De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WSNS beraad d.d. 18 december 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "WSNS beraad d.d. 18 december 2013"— Transcript van de presentatie:

1 WSNS beraad d.d. 18 december 2013
Afzeggingen Sfeer van het overleg Eindtijd Gezamenlijk directie, IB en ZOCO –overleg PO-VO Weert e.o. “De actualiteit!”

2 Verslag beraad d.d Leerlingenstromen naar Ursula meenemen in totaal van kengetallenoverzicht PaO en Rec 2: afspraak H.Jabben, H. Derks en Ger Maassen van REC 2 voor 15 jan. a.s. In bestuur SWV PaO op 15 jan. a.s TLV en verhuizing; vraag is extern voorgelegd. Antw…

3 Overgangssituatie indicatiestelling 1-8-2014
Factsheet LECSO deel 1 Ombuiging leerlingenstroom VSO Task force Bezetting vanuit PO

4 PCL, SBO de overgang van WSNS naar Passend Onderwijs
Tijdelijke beschikkingen ingediend: - voor worden verlengd tot - na worden meegenomen in het handelen volgens besluitvorming weergegeven in het nieuwe ondersteuningsplan SWV Weert ( grote groep waarvan tijdelijke beschikking afloopt per of ). Nieuwe aanvragen beschikkingen SBO ingediend: - voor worden toegekend tot tijdelijke beschikking - na worden meegenomen in het handelen volgens besluitvorming weergegeven in het nieuwe ondersteuningsplan SWV Weert waarschijnlijk analoge handelwijze als bij het SO nl. kinderen die nu op het SBO zitten met een tijdelijke beschikking mogen daar nog blijven tot , dus 2 schooljaren.

5 Crisissituatie; hoe te handelen
Normaal gesproken volgen van interne en externe ondersteuningsstructuur. School helemaal met de handen in het haar? Aanmelden bij BZAT Verlangt geen uitstel: Melden bij directeur SWV Dir. SWV (vz. BZAT) stemt af met vz PCL. Vervolgactie; vz PCL contact met betreffende school Vervolgactie; in samenspraak Duidelijkheid over de regie en de inzet van de benodigde partners; snel de goede mensen rond de tafel en nadenken over de passende actie.

6 LEA Tussentijdse rapportage via mail Miniconferentie; aankondiging NT2

7 Totaal 36 Inventarisatie NT2 Leeftijd Naam school
Aant. Buitenl. nwkomers Nationaliteit 4 5 6 7 8 9 10 11 12 voorziening aanw? Kameleon Grieks, Somalisch, Pools 3 1 Ja Firtel Pools Duizendpoot op dit moment geen Klimop Bredeschool Moesel 2 Grieks, Somalisch Joannesschool Nee Franciscus Graswinkel Pools en Somalisch alle leeftijden Montessorischool Leuken Bulgaars Aan de Bron Het Dal Pools en Oekraiens Widdonck Weert Budschop Odaschool Palet Totaal

8 Kengetallen; omvang LGF PO 1-10-2013
bestuur Totaal 2013 % TOT. Meerderweert (3x 0 Lgf) Palet 28 8 43,07 % 12,31 % Eduquaat (1x 0 Lgf) 22 33,84 % RBOB 1 01,54 % MOZON 6 09,23 % Totaal 65 Verschil tussen PO en VO: 4 scholen 0 lgf leerlingen Getallen conform eigen opgave scholen; REC 2 eruit gelaten

9 LGF PO nog geen bestuursbesluit
Volgende bestuursvergadering Andere situatie dan VO (volgende sheet) Afspraken Rec 3 en 4 met SWV-en Weert en Roermond. Brief aan ouders vanuit REC Direct; 4e alinea Brief aan ouders vanuit de scholen jan./febr. Consequenties voor AB; inbreng van Nic Versteden Wat verandert er voor de AB-dienst ? Wat betekent dat voor ons allen?

10 Laatste stand van zaken PaO
Vandaag belangrijk overleg in de Kamer Voortgangsrapportage staatssecretaris d.d Ouders en leraren beter betrekken Wat moet per duidelijk zijn: Ondersteuning van huidige lgf leerlingen Aanmelding leerling met ondersteuningsbehoefte Wat als de school geen passende plek heeft Toelaatbaarheid SO/ VSO Procedure problemen en klachten SOP en Ondersteuningsplan Toetsing Ondersteuningsplannen; praktijktoets LWOO en PRO Continuering ondersteuning SWV-en MBO!!

11 Ouders en leraren beter betrekken
Brief aan directies Weten wat er speelt Intensivering landelijke info-voorziening Eind nov. brief naar alle SB-en Eind nov. infopakket naar alle scholen; Brochures leraren Infographic ouders SWV-en krijgen gerichte hulpmiddelen SWV-en info z.s.m. online 24 t/m 28 maart actieweek

12 Nieuwe wetgeving LWOO PRO
RVC vervalt per ; zelf TLV PRO; geen PCL verplichting wel deskundigenadvies Aangewezen op LWOO Duur = huidige afspraken Criteria = idem tot ; daarna mogelijkheid voor eigen beleid (wenselijk?) Ondersteuningsplan per Budget landelijk bevroren op niveau Regio budget per o.b.v. per percentage t.o.v. alle lln. op

13 Simulatieonderzoek en praktijktoets
Simulatie: Terugkoppeling vanuit inspectie Praktijktoets: Weten ouders wat ze mogen verwachten? Weten professionals wat er van hen verwacht wordt? Kan de school de verwachtingen waar maken? Worden de verwachtingen door het SWV inhoudelijk en bestuurlijk goed gemanaged

14 Fijne feestdagen! Gelukkig nieuwjaar! Gedicht voor onderweg!


Download ppt "WSNS beraad d.d. 18 december 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google