal (lesplan, oefeningen, …) op te sturen naar edit@nelos.be, zodat we ze kunnen hergebruiken als lesmateriaaledit@nelos.be Inhoudelijke opmerkingen rond de presentatie kan u sturen naar cursus@nelos.be (met vermelding van het document nummer), zodat we de nodige rechtzettingen kunnen doencursus@nelos.be

6 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker6 Organigram B.E.F.O.S. Belgische Federatie voor Onderwateronderzoek en -Sport F.E.B.R.A.S. Fédération Belge de Recherches et d’Activités Sous-marine Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport Ligue Francophone de Recherches et d’Activités Sous-marine Duikclubs en -scholen    

7 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker7 Organigram NELOS  NELOS Algemene Vergadering Raad van Bestuur Commissies  Commissies: Commissie Duikonderricht Commissie Biologie Commissie Foto, Film en Video Commissie Hippocampus Medische Commissie Sportcommissie Commissie Duikers met een handicap Commissie Solidariteitsfonds - Subcommissie Jeudduiken - Sectie Technisch Duiken - Subcommissie Edit - Brevettencomité - Veiligheidscomité - Ereraad - Subcommissie Mental Coaching

8 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker8 Aansluiting NELOS Voordelen van de aansluiting bij NELOS: Verzekering NELOS-brevetten zijn erkend door CMAS Tijdschrift Hippocampus

9 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker9 Medisch onderzoek Het medisch onderzoek is verplicht: jaarlijks voor iedereen. tussen 1 en 31 januari. de correct ingevulde strook van de medische steekkaart NELOS moet aan het clubsecretariaat bezorgen. EKG onder belasting: verplicht vanaf 45 jaar en om de 5 jaar.

10 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker10 Waarom het medische onderzoek? eigen veiligheid. verzekering. aansluiting bij NELOS. homologatie van de brevetten. toelating voor deelname aan examens.. duiktoelating in clubverband en elders (buitenland).

11 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker11 Verzekering Als lid van een NELOS-club ben je verzekerd bij: Arena N.V. Om verzekerd te zijn, moet je voldoen aan volgende voorwaarden: medisch in orde zijn. bij een NELOS-club aangesloten zijn. niet alleen duiken. een brevet bezitten.

12 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker12 Uitzonderingen: Men is niet verzekerd (ook al voldoet men aan de 4 voorwaarden): - bij gevaarlijk of roekeloos duiken. - bij ontvangen bezoldiging hoger dan de kosten. Men is toch verzekerd (ook al voldoet men niet aan de 4 voorwaarden): - wanneer men alleen duikt om hulp te bieden in nood. - wanneer men duiken doet voor het behalen van het 1*D-brevet (min. 5 - max. 10). DUIK VOLGENS DE REGLEMENTEN VAN NELOS EN JE BENT STEEDS VERZEKERD! DUIK VOLGENS DE REGLEMENTEN VAN NELOS EN JE BENT STEEDS VERZEKERD!

13 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker13 Mededuikers dienen gebrevetteerd te zijn, dat is: BEFOS-brevet bezitten Een equivalent brevet bezitten: CMAS, PADI en alle door de CMAS geconventioneerde brevetten (verzekerd bij zowel club- als privé-duiken). Andere brevetten: equivalente waarde van het brevet bewijzen (VDTL, IADS, NAU, …).

14 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker14 Aangifte ongeval Dodelijk ongeval: Zo snel mogelijk maar zeker binnen de 48 uur: rechtstreeks de verzekeringsmaatschappij (ARENA) verwittigenen een medisch attest bezorgen. Het NELOS-secretariaat verwittigen en een medisch attest bezorgen. Niet dodelijk ongeval: Binnen 15 dagen: ongevalsverklaring in dubbel opsturen naar het NELOS- secretariaat.

15 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker15 Nota: Bij lichamelijk letsel is een medisch getuigschrift binnen drie dagen vereist. Bij een ongeval, samengaand met vergiftiging, verdrinking of bewusteloosheid, moet men de duikuitrusting bewaren ter onderzoek. Melden van het ongeval d.m.v. de VOORZIENE FORMULIEREN (ongevalsaangifte).

16 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker16 Nelos-brevetten NELOS kent 7 brevetten toe: 1* Duiker (1 ster CMAS) – Elementaire duiker 2* Duiker (2 sterren CMAS) – Elementaire duikleider 3* Duiker (3 sterren CMAS) – Duikleider De eerste 3 brevetten zijn recreatieve duikers. 4* Duiker (4 sterren CMAS) = Algemeen duikleider 3 Instructeurstitels (1*I – 2*I – 3*I) Vanaf 4* D ben je sportduiker.

17 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker17 Daarnaast zijn er nog andere brevetten: Duiker-Hulpverlener NITROX-brevetten (technisch duiken): - Basis NITROX Duiker - Gevorderd NITROX Duiker - NITROX Instructeur - Extended Range en Trimix Brevetten Duiken met Kinderen: - Begeleider - Begeleider Jeudduiken - Instructeur Jeugdduiken - Instructeur Jeugdduiken Evaluator

18 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker18 Brevetten voor Duiken met Gehadicapten: - Begeleider Duiken met Gehandicapten - Brevet Duiken met Gehandicapten - Duikvaardigheidsbrevet Brevetten voor vrijduiken: - Basis S1 - Gevorderd S 2 - Hoger S3 - Instructeur

19 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker19 Brevetten onderwaterfotografie: - Onderwaterfotograaf niveau I - Onderwaterfotograaf niveau II - Onderwaterfotograaf niveau III - Instructeur Onderwaterfotografie niveau I - Instructeur Onderwaterfotografie niveau II - Instructeur Onderwaterfotografie niveau III

20 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker20 Controle proeven en examens De examens en de proeven mogen enkel afgenomen worden door NELOS/LIFRAS-instructeurs (steeds conform de NELOS-protocols) Per brevet : 1*D: tenminste een 1*I (enkele delegaties aan een 4*D) 2*D: tenminste een 1*I (enkele delegaties aan een 4*D) 3*D: tenminste een 1*I (enkele delegaties aan een 4*D) 4*D:- open water: tenminste een 2*I (enkele delegaties aan een 4*D) - theorie/zwembad: federale jury (leden 2*I – voorzitter 3*I)

21 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker21 1*Instructeur/Initiator: - open water: tenminste een 2*I, uitgezonderd de proef duikorganisatie: 3*I - didactiek en theorie: federale jury (allen 3*I) 2*Instructeur: theorie en stage: federale jury (allen 3*I) 3*Instructeur: theorie, voordracht en stage: federale jury (allen 3*I) Duiker-Hulpverlener: Medische Commissie en 3*I Nitrox: Nitrox-instructeur

22 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker22 Homologatie brevetten Alle leden die voorkomen op de ledenlijsten van het lopende duikseizoen kunnen gedurende gans het jaar hun brevet laten homolegeren via het NELOS-secretariaat. Voorwaarden: Alle proeven die vereist zijn voor het desbetreffende brevet moeten voldaan zijn: theorie, zwembad en openwaterproeven. Het homologatiegeld moet gestort zijn. Medisch in orde zijn. Aangesloten zijn bij een NELOS-club.

23 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker23 Duiker-Hulpverlener Brevet uitgereikt door de Medische Commissie. Om deel te nemen aan het examen Duiker-Hulpverlener, hoef je niet in het bezit te zijn van een duikbrevet. Theorie: wordt gegeven door de Medische Commissie en Duikonderricht. Het examen wordt regioniaal georganiseerd op één tijdstip. Praktijk: jury bestaat uit leden van de Medische Commissie en het Duikonderricht.

24 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker24 Wie duikt met wie Vijfsterrenregel: Om in een duikgroep van 2 duikers veilig te duiken, moet men samen 5 of meer sterren hebben! Aan elk brevet worden een aantal sterren toegekend: 1*D: 1 ster 2*D: 2 sterren 3*D: 3 sterren 4*D: 4 sterren Instructeurs: 5 sterren

25 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker25 Streefdoel: Hoogst gebrevetteerde duikt met de laagst gebrevetteerde. Een 1*D moet minstens met een 4*D duiken Een 2*D moet minstens met een 3*D duiken.

26 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker26 Uitzonderingen: 1. Het duikonderricht laat toe dat een 3*D en een 1*D samen duiken onder volgende voorwaarden: In de duikploeg is maximum één 1*D aanwezig. De 1*D heeft minimum 15 duiken. Maximumdiepte is 20 m.

27 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker27 2. Het duikonderricht laat toe dat twee 2*D autonoom samen duiken onder volgende voorwaarden: Beiden minstens 18 jaar. Er mogen geen deco-duiken uitgevoerd worden. Maximaal 2 duikers in de duikploeg. Maximumdiepte is 20 m. De duikleider moet de duikplaats kennen. Voor wateren met stroming en beperkte zichtbaarheid moet een instructeur ter plaatse aanwezig zijn en zijn goedkeuring geven. Er mogen geen bijzondere duiken gedaan worden (zie veiligheidsreglement). Beide duikers moeten elk minstens 3 duikleidingen gedaan hebben (voor 2*D gehomologeerd voor 01/02/05).

28 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker28 3. Uitzonderlijk mogen twee 2*D samen duiken (dus geen drie 2*D tezamen) in “onze wateren” (Oosterschelde en steengroeven) onder volgende voorwaarden: Duiken is toegestaan door een instructeur ter plaatse aanwezig. De instructeur kan de bekwaamheid van de betrokken duikers evalueren. 4. Twee 1*D zullen dus nooit samen mogen duiken, evenmin een 1*D met een 2*D!

29 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker29 Als 2*D moet je duiken met minstens een 3*D. In wateren met stroming en beperkte zichtbaarheid, mag je ook duiken met een 2*D indien een instructeur ter plaatse aanwezig is die jullie kan evalueren en hiervoor expliciet zijn goedkeuring geeft. In wateren zonder stroming en goede zichtbaarheid mogen twee 2*D samen duiken zonder dat een instructeur aanwezig is maar dan moeten de vast- gelegde voorwaarden voldaan zijn (zie p 27)! Als 2*D moet je duiken met minstens een 3*D. In wateren met stroming en beperkte zichtbaarheid, mag je ook duiken met een 2*D indien een instructeur ter plaatse aanwezig is die jullie kan evalueren en hiervoor expliciet zijn goedkeuring geeft. In wateren zonder stroming en goede zichtbaarheid mogen twee 2*D samen duiken zonder dat een instructeur aanwezig is maar dan moeten de vast- gelegde voorwaarden voldaan zijn (zie p 27)!

30 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker30 Veiligheidsreglement Het veiligheidsreglement is dé leidraad bij de organisatie van duiken. Volg naast de letter vooral de GEEST van dit reglement! Uitrusting: Duikleider - Mededuiker Nachtduiken: kompas en duiklamp (per duiker) verplicht! IJsduiken: buddyline, beveiliging en duiklamp (per duiker) verplicht! Noordzee (wrak)duiken: duiklamp (per duiker) verplicht!

31 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker31 Het duiken: Taken:- Algemene duikverantwoordelijke - Duikleider - Hekkesluiter Wie duikt met wie? Duik aan de minst ervaren duiker aanpassen. CMAS-Buddy-systeem! Verliesprocedure (OSB) Decompressie volgens US-navy 93 of duikcomputer Maximumdieptes per brevet in steengroeven, Oosterschelde en Noordzee respecteren.

32 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker32 Bijzondere duiken: Nachtduiken Wrakduiken op de Noordzee (speciaal reglement!) IJsduiken (speciaal reglement!) Grotduiken

33 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker33 Dieptebeperking Het reglement duikdiepte legt een dieptebeperking per brevet vast: 15 m: de eerste 5 duiken zijn beperkt tot 15 m. 20 m:- vanaf de 6de duik. - de 1*D blijft beperkt tot deze diepte. - twee 2*D die samen autonoom duiken zijn ook tot deze diepte beperkt. 30 m:- na homologatie tot 2*D. - de 2*D blijft tot deze diepte beperkt. 40 m:- na homologatie tot 3*D. - de 3*D blijft tot deze diepte beperkt. + 40 m: enkel voor sportduikers (vanaf 4*D).

34 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker34 Reglement diep duiken DUIKEN TOT 30 m: van 0 m tot en met 30 m geen bijzonderheden. reserve 50 bar. DIEPE DUIKEN: van 31 m tot 57 m controle diepteberking. uitgebreide briefing en duikprofiel. manometer en reddingsvest verplicht. reserve 75 bar.

35 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker35 EXTREME DUIKEN: dieper dan 57 m controle dieptebeperking. uitgebreide briefing en duikprofiel. manometer en reddingsvest verplicht. reserve 100 bar. voor elke duiker 1 uur zuurstof aanwezig. bemande meerplaatscaisson binnen 3 uur bereikbaar. Reglement diep duiken

36 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker36 Duikdiepte Oosterschelde: Duiken dieper dan 40 m worden afgeraden! Steengroeven: Duiken dieper dan 40 m zijn verboden!

37 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker37 Reglement successieve duiken Algemene regel: Na een diepe duik of decompressieduik is slechts één successieve duik toegelaten. Deze tweede duik mag eveneens een diepe duik of decompressieduik zijn. Indien men meer dan één successieve duik wenst te maken, moeten alle duiken niet-decompressieduiken zijn en is de maximale diepte 30 m.

38 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker38 Uitbreiding reglement diep duiken: Duiken tot 30 m: Aantal successieve duiken is ongelimiteerd. Indien alle duiken niet-decompressieduiken zijn. Diepe duiken: Eén successieve duik toegestaan. Een tweede successieve duik is verboden! Extreme duiken: Geen successieve duiken toegestaan!

39 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker39 Bijkomende regels: Waar ook ter wereld van toepassing. Overschakelen tussen de drie systemen is mogelijk met een tussentijd van 12 uur. Indien de tweede duik onverwacht een decompressie-duik / diepe / extreme duik wordt, dan is een tweede successieve duik verboden en moet men 12 uur wachten. Indien de tweede (of derde) successieve duik onverwacht een decompressieduik / diepe / extreme duik wordt: dit is een incident dus de duik onmiddellijk beëindigen (met uitvoering van eventuele trappen). Volgende successieve duiken zijn dan uiteraard verboden! Aan de overige gebruiksregels van de NELOS-94-tabellen verandert niets.

40 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker40 Definitie decompressieduik: Decompressieduik: een duik waarbij trappen gemaakt moeten worden. Bij gebruik van een deco-computer: een duik waarbij tijdens het beëindigen van de duik vanaf een diepte van 12 m of ondieper deco-stops op het scherm worden weergegeven.

41 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker41 Aanbevelingen: Het is aangeraden tijdens de herhalingsduik naar een minder grote diepte dan tijdens de eerste duik af te dalen. Het is aangeraden een dag rust te nemen na 5 dagen van intensief duiken. Het is aanbevolen om de tijden tussen de opeenvolgende duiken zo groot mogelijk te houden.

42 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker42 Beperkingen proeven/ duikleidingen op 1 dag Alle proeven en duikleidingen: Per duik mag maximum één proef/DL afgelegd worden. Geen proeven tijdens duiken waarbij een duikleiding wordt afgenomen (dit geldt zowel voor de kandidaat-DL als voor de andere duikers) Tijdens een nachtduik of ijsduik mogen geen proeven afgenomen worden. Beperkingen proeven/ duikleidingen op 1 dag

43 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker43 Stijgproeven: Dit zijn:B2, B3 en B4 C2, C3, C4 en C5 D2, D3, D4, D5 en D6 Er mag slechts één stijgproef per dag afgelegd worden. Deze proeven mogen niet tijdens een successieve duik afgelegd worden. Deze proeven moeten in het begin van de duik afgelegd worden.

44 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker44 Andere proeven en duikleidingen: Dit zijn:-de proeven B1, C1 en D1 -duikleidingen BL 1 tot 3, CL 1 tot 4 en DL 1 tot 4 Steeds maximum één proef/duikleiding per duik. Er mogen maximum twee proeven per dag afgelegd worden. Zij mogen zowel tijdens een enkelvoudige als tijdens een successieve duik uitgevoerd worden.

45 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker45 Opmerkingen: Proeven aan de oppervlakte: steeds voor de duik. Alle andere proeven: in het begin van de duik (uitgezonderd proeven B2, C2 en D2). Bij verticale proeven slechts één poging per duik Bij verticale proeven: steeds in directe omgeving van oppervlaktebeveiliging (boot of kant). Instructeur mag nooit toelaten dat kandidaten verticale proeven op elkaar afnemen. Kandidaat mag slechts éénmaal naar beneden voor hij zijn proef begint.

46 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker46 Openwaterproeven Waar: 2*D en 3*D: overal ter wereld, uitgezonderd CL4: in ‘onze’ wateren). 4*D: in ‘onze’ wateren (met beperkte zichtbaarheid), uitgezonderd DL1 t.e.m. 4: overal ter wereld. Diepe zwembaden: De proeven t.e.m. 2*D mogen gebeuren in diepe zwembaden. Voor 3*D en 4*D moeten alle openwaterproeven afgelegd worden in open water.

47 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker47 Volgorde: 2*D:- volgorde proeven en examens is vrij - 1*D zijn alvorens onderwaterproeven te starten 3*D: - volgorde proeven en examens is vrij - 2*D zijn alvorens onderwaterproeven te starten - voor begin proeven zone (25-30) m: 25 vereiste duiken in de zone (25-30) m gedaan hebben 4*D:- theorie en zwembad examen als sluitstuk - openwaterproeven en duikleidingen allemaal vooraf afgelegd hebben (DL4 na DL1-3) - 3*D zijn alvorens onderwaterproeven te starten - voor begin proeven zone (35-40) m: 20 vereiste duiken in de zone (35-40) m gedaan hebben

48 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker48 Leeftijd: 2*D:- 14 jaar (voor 14 jaar: jeugdduiken!) zijn op het moment van homologatie - autonoom duiker: min. 18 jaar 3*D: - voor begin proeven (open water, theorie, zwembad): 16 jaar zijn - volgen van de lessen en afleggen vereiste duiken mag vroeger 4*D:- voor begin proeven (open water, theorie, zwembad): 18 jaar zijn - volgen van de lessen en afleggen vereiste duiken mag vroeger

49 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker49 Delegatie: Alle stijgproeven dienen gecontroleerd te worden door een instructeur. De laatste duikleidingen dienen eveneens door een instructeur afgenomen te worden. Sommige proevene en duikleidingen kunnen gedelegeerd worden. De bevoegde instructeur laat de controle van de proef uitvoeren door een instructeur/4*D (verder CID genoemd). 2*D en 3*D: enkel de proeven B1, BL1-2, C1, CL1-2 zijn delegeerbaar aan een 4*D. 4*D: enkel de proeven D1, DL1-2 zijn delegeerbaar aan tenminste een 1*I.

50 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker50 Voorwaarden van delegatie: De CID moet het min. toegelaten brevet/titel hebben. De CIC moet voldoende bekwaam worden geacht; de delegerende instructeur blijft verantwoordelijk. Een delegatie geldt steeds voor één proef/duikleiding. De delegatie moet vooraf door de instructeur gegeven worden. De instructeur moet niet ter plaatse aanwezig zijn. Zowel de instructeur als de CID tekenen de proef/ duikleiding af op de brevetkaart.

51 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker51 NELOS-IDEAL Welke kosten worden gedekt: Openwaterproeven (voorkomend op brevetkaarten). Doopduiken met beginnelingen (eerste 15 duiken, inclusief de 5 doopduiken). Officieel door NELOS ingerichte examens (theorie en/of praktijk). Officieel door NELOS ingerichte theorielessen. Officieel door NELOS ingerichte vergaderingen Duikonderricht.

52 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker52 Voorwaarden voor inlogbaarheid: Max. 1 openwaterprestatie per duik (ofwel proef, ofwel doopduik). De prestaties dienen te gebeuren volgens NELOS- protocol. IDEAL moet goed leesbaar en volledig ingevuld worden (ook het laatste blad!). Een copie van het logboek moet mee ingestuurd worden.

53 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker53 Kostendekking: 1/3 naar de clubs a rato van dat jaar gecreëerde brevetten. Saldo naar 4*D en Instructeurs. Verdeeld naargelang prestaties op basis van punten per prestatie. Punten van instructeurs x 1,5. Werkingskosten worden vooraf in mindering gebracht van de totale som. Waarvan komen de inkomsten? Homologatiegelden (€ 100 - € 65 - € 35 - € 25 en € 55 voor de Nitrox-brevetten).

54 December 2005 - versie 1.0Reglementering 4* Duiker54 Controlesysteem: De gehomologeerde brevetkaarten worden ingehouden. Steekproeven. Copies van de logboekjes. Handtekening ter controle op de IDEAL-kaart. Sanctie bij overtreding = uitsluiting. Deelname: Is niet verplicht. Deelnemen = het aanvaarden van het systeem in zijn totaliteit, met beperking en controle!


Download ppt "December 2005 - versie 1.0 Reglementering 4* Duiker."

Verwante presentaties


Ads door Google