De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WSNS BERAAD D. D. 18 DECEMBER 2013 Gezamenlijk directie, IB en ZOCO –overleg PO-VO Weert e.o. “De actualiteit!”

Verwante presentaties


Presentatie over: "WSNS BERAAD D. D. 18 DECEMBER 2013 Gezamenlijk directie, IB en ZOCO –overleg PO-VO Weert e.o. “De actualiteit!”"— Transcript van de presentatie:

1 WSNS BERAAD D. D. 18 DECEMBER 2013 Gezamenlijk directie, IB en ZOCO –overleg PO-VO Weert e.o. “De actualiteit!”

2 V ERSLAG BERAAD D. D. 13-11-2013 Leerlingenstromen naar Ursula meenemen in totaal van kengetallenoverzicht PaO en Rec 2: afspraak H.Jabben, H. Derks en Ger Maassen van REC 2 voor 15 jan. a.s. In bestuur SWV PaO op 15 jan. a.s TLV en verhuizing; vraag is extern voorgelegd. Antw…

3 O VERGANGSSITUATIE INDICATIESTELLING 1-8-2014 Factsheet LECSO deel 1 Ombuiging leerlingenstroom VSO Task force Bezetting vanuit PO

4 PCL, SBO DE OVERGANG VAN WSNS NAAR P ASSEND O NDERWIJS Tijdelijke beschikkingen ingediend: - voor 1-1-2014 worden verlengd tot 1-8-2015 - na 1-1-2014 worden meegenomen in het handelen volgens besluitvorming weergegeven in het nieuwe ondersteuningsplan SWV Weert ( grote groep waarvan tijdelijke beschikking afloopt per 1-8-2014 of 1-8-2015). Nieuwe aanvragen beschikkingen SBO ingediend: - voor 1-1-2014 worden toegekend tot 1-8-2015 tijdelijke beschikking - na 1-1-2014 worden meegenomen in het handelen volgens besluitvorming weergegeven in het nieuwe ondersteuningsplan SWV Weert waarschijnlijk analoge handelwijze als bij het SO nl. kinderen die nu op het SBO zitten met een tijdelijke beschikking mogen daar nog blijven tot 1-8-2016, dus 2 schooljaren.

5 C RISISSITUATIE ; HOE TE HANDELEN Normaal gesproken volgen van interne en externe ondersteuningsstructuur. School helemaal met de handen in het haar? Aanmelden bij BZAT Verlangt geen uitstel: Melden bij directeur SWV Dir. SWV (vz. BZAT) stemt af met vz PCL. Vervolgactie; vz PCL contact met betreffende school Vervolgactie; in samenspraak Duidelijkheid over de regie en de inzet van de benodigde partners; snel de goede mensen rond de tafel en nadenken over de passende actie.

6 LEA Tussentijdse rapportage via mail Miniconferentie; aankondiging NT2

7 Inventarisatie NT2 Leeftijd Naam schoolAant. Buitenl. nwkomersNationaliteit456789101112voorziening aanw? Kameleon5Grieks, Somalisch, Pools311Ja Firtel8PoolsJa Duizendpootop dit moment geen Klimopop dit moment geen Bredeschool Moesel2Grieks, Somalisch11 Joannesschool2Pools11Nee Franciscus3Pools111Nee Graswinkel8Pools en Somalischalle leeftijden Montessorischoolop dit moment geen Leuken1Bulgaars1 Aan de Bron431 Het Dal3Pools en Oekraiens111Nee Widdonck Weertop dit moment geen Budschopop dit moment geen Odaschoolop dit moment geen Paletop dit moment geen Totaal 36

8 bestuurTotaal 2013% TOT. Meerderweert (3x 0 Lgf) Palet 28 8 43,07 % 12,31 % Eduquaat (1x 0 Lgf)2233,84 % RBOB 101,54 % MOZON 609,23 % Totaal 65 Getallen conform eigen opgave scholen; REC 2 eruit gelaten

9 LGF PO nog geen bestuursbesluit Volgende bestuursvergadering 15-01-2014 Andere situatie dan VO (volgende sheet) Afspraken Rec 3 en 4 met SWV-en Weert en Roermond. Brief aan ouders vanuit REC Direct; 4 e alinea Brief aan ouders vanuit de scholen jan./febr. Consequenties voor AB; inbreng van Nic Versteden Wat verandert er voor de AB-dienst ? Wat betekent dat voor ons allen?

10 L AATSTE STAND VAN ZAKEN P A O Vandaag belangrijk overleg in de Kamer Voortgangsrapportage staatssecretaris d.d. 10-12-13 Ouders en leraren beter betrekken Wat moet per 1-8-2014 duidelijk zijn: Ondersteuning van huidige lgf leerlingen Aanmelding leerling met ondersteuningsbehoefte Wat als de school geen passende plek heeft Toelaatbaarheid SO/ VSO Procedure problemen en klachten SOP en Ondersteuningsplan Toetsing Ondersteuningsplannen; praktijktoets LWOO en PRO Continuering ondersteuning SWV-en MBO!!

11 O UDERS EN LERAREN BETER BETREKKEN Brief aan directies Weten wat er speelt Intensivering landelijke info-voorziening Eind nov. brief naar alle SB-en Eind nov. infopakket naar alle scholen; Brochures leraren Infographic ouders SWV-en krijgen gerichte hulpmiddelen SWV-en info z.s.m. online 24 t/m 28 maart actieweek

12 N IEUWE WETGEVING LWOO PRO RVC vervalt per 1-8-2015; zelf TLV PRO; geen PCL verplichting wel deskundigenadvies Aangewezen op LWOO Duur = huidige afspraken Criteria = idem tot 1-8-2015; daarna mogelijkheid voor eigen beleid (wenselijk?) Ondersteuningsplan per 1-8-2015 Budget landelijk bevroren op niveau 1-10-2011 Regio budget per 1-1-2016 o.b.v. per percentage t.o.v. alle lln. op 1-10-2012

13 S IMULATIEONDERZOEK EN PRAKTIJKTOETS Simulatie: Terugkoppeling vanuit inspectie Praktijktoets: Weten ouders wat ze mogen verwachten? Weten professionals wat er van hen verwacht wordt? Kan de school de verwachtingen waar maken? Worden de verwachtingen door het SWV inhoudelijk en bestuurlijk goed gemanaged

14 Fijne feestdagen! Gelukkig nieuwjaar! Gedicht voor onderweg!


Download ppt "WSNS BERAAD D. D. 18 DECEMBER 2013 Gezamenlijk directie, IB en ZOCO –overleg PO-VO Weert e.o. “De actualiteit!”"

Verwante presentaties


Ads door Google