De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Peercoaching! Het ei van Columbus? Conferentie “Rendement” Leiden, 3-2-2011 Ing. Pé Philipsen, Fontys TNW, Technische Natuurkunde, Lid werkgroep onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Peercoaching! Het ei van Columbus? Conferentie “Rendement” Leiden, 3-2-2011 Ing. Pé Philipsen, Fontys TNW, Technische Natuurkunde, Lid werkgroep onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Peercoaching! Het ei van Columbus? Conferentie “Rendement” Leiden, 3-2-2011 Ing. Pé Philipsen, Fontys TNW, Technische Natuurkunde, Lid werkgroep onderwijs DAS

2 Inhoud: Studie-rendement Fontys TN Opbouw opleiding Technisch natuurkunde SLB – systeem Vierdejaars begeleiding in propedeuse Begeleiding ASS Tot slot…..

3 Drie opleidingen TN: Enschede (saxion) 20% Delft (Haagse hogeschool) 40% Eindhoven (Fontys) 40% (225 stud.)

4 Studie-rendement Fontys TN (probleembeschrijving) Instroom ca. 80 á 90 (prop.) studenten/jr (HAVO, VWO en MBO-ers + overstappers TU/e) 10% autisten (ASS) 5- 8% na prop. naar univ./ TU/e prop. behaald na 1 jaar: 22 (2008) van 76 (29%) prop. behaald na 2 jaar: 42 (2008) (55%) (31 weg) Rendement, diploma behaald: ca. 50% Accreditatie: dikke onvoldoende voor rendement

5 Berekening rendement B.v. 2010/11, na tentamen 1: A-advies (alles behaald) 38% van 80 Op basis van behaalde studiepunten: “Onderwijsrendement” is 76%

6 Resultaten inventarisatie door slb-ers: instroom 74 studenten, vertrokken: 18 studenten per jan 2010, 26 studenten per april 2010) Niets mis mee, voor zover bekend28 (38%)02 Dyslectisch 8 (11%)22 Motivatieproblemen 4 (5%)23 Zwakke studiehouding, concentratie- problemen6 (8%)33 Gebrekkige vooropleiding (21+ toets)3 (4%)22 Opleiding is te moeilijk 2 (3%)22 Privéomstandigheden (belemmerend)7 (10%)22 Wil eigenlijk iets anders, parkeerstudie7 (10%)57 Te veel ziek geweest6 (8%)34 Autisme spectrum, of psych. problemen 11 (15%)24 Populatiegrootte:741826

7 Opbouw opleiding Technisch Natuurkunde 2-e studiejaar propedeuse P1P2 P3 P4 K1K2K3K4 Stage 3-e studiejaar Minor 4-e studiejaar Afstuderen A1A2 Voorjaar/najaar Najaar Voorjaar Najaar/Voorjaar Voorjaar Najaar Voor- en najaar Najaar

8 Onderwijsmodel Eerste Jaar (sinds 1995) Basisvakken Colleges Zelfstudie Instructies Kennis & Inzicht Integratiemodules Werken in groepen (Probleem Gestuurd Onderwijs) aan praktijksituaties verzameld in thema`s Kennis & Inzicht Sociale vaardigheden Comm.vaardigheden

9 Wiskunde Mechanica Fysische chemie Optica Meten aan beweging Practicum Natuurkunde communicatie Ned. Meettechniek Oriëntatie op studie en beroep Leerplan P1

10 Wiskunde Mechanica Fysische chemie Meettechniek Warmtehuishouding Warmteleer Practicum Natuurkunde communicatie Engels Modelvorming Oriëntatie op studie en beroep Leerplan P2

11 Toetssysteem P1 Meten aan bew.EC Wiskunde 3 Mechanica Optica Scheikunde 2 Practicum2 Integratiemodule (PGO)4 Alg. ing competenties 1 P2 Warmtehuishoud. EC Wiskunde 3 Mechanica Warmteleer Meettechniek1 Scheikunde 1 Practicum2 Integratiemodule (PGO)4 Alg. ing competenties 1 33

12 Studieloopbaanbegeleiding TN 5 SLB-ers verdelen de 1-ste jaars (SLB-er voor de gehele studie) ieder ca. 16 studenten ( 2 PGO groepen) semester 1: SLB-er = Tutor PGO-groep

13 Studieloopbaanbegeleiding TN Werkwijze: Propedeuse handleiding met SLB- activiteiten en Orientatie op studie en beroep (OSB) - Wie ben ikexcursie - Wat wil ik terugkomdagen - Wat kan ikstagiairs - Wat doe ik

14 Studieloopbaanbegeleiding TN Start met intake gesprek, zoveel mogelijk vóór aanvang studiejaar. (Voor de vakantie, na aanmelding) Na elk toetsperiode: gesprek over studievoortgang (zelfreflectie). Verder geeft de Tutor een beoordeling over functioneren binnen PGO. (gedrag, inzet)

15 Studieloopbaanbegeleiding TN Elk kwartaal: Tijdens PGO beoordelen de studenten elkaar; wederzijdse beoordeling Invulformulier. Roosje. Vb2, Vb3.RoosjeVb2, Vb3 Tutor gebruikt uitkomst voor gesprek binnen PGO-groep, SLB-er bespreekt uitkomst met student persoonlijk via zelfreflectie en SLB- gesprek.

16 Vierdejaarsbegeleiding Doel: Studenten aan de gang krijgen Binding creëren (groepsgevoel) Hulp bij bestuderen leerstof. signaleren afhakers Voorwaarden: Geen vrijblijvendheid Bonus voor gemaakte opgaven 4 lesuren per week

17 Vierdejaarsbegeleiding Tot vorig jaar: 2 vierdejaars studenten begeleiden PGO groepje (8 stud.) met opgaven van de theorievakken. In het kader van 4-de jaars project OIB (Onderwijsinnovatie en begeleiding) Studiepunten Alleen in eerste semester

18 Vierdejaarsbegeleiding Vanaf dit studiejaar: Vierdejaars volgen minor in najaar. Inzet 6 studenten minor onderwijs- kunde (hospiteren) en 4 master- studenten van TU/e (betaald). 2 studenten begeleiden 16 stud. met opgaven van de theorievakken. (Bonus) Uitbreiden naar semester 2 (achterblijvers)

19 Begeleiding ASS (Autisme Spectrum Stoornis) SLB-ers zijn geschoold Extra middelen voor begeleiding Ervaringen: Aantal ASS-ers snel weg. Aantal doen het redelijk tot goed. Aantal zeer moeizaam Kosten (allemaal) veel begeleiding(stijd) Veel langstudeerders probleem: Projectwerk, stage, afstuderen

20 Tot slot: Met alleen Peerassessment kom je er niet ! Met alleen Peerassessment kom je er niet ! Vol inzetten van allerlei middelen Vol inzetten van allerlei middelen Er wordt flink ingezet op PR maar het probleem is Er wordt flink ingezet op PR maar het probleem is de studenten binnenhouden. de studenten binnenhouden. Hou ze op school bezig Hou ze op school bezig

21 Vragen?Opmerkingen?

22 Doe je toekomst een plezier en studeer Technische Natuurkunde!

23 Major Technische Natuurkunde Verdiepende natuurkunde minor Fontys brede Minor Minor Overstap naar TU/e Onderzoek& ontwikkeling Engineering & Fabricage Handel Service Dienstverlening Propedeuse hbo Technische Natuurkunde HAVO MBOVWO Hbo-ingenieur Technische Natuurkunde

24 Hoe groot is de versnelling in een trein ongeveer? Op welke manier zou je dat in een trein kunnen meten? Hoe gaan we dat meetinstrument bouwen, ijken en testen? Hoe gaan we meten in de trein?Oplossing Mechanica, Meettechniek, Wiskunde, Modelvorming&Simulatie Experimenteren, Communicatie Nederlands, Samenwerken.Leerdoelen Ontwerp en maak een instrument om de versnelling in een trein te kunnen metenProbleem Voorbeeld PGO Casus


Download ppt "Peercoaching! Het ei van Columbus? Conferentie “Rendement” Leiden, 3-2-2011 Ing. Pé Philipsen, Fontys TNW, Technische Natuurkunde, Lid werkgroep onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google