De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieverkeer in gemeentelijke ketens Grip op diversiteit Scheveningen, 29 juni 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieverkeer in gemeentelijke ketens Grip op diversiteit Scheveningen, 29 juni 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieverkeer in gemeentelijke ketens Grip op diversiteit Scheveningen, 29 juni 2012

2 Wie staat voor u? Stichting toegepast innoveren met ICT veelal in consortiumverband landelijk en internationaal actief vestigingen in Enschede en Amersfoort U kunt ons kennen van: Archimate kanaalsturing (Kanalen in Balans) Mijnoverheid.nl Visie e-dienstverlening 2020 (voor de Progr.raad e-Overheid voor Burgers) waardegedreven portfoliomanagement interoperabiliteit en standaarden in ketens en netwerken VIAG Themadag, 29 juni 20122

3 Samenwerking binnen veiligheidsregio’s Keten in veelvoud VIAG Themadag, 29 juni 2012 3 Voorinvullen e-formulieren met persoonsgegevens, bedrijfsgegevens en gegevens uit (basis) registraties Informatieketens betrokken bij Wet werken naar Vermogen Standaardisatie-issues rondom de baliezuilen Decentralisatie Jeugdzorg Generiek plannen van alle afspraken met burgers Ontsluiten van systemen voor beheer en onderhoud naar front- en midoffice Automatische controles bij intake van eenvoudige aanvragen Verregaande automatisering van de parkeerverordening Aanmaken documenten waarbij gegevens automatisch worden gevuld Gemeenschappelijke diensten voor betalen en invorderen Dynamische planning Samenloop signalen detecteren op basis van gegevensdiscrepanties Terugmeldingen op Basisregistraties Oprichten of consolideren samenwerkingsverbanden (ISD, SSC) Samenwerking met regionale uitvoeringsdiensten Zaakgericht werken bij toezicht en handhaving SUWI-keten Informatieketens betrokken bij transitie AWBZ Wet op de schuldhulpverlening Meervoudig bruikbare toetsen op diverse onderwerpen Proces/informatieketen WABO-BAG-GBA-WOZ Document management en de aansluiting op zaakgericht werken Vergunningen-Leges keten Ontsluiten van MENSCENTRAAL naar midoffice Ontsluiting subsidiesysteem naar frontoffice en midoffice Ontsluiten Omgevingsloket Online naar midoffice Ontsluiting vergunningensysteem naar frontoffice en midoffice Integraal klantbeeld koppelen met telefooncentrale Verstrekken status informatie lopende zaken via Antwoord voor bedrijven Verstrekken statusinformatie lopende zaken aan burgers via MijnOverheid Integraal klantbeeld ten behoeve van handhaving- en inspectieprocessen Integraal klantbeeld ten behoeve van interne processen Integraal klantbeeld publieksbalie & doorverwijzen en internet loket Voorinvullen adresgegevens en GEO-locatie m.b.v. de BAG 3

4 gemeenten Spelers VIAG Themadag, 29 juni 20124 dienst en dien- sten dienst- verle- ning RUD- en Rijk Rijks- organisaties Rijks- organisaties Rijk andere overheids- lagen Rijk private organisaties Rijk semi- overheid

5 Informatiehuishouding in de ketens VIAG Themadag, 29 juni 20125

6 De oplossing? VIAG Themadag, 29 juni 20126

7 Wat te standaardiseren? Infrastructuur? Informatiesystemen? Koppelvlakken? Informatie? Processen? VIAG Themadag, 29 juni 20127

8 De andere kant van de medaille Standaarden gaan meestal niet over technologie, maar vooral over informatie en processen. Zulke standaarden uniformeren de taakinhoud. Overheidstaken moeten kunnen omgaan met de maatschappelijke en juridische werkelijkheid. Die is onvermijdelijk divers en veranderlijk. Een overheid die zijn taakinhoud teveel standaardiseert en fixeert, raakt haar contact met de maatschappelijke werkelijkheid kwijt. VIAG Themadag, 29 juni 20128

9 Diversiteit is standaard diverse wettelijke taken diverse situaties diverse geschiedenissen diverse partijen diverse ketens … en zelfs … diverse standaarden diversiteit is alomtegenwoordig vaak onvermijdelijk vaak gewenst een fact-of-life VIAG Themadag, 29 juni 20129

10 Afgewogen interoperabiliteit VIAG Themadag, 29 juni 201210 KEURSLIJF standaardisatie heilig diversiteit taboe LAISSEZ-FAIRE standaardisatie taboe diversiteit heilig BEHEERSTE DIVERSITEIT

11 Is dat niet te duur? Het is crisis! Wat is duurder: de afweging vooraf het beheer van de diversiteit of: de verplatting van het overheidsbeeld van de maatschappelijke werkelijkheid stagnerend hergebruik van gegevens niet geadopteerde standaarden tientallen overlappende standaarden VIAG Themadag, 29 juni 201211

12 Voorbeeld: Landelijke Stan- daard Informatieverkeer Jeugdzorg Procesdiversiteit: flinke regionale procesverschillen Flexibiliteit: op handen zijnde transitie naar gemeenten Beheerde diversiteit voorzien door middel van: flexibel proces- raamwerk daaraan gekoppelde informatie- fragmenten VIAG Themadag, 29 juni 201212

13 Voorbeeld: adresinformatie in het Stelsel van Basisregistraties diversiteit aan de afnemerskant adresseringssystematiek ruimte (soort locaties) soort aanwezigheid soort aanwezige evidentie gebruiksdoel aanbod van basisregistraties BAG GBA NHR BRK … VIAG Themadag, 29 juni 201213 ?!

14 HARTELIJK DANK TOT SPREKENS! Paul Oude Luttighuis paul.oudeluttighuis@novay.nl paul.oudeluttighuis@novay.nl 06 5088 1754 Charles Koning charles.koning@novay.nl 06 5373 4720 VIAG Themadag, 29 juni 201214


Download ppt "Informatieverkeer in gemeentelijke ketens Grip op diversiteit Scheveningen, 29 juni 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google