De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Conferentie “Rendement”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Conferentie “Rendement”"— Transcript van de presentatie:

1 Conferentie “Rendement”
Peercoaching! Het ei van Columbus? Conferentie “Rendement” Leiden, Ing. Pé Philipsen, Fontys TNW, Technische Natuurkunde, Lid werkgroep onderwijs DAS

2 Inhoud: Studie-rendement Fontys TN Opbouw opleiding Technisch natuurkunde SLB – systeem Vierdejaars begeleiding in propedeuse Begeleiding ASS Tot slot…..

3 Drie opleidingen TN: Enschede (saxion) 20%
Delft (Haagse hogeschool) 40% Eindhoven (Fontys) 40% (225 stud.)

4 Studie-rendement Fontys TN (probleembeschrijving)
Instroom ca. 80 á 90 (prop.) studenten/jr (HAVO, VWO en MBO-ers + overstappers TU/e) 10% autisten (ASS) 5- 8% na prop. naar univ./ TU/e prop. behaald na 1 jaar: 22 (2008) van 76 (29%) prop. behaald na 2 jaar: 42 (2008) (55%) (31 weg) Rendement, diploma behaald: ca. 50% Accreditatie: dikke onvoldoende voor rendement

5 Berekening rendement B.v. 2010/11, na tentamen 1:
A-advies (alles behaald) 38% van 80 Op basis van behaalde studiepunten: “Onderwijsrendement” is 76% 5

6 Resultaten inventarisatie door slb-ers:
instroom 74 studenten, vertrokken: 18 studenten per jan 2010, studenten per april 2010) Populatiegrootte: Niets mis mee, voor zover bekend 28 (38%) 0 2 Dyslectisch (11%) 2 2 Motivatieproblemen (5%) 2 3 Zwakke studiehouding, concentratie- problemen (8%) 3 3 Gebrekkige vooropleiding (21+ toets) 3 (4%) 2 2 Opleiding is te moeilijk (3%) 2 2 Privéomstandigheden (belemmerend) 7 (10%) 2 2 Wil eigenlijk iets anders, parkeerstudie 7 (10%) 5 7 Te veel ziek geweest (8%) 3 4 Autisme spectrum, of psych. problemen 11 (15%) 2 4

7 Opbouw opleiding Technisch Natuurkunde
Afstuderen Voorjaar/najaar Najaar Voorjaar Najaar/Voorjaar Voor- en najaar 4-e studiejaar Minor A1 A2 3-e studiejaar Stage K3 K4 2-e studiejaar K1 K2 P3 P4 propedeuse P1 P2

8 (Probleem Gestuurd Onderwijs)
Onderwijsmodel Eerste Jaar (sinds 1995) Basisvakken Colleges Zelfstudie Instructies Kennis & Inzicht Integratiemodules Werken in groepen (Probleem Gestuurd Onderwijs) aan praktijksituaties verzameld in thema`s Kennis & Inzicht Sociale vaardigheden Comm.vaardigheden

9 Leerplan P1 Wiskunde Meten aan beweging Practicum Natuurkunde
communicatie Ned. Meettechniek Mechanica Fysische chemie Optica Oriëntatie op studie en beroep

10 Leerplan P2 Wiskunde Warmtehuishouding Warmteleer
Practicum Natuurkunde communicatie Engels Modelvorming Mechanica Fysische chemie Meettechniek Oriëntatie op studie en beroep

11 Toetssysteem 3 3 P2 Warmtehuishoud. EC P1 Meten aan bew. EC Wiskunde 3
Mechanica Optica Scheikunde 2 Practicum 2 Integratiemodule (PGO) 4 Alg. ing competenties 1 P2 Warmtehuishoud. EC Wiskunde 3 Mechanica Warmteleer Meettechniek 1 Scheikunde 1 Practicum 2 Integratiemodule (PGO) 4 Alg. ing competenties 1 3 3

12 Studieloopbaanbegeleiding TN
5 SLB-ers verdelen de 1-ste jaars (SLB-er voor de gehele studie) ieder ca. 16 studenten ( 2 PGO groepen) semester 1: SLB-er = Tutor PGO-groep

13 Studieloopbaanbegeleiding TN
Werkwijze: Propedeuse handleiding met SLB-activiteiten en Orientatie op studie en beroep (OSB) Wie ben ik excursie Wat wil ik terugkomdagen Wat kan ik stagiairs Wat doe ik

14 Studieloopbaanbegeleiding TN
Start met intake gesprek, zoveel mogelijk vóór aanvang studiejaar. (Voor de vakantie, na aanmelding) Na elk toetsperiode: gesprek over studievoortgang (zelfreflectie). Verder geeft de Tutor een beoordeling over functioneren binnen PGO. (gedrag, inzet)

15 Studieloopbaanbegeleiding TN
Elk kwartaal: Tijdens PGO beoordelen de studenten elkaar; wederzijdse beoordeling Invulformulier. Roosje. Vb2, Vb3. Tutor gebruikt uitkomst voor gesprek binnen PGO-groep, SLB-er bespreekt uitkomst met student persoonlijk via zelfreflectie en SLB-gesprek.

16 Vierdejaarsbegeleiding
Doel: Studenten aan de gang krijgen Binding creëren (groepsgevoel) Hulp bij bestuderen leerstof. signaleren afhakers Voorwaarden: Geen vrijblijvendheid Bonus voor gemaakte opgaven 4 lesuren per week

17 Vierdejaarsbegeleiding
Tot vorig jaar: 2 vierdejaars studenten begeleiden PGO groepje (8 stud.) met opgaven van de theorievakken. In het kader van 4-de jaars project OIB (Onderwijsinnovatie en begeleiding) Studiepunten Alleen in eerste semester

18 Vierdejaarsbegeleiding
Vanaf dit studiejaar: Vierdejaars volgen minor in najaar. Inzet 6 studenten minor onderwijs-kunde (hospiteren) en 4 master-studenten van TU/e (betaald). 2 studenten begeleiden 16 stud. met opgaven van de theorievakken. (Bonus) Uitbreiden naar semester 2 (achterblijvers)

19 Begeleiding ASS (Autisme Spectrum Stoornis)
SLB-ers zijn geschoold Extra middelen voor begeleiding Ervaringen: Aantal ASS-ers snel weg. Aantal doen het redelijk tot goed. Aantal zeer moeizaam Kosten (allemaal) veel begeleiding(stijd) Veel langstudeerders probleem: Projectwerk, stage, afstuderen

20 Tot slot: Met alleen Peerassessment kom je er niet !
Vol inzetten van allerlei middelen Er wordt flink ingezet op PR maar het probleem is de studenten binnenhouden. Hou ze op school bezig

21 Vragen? Opmerkingen?

22 Doe je toekomst een plezier en studeer Technische Natuurkunde!

23 Technische Natuurkunde
Onderzoek& ontwikkeling Engineering & Fabricage Handel Service Dienstverlening Hbo-ingenieur Technische Natuurkunde Major Technische Natuurkunde Minor Overstap naar TU/e Fontys brede Minor Verdiepende natuurkunde minor Propedeuse hbo Technische Natuurkunde HAVO MBO VWO

24 Voorbeeld PGO Casus Probleem
Ontwerp en maak een instrument om de versnelling in een trein te kunnen meten Probleem Hoe groot is de versnelling in een trein ongeveer? Op welke manier zou je dat in een trein kunnen meten? Hoe gaan we dat meetinstrument bouwen, ijken en testen? Hoe gaan we meten in de trein? Oplossing Mechanica, Meettechniek, Wiskunde, Modelvorming&Simulatie Experimenteren, Communicatie Nederlands, Samenwerken. Leerdoelen 24


Download ppt "Conferentie “Rendement”"

Verwante presentaties


Ads door Google